יומן הבוקר
הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
התירוצים של הדס קליין להיעלמות הטלפונים הסלולריים שלה: ג'יימס פאקר זרק אותם לבריכה, הם נשברו או התקלקלו ועשיתי OFF לגיבוי. הפרוטוקולים המלאים של חקירתה הראשית והנגדית החלו להתפרסם

במהלך הזמן הקרוב אמשיך לחשוף מדי יום את השקרים של הדס קליין. הפרוטוקולים המלאים של חקירתה הראשית והנגדית החלו להתפרסם ויחד עם אבי וייס אנחנו נקרא כל מילה כדי להביא את הקטעים הרלוונטיים במלואם.

הפרוטוקולים הם חומר קריאה מרתק ומשקפים בדיוק את דמותה של קליין: משקרת ללא הפסקה, נלחצת, מתפתלת, תוקפנית ומספקת הסברים מגוחכים.

***

הנושא הראשון הוא היעלמות הטלפונים שלה באורח פלאי. כשעו"ד עמית חדד חקר אותה על ההיעלמות התירוצים היו משעשעים והיא, כהרגלה, היתה מאוד תוקפנית. הנה הקטע הרלוונטי מהיום הראשון של החקירה הנגדית.
אגב, בחקירתה היא סיפרה על שני אייפונים שהיו איתה תמיד. היא "שכחה" לספר שהיה גם בתקופות מסויימות גם מכשיר בלקברי, שדבר קיומה נחשף במיילים שלה.

חדד:  אמרת שבכל החקירות את הגעת בלי הטלפונים אני רוצה להראות לך שגם בחקירה האחרונה שלך ב-29 בינואר 2018 הגעת בלי טלפונים. תאשרי את זה.

קליין:  כן, מאשרת

חדד:  אני אקריא (מתוך החקירה של קליין). אתה חושב שזה ייגמר? אני מאמין שכן, אנחנו כאילו רוצים להגיע כבר עד הסוף אבל סיימנו, אנחנו ממש לקראת הסוף, רק הטלפונים אומר לך גיל (החוקר) ואת עונה, אין לי, אין לי פה, אין לי טלפונים פה, אז גיל שואל אותך אה, הם באוטו? את אומרת, לא, הם באוטו, את חוזרת על מה שאומר החוקר ואז הוא אומר לך הם באוטו, זה בסדר. אז את אומרת הם פשוט באוטו, בגלל זה התקשרתי אליך מהכניסה.

קליין:  נכון.

חדד:  אז השארת את הטלפונים הפעם באוטו?

קליין:  הסברתי לך גם מה הסיבה נכון? אני הסברתי.

חדד:  עכשיו, אז את סיפרת בפתח החקירה לחוקרים שהשארת את הטלפונים שלך ברכב, זה אישרת לי.

קליין:  כן, זה בחקירה הזאת של גיל רכלין.

חדד:  והחוקר כשהגעת ללהב התקשרת אליו מהטלפון שלך, שמת אותו ברכב והגעת בלי טלפון, הדינאמיקה שתיארתי היא מדויקת?

קליין:  לא, התקשרתי מהשער.

חדד:  אז אני אומר התקשרת מהשער,

קליין:  לא מהטלפון שלי, אתה אומר מהטלפון שלי, אתה אומר את התקשרת מהטלפון שלך והחזרת לאוטו, לא.

חדד:  אוקי, אז הטלפון ונשאר באוטו, בסדר, מאה אחוז. אז באמת הקפדת כמו שאת אומרת, זה לא צירוף מקרים אלא הייתה הקפדה להגיע לחקירות בלי טלפון נכון.

קליין:  אני באתי בלי טלפונים.

חדד:  בסדר, ואז את זוכרת.

קליין:  תזכור שאני מלווה על ידי עורך דין (מתכוונת לבן צור שהיא מרבה לטנף). בסדר?

חדד:  אני זוכר, רק אני זוכר שזה לא קשור בשום צורה.

קליין:  מאה אחוז, לטעמך.

חדד:  כמה טלפונים השארת ברכב? אמרת טלפונים?

קליין:  או טלפון, או טלפונים, שניים, יש לי שניים אחד שאני משתמשת למשפחה שלי, אחד לעבודה שלי, אחד לעורכי, הטלפון שלי השני זה היה עם עורך דין שלי בועז בן צור בעיקרו, עם יועץ התקשורת (רונן צור) ועם בועז.

חדד:  עם יועץ התקשורת ועם בועז?

קליין:  כן, בעיקרו.

חדד:  בעיקרו, עכשיו אחרי שהסברת לחוקרים שהטלפונים שלך ברכב והם לא ביקשו ממך לגשת לרכב ולהביא אותם.

קליין:  לא. לא.

חדד:  וכמובן כמו שעשו לאנשים אחרים שאולי שמענו עליהם, לא ליוו אותך לרכב קצין בכיר וביקש…

קליין:  ליוו אותי עד לשער ומהיציאה.

חדד:  לא, הוא ביקש ממך לקחת את הטלפון מהרכב?

קליין:  אמרתי לא.

חדד:  מאה אחוז, להיפך, ראינו, גיל אומר לך שזה בסדר שהטלפונים לא איתך, הוא אומר לך זה בסדר נכון?

קליין:  אני לא יודעת מה הוא אומר לי.

חדד:  את צריכה לראות, מה זה את לא יודעת.

קליין:  ראיתי, בסדר גמור, מאשרת לך.

חדד: עכשיו, בחקירה הזאת האחרונה מ-29 בינואר 2018 זאת שדיברנו עליה עכשיו היא אחרונה במקבץ הראשון, אמרנו שהייתה עוד השלמה, הציגו לך פלט שיחות שלך עם ארי הרו.

קליין:  נכון.

חדד:  וחברי גם הציג לך אותו בחקירה הראשית שלו.

קליין:  נכון

חדד:  וכשבחקירה את מעיינת עם החוקרים בפלט השיחות את שמת לב שמלבד שיחות יש בינך לבין ארי הרו גם תחלופה של SMS את רואה?

קליין:  כן.

חדד:  הוא שלח SMS, אני שלחתי לו וכו', את רואה את זה נכון?

קליין:  כן. כן.

חדד:  זאת אומרת שגם את וגם החוקרים ראיתם יחד שיש בינך לבין ארי הרו תחלופת SMS ולמרות שהם רואים שיש SMS שלטענתך הם רלוונטיים לחקירה, לטענת החוקרים הם רלוונטיים לחקירה גם בשלב הזה לא מבקשים ממך לעצור ולהביא את הטלפון ולהראות את ה-SMS.

קליין:  נכון, ואתה זוכר מאיזו שנה זה גם? 2014 אולי משהו כזה.

חדד:  אתם דילגתם על כל ההודעות האלו.

קליין:  לא, אני רק אומרת זה שנת 2014.

חדד:  נגיע, שנייה, נגיע. מה היה בשנת 2014?

קליין:  א. אתה יודע מה ההקשר, ודבר שני כבר אמרתי אותו.

חדד:  אני אומר לך שאת רצית להסתיר את הטלפונים שלך ויותר מזה, בואי תראי מה עם החקירה הראשונה שלך, מה סיפרת איזה סיפור מוזר, הזוי, לא יודע, כל אחד יבחר את שלו, אני אראה לך את זה.  את אומרת ככה, שואלים אותך בנושא שהוא לא קשור לתיק שלנו ואת עונה, לשאלתך – אם יש ברשותי את ההודעות? אני משיבה שלא.

קליין:  רגע, סליחה, אני שואלת שאלה איזה הודעות? מה שדיברתי על שרה (נתניהו) ועל אפי (אזולאי, לשעבר אב הבית בבלפור)?

חדד:  לא, לא.

קליין:  איזה הודעות?

חדד:  זה מולך, את יכולה לראות.

קליין:  אבל יש למעלה.

חדד:  לא, אין למעלה.

קליין:  איזה הודעות?

חדד:  על יצירת קשר עם יאיר, פשוט זה לא חלק מהחקירה, גבירתי זה מולך.

קליין:  אתה מפנה אותי לשורה הזאת ואני לא רואה.

חדד:  עכשיו את אומרת לשאלתך אם יש ברשותי את ההודעות? ת משיבה שלא ושמאז נשברו הרבה טלפונים. הדס כמה טלפונים זה הרבה טלפונים שנשברו לך?

קליין:  שלושה, ארבעה, כל פעם שזה.

חדד:  כל מספר זוכה?

קליין:  לא, אתה אומר.

חדד:  כמה טלפונים נשברו לך?

קליין:  לא זוכרת.

חדד:  כולם נשברו?

קליין:  נשברו, מתקלקלים, זה הכוונה כשנשברו, אתה תופס אותי.

חדד:  כל הטלפונים שלך נשברו?

קליין:  התקלקלו.

חדד:  התקלקלו נשברו, טבעו?

קליין:  כן, כן, מותר להגיד משהו.

חדד:  נו?

קליין:  למרות שיש פה חיסיון רפואי לג'יימס פאקר אבל באחת התקופות שלו,

השופטת פרידמן-פלדמן: אל תיכנסי לזה

קליין:  לא, אני לא אומרת כלום, אבל אחד הדברים שקרו שם זה שהיינו קונים כל יומיים בערך אייפדים גם שלי, גם טלפון כי, אני לא מתארת, אבל מהפחדים שלו הוא היה בטוח שיש פה כל מיני דברים, הוא היה משליך לנו את זה או לבריכה או נוסע.

חדד:  את הטלפונים שלך הוא היה משליך לבריכה?

קליין:  כן, כן וגם את האייפדים.

חדד:  אם אני אגיד לך שאת השלכת לבריכה?

קליין:  אני בחיים לא השלכתי לבריכה, בוא תחקור, אני השלכתי?

חדד:  הדס לא לבריכה, אולי למקום אחר אבל אנחנו עוד נגיע לזה.

קליין:  אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.

חדד:  אנחנו עוד נגיע לזה.

קליין:  מאה אחוז, אני עומדת על שלי.

חדד:  כל הטלפונים שלך נשברו אז?

קליין:  התקלקלו, נשברו, הושלכו, לא אני.

חדד:  הכל נעלם, כל הטלפונים נשברו, התקלקלו, הושלכו?

קליין:  לא, אני משתמשת בשני טלפונים.

השופטת פרידמן-פלדמן: עו"ד חדד, היא ענתה

קליין:  עניתי לך, אני לא משקרת.

חדד:  גבירתי אנחנו לא עוסקים פה באיזה נושא שוליים, מסתבר שבזמן אמת כל הטלפונים של העדה נשברו, התקלקלו, נעלמו.

קליין:  לא כל הטלפונים סליחה, עמית, עו"ד חדד.

חדד:  את יכולה עמית.

קליין:  לא רוצה, לא רוצה, אני רוצה להקפיד, עו"ד חדד: אני מסתובבת, הסתובבתי עם שני מכשירים ניידים שבאותה תקופה שימשו אותי, להגיד לך את כל…

חדד:  מתי הטלפון האחרון שנשבר?

השופטת פרידמן-פלדמן: רגע, תסיימי.

קליין:  אני לא אתן לך לומר שאני השלכתי לבריכה או שאני עשיתי משהו, אני לא אתן לך לומר את זה ואני רוצה לומר לך יתרה מזאת וכבר אמרתי מקודם שעו"ד בועז בן צור בהגינותו אמר לי הכל אפשר, בחיים אני לא, הוא דיבר בהקשר של ארנון, סליחה, לא, לא, אתה השמצת, אתה פה הכפשת אותי כרגע.

חדד:  אני הכפשתי?

קליין:  כן.

חדד:  את מגיעה לחקירות בלי טלפונים באופן עקבי.

קליין:  מה זה משנה?

חדד:  את אומרת שכל הטלפונים שלך נשברו, אני משמיץ אותך? אני משמיץ אותך? אם היה עומד פה היום בבית המשפט היה שומע שהוא זרק את כל הטלפונים שלו, היה עומד פה נאשם הוא היה מורשע במקום.

קליין:  אני לא זרקתי.

השופטת פרידמן-פלדמן: עו"ד חדד, גב' קליין תשלימי את התשובה.

קליין:  זהו, אני משלימה את התשובה. מעולם, מעולם לא זרקתי טלפון, מעולם לא השמדתי טלפון, הטלפונים שלנו אנחנו, זה ארנון, אנחנו תמיד קונים טלפון חדש ולא ממשיכים עם הקודם.

חדד:  מצוין, איפה הטלפונים הקודמים?

קליין:  לא יודעת, תחפש אצלי בבית, תחפש, תבוא, תעשה צו חיפוש, לא יודעת, תעשה מה שאתה רוצה.

חדד:  אני? יש את משטרת ישראל ריבונו של עולם, היה לה צו חיפוש לתפוס לך טלפונים בבית.

קליין:  אבל אתה לא יכול לבוא בטענות אלי, מצטערת, אני לא השלכתי, מצטערת, לא אתן לומר.

חדד:  את השמדת את הטלפונים שלך שנשברו לך או התקלקלו לך באופן פלאי וקוסמי ואחר כך לכל החקירות שלך את מקפידה להגיע בלי טלפון, תגידי את חושבת שאנחנו בגן ילדים? אנחנו לא רואים את זה שבחקירה הראשונה שלך כל הטלפונים שלך מושמדים ואחר כך באופן סיסטמתי את לא מגיעה לתשע חקירות בלי טלפון? את חושבת שאנחנו ילדים קטנים? שכולם פה…

קליין:  קודם כל אל תרים עלי את הקול, זה דבר ראשון אני מבקשת ממך.

חדד:  לא מרים את הקול, אני עצרתי, עזבי, אני גם לא צריך תשובה פה.

קליין:  מאה אחוז, מעולה.

חדד:  בואי נדבר על איך כל אחד ואחד מהטלפונים נשבר, בסדר? בואי נדבר על זה.

קליין:  לא זוכרת.

חדד:  טלפון נשבר את לא זוכרת?

קליין:  אתה ממשיך לומר נשבר ואני…

השופט בר-עם: היא השתמשה באיזשהו שם.

קליין:  מספיק, אני בחקירה במשטרה?

חדד:  איפה הטלפונים שלך התקלקלו או נשברו?

עו"ד נועה מילשטיין (מהצוות של חדד): היא גם אמרה נשברו.

חדד:  היא אמרה נשברו דרך אגב, היא אמרה נשברו.

קליין:  נופל אייפון והוא בלי כיסוי, אתה גם בטוח יודע שהמסך נשבר, זה נשבר, אנחנו מחליפים, קונים חדש, לא מתקנים.

חדד:  לא מתקנים?

קליין:  תמיד, תמיד.

חדד:  ומספרים, אני לא יודע אם זה נכון אבל יש אנשי מקצוע מאוד מיוחדים שמספרים שאפשר להעביר אינפורמציה מטלפון אחד לטלפון אחר, מספרים שיש טכניקה כזו.

קליין:  אז אם רצו והיו עומדים על זה, סיפרתי לך את סיפור המעשה.

חדד:  לא ביקשו, אני שואל אותך, את עוזרת אישית של מילצ'ן, את עוזרת אישית של פאקר, לא חשוב לך להעביר את אנשי הקשר שלך?

קליין:  לא. אנשי הקשר שלי תמיד עברו כי זה דרך הג'ימייל תמיד עברו.

חדד:  זה תמיד עבר?

קליין:  כן, תמיד עבר

חדד:  וואטסאפ?

קליין:  לא עברו.

חדד:  לא עבר?

קליין:  לא, תבדוק איך זה עובד, תבדוק.

חדד:  זה עובד, אני אגיד לך איך זה עובד, זה מאוד פשוט.

השופטת פרידמן-פלדמן: חבל על הוויכוח.

קליין:  באמת, תשמע, אני לא נאשמת, אני עדה עם כל הכבוד.

חדד:  את הפכת אדם שלא עשה את מה שאת טוענת שעשה הנאשם, את לא נאשמת, את עדה.

קליין:  אתה אומר.

חדד:  אז לא לקחת את הטלפונים לתיקון במעבדה?

קליין:  נכון מאוד.

חדד:  נכון מאוד, ואת לא יודעת איפה הם נמצאים?

קליין:  נכון.

חדד:  עכשיו, אני אומר לך שבאייפון יש גיבוי בענן, בוואטסאפ יש גיבוי בענן.

קליין:  אתה מכיר בוואטסאפ אם אתה רוצה לעשות OFF לגיבוי?

חדד:  אז את עשית OFF לגיבוי?

קליין:  תמיד, גם היום, אין לי גיבוי על הוואטסאפים, מה יש לי, איזה סודות? למה לא? אין לי גיבוי.

חדד:  אין לך גיבוי?

קליין:  לא.

חדד:  את בכוונה בחרת שלא יהיה לך גיבוי?

קליין:  כל החיים אני ככה.

חדד:  מי שהורס את הטלפונים שלו ומגיע לחקירה בלי טלפון הוא גם לא עושה גיבוי לטלפון, זה נכון, בזה אני מסכים איתך.

קליין:  כל המיילים שלי קיימים, אתה יכול לראות ווטסאפים, אני בשונה מאחרים לא מוחקת הודעות. בשונה מאחרים אני לא מוחקת הודעות.

חדד:  אף אחד לא מוחק הודעות, אנחנו נראה בהמשך את הכל.

קליין:  מעולה, ותזכור שאני לא נאשמת, אני רק עדה עם כל הכבוד אז אל תציב אותי עכשיו כמשהו אחר.

חדד:  גב' קליין אמרתי לדעתי את קורבן של סיטואציה.

קליין:  מאה אחוז.

חדד:  אני לא אומר שאת נאשמת, אני חושבת שהיה לך מניע ברור, עוד נדבר על זה, חס וחלילה.

קליין:  אני אשמח לשמוע את המניע שלי.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »