יומן הבוקר
הדס קליין (צילום: אלי ציפורי), ארנון מילצ'ן (צילום: מהטלוויזיה)
לידיעת ארנון מילצ'ן: העוזרת האישית שלך, הדס קליין, "שוללת" את הגרסה שלך על סיגרים לאורחים. עו"ד חדד: "הגרסה של הדס קליין מתרסקת מול גרסאות של אחרים"

הדס קליין, עוזרתו האישית של ארנון מילצ'ן, טוענת בעדותה כי מרבית הסיגרים שנקנו על-ידה ועל-ידי יונתן החסון הנהג הוענקו לנתניהו, לבד מקופסא אחת שנותרה בבית ינאי והעלתה עובש.

אלא שהגרסה זו נסתרת חזיתית הן ע"י מילצ'ן והן ע"י חסון שאמרו שהיו תמיד סיגרים בבית ינאי לאורחים ומילצ'ן אף אמר שהעניק לאורחים (לבד מנתניהו) שני סיגרים עד קופסא אחת.

הסתירה בגרסאות משמעותית מאוד כיוון שהחישובים (נכון לאמר הניחושים) של הפרקליטות התבססו בעיקר על גרסתה של קליין, בלי שהיה לכך תיעוד באמצעות תעודות משלוח.
ערמת החשבוניות שהביא קליין למשטרה איננה יכולה ללמד דבר, משום שהיא ממחישה את צריכה הכללית של מילצ'ן ופאקר ואיננה כולה להוות אינדיקציה כלשהי למה שקיבלו בני הזוג נתניהו.

***

בתגובה לדברים האלה, שהוצגו לראשונה לקליין ע"י חדד בחקירתה הנגדית, ניכר היה שקליין הופתעה והובכה, ואף נפלט לה שהיא "שוללת" את גרסתו של הבוס שלה. מאוחר יותר ריככה קליין את הדברים ואמרה לחדד משהו בסגנון – כשארנון יגיע, תשאל אותו. תשובה דומה נתנה בנוגע לגרסתו השונה של חסון.

בכל מקרה, עולה התהייה: מדוע הפרקליטות התבססה בניחושי החישובים שלה על גרסתה של קליין בעוד גרסתם של מילצ'ן וחסון היתה שונה לגמרי? שאלה טובה, שעוד תתברר במהלך המשפט.

הנה התמלול הרלוונטי לנושא:

עו"ד עמית חדד: … אומר ככה מילצ'ן (בחקירתו) – תמיד יש לי, מה זה, אתה תשתגע תראה תראה יין, שמפניה, סיגרים, אז משולם (מומי משולם, ראש צוות החוקרים) אומר – מה שחשוב לו זה לדעתי לדעת, ואז יש מילים לא ברורות, ואומר מילצ'ן – זה אורח חיים של הוליווד ואני מניח שאת יכולה להסכים ולאשר לנו שמילצ'ן באמת אימץ את מה שהוא מכנה אורח חיים של הוליווד, אני מניח שגם את ראית סוג כזה של אורח חיים אצל מילצ'ן.

קליין: אתה שואל אותי אם זה אורח החיים, שאצלנו עומדים ארגזים של שמפניה, כמובן שאנחנו מארחים, ארנון כשהוא מארח הוא מארח ברוחב לב, איזה שאלה בכלל?
אין על מה לדבר, גם שמפניה, גם טקילה, גם גראפה וגם סיגרים אני מצטערת לומר לא יודעת בהוליווד, אני לא חיה עם ארנון בהוליווד אז אני לא יודעת, אנחנו מדברים על הארץ ואני הסברתי ואמרתי וסייגתי שלמעט פעם אחת שאני נחשפתי שאורח שלנו עישן סיגר, כל שאר הסיגרים שאני קניתי או שיונתן הביא, אז אתה שואל אותי אם אורח החיים שלנו היה סיגרים פתוחים בחלל הבית בבית ינאי? לא.

עו"ד חדד: בואי תראי מה אנשים אומרים.

קליין: בסדר גמור.

עו"ד חדד: לאט לאט.

קליין: מעולה.

עו"ד חדד: קודם כל את הלייף סטייל הזה, את סגנון החיים הזה את אומרת שהוא אימץ, את אומרת ביחס לשמפניות, לא ביחס לסיגרים, זו הטענה שלך?

קליין: לייף סטייל אומר הרבה מאוד דברים, לייף סטייל באים, מתארחים אצלנו בבריכה, מתארחים אצלנו אנשים בבית שפונה לים, אנחנו מגישים, יש שפית שמבשלת, זה לייף סטייל, כן, בסדר גמור, לאו דווקא שמפניות.

עו"ד חדד: אבל גם שמפניות.

קליין: גם שמפניות, כן. חד וחלק.

עו"ד חדד: עכשיו, הבית הוא אומר ככה מילצ'ן בקטע שהקראתי לך שהוא הקפיד שתמיד יהיו לו בבית שלו גם בלוס אנג'לס, גם בבית ינאי שמפניה וסיגרים, זה מה שהוא אומר, זה מה שהקראתי לך.
עכשיו אני אראה לך, קודם כל הבית בלוס אנג'לס כמובן לא קשור למשפחת נתניהו נכון?

קליין: לא קשור למשפחת נתניהו למעט רק אירוע אחד גדול שעשו אז כשהם היו בארצות הברית אבל באופן זה לא קשור.

עו"ד חדד: גם על האירוע הזה נדבר.

קליין: בסדר גמור.

עו"ד חדד: זה יהיה מעניין. עכשיו גם שם הם קונים שמפניות וסיגרים בבית בלוס אנג'לס?

קליין: אני לא יודעת אם הוא קונה שמפניה ורודה.

עו"ד חדד: זה מה שהוא אומר.

קליין: לא, אני לא יודעת אם את הסוג הזה, אני לא מנהלת לו את משק הבית שם אז אני לא יודעת להגיד לך מה הוא קונה, אבל אין ספק שארנון מומחה ביינות יקרים מאוד ובטקילה שהוא מאוד חובב, כן.

עו"ד חדד: היית שם בבית בלוס אנג'לס?

קליין: הייתי בלוס אנג'לס.

עו"ד חדד: מתי?

קליין: בחקירה, כמו שאמרתי בעדות שנסעתי עם בועז בן צור לעדות הראשונה.

עו"ד חדד: ולפני כן לא היית שם?

קליין: לא הייתי שם.

עו"ד חדד: לא היית שם. עכשיו, ארנון אומר לחוקר שהוא ישתגע אם הוא יראה את כל השמפניות, הסיגרים והאלכוהול שיש לו בבתים, כי ככה מארחים, זה אורחים של הוליווד, זה מה שהראית לך.

קליין: אוקיי.

עו"ד חדד: באמת אמרת שכשמגיעים אליכם אורחים אז אתם מארחים ביד רחבה, כל אחד שיהיה לו את מה שהוא אוהב נכון?

קליין: בטח, מאוד, מקפידים על זה.

עו"ד חדד: תראי מה אומר מילצ'ן ביחס לסיגרים, הוא אומר שהוא מעניק לאורחים שלו סיגרים מתנה ואפילו אומר שייקחו איתם לאחר האירוח סיגרים.

קליין: בארץ?

עו"ד חדד: כן, כן, בארץ בואי תראי.

קליין: אוקיי, בסדר גמור.

בהמשך:

קליין: … אני לא מכירה את הדבר הזה בעצם (חלוקת סיגרים לאורחים בארץ).

עו"ד חדד: לא מכירה, בואי נראה, זה שאת לא מכירה זה לא אומר שזה לא היה.

בשלב זה מראה חדד לקליין בפעם הראשונה את גרסת מילצ'ן, הבוס שלה, לחלוקת הסיגרים שאומר במפורש שהוא מחלק לאורחים בין שני סיגרים לקופסא, כלומר לא רק לנתניהו.

עו"ד חדד: מילצ'ן אומר – בין שני סיגרים לקופסה.  זה מה שמילצ'ן אומר.

קליין: בסדר.

עו"ד חדד: את לא יכולה לשלול את מה שהוא אומר.

קליין: אני יודעת כמה אני קונה ואני יודעת לאן זה הולך, כי אם לא יהיה אז לא יהיה לי איך להעביר, אבל תעלה את ארנון לדוכן העדים הוא יספר לך למי הוא נתן.

עו"ד חדד: בוודאי, מה השאלה בכלל? הוא עד תביעה.

קליין: בסדר גמור, אני אומרת לך את מה שאני מכירה.

עו"ד חדד: מילצ'ן מספר שהוא נותן לאורחים בין שני סיגרים לקופסה, ואני שואל אותך האם את יכולה לשלול את זה? והתשובה שלך היא כמובן…

קליין (בתשובה מדהימה שלמעשה אומרת שמילצ'ן, הבוס שלה, משקר): כן, אני שוללת את זה, כן.

עו"ד חדד: את שוללת את זה?

קליין: כן, כי אני יודעת על מקרה אחד שהוא נתן…

עו"ד חדד: אז מילצ'ן הוא… (כנראה התכוון לאמר שקרן).

קליין: רגע אני מסבירה, ארנון הוא לא זה שהולך וקונה את הסיגרים אז אנחנו יודעים.

עו"ד חדד: אבל ארנון הוא זה שנותן את הסיגרים.

קליין: רגע, בבקשה שנייה, אני מנסה לומר, וכשאנחנו קונים ומצטיידים בדרך כלל אין יותר מדי לרכוש אז אנחנו קונים שתי חבילות, אז אם ארנון ייתן לאורחים מזדמנים שמגיעים אלינו חבילות אז אנחנו נישאר בלי סיגרים להמשך.

עו"ד חדד: אני חושב שאת טועה, אני גם אראה לך את המספרים, אני אראה את הקבלות אני חושב שאולי משם נובעת הטעות שלך כי אף פעם לא הסתכלת לראות את התדירות בקבלות, לא בתחושה שלך, כמה אתם קונים, כל כמה זמן.
אני חושב שאם תסתכלי על זה אנחנו נעשה את זה אולי תגיעי למסקנה אחרת אבל מילצ'ן אומר שהוא נותן לחברים, לאורחים, סליחה, שמגיעים אליו בין שני סיגרים לקופסה. את לא יודעת להגיד אם זה לא נכון כי לא היית בפגישות שלו עם האורחים האלה נכון?

קליין: אבל הוא יגיד לי שהוא נתן ושאנחנו נרכוש חדש שיהיה לנו ברזרבה.

עו"ד חדד: יכול להיות אבל זה מה שהוא אומר בחקירה שלו.

קליין: זה בסדר גמור לכן תשאל את ארנון לאיזה אורחים הוא נתן ומתי הוא נתן.

עו"ד חדד: את לא נמצאת כל הזמן בבית ינאי נכון?

קליין: כל הזמן, כשארנון בארץ, למעט שאני נוסעת רגע הביתה וכאלה רוב שעות היום אני נמצאת  בבית ינאי.

עו"ד חדד: בשבת את נמצאת שם?

קליין: הרבה מאוד פעמים.

עו"ד חדד: הרבה מאוד פעמים זה אומר שיש פעמים שאת לא נמצאת.

קליין: אז אני אומר כך, ארנון בגלל שעות השינה שלו, הטיסות שלו אנשים מגיעים אלינו, בוקר זה 10 בכלל לא, בוקר עד צהריים מאוחר אין בכלל אורחים, אין אף פעם, גם ראה את עניין החקירה.
כשארנון נקרא לחקירה הוא אמר להם אני לא מתעורר לפני זה אני רוצה רק צהריים ואחרי זה הוא התחרט כי הוא כבר רצה להגיע לעדות שלו.

עו"ד חדד: סיפרת את זה… באירוע של מריה קארי את היית.

קליין: כן, בטח שאני הייתי.

עו"ד חדד: למרות שלא זכרת לספר לנו שום דבר על האירוע הזה?

קליין: אמרתי לך שהייתי שם, מה זאת אומרת?

עו"ד חדד: כן, אבל את לא זוכרת מה היה, מי היה.

קליין: לא זוכרת אפילו מי האורחים, אתה יודע איזה המולה הייתה שם עם כמה מאבטחים, לא זוכרת עכשיו.

עו"ד חדד: יכול להיות שבאירוע כזה שאת לא זוכרת אותו שאת לא יודעת לספר עליו שום דבר, מילצ'ן חילק סיגרים? נתן לחבר שלו לעשן, לאורח לעשן סיגרים?

קליין: לא מכירה את זה.

עו"ד חדד: אבל את לא יכולה לשלול את זה גם.

קליין: אני לא יכולה לשלול, אני לא יכולה לשלול הרבה דברים שארנון עשה, אז מה?

עו"ד חדד: בואי נמשיך. עכשיו, את הדברים האלו לא רק מילצ'ן סיפר בחקירות שלו, היה עוד אחד  שסיפר את מכירה אותו, קראו לו פה ילד, עו"ד מילשטיין התרעמה ובצדק כי הוא בן 35 קוראים לו יונתן חסון. גם חסון מספר בחקירות שלו שתמיד היה בבית של מילצ'ן מאפרה ומצית עבור האורחים ושלעיתים היו נותנים סיגרים לאורחים שהיו מגיעים. אם הוא אומר את זה, זה אמת.

קליין: תשאל את יונתן למה הוא מתכוון.

עו"ד חדד: אני שואל אותך.

קליין: לא, אני לא אגיד שיונתן שיקר או לא שיקר אני לא מכירה את זה.

עו"ד חדד: אבל זה שאת לא מכירה זה לא אומר שזה לא היה.

קליין: בסדר… אני גם לא אשאל את שאלה הנוספת מה יונתן אמר על כל השאר, אני לא יודעת אבל אם הכוונה, זה אתה תשאל את יונתן.

בהמשך:

עו"ד חדד: אומר יונתן שהייתה קופסה אחת או שתיים של סיגרים בבית עבור האורחים של מילצ'ן תמיד, הוא אומר לאו דווקא עבור נתניהו.
כן, אני דואג אומר חסון, כן, אני דואג שיש לי חבילה או שניים תמיד סגורות אז אומר גיל החוקר – אני דואג שיהיו, שיהיה תמיד חבילה אחת או שתיים סגורות. אז יונתן חסון אומר – אהה, וגיל אומר למה? ויונתן חסון אומר שאם מישהו בא וצריך לתת לו, לא בהכרח אתה יודע ביבי, כאילו אם יש מישהו שמבקש, אורח מגיע.
זאת אומרת גם יונתן מתאר סיטואציה שבה אם מגיעים אורחים רוצים סיגר, יש סיגרים תמיד להציע ואומר גם מילצ'ן שאחרי שמסיימים הוא גם נותן להם את הקופסה במתנה.

קליין: לא מכירה, מצטערת, נורא מצטערת, באמת. גם יונתן אומר שהקופסאות השלמות יוצאות…

עו"ד חדד: הקראתי לך מה שיונתן אומר.

קליין: לא, אמרת לעשן, אורח רוצה לעשן.

עו"ד חדד: אז לעשן את כן מכירה?

קליין: על מקרה שאני מכירה אני אמרתי.

עו"ד חדד: מקרה אחד. היו עוד מקרים?

קליין: לא. זה מה שאני מכירה.

עו"ד חדד: אבל הנה הם מספרים על שיטה, על פרקטיקה.

השופטת פרידמן-פלדמן: זו תשובתה.

קליין: זו תשובתי.

עו"ד חדד: זו תשובתה והתשובה שלך כמו שאנחנו רואים לא תואמת את מה שאומר מילצ'ן.

השופטת פרידמן-פלדמן: אדוני לא יתווכח איתה ואדוני גם…

עו"ד חדד: גברתי אני חוקר אותה בחקירה נגדית, אני ודאי רשאי לחקור אותה בחקירה נגדית וזה מה שאני עושה, ואני מבקש מבית המשפט שהגרסה של העדה, שהיא גרסה טוטאלית כזאת שכל הסיגרים הלכו למר נתניהו, היא מתרסקת אל מול גרסאות אחרות, או לפחות סותרת גרסאות אחרות, אני רשאי להציג לה, לשאול על הסתירות, לשאול את פשר הסתירה איך זה יכול להיות, לנסות ולהבין וזה מה שעושים בחקירה נגדית.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »