יומן הבוקר
יהודית תירוש, שלמה פילבר (צילום: אלי ציפורי)
היום "מסיבת הסיום" של שלמה פילבר, עד המדינה, על דוכן העדים במשפט נתניהו, וגם סיום הטקס של תיק 4000. יהודית תירוש תנסה שוב (במסגרת של חקירה חוזרת) להתקשקש סביב "פגישת ההנחיה" שלא היתה, ושוב תיכשל

משפט נתניהו מתחדש לאחר כמה ימי הפסקה בהשלמת של החקירה החוזרת הנואשת של התובעת יהודית תירוש, שממנה כבר לא יצמח לה שום דבר.
ניסיונותיה לגרור את פילבר להודאה שפגישת ההנחיה המדומיינת התרחשה לפני מינויו נכשלו לפני כשבועיים וייכשלו גם היום.
לכן, נשארנו עם פגישה שלא התקיימה לפני מינויו, פגישה שלא התקיימה בשבוע הראשון למינויו, ופגישה שגם לא התקיימה בשבוע השני למינויו של פילבר.

***

לכן, פילבר יכול לומר עוד מיליון פעם שהתקיימה פגישה – אבל תכלס, אין פגישה ואין תיק 4000 לפרקליטות.

וההסבר הוא מאוד פשוט: אין לפרקליטות שום ראיות לקיומה של פגישת ההנחיה, לא ביומנים, לא בהתכתבויות, לא במיילים וגם לא בעדויות של אחרים, כפי שתירוש הדליפה לדליפמנים.
אין לה כלום, פשוט כלום.

ואיך אני יודע את זה? כי בדיון על תיקון כתב האישום שביקשה תירוש, השופטים שאלו אותה שוב ושוב, גברת תירוש – האם יש לך ראיות לפגישת ההנחיה לפני מינויו? ותירוש התפתלה, הסתבכה, ניסתה לשטות בשופטים – אבל הם הבינו היטב: אין בידיה שום ראיה.

הקטעים שמלמדים שלתירוש אין שום ראיה לפגישת ההנחיה

השופט בר-עם: "יש לכם ראיות נוספות שמבססות מועד שקודם שאנחנו לא מכירים?"

תירוש (מתחמקת): "בדיוק לזה אני מגיעה. חברי הגישו לבית המשפט חוות דעת איכונים הם אמנם הגישו בדיסק און קי והציגו מועדים והמועדים שהם הציגו הם באמת החל מ-7 לחודש אך חוות הדעת שנמצאת בפני כבודכם כוללת ניתוח של האיכונים שנמצאת בידי חברי מ-25 לחודש לכן הם גם לא, אני לא יכולה להגיד שיש כאן הפתעה וכן יש…"

השופט שחם: "גב' תירוש יש עכשיו תזה חדשה?"

תירוש: "מה".

השופט שחם: "אתם יודעים להגיד עכשיו לשיטתכם מתי הייתה הפגישה הזו?"

כצפוי תירוש המשיכה להתפתל ולהתחמק כי אין לה שום ראיות.

בהמשך:

השופטת פרידמן-פלדמן:  "זו הייתה השאלה האם יש לכם ראיות שזה קרה לפני, שמאשרות את הטענה…"

תירוש: "אני אומרת לגברתי".

השופט בר-עם: "כעניין משלים, אני רוצה להגיד מדוע גברתי לא סבורה שעומדת לה הזכות  אם בסופו של יום יוצגו כל הראיות וגברתי תבקש לשכנע את בית המשפט לגבי מועד אחר, לא לגבי התוכן סעיף 184, הפסיקה מכירה בכך, זה הרבה יותר נכון לעשות את זה אם אכן  כך, כי אולי לא נקבל את הראיות באופן הזה".

תירוש: "אז אני אומרת לדעתי, בצניעות אני אגיד אנחנו סבורים שכבודכם מערבבים את  הסדר. אני חושבת שהסדר הנכון הוא לא לבחון כרגע האם יש ראיות למה שהתביעה טוענת שזאת שאלה שבית המשפט יצטרך להידרש אליה לאחר הכל אלא בשאלה האם נכון בשלב  הזה לתקן את כתב האישום ולאפשר לנו לטעון…".

השופט  בר-עם: "בתנאי שתהיה עילה".

תירוש: "אבל אדוני ייתן לי להשיב, אני שומעת את כבודכם במכלול של שאלות ולא מצליחה לענות ומאוד מאוד חשוב לי לענות אז אם אפשר רגע לתת לי לענות ואני אשמע כל שאלה".

שוב תירוש מתחמקת ולמעשה אומרת שאין לה שום ראיות.

בהמשך זה נעשה עוד יותר גרוע

השופטת פרידמן-פלדמן: עו"ד תירוש, אני הבנתי שגברתי אומרת שאנחנו הופכים את  הסדר ובכל זאת, האם יש לכם ראיות נוספות לגבי קיומה של פגישת הנחיה? והאם יש לכם ראיות נוספות לגבי המועד של אותה פגישה? אני חוזרת לשאלת הראיות למרות שגברתי חושבת שזה צריך להיות בסוף".

תירוש: "נכון, לטעמי".

השופטת פרידמן-פלדמן: "אני שואלת כי הבקשה לתיקון כתב אישום צריך גם לראות על מה היא מבוססת. כרגע יש לנו עד שעדותו כאן היא חד משמעית הפגישה הייתה אחרי המינוי, גברתי באה ואומרת אבל אנחנו חושבים, הוא לא בדיוק זכר, אז אנחנו…".

תירוש: "אני לא אומרת הוא לא זכר, אני מפנה לדברים שלו עצמו".

השופטת פרידמן-פלדמן: "בסדר, הוא לא זכר, היום הוא זוכר, זה מה שהוא מעיד פה בבית משפט. זה מה שהוא מעיד היום בבית משפט אז אני שואלת, גברתי אומרת זה מה שהוא מעיד אמנם אבל זה לא, אחרי שההגנה הראתה שזה לא ייתכן אז מאחר שהוא זוכר פגישה כזו ננסה להזיז אותה אחורה.
אני שואלת אם יש ראיות נוספות לעצם קיומה של הפגישה ואיזשהן ראיות נוספות לגבי מועד הפגישה. המועד הוא קריטי, הוא קריטי כי יש לנו סוף מועד לפני הפגישה במוצאי שבת והתחלה יש לנו, אתם מבקשים בעצם (לתקן את כתב האישום) מיום ההודעה על המינוי".

תירוש: "נכון, נכון".

השופטת פרידמן-פלדמן: "אז אני שואלת אם יש לנו עוד ראיות לעניין הזה, כי אם אין לנו אז יש לנו את מה שיש היום".

תירוש: "לא, אני חושבת שכל הסיפור של התיק וכל הראיות בתיק שחלקן עוד לא נשמעו בפני בית המשפט, ראיות נסיבתיות גם, זאת אומרת עדים אחרים שמספרים מה הוא אמר להם בזמן אמת אני חושבת שזה בוודאי אבל הם פשוט עוד לא נשמעו כאן, בוודאי מלמד על כך בעינינו, המכלול של הדברים מלמד על כך שהייתה פגישת הנחיה כי זה לא רק בא רק מפיו אז קודם כל עצם פגישת הנחיה ואנחנו עוד לא בסיכומים ולא סיכמנו ויש גם עוד עדים שלא  נשמעו…"

השופטת פרידמן-פלדמן: "לכן אנחנו שואלים עכשיו ולא בסוף".

תירוש: "נכון, אז אני אומרת יש מכלול של ראיות, גם עדים אחרים שמספרים על מה שהעד אמר להם בזמן אמת ואיך הוא הפעיל אותם ולטעמנו וגם הוא אומר אפילו בעדויות שלו במשטרה עוד לפני שהוא הפך לעד מדינה שהוא לא היה משתמש בשמו של נתניהו לשווא, בוודאי לא מול בן אדם שהוא עובד עם ראש הממשלה ולכן אנחנו כן חושבים שיש לנו ראיות לעצם קיומה של הפגישה".

השופטת פרידמן פלדמן: "שגם זה מוכחש".

תירוש: "מה זאת אומרת מוכחש? חברי מכחישים הכל, בסדר, הם מכחישים את הכל. הם מכחישים את כל הדבר הזה, בסדר גמור".

אז תירוש מדברת על "מכלול" ו"עדים" שעוד יבואו (התירוץ ידוע), אבל אין מכלול ושום עד כבר לא יוסיף דבר.

תיק 4000 ז"ל.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »