יומן הבוקר
עו"ד דנה נויפלד (צילום: אלי ציפורי)
המשך משפט נתניהו, המשך החקירה הנגדית של עו"ד דנה נויפלד, המשך ההתרסקות שלה: היא פעלה בניגוד עניינים, היא לא הצליחה להסביר את ההטבות להוט ואת ההתנכלות לבזק

איבוד עשתונות מוחלט. זה מה שקרה לעדת התביעה עו"ד דנה נויפלד, בחקירתה הנגדית ע"י עו"ד בעז בן צור. נויפלד חזרה מדי פעם על האמירה המשונה של "אני לא חשודה", שזה בבחינת על ראש הגנב בוער הכובע.

הנה עיקרי הדברים:

***

נויפלד פעלה בניגוד עניינים חמור וטוענת שקיבלה "פתק" ממשרד המשפטים

בן צור: "בואי נסתכל בהסדר ניגוד העניינים שלך ב-2015, הקשר האישי מתחיל לפני כן עם עו"ד תדמור".

נויפלד: "כן".

בן צור: "זה הסדר ראשון בכתב?".

נויפלד: "כן".

בן צור: "כתוב שהוסכם בעבר, עם מי הוסכם?"

נויפלד: "שוחחתי על זה עם דינה זילבר".

 בן צור: "כתבת?"

נופלד: "יכול להיות".

בן צור: הסדר עניינים זה בכתב, נכון?"

נויפלד: "נכון".

בן צור: "שוב, כתוב שהוסכם בעבר, מתי הוסכם ואם יש משהו בכתב?"

נויפלד: "לא היה צורך בהסדר, היתה שיחה עם דינה זילבר".

בן צור: "באחד הסעיפים של ההסדר מתואר המיזוג בין תדמור ללוי, ויש קשר לחברת המיזם הסיבים האופטיים. זה היה משרד לוי. הוא החזיק 1.5% ממניות מיזם הסיבים האופטיים והוא גם החזיק במניות נוספות בנאמנות".

נויפלד: "כן".

בן צור: "מתי גבירתי דיווחה למשרד המשפטים על כך?"

נויפלד: "דיווחתי בעל פה בדצמבר ".

בן צור: "אז למה ההסכם נחתם חצי שנה אחרי זה".

נויפלד: "היו שיחות בעל פה".

בן צור: "מראה לך מסמך שבו מתואר המיזם. המטרה היא להתחרות בבזק ובהוט. אני מניח שהתיאור הזה הולם?"

נויפלד: "תגיע לשאלה הרלוונטית, אני לא מכירה את המסמך הזה".

בן צור: "החברה צריכה לפתח תשתיות, מתחרה ישירה של בזק?"

נויפלד: "היא לא היתה פעילה, היתה אמורה לפרוס תשתיות. היא לא אמורה היתה לשרת צרכנים".

בן צור: "המדינה העניקה לה מענק של 150 מיליון שקל".

נויפלד: "כן, לא זוכרת את היקף המענק".

בן צור: "את מתחייבת שלא תטפלי בכל צורה, במישרין ובעקיפין ויש גם סייג על סייג, בכל נושא משמעותי שנוגע לחברה, ובכלל זה הרפורמה בשוק הסיטונאי".

נויפלד: "נכון".

בן צור: "למי שלחת את ההסדר? לאבי ברגר?"

נויפלד: "כן".

בן צור: "שאלה אחרת, את אישרת לברגר שהוא יכול להמשיך לעבוד כרגיל אחרי ההודעה על ההחלפה שלו".

נויפלד: "לא זוכרת, לא יודעת".

בן צור: "אישרת שהוא יכול לעבוד כרגיל אחרי שנתניהו הודיע לו שהוא מוחלף?"

נויפלד: "אני לא זוכרת, למיטב זכרוני הוא לא עזב לאלתר".

בן צור: "האם אישרת לו שהוא יכול לחתום על מסמכים?"

נויפלד: "לא זוכרת".

בן צור: "האם אישרת לו בכתב משהו?"

נויפלד: "אני לא זוכרת, אין לי התייחסות לנקודה הזו".

בן צור: "כמה קל להגיד לא זוכרת".

 נויפלד: "אדוני, אתה יכול להתייחס אליי בכבוד".

בן צור: " הכל בפרופורציה, אני מתייחס אלייך מאוד בכבוד. לא התייחסו בכבוד לאנשים פה, הפשיטו מהרכוש, איימו עליהם, עם כל הכבוד. שאלתי, דבר כזה צריך להיערך בכתב".

נויפלד: "אין לי מה לענות לך. אין לי מה להוסיף".

בן צור: פילבר מונה ב-7.6.2015, את זוכרת מה קובעות הוראות התקשיר בנוגע לברגר".

נויפלד: "לא, אין לי מה להוסיף מעבר למה שאמרתי".

בן צור: "שאלתי שאלה מאוד פשוטה.  בהנחה שברגר צודק ואפשרת לו להמשיך, האם היית צריכה לבדוק את התקשיר?"

נויפלד: "לא יודעת האם הייתי צריכה לבדוק את התקשיר. אני באמת לא זוכרת, אני לא זוכרת".

בן צור: "אם היית מעיינת בתקשיר היית יודעת – וחבל שכך".

בן צור: "האם נכון שלא העברת את הסדר ניגוד העניינים שלך לפילבר?"

נויפלד: "אני העברתי לו, אני מניחה שנתתי את זה ביד".

בן צור: "פילבר אומר שאת קבעת לעצמך מתי היית בניגוד העניינים שלו, הוא צודק?"

 נויפלד: "פעלתי לפי ההסדר, פעלתי לפיו, לא יודעת מה הוא אמר".

בן צור: "פילבר אומר שהוא עבד בעניינים של בזק מול ברוריה מנדלסון, הסגנית שלך, והוא אומר שהוא הניח שאת מנועה בגלל הסדר הניגוד העניינים שלך".

נויפלד: "זה מה שהוא הניח".

בן צור: "פילבר אמר שפתאום את הופעת לפגישה והוא הבין שאת לא מנועה. התפיסה היתה עד אז שאת מנועה".

נויפלד: "אני אמרתי לו שאני לא מנועה".

בן צור: "את מסכימה איתי שפריסת הסיבים האופטיים זה קשור למיזם הסיבים האופטיים?"

נויפלד: "קיימתי התייעצות עם משרד המשפטים".

בן צור: "אישרו לך בכתב?"

נויפלד: "בכתב".

בשלב זה וולקן מתנגדת, נויפלד יוצאת ובן צור מסביר שנויפלד הפרה את הסדר ניגוד העניינים כיוון שהיה קשר הדוק מאוד בין המיזם להחלטות על הסיבים האופטיים שהיא היתה שותפה להן.

בן צור: "משרד התקשורת נותן הטבות לבזק ויס בסיבים אופטיים, כך לפי התוכנית – זה לא משמעותי למיזם הסיבים?"

נויפלד: "לא".

בן צור: "אמרת שקיבלת אישור בכתב ממשרד המשפטים, אפשר לקבל את זה".

נויפלד: "עם כל הכבוד, אני לא עומדת למשפט".

בן צור: "יש מסמך גלוי באינטרנט מינואר 2016, לזה את כיוונת?"

נויפלד: "לא, אני אסביר. פניתי מספר פעמים כדי להסיר כל ספק במגוון של נושאים, ועכשיו זה היה בנושא פריסת הסיבים האופטיים וההתייחסות שלהם היתה שאין מניעה. לכן, מה שאתה אומר זה פשוט לא נכון".

בן צור: "לא השכלתי להבין את תשובתך. בוא אראה לך את ההסדר של נתניהו".

נויפלד: "אדוני כופר בהסדר שלי?" (שופטים מעירים לה שהיא צריכה להשיב על השאלות).

בן צור: "מראה לך את ניגוד העניינים של נתניהו. אומרים לו שניגוד העניינים שלו נוגע גם להחלטות הקשורות למיזם הסיבים האופטיים. רואים בהסדר את הקשר בין בזק למיזם".

נויפלד: "אדוני לא מתייחס להבדלים ביני לבין אלוביץ'".

בן צור: "אין פה ספק שבזק זה הגוף הגדול, מיזם הסיבים האופטיים הוא הגוף הקטן וכל החלטה משפיעה".

נויפלד: "לא".

בן צור: "האם את יודעת שהמיזם עמד לקרוס, היה חייב לגייס משקיע?"

נויפלד: "כן".

בן צור: "בוא נזכיר לך את זה".

נויפלד: "לא עסקתי בענייני המיזם".

בן צור: "קראת עיתונים?"

נויפלד: "לא זוכרת".

בן צור: "לא ידעת שהמיזם בקשיים?"

נויפלד: "לא זוכרת, יכול להיות".

בן צור: "מציג לך מה שאת כותבת במחברת שלך – שפילבר אמר שהמיזם במצב לא טוב".

נויפלד: "זה מה שפילבר אמר".

בן צור: "מקריא לך שוב מהמחברת שלך, על ההשקעות בסיבים, ועל ביטול ההפרדה התאגידית במקביל. זה כמובן המהלך של ההאצה של פריסת תשתיות של בזק ושל הוט כנגד ביטול מדורג של ההפרדה המבנית. יש השלכה קיומית על המיזם?"

נויפלד: "למה אתה חושב שכך?"

בן צור: "אם יתנו לבזק ולהוט לפרוס סיבים אופטיים, אז המיזם נופל?"

נויפלד: "זו מסקנה שלך. אני לא צריכה להסיק מסקנה.  אין לי התייחסות לזה".

בן צור: "אני רוצה להבין, את יושבת בדיונים שנוגעים ישירות למיזם?

נויפלד: "לא, זו הנחה שלך".

בן צור: "האם את יודעת שבעלת מניות בשם טמרס ויתרה על מניות המיזם וזה מועבר למשרד עורכי הדין בנאמנות (7.5%)".

נויפלד: "לא יודעת".

בן צור: "האם את יודעת שמשרד התקשורת ב-2017 מאשר את מיזוג המיזם עם סלקום?"

נויפלד: "כן".

ההטבות והגישה החיובית להוט: נויפלד לא מצליחה להסביר

עו"ד בן צור: "את יודעת שלמיזם הסיבים האופטיים ניתנו הקלות משמעותיות".

נויפלד: "לא יודעת, לא עסקתי בזה".

בן צור: "מתי מתקיימת המניעות שלך לגבי המיזם".

נויפלד: "היו מספר הסדרים".

בן צור: "יש בקשה למיזוג המיזם עם הוט".

נויפלד: "לא עסקתי בזה".

בן צור: "הוט היא חלק מדואופול?"

נויפלד: "לא מבינה את השאלה, כן, היא חברת תשתיות".

בן צור: "יש מיזוג משמעותי בין הוט למיזם הסיבים האופטיים, ב-2021. הבחירות הם ב-2021, זה מיזוג חשוב".

נויפלד: "אני לא יודעת מה אתה רוצה, צריך לשאול את מי שכתב. לא כתוב מניעות".

בן צור: "מה הקשר למניעות? אני דיברתי על תקופת בחירות, זה כמו התירוץ הדלוח של תקופת בחירות שלא אישרו את מיזוג בזק-יס וגם התירוץ שלא היה לכם כוח אדם לכתוב חוות דעת כלכלית – זה נעשה שלא כדין. ואת היועצת המשפטית של משרד התקשורת וזה נעשה כלא כדין!"
"ראינו אישור בתוך תקופת הבחירות, למיזוג המיזם הסיבים האופטיים עם הוט. מה קרה במשרד התקשורת? כמה ימים זה לקח האישור? לא מבין, את לא מנועה ואת לא יודעת על המיזוג? רוצה להבין?"

השופטת רבקה פרידמן פלדמן: "האם את יודעת שהיה עיכוב בגלל תקופת הבחירות במיזוג בזק-יס?"

נויפלד: "אני לא זוכרת".

בן צור: "זה מופיע בהודעות שלה, היא גם אמרה את זה בחקירה, שזה היה בתקופת בחירות".

השופט בר-עם: "היא אומרת שהיא לא שותפה לתירוצים כפי שהגדרת. באיזו מידה אנחנו יכולים לקבל התרשמות מהעדה אם לא היתה שותפה לתירוצים לדבריה".

בן צור: "היא היתה היועצת המשפטית, באה להעיד על מיזוג בזק-יס, היא לא גורם זר, היא לא נחתה מהשמיים".

נויפלד: "היתה הנחיית יועמ"ש בתקופת בחירות אבל בגלל שהיו בחירות צמודות, בחירות ברצף, אי אפשר היה להמתין".

בן צור: "ההתרשמות שלי, שמה שאת לא זוכרת ואת לא זוכרת, אבל פתאום את זוכרת ונותנת את המשנה שלך. את מכירה את הפסיקה על ממשלת מעבר?"

נויפלד: "כן".

בן צור: "את יודעת שממשלת מעבר לא יכולה לקבל החלטות מהותיות. אבל עבודה פנימית, כמו למשל העבודה הכלכלית על מיזוג בזק-יס, מה זה קשור לתקופת בחירות?".

נויפלד: "אין מניעה לעשות בדיקה פנימית בתקופת בחירות".

בן צור: "במיזוג הוט-מיזם הסיבים האופטיים היה אישור תוך 18 יום בתוך תקופת בחירות, תאשרי לי שזה מצב הדברים".

נויפלד (מבולבלת): "יש פה הנחות בשאלה שלך, בחנו את השאלה הכלכלית, אני יכולה להגיד יש מקרים כאלה. אני לא זוכרת בעל-פה".

בן צור: "היתרון שאנחנו עוסקים במסמכים ולכן לא צריך את הזיכרון שלך. המיזוג של מיזם-הוט נחשב למיזוג משמעותי".

נויפלד: "מיזוג שמחייב בחינה וגם תנאים".

בן צור: "עשיתם בחינה כלכלית של העניין?"

נויפלד: "לא זוכרת חוות דעת כלכלית. יש לך אותה?"

בן צור: "לא, אין לי. את התירוץ הזה של חוות דעת כלכלית הפעילו על רק על בזק ו-יס. זו הבעיה".

בהמשך:

בן צור: "בנושא אחר של הוט, את כותבת לפילבר, אם אתה רוצה הסבר להוט, אני זמינה, זה דחוף להם. מה דחוף להם, כיצד הוט פנו אליך?"

 נויפלד: "לא זוכרת".

בן צור: "את זוכרת שיחות עם הרן לפני 7 שנים, את זוכרת את המייל ששלח לך פילבר ביום שישי, אבל את את זה את לא זוכרת".

נויפלד: "אדוני, אני לא זוכרת, אם יש לך מסמך, תראה לי".

בן צור: "שוב את לא זוכרת?".

נויפלד: "מה לעשות, אני לא זוכרת".

בן צור: "את כותבת לו "שזה אישור העברת אמצעי שליטה. כתבנו לך מזכר, העברתי לך מייל בלילה שאתה מבקש שיחה על זה". רואים שזה אישור שליטה ורואים שיש מזכר. תסבירי לך איך את דיברת על דחיפות, מה היתה המכניקה. הרימו לך טלפון? מה היה?"

נויפלד: "אני לא זוכרת, אני ממש לא זוכרת".

בן צור: "את אומרת שזה היה דחוף להם".

נויפלד: "עניתי לך כבר שאני לא זוכרת".

בן צור: "אני מציע לך שיש אפשרות שפנו אלייך ואמרו שזה דחוף".

נויפלד: "יכול להיות".

בן צור:  "לא נשאלת על הוט בחקירה שלך, לא בדקו איתך את הוט?"

נויפלד: "לא שאלו אותי על הוט".

בהמשך:

בן צור: "את זוכרת שהיו טענות על ההטבות שמקבלת הוט והיה גם פרוטוקול דיון של העליון בנושא. השופט שטיין אמר בזמנו ש'הוט היא מונופול רציני עם כוח והיא שולטת ברגולטור' בנוגע לפריסת רשת הכבלים שלה. את מודעת להליך המשפטי הזה?"

נויפלד: "כן".

בן צור: "אני מראה לך את הפרוטוקול של הדיון. להוט היתה מחוייבת לפרוס, היא לא קיימה את ההתחייבות שלה, היא הפרה את ההוראה הרגולטורית?"

נויפלד: "לא פרסה באופן מלא".

בן צור: "התשובה היא כן. אומרים דברים קשים על הוט".

נויפלד: "היתה החלטה על דחייה בפריסה".

בן צור: "מה היתה הבעיה של ניגוד העניינים של כחלון בנושא הוט? היית שם יחד איתו".

נויפלד: "היתה לו מניעות מסויימת ביחס להוט".

בן צור: "מה היתה המניעות?".

נויפלד: "אחותו עבדה בהוט".

בן צור: "מה היא עשתה, בואי ניכנס לפרטים".

נויפלד: "למה אתה מפנה את זה אליי?"

בן צור: "את היועצת המשפטית".

נויפלד: "מה אתה רוצה ממני?"

בן צור: "מראה לך את ההסדר של כחלון".

נויפלד: "למה אתה מראה לי את זה?"

בן צור: "את היית היועצת המשפטית של המשרד. אחותו של כחלון היתה בין חמשת מקבלי השכר הגבוה בהוט והטענות היו שהוא קיבל החלטות לטובת הוט. באוגוסט 2012 את נמצאת במשרד התקשורת. כחלון השתכנע שהוא לא יכול לקבל החלטות בנוגע להוט ואז העביר ליולי אדלשטיין".

נויפלד: "אני לא זוכרת, ההסדר היה לפני תקופתי. לא זוכרת מתי זה עבר לשר אחר. לא מבינה למה אתה שואל אותי".

בן צור: "את לא צריכה להרהר, את צריכה להשיב לי על השאלות".

נויפלד: "רצו להעביר את זה לדן מרידור, אבל גם הוא היה מנוע".

בן צור: "אז היה דיון בסוגייה הזו. אחותו עובדת בהוט, הוא קיבל החלטות לטובת הוט, זה משמעותי, את היית שם".

נויפלד: "אילו החלטות?"

בן צור: "יועץ כחלון אומר שהיה פיקוח על החלטותיו, אתם בחנתם את זה?"

נויפלד: "לא זוכרת, חלק היה לפני תקופתי".

בן צור: "ההחלטות של השר אושרו בידי הגורם המקצועי, זה היה בתקופתך?"

נויפלד: "לא זוכרת את ההחלטות שהתקבלו".

בן צור: "למשל, יש התחייבות לפריסה אוניברסלית, ולא עושים דבר, לא אוכפים".

נויפלד: "זה התחיל לפניי, לא יודעת על מה אדוני מדבר".

בן צור: "אחותו קיבל תגמול שהיה מותנה באופציות. את יודעת שהיא קיבלה 5.5 מיליון שקל, שהמנייה של הוט עלתה?"

נויפלד: "לא ידעתי. אני לא זוכרת, זה היה לפני 10 שנים, לא אני קבעתי ואני לא בטוחה שמה שכתוב בכתבה עיתונאית שהראית לי מדוייק".

בן צור: "פילבר אומר בעדותו שנתניהו הוא לא הבעיה בסיפור, שהמעשים בתקופת כחלון היו חמורים הרבה יותר".

נויפלד: "אני לא הייתי אחראית על הסדר העניינים של כחלון במשרד האוצר".

בן צור: "פילבר אומר שכחלון היה מנוע מלטפל בהוט כשר אוצר. בחוק ההסדרים יש פרק שמפקיע החלטות של משרד התקשורת לטובת משרד האוצר".

נויפלד: "אני לא יודעת, לא זוכרת".

בן צור: "פילבר אומר שההטבה הזו שווה להוט מיליארד שקל, והוא נלחם כמו נמר והם התחילו לטנף עליו בגלל אלוביץ'".

נויפלד: "לא עסקתי בזה".

בן צור: "האם את באמת לא יודעת שיש חוק הסדרים ומפקיעים סמכויות".

נויפלד: "לא עסקתי, שמעתי על הטרוניה של פילבר".

בן צור: "מתי שמעת?"

נויפלד: "לא זוכרת".

בן צור: "האם את יודעת שחוק ההסדרים נסגר ואז שר האוצר נזכר שהוא מנוע והסמכויות עברו לאלי כהן".

נויפלד: "אדוני, לא עסקתי בזה. למה אתה שואל אותי על נושא שלא עסקתי בו".

בן צור: "את יודעת שאחותו עוזבת אחרי זה את הוט?"

נויפלד: "לא יודעת".

המריחה של מיזוג בזק יס והקשקוש של התנאים

בן צור: "האם את יודעת שיש חשיבות להעלות דברים על הכתב? חובה מנהלית ברורה, מכירה?"

נויפלד: "אילו דברים?"

בן צור: "למשל, הגיג שהופך למדיניות. זו חובתם של עובדי משרדי התקשורת".

 נויפלד: "אני לא מבינה את השאלה".

בן צור: "את אמרת שהופתעת מפילבר בנוגע למסמך על האצת התשתיות. אני מתכוון מבחינת החובה להוציא מסמכים כדי לשקף עמדות".

נויפלד: "זה תלוי בנסיבות, תלוי על מה מדברים".

בן צור: "הגישו בקשה ביוני 2014 ולבאות היה צריך להכין חוות דעת כלכלית למיזוג – הוא לא יכול לקבור את זה שנה שלמה. נורמטיבית היה צריך להוציא מסמך".

נויפלד: "זה תלוי בדיונים, זה תלוי בנסיבות, זו שאלה כללית".

בן צור: "ברור שיש נסיבות ואנחנו בודקים את זה. הכל תירוצים. האם שמעת על השיחה בין פילבר ללבאות על תנאי המזוג. האם שמעת דברים מלבאות על שיחה עם פילבר בנושא התנאים?"

נויפלד: "אני זוכרת באופן כללי. לא השתתפתי בשיחה".

בן צור: "את יודעת שהסמנכ"ל מימון שמילה היה בשיחה הזו".

נויפלד: "הבנתי כך".

בן צור: "האם את יודעת שהיו שתי שיחות, האם את יודעת שהיתה שיחה גם בין שמילה להרן?"

נויפלד: "לא".

בן צור: "שמילה אמר בחקירתו שהוא עבר על ההתניות והוא אמר להרן שזה נמצא כבר בתיק השירות. שמעת את זה משמילה או מהרן".

נויפלד: "לא זוכרת, אני לא זוכרת ששמעתי את זה. אני לא זוכרת".

בן צור: "אז אני מחדש לך?"

נויפלד: "אני לא זוכרת".

בן צור: "לוגית, אני מחדש לך".

נויפלד: "כן".

נויפלד היתה שותפה לנטרולו של איתן צפריר כראש מטה משרד התקשורת

בן צור: "מתמנה ראש מטה עו"ד איתן צפריר. את בחקירה שלך אמרת שהוא היה גורם טכני, שליח. זה משקף את המציאות העגומה".

נויפלד: "לא יודעת למה אתה מתכוון ב-עגומה".

בן צור: "היה פה משהו בניגוד לחוק, אם הפכו אותו לשליח זה לא בסדר, הוא רמ"ט. תגובתך?"

נויפלד: "אני לא יודעת".

בן צור: "את מיתממת?"

נויפלד: "אני לא יודעת".

בן צור: "שואלים אותך מה היתה הגדרת התפקיד של איתן צפריר. אמרת שברגר אמר לו לא לפנות לאנשי המקצוע. מה שברגר עשה שהוא מידר רמ"ט במשרד. את מדברת על התכתבויות שברגר מורה לאיתן צפריר לא לפנות לאנשי המקצוע במשרד. שאלתי אלייך, איפה היית בנושא הזה?"

נויפלד: "במהלך החקירה החקירה עיינתי במיילים".

בן צור: "הסלקציה שעשית, את העברת מסמכים למשטרה – למה לא העברת את ההתכתבויות האלו?"

נויפלד: "אני לא יודעת, אני לא זוכרת".

עו"ד וולקן מהפרקליטות: "מתנגדת לתיאור של הדברים ולשאלות שמופנות לעדה. היא התבקשה להביא מסמכים מסויימים הקשורים למיזוג בזק-יס".

נויפלד: "מה שהתבקשתי להעביר, העברתי".

בן צור: "את לא זוכרת שהתבקשת להעביר את זה?"

נויפלד: "עניתי, מה שביקשו מסרתי".

בן צור: "האם את יודעת שרמ"טים לדורותיהם ישבו בישיבות דבר שבשגרה כמו הרמ"ט של ארדן?"

נויפלד: "כן".

בן צור: "ראינו את התקשיר, ראינו שרמ"טים השתתפו בישיבות, איך זה שלא העמדת את ברגר על מקומו?"

נויפלד: "אני לא זוכרת מה היה ההקשר".

בן צור: "ההקשר הוא מאוד פשוט, זו משרת אמון, תחת הוראות התקשיר. ברגר הופך אותו לעציץ. אני שואל אותך כיועצת משפטית, איך את לא אומרת לו שהוא פועל שלא כדין".

נויפלד: "אני לא זוכרת, אתה רוצה שאני אענה, זה תלוי בנסיבות".

בן צור: "האם את יודעת שגם פילבר התרשם שברגר השפיל את צפריר, מידר וביזה אותו?

וולקן: "אילו עדים אמרו את זה?"

בן צור: "חפץ, פילבר ועוד. אפילו העדה אמרה שהוא הפך לשליח. את יודעת מה הרקורד של צפריר. את יודעת שהוא סגר משרד עו"ד בשביל להגיע לשירות הציבורי?"

נויפלד: "לא זוכרת".

בן צור: "הוא חווה חתיכת טראומה".

נויפלד: "אני לא זוכרת".

בן צור: "אדם כזה, בא משליחות, הופך לעציץ, את מבינה שזה ביזוי והשפלה?"

נויפלד: "אני לא יודעת, אני לא יודעת מה החוויה שלו".

החתימה של נתניהו על מיזוג בזק-יס: כל הגורמים המקצועיים אישרו

בן צור: "תאשרי לי שהכנת חוות דעת לחתימתו של נתניהו בעניין מיזוג בזק-יס?"

נויפלד: "הכנתי מזכר".

בן צור: "את שולחת מזכר לנתניהו, מה ההבדל בין מזכר לחוות דעת?"

נויפלד: "ככה אנחנו קוראים לזה".

בן צור: "בסעיף 12 למזכר את מתארת את עמדת גורמי המקצוע "סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי, סמנכ"ל בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים, סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה, סמנכ"ל כלכלה. זה משקף את המציאות?"

נויפלד: "כן".

בן צור: "מי הולך להחתים את נתניהו?"

נויפלד: "מימון שמילה".

בן צור: "נכון, כי פילבר היה בחופשה בחו"ל. בואי נראה מה אומר שמילה בחקירתו. נכנסתי לראש הממשלה לחצי שעה, הסברתי לו על מיזוג, שזה נושא ששכב שנה, הוא שאל מי בדק והראיתי לו ואז חתם.   שמילה אמר שכל הגורמים המקצועיים בדקו. הוא אומר שיש נושא שכבר שנה שוכב. זה תיאור הולם?"

נויפלד: "זה מה שהוא אמר".

בן צור: "שאלתי לדעתך".

נויפלד: "כבר עניתי".

***

אתמול בטוויטר ובפייסבוק של אלי
11:44 -> 14:03 -> 14:30 -> 15:41 -> 15:46 -> 18:03 -> 20:59

מאמרים אחרונים

סיגר – תיק 1000

הפרקליטות רוצה להסתיר את קריסת תיק 4000 עם סיגרים ושמפניות? עושים סדר בתיק 1000

הפרקליטות שברה את הסדר ההגיוני של משפט נתניהו עם עדה בתיק 1000, הדס קליין. המטרה היא לטשטש את קריסת תיק 4000 בעדות פילבר באמצעות קצת קשקשת על סיגרים ושמפניות. אז החלטתי לעשות לכם סדר בתיק 1000

הקליקו לתוכן »