יומן הבוקר
שלמה פילבר, עד מדינה במשפט נתניהו
החקירה הנגדית של שלמה פילבר מתקדמת. עו"ד ז'ק חן מפרק לאט לאט את עד המדינה, את כתב האישום ואת הפרקליטות. הדיון אמנם היה על פניו טכני, אבל חשף שוב עד כמה כתבי האישום הם פארסה

לקראת שלהי הדיון אתמול, בחקירה הנגדית של שלמה פילבר, זיקק עו"ד ז'ק חן את כל הפארסה של משפט נתניהו כשאמר לפילבר:

עו"ד חן: "אתה עד מדינה, אתה חילצת את עצמך. שני משפטים שלך הכניסו אנשים אחרים לצרה צרורה (נתניהו ובני הזוג אלוביץ') שפתרו לך את הצרות. אתה מחפש להיות צודק עם עצמך מול המתקפות הפרועות עליך, אבל אני מחפש דברים אחרים"

עו"ד חן התכוון לזיכוי לקוחותיו שהסתבכו בעקבותיו של פילבר.

***

אפשר להבין בהחלט את פילבר, וגם קשה לשפוט אותו. אבל בסופו של דבר, מה שאמר לו עו"ד חן זיקק את כל הפארסה שנוצרה, ונדמה לי שפילבר קצת מתקשה להפנים זאת.
פילבר רואה במשפט כהזדמנות להוכיח את צדקתו מול התקשורת וגופים אחרים (מבקר המדינה ושאר רשויות אכיפת החוק) אחרי שחטף מהם באבי אביו. אבל זה לא משפטו של פילבר, הוא לא צריך כבר להוכיח את חפותו, הוא עד המדינה, הוא יצא מכל הצרות שלו. על הפרק עומדים חפותם של נתניהו ואלוביץ'.
כשעו"ד חן הסביר לו את זה בהמשך, שמדובר על אנשים עם כתב אישום פלילי, פילבר סימן בידו עד כמה היה קרוב לכתב אישום.

וזה לב הבעיה: פילבר כבר חילץ את עצמו כאמור – הוא לא העניין פה, עם כל ההכפשות שהוא עבר. בגלל שני המשפטים שלו שנאמרו בע"פ, אם נאמרו, מתנהל משפט הזוי שצולל לקרביים של הליך רגולטורי, שפילבר יודע היטב שהתוצאה בו היא החשובה ולא ההליך.

אכן, פילבר אישר לעו"ד חן אתמול ששוב לא הוצגו לו עשרות מסמכים ואמר דברים קשים על מערכת אכיפת החוק. אלא שלשאלת עו"ד חן על הקשר של נתניהו להפרדה המבנית, הוא פתאום שלף שוב את פגישת ההנחיה המדומיינת וחן לא נשאר חייב.

פילבר הודה בסופו של דבר שלא דיבר כלל עם נתניהו וכל זה קרה במשמרת של צחי הנגבי כשר התקשורת.

הקטע הרלוונטי:

עו"ד חן: "מפנה אותך לחקירה, הם שואלים אותך איפה החיבור של נתניהו. אמרת ברשות ני"ע שכל הקשר עם נתניהו נותק בעקבות בדיקת הסכם ניגוד העניינים. אמרת שהקפדת לא לעדכן את נתניהו ולא לעדכן אותו בכלום".

פילבר: "חלק, בסוף אני נכנסתי לדבר איתו בשיחה הראשונה, הבנתי את  גבולות הגיזרה, שלא מתכסחים עם בזק (הכוונה היא לפגישת ההנחיה, שגם לשיטתו של פילבר לא דובר בה בכלל על הפרדה מבנית) אבל – א. מפברואר לא דיברתי איתו מילה וחצי מילה. ב. עשיתי פרה-רולינג אצל היועץ המשפטי לממשלה, אצל גיל לימון העוזר שלו, שאלתי אותו אם יש לי איזושהי מגבלה. הוא חזר אליי אחרי שבוע-שבועיים ואמר לי שאני יכול להמשיך כרגיל".

עו"ד חן: "בנושא של גבולות הגזרה אתה תיחקר ימים ארוכים. מבחינתי זה לא שייך. אלוביץ' לא השתתף ולא ידע. אבל מכיוון שדאגת להכניס את זה בלי ששאלתי אותך, למה השחלת את זה?".

פילבר: "כי גם בחקירה הראשית הצגתי תמונה מורכבת".

עו"ד חן: "בחקירה הראשית שאתה הצגת את התמונה המורכבת אמרו לך מלוא הארץ זו אותה גבולות גיזרה".

פילבר: "לא, לא, לא".

עו"ד חן: "לא אתה, התובעים. כל הזמן רעננו את זכרונך בנוגע לזה. אתה הרי פעלת לפי אמונה שלך, הבייבי שלך, על בסיס הדיונים שניהלת".

פילבר: "אמרתי את זה גם בחקירה הראשית"

השופט בר עם: "אמרת גם וגם".

פילבר: "ככל שמישהו השתמש בכוונותיי הטהורות אז הוא זיהם את שיקול הדעת שלי. עד היום אני לא יודע מה היה. בית המשפט יחליט" (פילבר מיתמם, הוא יודע היטב שתפרו את התיק).

עו"ד חן: "ראינו את הזיכרון המתעתע שלך, עד כדי כך שעמדת בראש וועדה שלא עמדת בה (לבחירת היועץ הכלכלי של מועצת הכבלים והלויין). מה שאנחנו רואים בהקשר של ביטול ההפרדה המבנית, ראינו שהתייחסת להוט ולאחרים כמו בזק – ועוד יראו לך שלא היתה פגישה. אנחנו רואים שזה הבייבי שלך, אתה עובד על זה, אתה מרצה על זה, אתה כותב על זה, אתה בכל מקום ומקום ולכן ולו ביחס, נראה שזה יחס של 100 מול 0, בין המניעים שהביאו אותך, היוזמה, העומק, העבודה שלה, זה לא לטובת בזק, אלא לטובת קידום המדיניות שאתה החלטת עליה. בצדק או לא בצדק".

פילבר: "נכון, הצד המקצועי היה תמיד דומיננטי, תמיד היה ברקע… תמיד אמרתי זה העניין של 50 גוונים של אפור…"

עו"ד חן: "ומה שהראיתי לך זה הדומיננטי".

פילבר: "בסוף, כל יום 14 שעות, זה דומיננטי, הסוגייה שנדרשתי להעיד עליה היתה ברקע מאוד מינורית" (הוא מתכוון לפגישת ההנחיה המדומיינת).

עו"ד חן: "אתה מונית לתפקידך ב-7 ליוני, אחרי חודש נגיד חודשיים פרשת כנפיים שלך. כל הפרק של ההפרדה המבנית הוא כולו שלך".

פילבר: "כן, אני אמרתי את זה, כולו שלי. גם ברשות ני"ע גם במשטרה, לפני ואחרי החתימה, כל המקרה שלי. זו היתה יוזמה שלי, אני נלחמתי עליה".

עו"ד חן: "לא דנת עליה עם נתניהו?"

פילבר: "לא, עם צחי הנגבי".

עו"ד חן: "אומרים לי חבריי שאתה עושה מה שאתה עושה עם בזק גם בהוט. בהוט לא קיבלת שום הנחייה לכאורה".

פילבר: "נכון".

עו"ד חן: "תודה".

בהמשך ענה חן לשופט בר-עם שתהה על כך שפילבר מאשר שוב ושוב את דבריו ולמעשה אותת לו להתקדם.

עו"ד חן: "כתב האישום טוען שפילבר פעל נגד עמדת גורמי המקצוע, אני מראה שיש קטעים שלא הוצגו לו, מסמכים שמעידים על האמת.
אז כתב האישום טוען שבהבל פה היתה שיחה של שני משפטים, 40 שניות בעל פה, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה, להוציא מהבאר את האבן הזאת. 
כבודכם לא יכול לקבוע שהיתה הנחיה בגלל כובד הראיות ולכן זו התמודדות אחת. אגב, גם וגם, אם בכלל היה גם וגם, צריך לראות בפרופורציות, וגם מבחינה משפטית, האם צ'פחה בכתף בדרך החוצה, יכולה להקים כתב אישום תקדימי, על היענות חריגה והטבות רגולטוריות –  על נקודת ציר הזו הדלה הזו, וגם נראה שלא קיימת – על זה כולנו יושבים".

ממש בסוף הדיון חזר פילבר על הביקורת שלו על שלטון הפקידים ותפקיד התקשורת:

פילבר: "מה שעשיתי לא היה בניגוד לדעת הגורמים המקצועיים, אלא בניגוד לדעתו של גורם אחד, הרן לבאות. דנתי איתו, בגדול נתתי לו הזדמנות להשמיע את כל מה שהוא רוצה. ואם הם (הכוונה לאנשי אגף כלכלה במשרד התקשורת) לא מסכימים איתי שיניחו את המפתחות".

עו"ד חן: "והם בחרו בדרך אחרת, תקשורת".

פילבר: "כל התקשורת שיושבת שם בקצה (התכוון במיוחד לרביב דרוקר, ברוך קרא ואביעד גליקמן שישבה בקצה האולם), ביקרה אותי ללא הפסק… ארבע שנים אני צריך ללכת עם אות קין על מצחי, כמו אסיר כפות שלא יכול להגיב"

הנה הקטעים הרלוונטיים הנוספים אתמול בעדות:

 1. פילבר: פרטנר תפרו אותי מאחורי גבי

עו"ד חן: "בוא נראה כמה דוגמאות עם פרטנר, היו"ר אדם צ'סנוב כותב לך שהם מתנגדים נחרצות לתרגיל האחרון של הוט עם גולן. הוא משתמש במילים קשות, כותב 'הלוקשים של הוט', שהם עושים דברים בלתי חוקיים. מוסיף שהמנכ"ל ייצור איתך קשר".

פילבר: "הוא כתב לי מלוס אנג'לס. והוא מאחורי גבי תופר אותי אצל מבקר המדינה. אני נותן לו את היחס הענייני, המקצועי, לא חוסם אותו.  זו היתה החלטה מסודרת ללכת על הראש שלי. אני התייחסתי אליהם בצורה הוגנת. בהתחלה ידעתי שהם הלכו על הראש שלי משמועות, היום אני יודע את זה בוודאות".

2. פילבר: המערכת לא יודעת להגיד 'סליחה, טעינו', היא לא מוותרת

עו"ד חן: "בעדותך אמרת שאולי הלכת רחוק מדי, אבל לא היו לך כוונות זדוניות".

פילבר: "נכון".

עו"ד חן: "הבנת בחקירה שההתנהלות שלך עומדת לגבות ממך מחירים כבדים".

פילבר: "מהרגע שדפקו לי בדלת בפעם הראשונה, היו כותרות גדולות, אני מכיר את התהליכים, אין דרך חזרה".

עו"ד חן: "אתה אומר לחוקרת אני מבין טוב מאוד את המחירים שיהיו לך בחיים".

פילבר: "כן, אני רואה זאת".

עו"ד חן: "הראיתי לך שזו תמונה שקרית, זו לא חצי אמת, זה פרומיל של האמת.  אתה אמרת שהקשר שלך עם בזק היה של דיאולוג, אבל בדיעבד אמרת שזו התנהגות שלא היה צריך לעשות אותה".

פילבר: "זה מאפיין את הטענות שלי על החקירה מהיום הראשון".

עו"ד חן: "אתה אומר לה שאין לך איך לשכנע את החוקרת, שכל הפעולות שלך היו בתום לב. החוקרת אומרת לך שהעולם שלה מדבר ראיות ואתה אומר שעשית זאת מכוונה טובה. אבל היא לא הציגה לך את כל המסמכים עם הוט ושאר החברות… החוקר אומר שהעולם שלך כמנכ"ל משרד התקשורת נגמר".

פילבר: "אמרתי, מהרגע שדפקו לי בדלת, נגמר הסיפור.  הבנתי בשלב הזה, מהרגע שגוף ממשלתי עושה כזאת חקירה ועוצר מנכ"ל משרד ממשלתי, המערכת לא יודעת לוותר, לא יודעת להגיד סליחה, טעינו. היו לי ויכוחים על עניין ההרחקה שלי מתפקידי כמנכ"ל משרד התקשורת שניתן על-ידי שופטים. מערכת לא יודעת להגיד סליחה, טעיתי. מבחינתי הטעות נעשתה, הם פירשו לא נכון את מה שהם ראו, אז הבנתי שהתפקיד שלי כמנכ"ל משרד התקשורת נגמר".

3. הערוץ ה"חשאי" עם בזק, היה בדיוק אותו ערוץ עם הוט, פרטנר וסלקום והוסתר על-ידי הפרקליטות

עו"ד חן: "אתן לך עוד סימן לזה, התכתבות שלך עם ניר חפץ. הוא כותב לך שהוא מקבל ריקושטים מגורמים בענף הסלולר והטלוויזיה על דברים שאמרת להם בשיחות סגורות. יש דיבור על זה, הוא כותב לך 'אתה עם עוצמה אדירה וזו סכנה גדולה – אל תיתן אמון באף אחד. שמור קלפים קרוב'. זה מה שהשוק יודע?"

פילבר: "נכון".

עו"ד חן: "עם הוט נהגת להיפגש באופן עקבי ותדיר גם בארבע עיניים? הראיתי לך כמה פגישות עם טל גרנות, מנכ"לית הוט, וכל זה במסמכים?"

פילבר: "נכון".

בהמשך הוכיח עו"ד חן שפילבר נפגש עם נציגי הוט לא מעט פעמים, מחוץ למשרד, בבתי קפה ועוד, לא רק עם טל גרנות המנכ"לית, אלא גם בכירים נוספים בחברה. יתר על כן, סמנכ"לית הרגולציה בהוט נפגשה עם עדי קאהן גונן, העוזרת של פילבר, על בסיס שוטף, במשרד התקשורת. בנוסף, פילבר נפגש עם בכירים בחברת סלקום כמו היו"ר עמי אראל, המנכ"ל ניר שטרן ועם נציגי הבעלים במגדלי עזריאלי.

כשהשופט בר-עם שאל את חן האם צריך עוד דוגמא ועוד דוגמא ענה חן:

עו"ד חן: "דובר בחקירה שלו הרבה על ערוץ סודי וחשאי. לכן, לא צריך להשאיר את זה פתוח, לכן יש חשיבות לעניין וגם למאסה. אין ברירה. בחקירה הראשית הם כל הזמן אמרו לו 'נכון שהסתרת את זה ואת זה?'. אנחנו רוצים לבסס את הכל ולכן אי אפשר לחלוף על זה. לא רק שלא הוצגו מסמכים לעדים, מסמכים מהותיים, אלא גם קטעים מעדויות ודברים מעדויות שהם שונים מהאופן שבו הוצגו בחקירה הראשית.
בחקירה הראשית כל הזמן רעננו את זכרונו מקטעים עדויות, אבל הם היו עדויות מאוד מאוד חסרות, שלא מציירים את התמונה המלאה. בחקירה הראשית הפגישות עם החברות האחרות עלה בצורה מאוד מינורית ונבלע בתוך ההדגשה – שזה רק בזק".

בנוגע לפרטנר נפגש פילבר עם יו"ר החברה בסוויטות שלו כשהגיע מחו"ל.

עו"ד חן: "עכשיו אנחנו בפרטנר, נפגשת עם אדם צ'סנוב (יו"ר פרטנר דאז, יד ימינו של חיים סבן, בעל השליטה דאז) בחדרו במלון ריץ'".

פילבר: "כן, הוא התאכסן בסוויטות, גם במלון נוסף, הייתי מגיע לפגישות".

עו"ד חן: "אתה מספר שלא תיעדת הכל ביומן".

פילבר: "הפגישות היו מהרגע להרגע, והרבה פעמים הנהג שלי היה מכניס את הפגישות שלי ביומן ומעביר ללשכה".

עו"ד חן: "אתה ידעת על קודמך ברגר שנהג להיפגש בצורה לא פורמלית".

פילבר: "לא ידעתי על ההיקף הרחב, אולי פעם או פעמיים".

תירוש: "הפגישות של ברגר עם אלי קמיר היו חבריות".

בן צור: "ואת האמנת לו?"

תירוש: "חבל עם ההערות המיותרות".

עו"ד חן (לתירוש): "ברגר הודה שדיבר עם קמיר גם על דברים מקצועיים, כמו בנושא חברת חלל".

עו"ד חן (לפילבר): "ידעת שהרן לבאות נפגש עם נציגי החברות המפוקחות בבתי קפה?"

פילבר: "מקרה אחד ידעתי עם פרטנר שהפתיע אותי, לא ידעתי על מקרים אחרים. זה היה עם איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר ועם נח הקר, סמנכ"ל רגולציה".

עו"ד חן: אתה יודע שהוא גם נפגש סטלה הנדלר בבתי קפה?"

פילבר: "לא ידעתי".

עו"ד חן: "על מימון שמילה ידעת?"

פילבר: "לא, גם לא אסרתי על אף אחד" (אגב, זה אסור על פי כללי התקשיר. למנכ"ל מותר, לעובדים האחרים אסור).

בהמשך הודה פילבר שהשימוש במייל הפרטי לא היה פטנט ייחודי בעבודה עם בזק.

עו"ד חן: "זה לא היה ייחודי לבזק?"

פילבר: "לא היה שום איסור להעביר מסמכים או טיוטות בפרטי. יש לי מקרים אחרים גם אצל מפוקחים אחרים, למשל עורכי דין שרצו לראות את המסמכים. עשינו זאת במיוחד במקרה של אפשרות המיזוג סלקום-גולן ועשינו זאת במיוחד עם נגה רובינשטיין, שהיתה היועצת המשפטית של משרד התקשורת לפני נויפלד ועבדה אז עם סלקום".

עו"ד חן: "אתה דיברת על חריגה שלך והנה רואים את זה גם עם סלקום".

פילבר: "אני לא חשבתי שיש גבולות, אין בזה שום דבר פלילי, מקסימום אתי".

השופט בר-עם: "ומה עם התכנים?"

פילבר: "כל החקירה הזו על שלושה נושאים, בנושאים שרציתי להגיע איתם להבנות כדי לחסוך את השימועים. כן, העברתי טיוטות, אולי זה טיפ-טיפה פחות מקובל, אבל זה היה כדי להגיע הסכמות. עם בזק זה היה דומיננטי, אבל זה היה גם במקרים אחרים".

עו"ד חן: "אז היום הדגש הוא שהחלפת טיוטות היא מקובלת, אז מדברים רק על מידה".

פילבר: "נוצרו אולי חריגות אתית, ולא ממש פליליות. זה פחות מקובל בשירות הציבורי. בשום מקום לא פגשתי נוהל מסודר איך מבשלים נקניקיות, אך עושים רגולציה, אנחנו רואים רפורמות אדירות שנסגרות בחדרי חדרים בלילה, כמו מיסוי דירה שלישית שבג"ץ פסל אותו".

עו"ד חן: "מראה לך התכתבות עם טל גרנות, מנכ"לית הוט, בנושא השידורים. אתה ביקשת ממנה שתכתוב לך מכתב, תצייד אותך למעשה בטיעונים – בדיוק כמו שעשיתי עם בזק. זה חשאי?

פילבר: "זו דינמיקה, כל פעם שגורם היה מבקש, הייתי מחלץ פקקים".

השופטת פרידמן-פלדמן: "זה ערוץ חשאי?"

פילבר: "זו דוגמא קלאסית איך התנהלתי ביום יום בשוטף, לא הסתרתי זאת מאף אחד, זה סגנון הניהול שלי גבירתי".

בהמשך אמר פילבר את הדברים המשמעותיים הבאים:

פילבר: "לב המחלוקת שלי עם הפרקליטות כשאמרתי שאין לי שלושה מיליון שקל ואין לי שנתיים – אני לא ראיתי בזה שום דבר פלילי, אבל הפרקליטות התעקשה להפוך את הדרך ואת התהליך להפרת אמונים. זה לב המחלוקת שלי עם הפרקליטות בנושא".

בהמשך:

עו"ד חן: "מראה לך עוד התכתבות עם טל גרנות עם בקשות. אין פה שום פסול, יש עבודה מהותית – אם אפשר להתחשב, אז למה לא?"

פילבר: "נכון".

עו"ד חן: "אין פה מסלול חשאי, לא מתחבאים בחושך, אין שום קונספירציה, ולא גונבים סוסים. זו תפיסת העולם שלך, וזה ביטוי לכך?"

פילבר: "כן, נכון, זה מאפיין. לא היה הבדל מהותי בין בזק להוט".

4. פרק ההפרדה המבנית: שום דבר לא הוסתר; המבקר ורשות ני"ע שיתפו פעולה באופן בלתי חוקי

בניגוד לרושם שנוצר ע"י הפרקליטות כל נושא ההפרדה המבנית לא נעשה במחשכים בניגוד לדעת "גורמי המקצוע", כפי שהם הוגדרו על-ידי הפרקליטות.

עו"ד חן הציג לפילבר שתי הרצאות שלו, האחת כבר בנובמבר 2015 והשנייה באמצע 2016 שבו הוא מציג את חזונו לפריסת הסיבים האופטיים תמורת ביטול ההפרדה המבנית או התאגידית – לפרטי פרטים. במקביל, פילבר גם גיבש מתווה דומה עם חברת הוט, כדי שלא ייווצר מונופול של בזק בסיבים האופטיים.

עו"ד חן: "אבל ברוח רל"ב (רק לא בזק, על משקל רק-לא-ביבי), כל הפגישות מול הוט בנושא לא הוצגו… מה שאתה מנסה להעביר זו לא שליפה מהשרוול או משהו שנכפה עליך, זה הבייבי שלך".

פילבר: "נכון, אני גיבשתי אותו, המתווה הוא שלי".

עו"ד חן: "וגם עם הוט, הרבה מהפגישות כדי להגיע למתווה הזו, בהתחלה פגישות פרטיות, בלבן של העיניים, מדברים על הרעיון הכללי ואז מפרמלים במשרד".

פילבר: "כן".

עו"ד חן: "ככל שהיו מגעים בקידום המתווה והרעיון לפני כן – במה שנקרא ע"י התביעה "הציר החשאי" ואנחנו הוכחנו אחרת, אתה מספר לכל השוק בהרצאה פתוחה על עשרות פגישות שהיו לך, גיבוש הסכמות עם אלה ועם אלה".

פילבר: "זו סוג כמו שאומרים במודיעין 'הלבנה', לא חלילה במובן הפלילי, אני מסכם ומוציא החוצה לשוק את תוכן השיחות".

עו"ד חן: "ולכן גם פה אין טעם לדבר על ציר חשאי?"

פילבר: "נכון. אני לא הייתי יוצא בלי שהיו לי את ההסכמות וההבנות".

עו"ד חן: "ולכן שמדברים על הפרדה מבנית, עבודה בלוח זמנים צפוף, שמדובר בתוצרים במהלך 2016, אז כולם ידעו על זה כבר בנובמבר 2015".

פילבר: "נכון, כל השוק ידע".

בהמשך הוכיח עו"ד חן כיצד נושא ביטול ההפרדה המבנית כבר הוחלט במסמך כחלון ב-2013 אחרי שוועדת חייק דנה בכך.

פילבר: "אנחנו עסקנו בארכיאולוגיה, ולא ברגולציה, כי הלחץ שהופעל עלינו ממבקר המדינה היה עצום. היתה החלטה רשמית של הממשלה על ביטול ההפרדה המבנית ב-2013 במסגרת חוק ההסדרים, מסמך כחלון בהמשך לוועדת חייק".

השופט בר-עם: "וזו היתה טענה שזו מדיניות חדשה?"

פילבר: כן, זה מה שהמבקר טען כלפיי. אז הלכנו אחורה וראינו שזה כבר אושר עקרונית".

בהמשך הודה פילבר שהוא זה שהוסיף את חובת פריסת התשתיות למרות שזה לא היה תנאי במדיניות שהותווה במסמך כחלון והוא החליט למנף זאת כדי להוציא לפועל את החזון שלו.

עו"ד חן: "אתה הוספת את חובת התשתיות בעלות ענקית".

פילבר: "נכון, אני אימצתי את זה גם בהוט".

עו"ד חן: "כל הרעיון של ההפרדה המבנית, מדובר ברעיון מימים ימימה לפני זמנך וזה לפי החלטת ממשלה?"

פילבר: "כן".

עו"ד חן: "הציגו לך את זה בחקירה?"

פילבר: "לא. ברשות ני"ע אמרתי להם שהם זרוע החקירה של מבקר המדינה. הפרסום של מבקר היה בארבע אחה"צ ביום שדפקו לי בדלת.
אני כתבתי אז את ההודעה לעיתונות לתגובה שלי על דוח המבקר. לפי מה שאני יודע מבקר המדינה לא יכול לפרסם דו"ח אם יש משהו פלילי, זה היה לא נקי.
היה תיאום מאוד מלא, הם העבירו חומרים במקביל לרשות ני"ע, זה לא היה נקי. בחקירה אמרתי להם, ואז אמרו לי מהקונטרול מה פתאום, לא קיבלנו מסמכים מהמבקר. היה ביניהם תיאום מלא".

5. הפקידים תקעו מקלות בגלגלים

עו"ד חן: "אתה אומר מהר מהר, שצריך לטפל במהירות בעניין התשתיות ויש קבוצה במשרד שאומרת לאט לאט".

פילבר: "כן, הם עשו לי את החשבון שהכל בסדר, שזה מספיק ל-2.5 מסכים בממוצע לבית. אני אמרתי להם אצלי בבית 4 אנשים, 8 מסכים. הסיכוי לקריסה הוא מאוד מאוד גבוה".

עו"ד חן: "אתה ציית שהרעה החולה של הפקידות היא הניתוק מהשטח, כתבת את בציוצים. אתה כותב שתהליך התייעצות לקוח בשוק הפרטי ימים בודדים, נגרר על פני שבועות. כל החלטה יוצאת באיחור של חודשים, לא ניתן להוביל יותר מתהליך אחד".

פילבר: "זה בתגובה לגדי פרץ, כתב התקשורת של "גלובס". הם כולם (העיתונאים) ביקרו את התהליכים והתעלמו".

עו"ד חן: "אתה ידעת שמר גדי פרץ פנה לאלוביץ' וגם לחברות הסלולר, שיעבוד שם כסמנכ"ל רגולציה".

פילבר: "לא ידעתי".

עו"ד חן: "האם ידעת שהוא הושעה לזמן מה על כך לאחר שרצה לשמש כיו"ר ארגון של חברות סלולר".

פילבר: "לא ידעתי".

הערה: אני הייתי העורך של גדי פרץ בזמנו, והאיש הסתיר ממני את ניגודי העניינים שלו מול בזק, למרות שהוא חיסל איתם חשבונות בצורה שיטתית על גבי העיתון. לאחר מכן הוא גם טינף עליי במערכת.

בהמשך עקץ פילבר את אנשי משרד האוצר:

פילבר: "אני לא יודע מה שמים להם בקפה, לאנשי הכלכלה שיצאו מהאוניברסיטה העברית, אבל הם התנגדו לביטול ההפרדה המבנית (למרות שהביטול אושר במסמך כחלון)".

עו"ד חן: "עדי קאהן כותבת לך ש'הרן לא עובר על חומרים שיוצאים מהם, אנשים בשאננות, בחוסר הלימה, מלא אנשים מהשוק פונים אליי כי המשרד לא נותן מענים. אני בתחושות קשות. צריך ניעור רציני".

פילבר: "כן, אני הרגשתי בתקופה הזו מתוסכל".

מאמרים אחרונים

סיגר – תיק 1000

הפרקליטות רוצה להסתיר את קריסת תיק 4000 עם סיגרים ושמפניות? עושים סדר בתיק 1000

הפרקליטות שברה את הסדר ההגיוני של משפט נתניהו עם עדה בתיק 1000, הדס קליין. המטרה היא לטשטש את קריסת תיק 4000 בעדות פילבר באמצעות קצת קשקשת על סיגרים ושמפניות. אז החלטתי לעשות לכם סדר בתיק 1000

הקליקו לתוכן »