יומן הבוקר
שלמה פילבר, עד המדינה במשפט נתניהו
עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', סיים אתמול את חלקו בחקירה הנגדית של שלמה פילבר. גם הפעם הוא הצליח לחשוף את האמת שמאחורי כתב האישום המופרך, כולל גילוי שחסרים עשרות מסמכים (יותר מדי מסמכים נעלמו בתיק הזה). הכל מוכן לחקירה הנגדית של עו"ד בעז בן צור, פרקליטו של נתניהו

לקראת סוף הדיון אתמול, אחרי שעו"ד ז'ק חן פירק את כל תיאורית "ההטבות" לבזק ברפורמת ההדדיות, בטלפוניה הסיטונאית ובהפרדה המבנית, אחרי שהוכיח שפילבר פעל נגד האינטרסים של בזק, ואחרי שהוכיח קבל עם ועדה שהפרקליטות הסתירה מחומרי החקירה ומפילבר עשרות מסמכים – התנקז כל הדיון לתיאוריית ה"גם וגם".
כלומר, ממה היה מושפע פילבר – מאמונתו המקצועית, או גם מאותה פגישת הנחייה מדומיינת בת 40 שניות עם נתניהו.

כצפוי, פילבר לא ענה בכן או לא, אבל השורה התחתונה היתה שהוא אישר למעשה שהחלטותיו היו מקצועיות, וככלל "נתניהו לא היה בראש שלו, אבל יחד עם זאת יש "מדיניות של שר".
דה-פקטו, הוא אמר, קיבלתי החלטות נגד בזק.

השורה התחתונה מבחינתי היא, שפילבר ביצע עוד צעד ברגרסיה כדי לגמד ולמזער לחלוטין את חלקו של נתניהו בכל הסיפור הזה.
שימו לב: המילה "הנחייה" לא נאמרה על ידו ולו פעם אחת בסוף הדיון. פילבר לא דיבר על השיחה עם נתניהו אלא ציין "מדיניות שר", אולי כהכנה לפתיחת החקירה היום ע"י בעז בן צור, כשהוא יודע היטב שבמוקד שלה תהיה אותה שיחה שאין עליה שום הוכחה.

בכל מקרה, חשוב לי לציין: התיאורים המעורפלים משהו של פילבר לא מתקרבים כלל לתזת כתב האישום, כאילו כל צעד של פילבר במשרד התקשורת היה "ברוח ההנחיה של נתניהו".
גם הוא שולל את התיזה הזו בחקירתו הנגדית ולא משאיר שום מקום לספק: כל החלטה שלי, הוא מדגיש, היתה מקצועית ועניינית.

***

תיאוריית ה"גם וגם"

עו"ד חן: "ראינו היום בדיוק את ההיפך מכתב האישום שאתה לא פועל להטיב עם אלוביץ' בנושאים. נכון?"

פילבר: "נכון".

עו"ד חן: "במהלך הימים האחרונים ראינו שבכל פעם שהיה צריך לבחור בין האינטרס של בזק לאינטרס של משרד התקשורת אתה בחרת באינטרס של משרד התקשורת. ראינו זאת בהפרדה המבנית, אתה לא היית מוכן לתת להם את זה בחינם; צמצמת את הסוכריה להפרדה תאגידית, שזה עניין טכני ולא הפרדה מבנית.
ראינו זאת גם ברפורמת ההדדיות, בניגוד לעמדת בזק וגם סיכמנו שזה עולה הרבה כסף. ראינו בטלפוניה שאתה התעקשת על עמדה שהולכת על הראש של בזק עם ה-40% בשיטת הריסייל ואחרי שעברת לקוסט-פלוס אתה רצית לכפות את העמדה של הרן לבאות ואסף וסרצבורג (מאגף התקציבים באוצר) על בזק, וזה הגיע לפיצוץ בדמעות עם שאול אלוביץ'.
ראינו שבניגוד לקודמך בתפקיד שקנסת את בזק ומחלת להוט. אנחנו ראינו שאתה פועל במקביל, לצד בזק, לקידום התוכנית שלך עם הוט. ולכן פעם אחר פעם, שההחלטות היו מבוססות על דיונים וחילופי דעות, ובכל מקום שהיה עימות, אתה בחרת באינטרס נוגד לבזק".

פילבר: "דה פקטו זה נכון, המסמכים מדברים בעד עצמם".

עו"ד חן: "עכשיו אנחנו מתייחסים לתיאוריית הגם וגם. התאוריה הזו – היא בעולם של אינטרסים מתמזגים. גם רציתי לעשות את זה וגם היו לי גבולות גיזרה. גם וגם לא יכול להתקיים על סמך המסמכים שהוצגו לך – בהחלטות נגד בזק" (כלומר, הגם וגם לא יכולים לדור בכפיפה אחת, כשמצד אחד מתקבלות החלטות נגד בזק ומצד שני יש לכאורה "הנחייה" להטיב עם בזק).

פילבר: "זה משאיר לי דקה וחצי לתשובה, זה לא הוגן (זה היה ממש לקראת סוף הדיון). איך אמרת שאתה מגן על חייהם של אנשים ואני גם מגן על חיי"

השופט בר-עם: "למה מגן?"

פילבר: "אני הפסדתי קריירה ועדיין גם איום פלילי (המשמעות: פילבר חושש עדיין מנקיטת הליכים נגדו ע"י הפרקליטות), זה הוציא אותי ממסגרת החיים הנורמלית.
כל מה שראיתם אני ידעתי וגם בפרקליטות ידעו את זה. לא התווכחנו על אף מסמך, כל ההבדל היה בפרשנות על המסמכים. בפרקליטות אמרו שזו סטייה חמורה מהשורה וזו הפרת אמונים.
בסוף החקירות ברשות ני"ע לחצתי יד לפולינה (החוקרת הראשית של פילבר) ואמרתי לה סליחה אם צעקתי. היא אמרה לי, 'היו לך 5 ימים ואתה שיקרת לאורך כל הדרך'. ואז מבחינתי אני לא מתווכח עם זה. הם אלו שמחליטים ויש שופטים שמחליטים".

השופטת פרידמן פלדמן: "מה זה גם וגם?"

פילבר: "מדובר בסוגיות מורכבות, ניסו לעשות את זה שחור ולבן".

השופט בר עם: "אדוני אמר גם וגם כדי לרצות את המדינה"?

פילבר: "לא, בסוף יש שר שקובע מדיניות, אני לא יודע מה עמד מאחורי זה. אני פעלתי באופן מקצועי, לא קיבלתי אף החלטה שלא האמנתי בה מקצועית. אז אני אומר גם וגם – אני לא יכול למחוק את זה (הכוונה כנראה לאותה פגישה).
כששואלים מה היה המשקל של כל החלטה, אמרתי כבר שההחלטות המקצועיות היו דומיננטיות. השקעתי אלפי שעות, ברוב המקרים נתניהו לא היה בראש שלי. רציתי להצליח, רציתי לקדם, היו נקודות קיצון".

עו"ד חן: "אני הצגתי לך מסמכים, שפעלת בניגוד גמור לאינטרסים של בזק. אני מציע לך שאלה אחרת. זה לא יכול להיות שהלכת על הראש של בזק לפי הנחיית נתניהו?"

פילבר: "החוקרת לחצה אותי כל הזמן, לכל דבר יש רובד של הסתכלות, זה לא שחור או לבן אבל בסוף אתה צריך לקבל החלטות ולשמור על שיווי משקל.  נחקרתי 50 שעות ברשות ני"ע ואז אומרים לי לך לעזאזל, דיברת שטויות, אתה הפרת אמונים – ואתה מאבד את המוטיבציה להסביר את הדברים ולהוכיח את צדקת דרכך".

עו"ד חן: "ראינו את העמדות של חיים גירון ומימון שמילה, יכולת להישאר בגבולות הגיזרה ותסכים איתי שזה לא בגבולות הגיזרה (ההחלטות נגד בזק)".

פילבר: "בהבנה שלי זה לא היה לטובת בזק".

השופט בר עם: "בתודעה שלך".

פילבר: "בתודעה שלי כשנכנסתי למשרדי להב לא ידעתי כלום מסוגיית כתב האישום, ואחר כך בדיעבד שהציגו לי את תמונה אז פירשתי את הדברים קצת אחרת".

השופטת פרידמן פלדמן: "נגיע לזה שוב".

פילבר: "בסוף זה דקויות, אני כן נתתי יחס 'מועדף' לבזק כיוון שזה נבע גם בגלל שאני צריך אותם לשיתוף פעולה".

חן: "במקומות שייחסת זאת" (הכוונה היה שפילבר חשב לכאורה שהוא נתן יחס מועדף אבל מהמסמכים השלמים התמונה הפוכה לגמרי)".

השופט בר עם: "זו פרשנות של חוכמה בדיעבד?"

פילבר: "כן".

יותר מדי מסמכים נעלמו בתיק הזה

חלק הארי של הדיון הוקדש כאמור לסוגיות רגולטוריות שירדו עד לפרטי הפרטים של כל מסמך ומסמך: הנושאים היו המתווה שגובש עם חברת הוט והיחס שקיבלה בהשוואה לבזק (אותו יחס בדיוק, אבל משום מה אצל בזק זה הוגדר כ"חריג" וכ"חשאי"), רפורמת ההדדיות (עליה כתבתי ביום שישי 06.05.2022 ביומן הבוקר שנתנה הטבה די גדולה לסלקום נגד האינטרס של בזק) והטלפוניה הסיטונאית שפילבר הודה כאמור שפעל בשני המקרים נגד האינטרסים של בזק ואף אימץ עמדה יותר נוקשה מזו של גורמי המקצוע.

מה שבלט לאורך כל הדיון הוא עשרות מסמכים שלא הוצגו בפני פילבר בחקירותיו, ולמעשה הוסתרו ממנו ומחומרי החקירה שהוגשו לצוותי ההגנה. חלקם הושג, אגב, דרך פנייה לחוק חופש המידע.
בכל מקרה, פילבר הודה שהמסמכים שהוצגו בפניו לראשונה משנים לחלוטין את תמונת המצב. כיצד קורה מצב שהתביעה מעלימה מסמכים קריטיים כדי להגיע לחקר האמת? אני לא קונה את תירוצי ה"שגגה" ו"תום לב".
יותר מדי מסמכים נעלמו בתיק הזה – זה כבר לא מקרי – זה מכוון.

פילבר הפנה שוב ושוב את האצבע המאשימה לעבר חוקריו, אבל אני בטוח שהוא מבין היטב שאלו לא החוקרים, זו הפרקליטות שקבעה את קו החקירה והנחתה את החוקרים בדיוק מה לשאול ומה לא.
יהודית תירוש היתה הרי הפרקליטה המלווה, היא זו שישבה בדיוני המשטרה, צפתה בחקירות אונליין והעבירה הוראות לחוקרים במהלכן. לכן, היא זו שצמצמה את החקירה רק לכיוון של בזק, אלוביץ' ונתניהו.

הנה האמירות של פילבר בנושא:

"רוח החקירה של הטלפוניה הסיטונאית היתה – אם אתה מעז לדחות ביום אחד את הרפורמה או להוריד בשקל אחד את המחיר – באותו רגע אתה הטבת עם בזק. אין לי איך להתגונן עם זה, אני יכול להסביר – אבל הם אמרו לי – אתה הטבת עם בזק!"

"התיזה שלי לא התקבלה ע"י הפרקליטות והמשטרה. אני יכול לנמק ולהסביר, אני לא מגיש כתב אישום פלילי. הציגו לי תמונה מסויימת, אמרו לי שסטיתי לטובת בזק, ולא קיבלו את מה שאמרתי. אני דיברתי כל הזמן על ההיבט המקצועי ולמה רציתי להגיע. ההסברים שלי לא התקבלו".

"אמרתי לחוקרים שאם הם יילכו לצד המקצועי הם יפסידו, אבל החוקרים סתמו לי את הפה".

על השאלה של עו"ד חן אם נושא הוט לא עניין את החוקרים במסגרת חיפוש האמת אמר פילבר:

"נכון, נפגשתי עם מנכ"לית הוט בארבע עיניים בבתי קפה לפחות 10 פעמים". הנקודה הזו מדהימה משום שפילבר ניהל תהליכם דומים מול בזק והוט לפריסת הסיבים האופטיים (אצל הוט זה היה אף יותר מואץ) ומשום מה רק ההליך עם בזק נסרק במסרקות ברזל ואילו הוט לא נבחנה למרות שההטבה הגלומה שם היתה לכאורה יותר גבוהה.

על השאלה של השופט בר-עם אם ההתנהגות עם הוט היתה דומה ענה פילבר:

"כן, מבקר המדינה התעלם לחלוטין מהוט".

עוד תיאוריית קונספירציה של הפרקליטות נזרקה לפח

כשעתיים תמימות בוזבזו אתמול, בתחילת הדיון, על ניפוח נוסף של הפרקליטות: שיח חברתי בין איריס אלוביץ' לשלמה פילבר, לפני פגישת התאנים והיין.

בהתחלה פילבר לא זכר דבר מהשיח הזה ואחר כך אמר משהו על כך שאיריס אלוביץ' דיברה ששרה נתניהו אמרה לה שהכל יהיה בסדר.
כרגיל, הפרקליטות נאחזת בשברי משפטים, אך עו"ד חן הצליח לערער במשהו את גרסתו של פילבר, כשהעלה בפניו את האפשרות שהזיכרון שלו על שיח כזה הוא בכלל כתוצאה מפגישה שלו עם הרן לבאות, עוד לפני הפגישה עם אלוביץ'.

הפגישה הזו עלתה לטונים גבוהים ובו הטיח לבאות בפילבר את הקשר בין שרה נתניהו ואיריס אלוביץ' ואמר שזו "שחיתות", דבר שטלטל את פילבר.
האחרון לא שלל את האפשרות שהזיכרון הוא מהפגישה הזו ולא דווקא מהפגישה עם איריס אלוביץ', כך שעוד תיאוריית קונספירציה של הפרקליטות נזרקה לפח.

חזרה לפגישת ההנחיה שתהיה מחר על המוקד.

מי שיושב באולם הדיונים לא יכול לחלוק על כך: פילבר היה מעורב בעשרות ובמאות פעולות, ובכולן הוא הפגין ידע ובקיאות מרשימים – וגם עצמאות ורצון לקדם את חזונו.
פילבר ידע מה בדיוק הוא רוצה וניסה כאמור לקדם את מטרותיו. לכן, עצם ההתנהלות הזו ועצם קבלת ההחלטות נגד האינטרס של בזק מוכיחים כי פילבר פעל באופן עצמאי, משיקוליו הוא, וללא כל קשר ל"הנחיה" כזו או אחרות של נתניהו.

הרי זה בלתי סביר שהנחיה קצרה בת 40 שניות מרחפת מעל לכל החלטה והחלטה של פילבר, מה גם שחלק גדול מההחלטות התקבלו כשנתניהו כבר לא היה שר התקשורת.
לכן, אין שום היגיון בניסיון לתלות את כל פעולותיו של פילבר בהנחיה קצרה, תמציתית ודלה שניתנה בתחילת הדרך.

***

תיקון קטן: יומן הבוקר של יום א' 08.05.2022, שנכתב בסיועו של אבי וייס, עסק בחופשה ובטופס החופשה של פילבר שהונח לכאורה על שולחנו של נתניהו.
בניגוד למה שכתבתנו ולאחר בדיקה שעשינו, פילבר תיאר זאת גם בחקירתו במשטרה.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »