יומן הבוקר
התובעת יהודית תירוש (צילום: אלי ציפורי)
משפט נתניהו, המשך החקירה הראשית של עד המדינה שלמה פילבר: יום שלם של דיונים הוקדש ע"י יהודית תירוש כדי לנסות להוכיח שרוחו של נתניהו ריחפה מעל כל מהלכיו של פילבר

מה שצפיתי הוא מה שקרה: יום שלם של דיונים, או יותר נכון "חפירות", בנושא ההפרדה המבנית הקדישה אתמול יהודית תירוש, תוך שהיא עוברת מסמך אחרי מסמך בניסיון לשכנע את בית המשפט שפילבר היטיב את בזק.

היתה רק בעיה אחת: נתניהו לא היה שר התקשורת בכלל באותו זמן אלא צחי הנגבי. אז איך פותרים את הבעיה? חוזרים לאותה "שיחת הנחיה" בת 40 שניות, לשיטתו של פילבר (שהיתה שנה וחצי קודם לאירוע), ו"מלבישים" עליה את הכל.

רגע, רגע, היתה עוד תוספת; שאול אלוביץ' אמר לו באחת השיחות (הלא מתועדות כמובן, כי שום ראייה שפילבר מספק לטובת תיק השוחד לא מתועדת ולא מוקלטת) ש"יש לו גיבוי" ולפי הבנת הפרקליטות הכוונה היתה לנתניהו, למרות שהשם נתניהו לא נאמר בכלל!

אז הנה לנו יום שלם של דיונים במטרה להוכיח שרוחו של נתניהו ריחפה מעל כל מהלך שפילבר עשה, כולל פגישות, כולל גיבוש מדיניות, כולל טיוטות – ומבלי שנתניהו בכלל שר התקשורת!
כמובן שבכל פעם שתירוש הביעה את מורת רוחה ואיומיה המרומזים שפילבר מעדן את הדברים ומפרש אותם אחרת, הוא מיהר להתיישר ואמר שכל הדברים שאמר בחקירה הם נכונים, אבל הוסיף שהיו עוד שיקולים.
זה הריטואל הקבוע של חקירת תירוש: איומים ו"יישור" העד ופילבר מתיישר אבל מוסיף ש"גם וגם".

***

עושים סדר: ההתרחשויות שקרו בפועל, לא במוחה הקודח והפורח של תירוש

ראשית, מה זו בכלל הפרדה מבנית? זה מבנה תאגידי ארכאי שלא אפשר לבזק לפעול כיחידה אחת, אלא בכמה יחידות, באמצעות חברות בנות כמו פלאפון, יס ובזק בינלאומי. למעשה, ההפרדה המבנית לא אפשרה לבזק "לתקשר" עם אותן חברות בנות שלה(!) – שאין לזה אח ורע בעולם התאגידי מסביב לעולם.
ההפרדה המבנית היתה צריכה להיות מבוטלת עם התקדמות השוק הסיטונאי באינטרנט (והרפורמה התקדמה יפה מאוד) אבל פילבר ניסה לכרוך אותה בקידום מתווה הסיבים האופטיים.

פעולותיו של פילבר בנושא ההפרדה המבנית התרחשו כשנה ויותר מכך לאחר שיחת ההנחיה (שוב, לשיטת הפרקליטות), מבלי שבמהלך התקופה היתה שיחת הנחיה נוספת כלשהי.

העניין בהפרדה המבנית התמקד בתקופה המתחילה ביוני 2016, שאז יצא מכתבו של פילבר שהתניע את תהליך הבחינה לגבי ביטול ההפרדה המבנית.

יתירה מזו, פילבר עצמו העיד כי מרגע שנודע לו על בדיקת ניגוד העניינים הנוגעת לנתניהו ויחסיו עם אלוביץ' הוא לא דיבר עם ראש הממשלה בענייני בזק או אלוביץ', מטוב ועד רע:

פילבר: "… אמרתי כבר, מבחינתי הקשר עם ראש הממשלה נותק ברמת הדיווחים וברמת הנחיות. אי שם ב-2016 כשנודע לי על ניגוד העניינים והפנייה ליועץ המשפטי לממשלה, מאז קיבלתי החלטה נחרצת לא לדבר ולא לפנות אליו בשום עניין בקשר לזה".

חוקר: "למה?"

פילבר: "כי אני כעו"ד ומי שמבין את העניין של ניגוד העניינים מבין שאני נכנס לשדה מוקשים".

חוקר: "אז אתה ממשיך לבצע את הדברים רק בלי לעדכן אותו על כך".

פילבר: "כן, אני ממשיך לטפל בענייני בזק, אבל מתחילת 2016 ועד שצחי התחיל בפועל לנהל את העניינים אני בפועל עושה את הדברים אבל לא מעדכן את ראש הממשלה".

בהמשך אמר פילבר אף דברים הרבה יותר נחרצים (אגב, תירוש כמובן לא הציגה אותם אתמול):

פילבר: "… הייתי מאוד עצמאי כאילו מהרגע שהתחיל ניגוד העניינים שלו שזה היה במרץ 2016, מאותו רגע בעצם די היה נתק בכל עולם הטלקום. יוני יולי נכנס צחי הנגבי. אז מאותו רגע התחלתי לעבוד אך ורק מולו. ועכשיו השר איוב קרא".

בהמשך פילבר שוב מחדד הדברים:

חוקר: "ביבי היה מעורב בשינוי הזה (של ההפרדה המבנית)?"

פילבר: "זה כבר נטו אני, עדי (קאהן, העוזרת שלו), צחי (הנגבי, שר התקשורת), מול צחי… דיברתי עם צחי על זה כבר באוגוסט, זאת אומרת קיבלתי את האור הירוק מבחינת צחי ביולי-אוגוסט על זה. ואז צחי כבר נכנס מלא…"

חוקר: "גם לא בהיבט כללי לא היה מעורב?"

פילבר: "נתניהו?"

חוקר: "כן".

פילבר: "לא".

חוקר: "בהנחיה כללית?"

פילבר: "לא. זה היה במסגרת המידור שאני כבר עשיתי בטח אחרי ההחלטה לניגוד עניינים…".

חוקר: "אבל היה ביניכם קודם אש".

פילבר: "הוא היה מתקשר, אז אני עניתי לו אבל אני לא עדכנתי אותו בשום דבר מיוזמתי".

חוקר: "בהנחיה כללית".

פילבר: "לא. זה היה במסגרת כבר המידור שאני עשיתי בטח אחרי ההחלטה לניגוד עניינים…"

חוקר: "אבל היה ביניכם קודם אז".

פילבר: "הוא היה מתקשר, אז אני עניתי לא אבל אני לא עדכנתי אותו בשום דבר מיוזמתי"

בהמשך חזר פילבר על כך שזו היתה יוזמה עצמאית שלו:

"… אני יזמתי הפרדה מבנית וטלפוניה וכל מיני דברים כאלה. זה היה רעיון שלי, אני אומר לך זה היה רעיון שלי".

 • המילים "הפרדה מבנית" לא עלו ב"שיחת ההנחיה" – אפילו לשיטתם של פילבר והפרקליטות. על כך אין חולק, אפילו אם מאמצים את גרסתו הקיצונית ביותר של פילבר ל"שיחת ההנחיה".
 • יתר על כן, לשיטתו של פילבר, שיחת ההנחיה כללה שני חלקים: החלק האחד, היה הנחיה להמשיך את רפורמת השוק הסיטונאי (מתווה כחלון).
  החלק השני, היו החריגים כביכול להנחיה הכללית – לשיטתו של פילבר, העניינים שלכאורה יש לסטות ממתווה כחלון. היו שניים כאלה – מיתון הירידה במחירים בשוק הסיטונאי הנייח והשלמת עסקת מיזוג בזק-יס. מכאן, שגם לגרסת פילבר עצמו, בכל העניינים שאינם מכוסים בחריגים, הוא אמור להמשיך לפעול לפי מדיניות השר כחלון.
  כזכור, רפורמת השוק הסיטונאי כללה התייחסות מפורשת לביטול ההפרדה המבנית. לכן, ככל שפילבר נקט פעולות שסטו מהמדיניות שקבע השר כחלון בנוגע לרפורמת השוק הסיטונאי, הרי שלפי דבריו שלו – הוא עשה כן בניגוד להנחיות שקיבל מראש הממשלה – שוב, לשיטתו שלו.
 • בניגוד לרושם שנוצר מכתב האישום ומהצורה המגמתית של חקירת תירוש, פילבר ממש לא פעל לביטול ההפרדה המבנית כצעד העומד לעצמו – ובזק היתה זכאית לו בלאו הכי. הוא קידם מהלך של ההפרדה המבנית כנגד התחייבות של בזק לקדם פרישה והפעלה של תשתית סיבים אופטיים. הוא זה שאחז בהשקפת עולם נחרצת (וגם צודקת) כי ישראל מצויה בבעיה תשתיתית קשה וכי יש למצוא את הדרכים לפתור את הבעיה הזו. יתירה מזו, הוא יישם את השקפת העולם הזו לא רק על בזק, אלא גם על הוט.
  אין ספק שזו היתה עמדה שפילבר נקט בתום לב ומתוך שכנוע פנימי עמוק וקידם אותה במרץ רב – ללא כל קשר להטבה נטענת עם בזק. ואין ספק שהוא צדק לאורך כל הדרך.
 • אפשר כמובן לדון על האופן שבו פעל פילבר בניסיונותיו לקדם את המהלך שהוא רצה בו. אכן, קשה להתרשם שזה היה תהליך סדור אבל כדי לקצץ בירוקרטיה ולוחות זמנים לפעמים אין ברירה לדלג על שלטון הפקידים.
  אבל, וזה חשוב: לומר שהמהלך היה פסול, או שכל כולו נועד להיטיב עם בזק על חשבון טובת הציבור – זה להפוך את היוצרות ולעוות לחלוטין את האמת והמציאות. המהלך היה מוצדק לחלוטין, נכון מבחינה כלכלית ונכון בעיקר מבחינת הצרכנים.
 • ומעל לכל: אין לכך דבר וחצי דבר עם נתניהו.

***

אתמול בטוויטר ובפייסבוק של אלי
06:59 -> 10:33 -> 11:55 -> 12:32 -> 15:52 -> 16:04 -> 16:24 -> 17:16 -> 19:23 -> 20:16

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »