יומן הבוקר
התפרקות של עד תביעה על דוכן העדים זה לא משהו שרואים כל יום בבית המשפט. אתמול זה קרה במשפט נתניהו, כאשר העדה עו"ד דנה נויפלד איבדה את עשתונותיה מספר פעמים

ההתפרקות של דנה נויפלד על דוכן העדים

הדיון הקצר אתמול הצליח לספק אירוע יוצא דופן: עדת התביעה עו"ד דנה נויפלד איבדה את קור רוחה, החלה לצרוח ולנזוף בעו"ד ז'ק חן ועו"ד בעז בן צור, תוך שהשופטים מנסים להרגיעה בניסיון לאמר לה שהתנהגותה לא עניינית.

ההתפרקות של נויפלד המחישה עד כמה היא רגישה מאוד לשני נושאים: ניגוד העניינים שלה, שעליו כתבתי פה, בעקבות עיסוקיו של בן זוגה עו"ד דוד תדמור, שמשרדו ייצג את מיזם הסיבים האופטיים.
הדבר השני, העובדה שהוסתרו מסמכים ממבקר המדינה בידיעת הלשכה המשפטית בראשותה.

נויפלד, מתברר, מיהרה לבדוק את העניין אחרי חשיפת מייל ההסתרה באחד הדיונים השבוע, ולתפיסתה המסמכים לא היו רלוונטיים.

האמת היא הפוכה לגמרי: הם היו גם היו רלוונטיים. העובדה ששמה של נויפלד התחבר להסתרת המסמכים (ובדין התחבר, היא היתה היועצת המשפטית של משרד התקשורת), הוציאה אותה משלוותה והיא פשוט השתוללה בדיון באחד הטיעונים המגוחכים שנשמעו באולם הדיונים: נויפלד ביקשה את הגנת השופטים, לא ברור על מה.

***

המיני דרמה שהתרחשה אתמול בבית המשפט

לא הרבה פעמים רואים עד תביעה מתפרק במהלך דיונים.

עו"ד ז'ק חן: "את יועצת משפטית, את לא קובעת מדיניות, לא סמנכ"לית בתחום המקצועי, פה היה קושי נוסף. חלק מהנימוקים של המסמך היו קשורים לחברת המיזם הסיבים האופטיים וחוסר היכולת שלה לספק תשתיות. האם זה תיאור הוגן של הדברים. את היית מנועה (בגלל ניגוד העניינים של בן זוגה)?"

נויפלד (מרימה את קולה): "לא, לא הייתי מנועה מלקבל החלטות על IBC. יש פה ניסיון לרמוז דברים בנוגע אליי שאין להם שום הצדקה ושום שחר. רומזים גם שהסתרתי חומרים ממבקר המדינה, אני מבקשת את הגנת השופטים".

השופטת רבקה פרידמן פלדמן: "את שמעת דברים שאנחנו לא שמענו, זה לא ענייני מה שאמרת".

עו"ד חן: "אין פה רמיזה על כוונה לאמר שלא היית בסדר. יש לי איתך ויכוח, לא צריך להיות נסער. אמרתי שלא עסקת בזה".

נויפלד (בעקבות הערת השופטים): "אם טעיתי, אני מצטערת".

בהמשך, אחרי שעו"ד חן שב לעסוק בעבודה המקצועית סביב מסמך מדיניות האצת התשתיות, נויפלד התעקשה שעבודה על מסמך כזה אורכת חודש ויותר וטיוטות עוברות ושוב.

שוב ושוב היא רמזה שפילבר עשה דברים שלא כשורה, שלא על פי סידרי מינהל תקין. חן הבהיר לה שהיא כתבה לפילבר שהוא עשה את זה על דעת עצמו ובלי שיתוף הגורמים המקצועיים, למרות שהעבודה היתה חודשים ארוכים והקיפה שלל של גורמים שחן הוכיח זאת במהלך חקירתה הנגדית.

נויפלד המשיכה להתעקש ש"לא כך עובדים על מסמך", בלי לפרט. באיזשהו שלב חן אמר שהעדה "חשה סתם" ואז תירוש קפצה ממקומה על האמירה הזו וצירפה לזה את האמירה של השמטת מסמכי מבקר המדינה בשבוע שעבר. הפעם בן צור הצטרף.

עו"ד בן צור: "הושמטו מסמכים, אתם השמטתם את המסמכים".

תירוש: "כי המבקר לא עסק בזה, העדה לא חשה סתם".

בן צור: "המסמכים הושמטו, מישהו צריך להסביר את זה".

נויפלד (צורחת על בן צור): "כי הדוח לא עסק בזה!" (כפי שנראה בהמשך נויפלד התכוונה שהמסמכים לא היו רלוונטיים).

השופטת פלדמן פרידמן (שוב מעירה לנויפלד): "גבירתי מעלה נושאים שלא היו פה".

עו"ד חן (מנסה להסביר מה קרה פה): "אני אסביר מה רלוונטי, הבוקר מה שקרה פה שאני הפניתי לעדה סייג נוסף בתוכן מסמך המדיניות".

נויפלד (מתפרצת): "זה לא הוגן כלפיי, אתה מטיל דופי בשמי"

השופטת: "לא רוצה לשמוע את הדברים האלה. אדוני יחזור לחקירה, יוצאים דברים שלא עלו, צריך להוריד את זה מסדר היום".

עו"ד חן: "לא התכוונתי לרמוז בהקשר של ניגוד העניינים והתביעה העלתה דברים בחוסר צדק. אני לא מוכן למחול על כבודי. תירוש אומרת שהיתה פגיעה בה בנושא דוח המבקר, שרמזנו על כך והיא לא העירה בנושא ניגוד העניינים. בנושא מסמכי המבקר, זו לא היתה רמיזה, זו היתה אמירה מפורשת שלנו. והרלוונטיות של המסמכים שלא הועברו למבקר זה נושא במחלוקת מהותית".

השופטת (מבקשת להתקדם ונוזפת בתירוש): "אם אין התנגדות, אז לא צריך הערות".

בהמשך, בסוף הדיון, עו"ד חן חזר לנושא הרלוונטיות של המסמכים שהושמטו בתגובה למבקר ושוב נויפלד איבדה את קור רוחה.

עו"ד חן: "תאשרי בבקשה שאת היית בחופשת הלידה בזמן אי שליחת המסמכים, שעודכנת ע"י ברוריה מנדלסון?"

נויפלד: "כן".

עו"ד חן: "לפני זה היית מעורבת בזה מתוקף תפקידך?"

נויפלד: "כן".

עו"ד חן: "האם את זוכרת את ניסוח את אותה פיסקה בתשובות לשאלות המבקר".

נויפלד: "לא זוכרת".

עו"ד חן: "האם בדקת את הטיוטות של דוח המבקר אחרי החקירה שבה הזכרתי את השמטת המסמכים?"

נויפלד: "כן".

עו"ד חן: "אין לי טענה על זה, זו זכותך, קראת את סעיפים".

נויפלד: "ניסיתי להבין על מה מדובר, כי דוח המבקר לא עסק בהעברת אמצעי שליטה. ניסיתי להבין במה מדובר, אז הלכתי לראות, לנסות להבין מה היתה הכוונה, הפתעת אותי עם התכתבות שלא זכרתי, ניסיתי להבין לאיזה פסקאות התכוונו".

עו"ד חן: "הצלחת?"

נויפלד: "לא הצלחתי, כי המבקר לא התייחס לנושא של העברת אמצעי שליטה".

עו"ד חן: "אם קראת בעיון וניסית להבין, אז אגיד לך מדוע המסמכים היו רלוונטיים גם רלוונטיים, למרות שהדוח לא עסק בהעברת אמצעי שליטה".

נויפלד (מתרתחת): אתה פתחת בה, גם אם המסמכים הושמטו, הניסיון להגיד שהיתה פה הטעיה מכוונת זה מה שמקומם. אני לא יודעת למה זה הושמט, היו עשרות מסמכים למבקר, אני מסתייגת ממה שיצא בדיון שיש משהו שנעשה בכוונה, דבר שלא היה, כל הכריכה זה הניסיון להטיל דופי בי באופן אישי – אני מוחה עליו וזה מקומם אותי. אני לא מוכנה לקבל את זה. המייל הזה נשלח לאחר התגובה למבקר".

עו"ד חן: "אני לא מבין את הטענות שלך להגנה. אנחנו קיבלנו חומרי חקירה שעל בסיסו אנחנו מבססים את הגנתנו. חיפשנו בין המסמכים האם יש את המסמכים האלה מתיבת המייל שלך. לכן הטרוניה שלך לא מוצדקת.
את אמרת שחיפשת לפי מילות חיפוש ולא מצאת, זה בסדר. לא רק כבודך ועלבונך מונח פה. כשאמרת שלא צירפת את המסמכים, אמרתי לך בסדר אבל זו העבודה שלנו. זה לא נמסר על ידי המשטרה, זה נמצא במקומות אחרים, לא אצלך.
עמדנו על החשיבות הרבה של המסמכים, וזה גם מחלוקת איתך, לא רק עם התביעה. אנחנו חולקים על עדותך, המחלוקת היא אמיתית, גם על סוגיית בזק-יס וגם על ההפרדה המבנית. חובתנו להתעמת איתך כשיש לנו דברים ומסמכים אמיתיים.

אין לנו כוונה לפגוע בכבודה של נויפלד, עובדת ציבור נאמנה, אבל אני חייב להסביר את הכל, משום שבתוך העלבון שלך יש הנחות לא נכונות עם האשמות לא נכונות כלפינו, ואי אפשר לערבב את הכל. זו סוגייה שבמחלוקת אמיתית איתך ועם התביעה.

קודם כל, נתון אחד: שלא הבאת את המסמכים למשטרה. נתון אחר, במייל כתובה המילה "השמטה". זו לא מילה שלי, לכן הטרוניה שלך כלפי לא מוצדקת. סליחה, כתוב שמחקנו, לא השמטנו, עוד יותר טוב. אחרי שהבהרתי לך את הדברים, אמרת שזה לא עלה במילות החיפוש".

נויפלד: "אני הבנתי אחרת מהמשטרה את מה לחפש".

עו"ד חן: "לא נתווכח על זה. יש לי עמדה במשפט, ואת צריכה להבין. זה לא נמסר למשטרה ואתם כתבתם שזה נמחק, זה מה שהצגתי לך וביקשתי את ההסברים שלך וכאן עצרתי".

וולקן מהפרקליטות: "זה לא נכון".

שופטת: "סליחה, גם אנחנו יושבים פה, בלי הערות!"

עו"ד חן: "זכותנו וחובתנו, לא ברמזים, אלא באמירה, לאמר שזה לא נמסר ונמחק. עכשיו את אמרת שאת יודעת להגיד האם זה רלוונטי או לא למבקר המדינה ואת לא יודעת למה זה נמחק. מבחינתי אני יכולה להסתפק בתשובה הזו אם את עומדת על זה".

נויפלד: "אני לא זוכרת למה זה נמחק, מי שציין את זה טלי, אין לי מושג. לא יודעת להתווכח ממרחק של שנים, אולי כדאי לשאול למה שלחו לי את זה".

עו"ד חן: "ברוריה מנדלסון שלחה לך".

נויפלד: "אחרי שיצאתי כאן, אחרי שלא זכרתי, בדקתי, דוח המבקר לא התייחס לשאלת העברת אמצעי השליטה ביס".

עו"ד חן: "מוסכם, אבל זה עדיין מסמכים רלוונטיים, את לא מסכימה איתי".

נויפלד: "אני עונה למה שאני יכולה. אלו התשובות. לא יודעת למה טלי כתבה, אני יודעת שדוח המבקר לא התייחס להעברת אמצעי השליטה. זה מה שאני יכולה להגיד בעת הזו".

המסמך שהועלם מפילבר

עו"ד חן: "רוצה להציג לך מסמך נוסף שלא הוצג לך ולא לברגר בחקירותייך. מכתב שכותב פילבר בינואר 2017 למבקר שמעביר לעוזרת שלו עדי קאהן תחת הכותרת "הפרדה מבנית בבזק" – אין לי מושג אם המכתב נשלח בסופו של דבר למבקר. פילבר כותב שהוא מביא מידע דרמטי שהוא משנה את כל התייחסותו לביטול ההפרדה המבנית. האם את ידעת על המכתב או דומה לו?"

נויפלד: "אני חושבת שכן, לא יודעת אם בנוסח כזה".

עו"ד חן: "מי סיפר לך על זה? "

 נויפלד: "הייתי בחופשת לידה, אולי ברוריה מנדלסון (סגניתה)".

עו"ד חן: "הוא כותב שממידע שהגיע אליו רק השבוע כי כבר בנובמבר 2014 הובאה למעשה לחתימת השר ארדן המלצה סופית לבטל ההפרדה המבנית בין בזק לבזק בינלאומי. הנוסח לחתימה כלל אפילו הודעה לעיתונות. פילבר כותב כי קיומו של מסמך זה, הועלם ממנו, לא נמסר לו במסגרת הליכי החפיפה והכניסה לתפקיד".

נויפלד: "זו לא הצגה מדוייקת, אני חושבת בזמנו שהצגנו לו".

עו"ד חן: "הוא יעיד ויצטרך להסביר את מה שאומרת עדת תביעה".

נויפלד: "אני חושבת שזה הובא לידיעת הרן לבאות, היתה התייחסות, היה גם הנושא הזה".

עו"ד חן: "אם במסגרת הערוצים הפתוחים היה גם הנושא הזה של המסמך, זה רלוונטי שהיו שומעים על זה פה. זה הנושא, הפרדה תאגידית, עד רגע זה לא שמענו מזה מילה, לא בחקירה הראשית ולא בעדותך.
את אומרת שזה נדון מול פילבר. את אומרת עכשיו שהתיאור שלו הוא לא נכון, כך חשבתם בזמנו. כיוון שעם כניסתו לתפקיד הוצג לו מהם הנושאים הפתוחים לעבודה, ובמסגרתם הצגתם לו עבודה מקצועית בנושא הזה".

נויפלד: "את זה אני לא יודעת, היתה טבלה כזו, היתה התייחסות להפרדה המבנית".

עו"ד חן: "הוא כותב שהמסמך הועלם ממנו. את הצגת את המסמך הזה לפילבר?"

נויפלד: "לא".

עו"ד חן:  "האם את נוכחת במסירת המסמך הזה על ידי מישהו אחר".

נויפלד: "לא".

עו"ד חן: "כלומר, מה שאמרת זו עדות מפי השמועה".

נויפלד: "הנושא הוצג לו, המסמך לא".

עו"ד חן: "את שמעת שאמרו שהנושא נדון, את אמרת לו?"

נויפלד: "לא, אני לא אמרתי".

השופט בר-עם: "הנושא נדון בין מי?"

נויפלד: "לא זוכרת, אולי ברוריה, אולי הרן, הנושא הופיע ברשימה".

השופט שחם: "את יודעת זאת מידיעה אישית".

נויפלד: "אני חושבת שהבאתי את הטבלה הזו. אני לא יודעת מי ערך אותה. אני זוכרת שדיברנו על כך שזה הוצג לו, אבל לא זוכרת".

עו"ד חן: "את בעצמך לא מסרת המסמך לפילבר, ולא ראית אף אדם אחר שהעביר לו את המסמך".

נויפלד: "לא זוכרת מה שמעתי".

עו"ד חן: "תראי מה הוא כותב: המיצג שהוצג לי לאורך כל השנה בביטול ההפרדה הוא כי טרם גובשה עמדה מקצועית. ולכן מתוך זהירות התחלתי בדיונים בנושא מתוך הנחה כי עלי מוטל לגבש המלצה. כשבעצם זו כבר נדונה מקצועית. מה לא מדוייק?"

נויפלד: "אין לי מה לענות לך".

עו"ד חן: "אומר פילבר שקיומו של המסמך הועלם ממנו, אבל בנושאים אחרים כן הציגו לו מסמכים. האם את יודעת שהמסמך הועבר למבקר המדינה?"

נויפלד: "אני לא יודעת".

***

אתמול בטוויטר ובפייסבוק של אלי
07:16 -> 08:55 -> 10:22 -> 10:32 -> 11:55 -> 12:00 -> 12:26 -> 13:24 -> 14:04 -> 18:37 -> 20:00

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »