יומן הבוקר
שלמה פילבר (צילום: אלי ציפורי)
אתמול, החקירה הנגדית של שלמה פילבר התמקדה בתקופה בה נתניהו היה שר התקשורת אך מנוע מלעסוק בענייני בזק. עו"ד בן צור "עזר" לעד להוכיח שכל שיקוליו והחלטותיו היו מקצועיים נטו

יום החקירה הנגדית אתמול הוקדש ברובו למה שנקרא "תקופת המניעות", זו התקופה שבה גובש הסדר ניגוד העניינים של נתניהו, שבעקבותיו הוא הפסיק לטפל בענייני בזק, למרות שנותר שר התקשורת – מדובר בתחילת 2016 עד אמצע 2016.

כמו כן התמקד עו"ד בן צור בגרסאות הרבות של פילבר לפיו פעל באופן מקצועי לחלוטין.
אחד האלמנטים המדהימים בעדותו של פילבר היא אמירותיו – לאחר חתימת הסכם עד המדינה – לפיה לא ידע שפעל באורח לא נאות עד תחילת החקירה, ובזמן אמת סבר היה כי הוא פועל מטעמים מקצועיים לחלוטין.
כמובן כי הטעמים המקצועיים – על יסודם פעל פילבר משך שנתיים ימים – אינם יכולים להשתנות כפועל יוצא של החקירה, משל החוקר יוצא עם פילבר למסע זמן, ומשנה עמו את העבר ודרך הפעולה שבוצעה.
לאורך כל חקירותיו, כך הוכיח בן צור אתמול, פילבר, שמגשש דרכו אל מול החוקרים וחושש פן יבולע לו, מנסה להבהיר, שוב ושוב, כי הכרתו הייתה שפעל מטעמים מקצועיים, אך מעניק לחוקרים את פרס הניחומים שהם זקוקים לו לפיו, החוקרים "גילו" לו ומצידו נגלה לו האור ש"בדיעבד" – כי פעל גם מטעמים אחרים, זו תיאוריית הגם וגם.
אך האמת נותרה בעינה. פילבר, בסופו של יום, כך ברור, העיד גם אתמול מטעמים מקצועיים (ב-99% אחוזים הוא אמר בדוחק רב כדי לרצות את הפרקליטות).

קורת רוח רבה נגרמה לפילבר בחלק מהחקירה שבו עו"ד בן צור סקר יחד עם פילבר את ההתפתחויות בשוק התקשורת אחרי שעזב את תפקידו ואחרי החקירה, שעה שיועז הנדל למעשה אימץ את המדיניות שלו במחיר יותר גבוה, שפילבר העריך שמדובר בהטבה של מיליארדים לבזק.
פילבר גם רמז בצורה ברורה שבגלל שהנדל נמצא במחנה השני, הכל עבר לו חלק, אם זה היה דוד אמסלם זה לא היה עובר בשקט.
מה שהוא אומר למעשה שאותן החלטות עם שר תקשורת מהליכוד – היתה נפתחת חקירה, בדיוק כמו בתקופתו.

***

הנה הקטעים המרכזיים בעדות אתמול:

בן צור: "את החוקרים מאוד עניין לדעת שכללי המניעות לא נשברו. ואז שואלים אותך אם אתה ממשיך לבצע את ההוראות שלו בלי לעדכן. הם מנסים לשתול לך. אתה אומר אני לא פניתי, הוא לא פנה. עובדתית, מנסים להגיד לך אולי היה משהו ב-2016, אתה שולל את זה. זה מוטו שחוזר על עצמו פעם אחר פעם".

פילבר: "אמרתי כבר כמה פעמים, אני נתתי פרשנויות לאירועים מסויימים, זה קיבל משמעות אחרת".

בן צור: "מה שמעניין אותנו זה לא המשמעויות, לי חשובה התודעה שלך באותם שנים. מה שאתה מפרש מה שאתה מבין".

פילבר: "התודעה שלי אחרי שפגישת ההנחיה שאלוביץ' ונתניהו מכירים, כך הבנתי אז אני לא רב איתו. יש גבולות גיזרה".

בן צור: "אני אראה לך שאת טענת גבולות הגיזרה המצאת אותה יותר מאוחר. אמרת לעורכי דין, אמרת למישהו, כולל לנתניהו על גבולות הגיזרה?"

פילבר: "לא".

בן צור: "אמרת שאתה בדיעבד מבין דברים".

פילבר: "בדיעבד קיבלו אצלי דברים משמעויות אחרות".

בן צור: "אנחנו רואים מה היה בזמן אמת. עכשיו על הפרשנויות – זה תמיד מתרסקות אל קרקע המציאות. כל מה שאנחנו אומרים, מה היתה התודעה שלך בזמן אמת. כשאתה פועל, אתה פועל באופן עצמאי, זו דרך הפעולה שלך".

פילבר: "אני פעלתי ב-99-98 אחוז עצמאית ומקצועית. לפי שיקול דעת עצמאי".

בן צור: "אז נשארנו עם אחוז בלבד" (כלומר, מה שאומר פילבר אני פעלתי ב-99% אחוז מקצועית ורק 1% זה ההנחיה, אם בכלל היתה, של נתניהו). בוא נסתכל על החקירה שלך, אתה משיב כעד מדינה, על תקופת המניעות לשאלת הוראות שניתנו: 'באותו זמן אני לא חושב שזה מה שאני עושה'".

פילבר: "אני לא עושה שום דבר חריג, אנחנו מדברים מפברואר עד יוני?"

בן צור: "לא, אתה קיבלת איזשהי הוראה-הנחייה, זו התיזה, ואתה ממשיך עם ההוראה הזו לתוך תקופת המניעות, אבל לא מעדכן. זו היתה התיזה שלהם.  אתה אומר שאתה לא מבצע איזשהי הוראה".

פילבר: "נכון".

בן צור: "יפה. הדיכוטומיה שאתה עושה פשוטה, אני פועל עד לחקירה באופן מקצועי, אולי היום, שאני מסתכל על זה, אני רואה אולי דברים אחרים".

פילבר: "זה מה שאמרתי".

בהמשך:

בן צור: "בחקירה שלך ב-26.2, אתה כבר עד מדינה, אתה אומר שאתה חשפת הכל בפני בדיקת המבקר ובדיקת מבקר המדינה (הנוגעים להסכם ניגוד העניינים של נתניהו). אמרת שמבחינתי, לא היה לך מה להסתיר".

פילבר: "שאני לא יכול להסתיר מה שאני לא יודע".

בן צור: "אתה אומר שהיום אתה מבין דברים שלא הבנתי אז. אתה אומר בזמן אמת שלא חצית שום דבר קו תודעתית והיום אתה קצת מבין דברים אחרת, כי אתה עד מדינה אחרת בלה בלה בלה (המשמעות: מאיימים עליו). אומר לך החוקר איך לא הבנת את זה? אתה אומר לא ידעתי את ההנחיה, ואתה אומר את זה עכשיו, ב-2018, מבחינתי זה היה, תמשיך אתה? "

פילבר: "זה היה קשר מסויים שידעתי בין נתניהו אלוביץ' ומבחינתי המשכתי לפעול מקצועית".

בן צור: "אתה אומר שב-2015 לא ראית שום דבר בעייתי. אתה אומר שלא חשפתי אותו לאף אחד (את העניין של פגישת ההנחיה כביכול). יש גורמים שאוספים חומרים, אתה מעביר כל מסמך, כל נייר. אומרים לך שאם היתה איזושהי הנחייה, אתה צריך להגיד אותה. אתה אומר אז בזמן אמת, לא היה לך שום דבר קשור להנחיה".

פילבר: "שום דבר חריג".

בן צור: "בסוף זה נייר לקמוס אם בכלל היה משהו".

פילבר: "אני מעיד, השופטים יחליטו. אני עונה לשאלות שלך".

בן צור: "את הרשימה שהוכנה למשרד המבקר ולמשרד המשפטים ראית? (מדובר ברשימה הנושאים הנוגעים לבזק שטופלה בתקופת נתניהו)"

פילבר: "אני לא ראיתי. מי שהכין זאת היתה הלשכה המשפטית".

בן צור: "גם החוקרים שלך שואלים אותך למה לא אמרת אז על פגישת ההנחיה".

פילבר: "אמרתי שלא זכרתי, שזה לא היה משמעותי".

בן צור: "כל זה חשוב. אחר כך אומרים לך שלא יכול להיות ששיחה של 40-60 שניות, אתה ממשיך איתה שנה וחצי. בוא נראה לך מה אומרים והתשובות שלך. שואלים אותך אם היו הנחיות נוספות, והתשובה היא לא ממש ברורה".

פילבר: "אני מבין את רוח הדברים מהפגישה, איך אני צריך לפעול, עם זה אני הולך. במקביל לזה, בשבועיים הראשונים הייתי פחות עצמאי, אחרי זה פרשתי כנפיים, את המשקלות בית המשפט יחליט. אתה לא יכול למחוק סיטואציה שיש לך במוח (הכוונה לסיטואציה של פגישת ההנחיה כביכול)".

בן צור: "שנזכרת בה מאוחר יותר. בסוף זה מה שאתה אומר בחוץ. הראתי לך שדה-פקטו, שאם הגעת למצב של החלטות, פעלת נגד בזק".

פילבר: "אדוני, כבר אמרתי, שהייתי צריך לקבל החלטות נגד בזק קיבלתי. זה היה מקצועי". הבנתי ביום הראשון של החקירה שיש הררי ראיות כביכול, אחר כך הבנתי שהמסד הזה פלואידי. את העובדות אמרתי, עובדה שזכרתי את מועד השיחה של אתמול" (שיחת הנזיפה כביכול).

בן צור: "אבל הפרשנות היתה אחרת לגמרי".

פילבר: "אני דייקתי כעד מדינה כמה שיכולתי, ביקשתי כלי עזר".

בן צור: "אמרת בחקירה שאף אחד לא מטיב עם אף אחד, שאם הטבת זה עם סלקום ופרטנר.  אתה שוב אומר שעשית את הדברים מקצועיים. מה שאתה אומר שהתודעה שלך שאתה פועל רק ורק ורק מקצועי".

פילבר: "זה באופן משמעותי (מקצועי)"

בן צור: "לא משמעותי, תדייק. למה אתה לא אומר?"

פילבר: "פעלתי בצורה דומיננטית מקצועית".

בן צור: "גם כעד מדינה אמרת שפיור עבדת מקצועית?"

פילבר: "אני מסכים שעשיתי את הדברים בשביל שוק התקשורת. אמרתי בחקירה שאם הייתי יודע מה שאני יודע היום הייתי שם את המפתחות והולך".

בן צור: "אם מדברים על זיהום אז זה זיהום. אתה מדבר שפעלת פיור מקצועי, אתה מבין שזה מזהם".

פילבר: "לא אמרו לי את האמת בחקירות, לא אמרו לי את כל האמת בחקירות. זה השפיע".

בן צור: "משרד המשפטים בודק, אתם מעבירים את כל הנתונים, לא הוסתר דבר וחצי דבר".

פילבר: "לא הוסתר דבר באופן כללי, אלא אם היתה תקלה או שגגה" (לועג לפרקליטות).

בשלב זה בן צור מקריא לפילבר את הקטע מדוח המבקר שקובע כי לא נפל שום פגם בפעולות נתניהו במשרד התקשורת הנוגעות לבזק, כולל מיזוג בזק-יס, לא היתה שום הטבה וזה גם לא ירד לאיזשהו פגם הקשור לניגוד עניינים.

בן צור: "אלו דברים מדוייקים?"

פילבר: "כן".

בן צור: "והיום".

פילבר: "גם. עליי אמרו שגנבנו 1.3 מיליארד שקל בנושא הטלפוניה, שזה פשע נגד האנושות. ניסיתי להביא שירות טלפוניה, לא נפל שום פגם. אני צריך להחליט עכשיו לפני שלושה שופטים?" (הכוונה של פילבר היא שהשופטים יחליטו אם היה משהו לא תקין).

בן צור: "זה יפה מאוד שאתה אומר. נעשתה בחינה בדיעבד, בחינה מעמיקה, עשרות מסמכים, קבעו שאין הטבה לבזק. זו לא אמת לשעתה. זו אמת אז והיום ביוני 2022".

פילבר: "אני חותם מלא על שני המשפטים הראשונים, שבית המשפט יחליט".

לשאלת השופטת רבקה פרידמן-פלדמן פילבר משיב:

"אני מבחינתי חוזר על הדברים של בן צור: לא היתה החלטה מהותית שאני קיבלתי שלא האמנתי שהיא מקצועית לטובת שוק התקשורת. איך היא נעשתה? נשים בצד. אין שום החלטה שלא האמנתי שהיתה מקצועית".

בהמשך חקר בן צור את פילבר על פגישה שקיים עם נתניהו בסוף שנת 2016. ברגע הפגישה היו פרסומים שיצאו, באותה עת, אודות חקירה שמתנהלת בדבר קשרים של נתניהו עם איש עסקים מתחום התקשורת.
מטבע הדברים, ונוכח העובדה שקשריו של נתניהו עם אלוביץ' ופעילותו כשר תקשורת, היו בסיס עד אותה עת הן לכתבה של גידי וייץ, הן לקביעת יועמ"ש בדבר ניגוד עניינים והן לדוח ביקורתי של מבקר המדינה, ביקש נתניהו להיפגש בעניין עם פילבר.
נתניהו שואל את פילבר את היתה פעילות בעייתית כלשהי עם אלוביץ' ופילבר משיב כי הדבר היחיד שראש הממשלה מעורב בו זה המיזוג של בזק-יס, אבל הוא נעשה על יסוד חוות דעת משפטית תמוכת:

פילבר: "ואז הוא שואל אותי, תגיד לי יש משהו במשרד התקשורת עם אלוביץ' שעשינו שהוא בעייתי? אז אמרתי לו תשמע, הדבר היחיד שיש לך זה המיזוג. שאתה חתום עליו, אמרת לו גם יש לך שמה חוות דעת של היועצת המשפטית, אתה יכול להסתמך עליה, אבל אתה אישרת את זה". פילבר הוסיף גם שהחתימה היתה "אחרי המלצות רבות של גורמי המקצוע".

בן צור: "אתה אומר לו שהדבר היחיד שהוא מעורב זה מיזוג בזק-יס והוא חתם בעקבות ההמלצות של הגורמים המקצועיים. זו תשובה אותנטית?"

פילבר: "כן".

בן צור: "תתנתק מהחקירות, לך למה שהיה אז".

פילבר: "כן, כן".

בן צור: "נתניהו לא שואל אותך דבר נוסף, אתה לא אומר לו על גבולות גיזרה, פגישות עם אלוביץ' ואלי קמיר, לא אומר לו?"

פילבר: "לא אומר".

בן צור: "מראה לך שיחה עם חפץ מהעדות שלך, אמרת שאין לך שום מושג, ואמרת שנושא מיזוג בזק יס הוא לא בעייתי, שהוא נעשה אחרי המלצות רבות של כל גורמי המקצוע. אמרת 'כן, אני גם משוכנע בזה באותו זמן'. תסתכל רק עלינו (בן צור מתכוון למבטים של פילבר עם אנשי הפרקליטות). אין לך שום מושג על משהו לא תקין. ואתה אומר שאתה משוכנע, זו המודעות שלך. בוא נסכים, השאלה של נתניהו היתה כללית, בוא נראה מה התשובה שלך.  אתה אומר שאתה העלית את נושא המיזוג. הוא שאל אותך באופן כללי, אתה אומר לו הכל בסדר, הכול תקין. תסכים איתי שבנושאים שמטרידים אותו הוא מקיים דיונים?"

פילבר: "כן".

בן צור: "אתה לא אומר לו, תשמע, היתה לנו שיחה, הנחתי אותי, הבנתי, משהו".

פילבר: "לא".

בן צור: "וגם אתה לא אומר לו אם ישאלו אז תגיד?"

פילבר: "לא".

בן צור: "הפגישה הזו מתקיימת בארבע עיניים?"

פילבר: "כן, אצלו בלשכה".

בן צור: "אפשר להניח שאפשר להיות גלויים בארבע עיניים? "

פילבר: "תמיד היינו גלויים".

בן צור: "אמרת שלא אמרת על השיחה (שיחת ההנחיה) לעדי קאהן, הנגבי, אשתך, אנשי ראש הממשלה, עורכי דין, משרד המשפטים, מבקר המדינה, איש העסקים המקורב אליך. עם חלק האנשים אתה מנהל דיאלוג פתוח?"

פילבר: "כמעט עם כולם".

בן צור: "פה אתם בחדר לבד, הוא שואל על אלוביץ', ואתה אומר שאתה לא רואה שום דבר, אבל הכל בסדר, כי חתמת וזה תקין. ראינו שמספר פעמים נתניהו התקשר אליך אחרי הפרסומים, ושואל מה קורה במשרד התקשורת. אתה לא אומר לו שאני מזכיר לך מר נתניהו, שהיתה שיחה. למה לא? איזו סיבה בעולם שאתה לא אומר לו את זה?".

פילבר: "כי מה שאתה מתאר, השיחות היו קצרות".

בן צור: "זה עוד משפט בסך הכל?"

פילבר: "לא אמרתי" (לנתניהו על שיחת ההנחיה כביכול, עוד עדות לכך שהיא לא התקיימה כלל).

בן צור: "אז בואו נראה את התיאוריות, איך הם מתפתחות במעצר שלך. תיאוריה ראשונה: הדחקה. אתה מתחיל לפתח תיאוריות".

פילבר: "אני נותן פרשנות בהתאם לנסיבות. החוקרים שואלים אותי למה ולמה ולמה ואני מתחיל לייצר סברות, כיווני מחשבות. הפקדתי להגיד מה העובדות, השיחה אתמול התבררה כמאוד מדוייקת והפרשנות לא היתה נכונה".

השופט בר עם: "אבל בעצם התוכן הוא צדדי?"

פילבר: "התוכן הזה מה שעניתי.".

בן צור: "הוא אומר מה עשינו עם אלוביץ' ואתה אומר הכל בסדר. ואז מעמיסים פרשנויות".

פילבר: "כי הם לא מקבלים את התשובות שלי, ואז אני משתף פעולה עם החוקרים, ומנסה לתת להם תשובות. יש עובדות של אפיזודות ויש הררי פרשנויות, הם מנסים לשאול שאלות ואני מנסה לעזור להם".

בן צור: "הניסיונות הללו מאוד דחוקים. אני מבין את הסיטואציה המסויימת. בוא נראה איך זה מתפתח, החוקר אומר לך 'מה זאת אומרת שלא היית משוכנע, אתה ידעת שזה לא אחרי כל ההמלצות'".

פילבר: "זה מצג לא נכון של החוקרים".

בן צור: "אתה שוב אומר שהיית משוכנע שהכל תקין".

פילבר: "כן, זו היתה התודעה".

בן צור: "בחקירה ב-22.2 אתה אומר שהדברים לא מסתדרים, הוא שכח את הממונה על ההגבלים העסקיים, הוא שכח את המועצה, הוא שכח את שמילה. נכון?"

פילבר: "לא מציגים לי את זה".

בן צור: "אתה אומר שאז לא חשבת שיש בעיה".

פילבר: "החוקרים באים אליי בהתחלה, אני מאמין להם, אולי יש בעיה שאני לא מודע לה".

בן צור: "לפני ההדחקה אמרת שהכל בסדר?"

פילבר: "זה מה שאני מנסה להסביר".

בן צור: "אנחנו רואים בזמן אמת שאתה משוכנע, יש לך תודעה אחת, חקירות ברשות ני"ע, משטרה, ציוצים, שהכל מקצועי. גם התיאורים הם תיאורים שמתיישבים?"

פילבר: "כן".

בן צור: "איפה הדברים מתחילים לקבל פרשנויות, ראינו פרשנות ההדחקה. פרשנות קוד כחלון, זוכר?"

פילבר: "כן".

בן צור: "המלל שלך הוא ברור, הוא לא מתיישב עם תיזה שהם מנסים להעלות".

פילבר: "זה מה שהם מנסים להעלות".

בן צור: "ואז מתחילים הפרשנויות?"

פילבר: "זה בניסיון לעזור להם מה הסיבה".

בן צור: "הניסיון צריך להגיע לחקר האמת, לא לעזור לאף אחד. לכן, נתניהו אמר מה היה עם אלוביץ' ואתה עונה שהדבר היחיד שאפשר לחשוב זה מיזוג בזק-יס. עכשיו תראה איזו תיאוריות באות. הראשונה, הדחקה. השני, קוד כחלון, איפה נולד הביטוי. מקריא לך מחקירה, קוד כחלון, זה להמשיך את מתווה כחלון. כלומר, מה שאנחנו רואים פה, לא היה שום קוד, דיברנו אתמול".

פילבר: "שום קוד סודי, מילים קצרות".

בן צור: "לא הציגו לך מסמכים?"

פילבר: "מעט מאוד".

בן צור: "האמת משתקפת בצורה ברורה יותר במסמכים ובראיות החפציות, תסכים איתי?"

פילבר: "אמרתי כבר לז'ק חן שהמסמכים מדברים בעד עצמם".

בן צור: "ולכן מה שקובע זה גבולות הגיזרה, זה המסמכים, זה הראיות, רק לפיהן אפשר לבדוק. נכון?"

פילבר: "השופטים יחליטו".

ברור אם כן שהשיחה שניהל פילבר עם נתניהו על מיזוג בזק-יס היא ראייה טובה יותר להיעדר מוחלט של מודעות נתניהו למעשה פלילי כלשהו.
נתניהו כלל אינו זוכר זאת, פילבר כלל לא מזכיר לו זאת, אלא להיפך – פילבר מבהיר שאישר את עסקת בזק-יס על יסוד המלצת הגורמים המקצועיים.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »