יומן הבוקר
ליאת בן ארי, יהודית תירוש (צילום: רפי קוץ)
ליאת בן ארי, יהודית תירוש (צילום: רפי קוץ)
משפט נתניהו יוצר גם רגעים מגוחכים, אם לא קומיים. רגע כזה היה השבוע כאשר ליאת בן ארי ויהודית תירוש ניסו להמציא "קודים" כדי להפליל את נתניהו. על קודים ועל המצאות

יש הרבה רגעים בדיוני משפט נתניהו שמשאירים אותי בתדהמה. לאורך זמן רבה האמנתי באיזושהי אשליה שבכירי הפרקליטות ובכירי המשטרה הגיעו לתפקידיהם רמי המעלה בזכות כישוריהם ובזכות איכותם המקצועית.
הרי לא יכול להיות שפרקליטים וחוקרים יגיעו לצמרת בלי שיהיה לכך בסיס מקצועי.

מה שמתגלה הוא אנשים בינוניים מבחינה מקצועית ובמקרה הרע ממש ירודים מקצועית. הם לא בקיאים בפרטים, הם מעלים טענות אבסורדיות וכמובן שמעל לכל הם מונחי מטרה, במקרה הזה נתניהו הוא המטרה.
בקיצור, זו התורה על רגל אחת: אנשים לא מתמנים לפי כישוריהם אלא לפי קישוריהם (קשרים חברתיים ואידיאולוגיים).

תיק 4000 הוא תיק רגולטורי ותיק תקשורתי. בשני הנושאים האלה הן הפרקליטים והן החוקרים ממש לא מבינים, במיוחד ברגולציה.
א-ב של החקירה היה לנסות ללמוד קודם כל את שני התחומים, לקחת מומחים לתחום, לעשות מחקרי תקשורת על מה שקורה בוואלה לעומת כלי תקשורת אחרים, לעשות השוואות בין נתניהו לבין פוליטיקאים אחרים. שום דבר מזה לא נעשה.
לא רק שהוא לא נעשה, מרוב הלהיטות להשיג את ראשו של נתניהו בכל מחיר נוצרו כמה סיטואציות משעשעות של בורות מביכה.

***

אחת מהן נדונה השבוע, כאשר החוקרים והפרקליטים המלווים חשבו (שוב) שהם מצאו את ראיית הזהב. מדובר במושג "קוד כחלון", שהחוקרים הסתערו עליו כאילו מצאו שלל רב: הנה נתניהו ופילבר מדברים ב"קודים" – סימן מובהק לשחיתות.

תזכורת: בשלהי 2016 צצו פרסומים על כך שיש חקירה נגד ראש ממשלה בנוגע לאיש עסקים. אחת האפשרויות שעלו בתקשורת שזה אלוביץ'.
נתניהו הזמין את פילבר ושאל אותו אם יש משהו בעייתי שעשו בנוגע לבזק. פילבר אמר שלא, הזכיר את מיזוג בזק-יס שנתניהו חתם עליו, ואמר שנתניהו חתם עליו אחרי כל ההמלצות של הגורמים המקצועיים.
הנה כי כן, ברגע האמת כשמתחוור כי יכול שמתחילה חקירה משטרתית בעניין, נתניהו כלל אינו זוכר זאת, פילבר כלל אינו מזכיר לו זאת (את ה"הנחיה"), אלא להיפך. פילבר מבהיר לו שאישר את מיזוג בזק-יס על יסוד המלצת הגורמים המקצועיים.

כמובן שהחוקרים הבינו שהם בבעיה והם מקשים על פילבר, שמצידו טווה איזושהי גרסה, או "פרשנות" משלו אודות "קוד כחלון". הקוד הזה אף נכנס לכתב החשדות בזמנו.

בואו נראה לפי החקירה כמה זה משעשע ומביך לפרקליטות ולמשטרה:

חוקרת: "לשנייה אחת, כי אתה אומר משפט האם ראש הממשלה בחדר אומר לך האם יש משהו שעשינו אלוביץ' שהוא בעייתי".

חוקר (מבין שיש בעיה): "סימן שהוא לא יודע…".

פילבר: "לא, לא, לא".

חוקרת: "מה שמצטייר זו שאלה של כן ולא".

חוקר: "בדיוק".

פילבר: "לא, זו לא שאלה של כן ולא, זו שאלה".

חוקרת: "אוקיי".

פילבר: "יש פה, סליחה, היה לנו קוד, לראש הממשלה ולי, לכל עניין אלוביץ', שבא ואומר ממשיכים את כחלון, זה הכל".

המחשבה של החוקרים שהנה הם מצאו את הראייה לשיחה בין שותפים לפעילות לא חוקית. הטענה היתה שמדובר בשיחה בין מי שנתן הנחיה לא חוקית לבין מי שביצע אותה, ולכן יש צורך בקודים. זה כמובן טיעון מגוחך, כפי שפילבר ניסה להסביר לחוקרים:

פילבר: "אז אני אומר עוד פעם, הפגישה של השביעי, (פילבר מתכוון לשיחת ההנחיה המדומיינת) כשראש הממשלה אומר תמשיך את התחרות, זה אומר תמשיך את מתווה כחלון. ומסגרת עובדה, יהיה לו מסגרת לפי המדיניות, ואחר כך הוא אומר לי ואת הנושאים האלה ואלה תטפל. המשמעות היא אם צריך להחריג תחריג, איפה שצריך תעשה מה שצריך".

כלומר, כאשר נתניהו אומר לפילבר לקדם את התחרות הוא למעשה יוצר – ללא שבכלל דיברו על כך – "קוד" שמשמעו ההיפך מטענת החוקרים! ופילבר אינו אומר שהם הסכימו על קוד, אלא שזו הבנתו את הדברים – הבנה די תמוהה.

בהמשך החקירה הדברים הופכים לבדיחה אחת גדולה, בדיחה על חשבוננו:

חוקר: "כדי שיהיה לכם קוד אתם צריכים להסכים על קוד, איך באה לידי ביטוי ההסכמה ביניכם?"

פילבר: "קוד נקבע בעצם בהודעה הראשונה שהוא הוציא אחרי שפיטר את ברגר".

חוקר: "בהודעה הראשונה לתקשורת?"

פילבר: "כן, שבה הוא אמר אנחנו ממשיכים…"

חוקר: "אבל לא לפני שהחלטתם על הנקודה הזו".

פילבר: "לא משנה, רגע. אני אומר לך כי את זה אני זוכר שליד צפריר אמר לי שההודעה הזאת יצאה כדי להרגיע את השוק, שממשיכים…"

חוקר: "תחליט, תחליט אם זה צפריר אמר".

חוקר נוסף: "שההודעה הזו יצאה כדי להרגיע את השוק".

פילבר: "לא עוצרים את הרפורמות".

חוקר: "רפורמות".

ההמשך עוד יותר משעשע, ממשיכים לטחון את נושא ה"קוד" המדומיין כשלחוקרים נפל האסימון:

פילבר: "שביעי, שמיני, שוב, קיבלתי הנחיות וגם שם אני נקבע, נגיד השתמשנו לראשונה בנושא, בקוד, זאת אומרת קיבלתי התייחסות לנושאים חברתיים אבל הוא אמר לי ממשיכים את התחרות ומתקדמים כפי שהיה, אני לא זוכר…"

חוקר: "למה להגיד את זה אם באמת זה לא קורה?"

פילבר: "שנייה אחת, אני… אתה לא יודע מה קורה ומה לא קורה, אתה בא ואומר כל מה ש… כל מה שאני לא משנה קורה…"

חוקר: "אז למה להגיד את זה אם זה לא באמת קורה?"

פילבר: "לא, אתה הדברים האלה לא… דברים מאוד אפורים, הרפורמות מתקדמות וממשיכות, באמת כשאני הגעתי למשרד…"

חוקר: "במסגרת הכללית של הרפורמות…"

פילבר: "מסגרת הכללית של הרפורמות ממשיכה, אני לא ביטלתי אף אחד מהדברים, למעט נקודתית נגעתי בשניים שלושה דברים. יש מהותיות מבחינת המשקל שלהם, אבל… אבל… אחד זה היה הרפורמה שבה עברתי לשיטת הריסייל ודבר שני, דבר שני היה שבו בסיכומו של דבר לא שיניתי, לא רק שלא שיניתי, אלא החמרתי על בזק…".

החוקרים מבינים שלא קיבלו תשובה שמתאימה להם:

חוקר: "לא קיבלנו תשובה".

חוקר נוסף: "על הכל, מה שנקרא ולשאלתי".

ואז פילבר מגיע סוף סוף לנקודה המזכה את נתניהו:

פילבר: "לשאלתך, לפחות פעם אחת אני זוכר לא יודע להגיד באיזו שיחה, שהוא רצה לוודא שאנחנו לא עושים משהו חריג, אני עניתי לו את התשובה אנחנו ממשיכים לפי… אין לך מה לדאוג אנחנו ממשיכים לפי…"

חוקרת: "מה זאת אומרת אתה לא יודע, באיזו שיחה, זה לא היה השיחה הזאת?"

חוקר: "אין לך מה לדאוג, אנחנו…"

פילבר: "ממשיכים לפי מתווה כחלון, כפי הנראה זה היה שיחה הזאת עצמה, כאילו, זאת אומרת הוא…"

המשמעות: נתניהו לא התעניין בכלל בשוק הטלקום וכל מה שאמר לו בישיבה הראשונה הוא להמשיך את התחרות כפי שנקבע במתווה כחלון.
לכן, "קוד כחלון" הוא המצאה מגוחכת ונטולת כל היגיון. לא רק שהיא לא מסבירה כלום, היא אף מזכה את נתניהו.

אין פלא שהפרקליטות לפחות הוציאה את השטות הזו בסופו של דבר מכתב האישום.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

משפט "הצוללות": העדות הכי מטלטלת עד כה

מיקי גנור פרץ בבכי כשדיבר על חקירתה של בתו והחלטתה לעזוב את הארץ. נציגי הפרקליטות צחקקו: "חוץ מלאנוס אותי, הם עשו את הכל. הם רצו את הראש של ביבי, הם היו קבלני המשנה של רביב דרוקר. או שאתה הורג את עצמך, או שאתה ממציא סיפורים"

הקליקו לתוכן »
יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »