יומן הבוקר
שלמה פילבר – הסכם עד מדינה במשפט נתניהו
האם שלמה פילבר הוא לא רק עד מדינה אלא גם סוכן משטרתי? אבי וייס, בעזרת מומחים בנושא, בחן את הסכם עד המדינה של פילבר, ומצא בו כמה דברים חריגים. מאוד חריגים

הסכם עד המדינה שנערך עם שלמה פילבר כולל 7 עמודים והוא, כמובן, נקודת מפתח משמעותית בתפירת תיק 4000.
אבי וייס בחן את הסכם עד המדינה של פילבר, יחד עם גורמים המכירים את הנושא הזה לעומקו, והגיע למסקנה חד משמעית: זה הסכם עד מדינה חריג, שנחתם בחופזה ומשקף את הלחץ הגדול שבו היה פילבר.

***

הנה הנקודות העיקריות שמשקפות זאת:

1.

פילבר חתם על סעיף די דרקוני שבו נכתב:

"יקליט שיחות בינו לבין מעורבים בפרשה ובעבירות הנוספות, לפי דרישת גורמי החקירה, ובהנחייתם בכל הנוגע לפרשה ולעבירות הנוספות ולעבירות שאמורות להתבצע בעתיד. העד מסכים לכך, כי במסגרת של הסכם זה יהיו גורמי החקירה רשאים להקליט ולתעד כל מקום, בכל עת ובכל דרך את כל שיחותיו, לפי שיקול דעתם בלעדי."

למעשה, פילבר הסכים לא רק להיות עד מדינה אלא גם להיות סוכן משטרתי שיפליל אנשים על עבירות שיבצעו בעתיד, ולכן הסכים להיות במעקב מתמיד ע"י המשטרה לפי ראות עיני מי שמפעיל אותו כסוכן.

למה פילבר מסכים לתת למשטרה צ'ק פתוח לתיעוד והקלטות שיחותיו "בכל עת ובכל דרך"?

גורם שהתמחה בהסכמי עדי מדינה והפעלת סוכנים כתב כך:

"ראשית לכל, הסכם עד מדינה, שזה בדיוק כמו הסכם הפעלת סוכן, חייב, אבל חייב, לכלול נספח יעדים – מה הסוכן או העד מתחייבים לספק.
שנית, חייב להיות נספח נוסף ובו מפורטים כל טובות ההנאה שהעד יקבל, כגון חסינות מתיקים פליליים וחקירות שייסגרו, כולל תיקים עתידיים שיכולים להיפתח כתוצאה מהחקירה והמידע שהעד מוסר, כספים בתקופת ההפעלה ומהי תקופת ההפעלה כסוכן (האם הוא עובד כסוכן בהתנדבות עבור המשטרה בלי הגבלת זמן?), דמי מחייה עד שימצא פרנסה חדשה, הטבות לאחר מסירת העדות, כולל הקלות (למשל ביציאה מהארץ).
בדרך כלל בנספחים יש את כל הנקודות שבהם ההגנה יכולה לעשות שימוש. סתם דוגמה, תיק פלילי שייסגר ולא קשור למשל לנתניהו, או לשמות שהוזכרו בהסכם. בקיצור, הנספחים הללו כנראה הועלמו מההגנה".

2.

הפרקליטות הלבישה על פילבר שורה של עבירות, כולל ביצוע עבירות על טוהר המידות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועוד עבירה שלא ברור מאיפה היא צצה: "עבירות איומים וסחיטה באיומים".

כל העבירות מומצאות כמובן, אבל סחיטה באיומים זה כבר באמת חריג.
זו האשמה מאוד כבדה, 9-7 שנות מאסר, חמור בהרבה מכל העבירות האחרות.
מה שמשונה מאוד, שלא שמענו עד היום על איזו תשתית מבססת הפרקליטות את האשמה החמורה הזו. ייתכן שזה יתברר במהלך החקירה הנגדית.

3.

בהסכם עד המדינה עם פילבר יש גם התחייבויות די מוזרות וחריגות של פילבר.

למשל, הוא מתחייב כך:

"לפעול לכך שבת זוגו תמסור עדות אמת מלאה ומפורטת בנוגע לידוע לה בפרשה. כמו כן הוא התחייב "לוותר על חיסיון עו"ד-לקוח, ככל שיידרש לצורך קידום החקירה וכן יוותר על כל טענות חיסיון אחרות למעט חיסיון למול עורכי הדין עמם התייעץ העד בנוגע להסכם זה ולחקירה בנושא ההסכם".

גורמים ששוחח איתם אבי וייס אומרים ששני הסעיפים האלה מאוד חריגים: הסעיף לחייב אותו לכך שאשתו תמסור עדות אמת סותר את החוק והפסיקה.
כיצד ניתן לחייב אדם בר דעת לגרום לכך שאדם בר דעת אחר ימסור עדות?

אשתו של פילבר היא אישיות בפני עצמה ויש לה זכות להיוועץ בעו"ד, לרבות לשמור על זכות השתיקה וכד'.
העובדה שאיננה חשודה ואיננה קשורה כלל לחקירה בכלל עושה כאן עוול ועשויה לפגוע בה.

העניין השני הוא ויתור חיסיון עו"ד-לקוח הוא ממש לא מקובל, נגוע בשלילת זכויות בסיסיות חוקיות וחושף את פילבר למצב שהוא נותר ללא שולי הגנה משפטית נאותה. למה פילבר, עורך דין בהשכלתו, הסכים לכך? איפה היו עורכי דינו? לא ברור.

4.

פילבר הסכים להיות מורחק מהשירות הציבורי לצמיתות, למרות שעד עכשיו לא ברור איזו עבירה עבר.
פילבר הסכים לדבר נוסף: להתליית רישיון עריכת הדין שלו למשך חמש שנים מיום חתימת ההסכם.

בנוגע לשירות הציבורי, הרי אין שום סעיף משמעת בחוקי ותקנות לעובדי המדינה, כולל התקשי"ר, שאוסרים על מנכ"ל להעביר חומרים שלא קיבלו סיווג בטחוני (או סיווג אחר דוגמה – פרטיות) למפוקחים, ואין כל איסור להיפגש עם מפוקחים מחוץ למשרד.
בנוסף, ההסכמה שלו להשעיה של תעודת עורך הדין תמוהה לא פחות, כי לא ברור על איזו עבירה הוא עבר על פי חוק עורכי הדין ותקנון לשכת עורכי הדין כדי להתנדב לעונש כזה.

5.

פילבר הסכים למסור את עדותו כשהוא תחת מעצר, עד שלושה שבועות מיום חתימת הסכם עד המדינה. זה דבר חריג מאוד שמתאים לפושעים מסוכנים ולא לאדם נורמטיבי.
כזכור, ניר חפץ לא הסכים לחתום על הסכם עד מדינה אלא רק לאחר שהוא משתחרר וחותם על ההסכם כאדם חופשי.

האם המשטרה רצתה להפעיל את פילבר כסוכן במסגרת מעצרו על העצורים האחרים בפרשות שנחקרו אז? לא ברור. עוד תעלומה.

6.

גורם נוסף המתמחה בהסדרי עד מדינה כותב כך לסיכום:

א. ככלל, הסכם עד מדינה נחתם ע"י פרקליט מחוז עצמו ובחתימת ידו, כמופיע בנוהל, או במקרה של לחץ ומהירות, ע"י הפרקליט המלווה שמקבל הסמכה לחתם בשם פרקליט המחוז.
כאן אין דבר כזה, רק נאמר ש'הסכם זה הינו על דעת פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) עו"ד ליאת בן ארי שווקי'.
אין חתימה שלה ואין חתימה של מי שהסמיכה. לא ברור למה היא לא חתמה. כמו כן אין כל איזכור בהסכם לפרקליטה המלווה יהודית תירוש, שזה גם מעורר תמיהות;

ב. היות ופילבר מעיד ופועל כסוכן נגד ראש הממשלה, אין מצב חוקי שהיועץ המשפטי לממשלה לא צריך לאשר את זה – ושמו של מנדלבליט לא מופיע בהסכם;

ג. למה פילבר הסכים גם לעמוד לדין משמעתי וגם להיות מורחק לצמיתות משירות המדינה?
גם אם היה עומד לדין משמעתי, אז מי שישפוט אותו, נניח בית הדין המשמעתי של נציבות שירות המדינה, הוא הסמכות להחליט על השעיה לצמיתות משירות המדינה.
למה להסכים לעונש כזה מראש? אולי ייצא זכאי? או ייצא עם עונש סמלי?"

ד. למה פילבר הסכים להשעיית רישיון עורך הדין שלו ל-5 שנים? הוא הרי לא עבר את העבירות בהיותו בכובעו כעו"ד?
בנוסף, אם נניח שעבר עבירות שהוא מודה בהן בעצם חתימת ההסכם, אז המקום לקבלת החלטה כזו הוא בית הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין. זה בית הדין שיכול לזכות אותו או לתת לו כל עונש אחר שבסמכותו.
למה המשטרה לקחה את הסמכות החוקית הזו מלשכת עו"ד? אין לזה תקדים בשום הסכם".

7.

המסקנה המתבקשת מכל המידע הזה היא, שפילבר חתם על הסכם עד המדינה מתוך לחץ עצום, ממש על גבול ההיסטריה, תוך שהוא ועורכי דינו נכנעים לכל גחמה של הפרקליטות.

הדברים האלה מתחדדים לאור הסכם עד המדינה עם ניר חפץ, שם היתה עבירה ברורה של שיבוש הליכי חקירה, בעוד אצל פילבר לא היו שום ראיות לכאורה.
לכן, שוב מתחדדת התעלומה: מה קרה בדיוק והאם יש עוד אמצעי לחץ שהופעלו על פילבר באופן פסול כדי שיחתום במהירות על הסכם עד המדינה?

***

מאמרים אחרונים

ערוצים 11 12 13

האינטרסים והכוחות הכלכליים והתקשורתיים רבי העוצמה שהובילו להפיכה השלטונית נגד נתניהו

אחרי הבחירות ב-2015 הבינו בליכוד כי התקשורת הממסדית היא שחקן פוליטי לכל דבר. המסקנה היתה שצריך להגביר את התחרות בשוק התקשורת. כתגובה התקשורת התחילה "לתפור" את נתניהו. מפת האינטרסים

הקליקו לתוכן »
יהודית תירוש, שלמה פילבר (צילום: אלי ציפורי)

היעד: שלמה פילבר; המטרה: בנימין נתניהו – כך פעלו ליאת בן ארי ויהודית תירוש

הפרקליטות סימנה יעדים ומטרות וכבשה אותם – היא הצליחה להפיל את נתניהו מהשלטון, אבל לא לקחה בחשבון שהוא לא ירים ידיים. היום כבר ברור שזו הסיבה ללהיטות הגדולה שלה להסדר טיעון, תוך ויתור על סעיף השוחד

הקליקו לתוכן »