יומן הבוקר
ליאת בן ארי, יהודית תירוש (צילום: אלי ציפורי)
24 שעות לפני עדותו של שלמה פילבר במשפט נתניהו הנפיקה הפרקליטות הודעה שקושרת הסכם משפטי עם חברת 'יורוקום' לתיק 4000. כל הפרטים על הספין הכושל והתרגיל המלוכלך של ליאת בן ארי ויהודית תירוש

בעיתוי ממש "מקרי", אתמול לפני הצהריים, הוציאה הפרקליטות באמצעות הילה קובו ממערך הדוברות, הודעה שקרית לעיתונות.

על פי ההודעה לעיתונות, פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה אתמול לבית המשפט המחוזי בתל אביב כי הגיעה להסדר טיעון עם חברת יורוקום אחזקות, המצויה בפירוק.
ועל פי ההסדר, לשון ההודעה, החברה תודה בעובדות כתב האישום שהוגש נגדה בתיק המכונה "בזק-ני"ע" וכן באישומי הפרשה המכונה "תיק 4000" ותשלם קנס בסך 400 אלף שקל שישולם בתוך שנה מתוך נכסים שימומשו.

ברור שהפרקליטות ניסתה לצרוב בתודעה הציבורית, דרך הדליפמנים והמוטציות שלהם, שיש "הרשעה ראשונה בתיק 4000".

***

האמת היא שההודעה הזו היא בלוף אחד ענק.

אין שום משמעות להסדר עם חברה בפירוק, שהיא בסך הכל שלד שמנוהל ע"י מפרק (במקרה הזה עו"ד פיני רובין). אלא שהפרקליטות הוסיפה חטא על פשע – היא למעשה "אנסה" את תיק 4000 על תיק בזק רשות ני"ע, לאחר שהחליטה ש"פרשה 3" (כינוי חדש שלה לתיק 4000) הוא המשך של תיק בזק רשות ני"ע – למרות שמדובר בשני תיקים נפרדים.

כך היא דחפה את תיק 4000 לכתב אישום קיים בתיק בזק, אבל ה"דחיפה" הזו נעשתה אך ורק בכתב האישום נגד "יורוקום אחזקות", לא לשאר הנאשמים בתיק בזק רשות ני"ע.
כל זה נעשה בכדי שהסדר הטיעון המגוחך ב"יורוקום אחזקות" יכלול גם את תיק 4000, למרות שאין לו שום קשר לתיק בזק רשות ני"ע.

כך יצאה ההודעה השקרית אתמול, בדיוק ערב עדות פילבר במשפט נתניהו כדי לטעת את הרושם הכוזב שהפרקליטות הצליחה להשיג הרשעה ראשונה בתיק 4000 – ולא היא.
זה רק מעיד על הלחץ האטומי של הפרקליטות לקראת עדות פילבר, שכולל ניסיונות להלך אימים ולאיים על עד מדינה בהגשת כתב אישום חמור נגדו אם לא יישר קו עם תיזת הפרקליטות.
זאת למרות שאין בפועל שום תיק לפילבר, כי התיק נגד כל המעורבים בעבירה שיוחסה לו נסגר בלא כלום.

נושא האיומים עלה אתמול בפתיחת הדיון הקצר שסיים את עדותה של נויפלד

(אגב, עו"ד עמית חדד חשף עוד ועוד שקרים של נויפלד, אבל מי כבר סופר?)

עו"ד ז'ק חן: "קורה פה דבר חמור ביותר – יש מסע של סחיטה באיומים נגד עד המדינה שלמה פילבר.
הקושי הוא שלא מדובר בשולחי יד במקלדת או עיתונאים שמפרשנים, אתמול היתה אמירה שהפרקליטות לא תהסס להגיש נגדו כתב אישום חמור ולהכריז עליו כעד עוין (חן מתכוון לאביעד גליקמן).
עברו את הגבול, עוד אקט של זיהום ההליך. אנחנו חייבים לפנות אל בית המשפט ולהביע את מחאתנו החריפה. הדברים נאמרו ממש מפי הפרקליטות, זה דבר חמור ביותר. אנחנו מצפים שתהיה חקירה ומי תידרך על האיומים, אבל אנחנו לא תמימים. מאז ועד היום, בנוגע לחקירה ההדלפות של שרה נתניהו, עברו ארבעה חודשים. למרות שהפרקליטות אתגרה אותנו וביקשה שנפנה ליועץ המשפטי לממשלה, לא נעשה דבר. הדברים עם פילבר הם חמורים – וזה עם הרוח הגבית של תקשורת מגוייסת".

עו"ד ניצן וולקן: "דוחים את כל הטענות מכל לכל, אנחנו לא יודעים מאיפה הפרסומים העיתונאיים.
אירעו דברים חמורים בעדותה של נויפלד, ניסו לפגוע במוניטין של העדה, ניסו להטיל בה דופי. צריכים להגיד את הדברים בידיים נקיות, אנחנו דוחים מכל תוקף את טענות חן".

כמובן שוולקן מיתממת במקרה הטוב ומשקרת במקרה הרע. ברור שנערך תדרוך מתואם ע"י הפרקליטות שהקיף את כל בכירי שופריה כמו רביב דרוקר, גידי וייץ, גליקמן, ברוך קרא, גיא פלג ועוד.
המסר היה אחיד: אם פילבר יסטה מהתיזה שלנו, הוא יוכרז עד עוין ויוגש נגדו כתב אישום. גליקמן הוסיף את המילה "חמור", כדי לייצר עוד דרמה למרות שאין דרמה.

עו"ד עמית חדד: "אני עמדתי ודיברתי על הצמיד והחקירה, כבודכם אמרתם שאתם מצפים שתהיה חקירה, כלום לא קרה במשך ארבעה חודשים. יש תדרוכים וזה פוגע בהליך. אי אפשר להגיד שבית המשפט הוא מסנן רעשים, צריך שייעשה מעשה".

בעקבות הספין של הפרקליטות הוציא עו"ד חן הודעה מאוד חריפה נגד הפרקליטות

"מדובר במהלך תכסיסני, חסר משמעות משפטית, שנועד להשיג הישג ״תודעתי ומוראלי״ בקרב הציבור ולהשפיע בכך בעקיפין ובצורה פסולה על בית המשפט.

חברת יורוקום אחזקות היא חברה בפירוק. קליפה ריקה. היא לא נאשמת בתיק 4000 אשר מתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים.
כזכור, נזכרה הפרקליטות, לאחר הגשת כתב האישום בתיק 4000 ובעקבות פניות עיתונאים, לזמן גם מספר חברות לשימוע בפרשה זו. ברור לכל בר דעת שלא ניתן ולא היתה כוונה לנהל משפט מקביל ונפרד נגד החברות. לא מטעמים פרקטיים ולא מטעמים מהותיים.

כבר מהטעם הזה ברור שההסדר עם החברה בפירוק הוא מהלך טקטי של הפרקליטות שנועד להשפיע בצורה לא הוגנת על ההליך שמתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים.
גם עיתוי ההגעה להסדר מדבר בעד עצמו ומביא לאותה מסקנה. דבר ההסדר מפורסם היום ערב עדותו של עד המדינה פילבר, בעוד שבית המשפט לפירוק אישר למנהלים המיוחדים להתקשר בו כבר ביום 2/2/22 והוא נחתם ביום 16/3/22.

עיתוי לא מקרי זה נועד לייצר רעשי רקע בלתי רלוונטיים ולנסות להשיג לתביעה ״הישג״ תודעתי ומוראלי, מקום בו היא נכשלת פעם אחר פעם בזירת בית המשפט.

מלבד העובדה כי ״הודאה״ של החברה בפירוק אין לה כל משמעות משפטית, אין לה גם כל משמעות אחרת.

היטיב לתאר זאת דווקא עו״ד פנחס רובין, המנהל המיוחד של החברה, שחתום על הסדר הטיעון, בדבריו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בדיון המקדמי שהתנהל בתיק בזק שהתקיים ביום 2 בפברואר 2021, שבו אמר, בין היתר:

״הטעמים של הסדר מסוג זה לטעמנו לא טעמים של מהות או של עניין״ וכן: ״אם אכן נגיע להבנה ואם אכן ביהמ"ש לפירוק יאשר את אותו הסדר מטעמים פרקטיים של המצוקה שהסברתי לכבודו ולא מטעמים פרקטיים של ממש ושל מהות״.

הדברים מדברים בעד עצמם. זו גם הסיבה שבהסדר הטיעון דאגה המאשימה להוסיף סעיף חריג ולפיו 'הצדדים ימנעו מכל הצהרה פומבית, במישרין או ע״י מי מטעמם, שאינה מתיישבת או סותרת את ההסדר בין הצדדים ואת העובדות בהן הודתה הנאשמת במסגרת ההסדר'.

אוי לנו שככה מתנהלת הפרקליטות במצוקתה נוכח כישלונה מלהוכיח בבית המשפט את טענותיה בהליך סדור והוגן."
מר אלוביץ׳ כופר באופן מוחלט בכל הטענות נגדו, וממילא לא הסמיך אף אחד להודות בדבר מכוח 'פעולותיו ומחשבותיו'.

***

אתמול בטוויטר ובפייסבוק של אלי
07:16 -> 07:50 -> 08:19 -> 09:01 -> 09:27 -> 11:06 -> 13:29 -> 14:58 -> 17:02 -> 19:07 -> 21:40 -> 22:59

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »