יומן הבוקר
הדס קליין וסיגרים
לא רק ארנון מילצ'ן, גם יונתן חסון הנהג סתר את עדותה של הדס קליין: במשך 6 שנים הוא נסע לבלפור 25 פעמים בלבד, רק ב-10 מהן הביא סיגרים. קליין: אני לא יודעת איך יונתן אמר את זה

במהלך חקירתה הנגדית עומתה הדס קליין, לראשונה, עם עדויות של ארנון מילצ'ן הבוס שלה וגם עם יונתן חסון, נהגם של מילצ'ן ופאקר, בנוגע לתיאור שלה שהשמפניות והסיגרים של משפחת נתניהו היו כביכול "סיפור חייה".

על הסתירה עם מילצ'ן כתבתי כבר: מילצ'ן אמר כי היו תמיד סיגרים ושמפניות כשהוא אירח והוא אף נתן לאורחיו סיגרים, לא רק לנתניהו.

***

הפעם אני מביא את הסתירה עם חסון, שקליין אמרה שהיא כמו אמא בשבילו. ניכר שקליין הופתעה מתשובותיו של חסון שאמר שהוא נסע לירושלים 25 פעמים במשך 6 שנים כדי להביא שמפניות וסיגרים, שזה ממוצע של 4 פעמים בשנה (ימי הולדת וחגים כנראה) – שזה כמות מינורית לעומת התיאורים של קליין.

כמו כן חקר חדד את קליין על צורת האירוחים של פאקר, כולל פעם אחת ביקור של שרת החוץ וגם הזאב מוול-סטריט (ג'ורדן בלפורט) – מהתיאורים עולה כי האלכוהול נשפך שם כמים.

עו"ד חדד: … ולפגישות של פאקר בישראל את אמרת שאת כן הצטרפת לכל הפגישות, זה מדויק או שהיו פגישות של פאקר שאת גם לא הצטרפת? למשל הפגישה בבית הנשיא של פאקר?

קליין: בבית הנשיא, לא, לא הייתי. במרכז פרס…

עו"ד חדד: אז לא לכל הפגישות של פאקר את הצטרפת?

קליין: לא. אתה זוכר שזה ב-2013 אם אינני טועה שזה בהיכרות הראשונה כשפאקר מגיע לארץ וארנון עשה לו פה היכרויות עם כולם.

עו"ד חדד: למעשה מהחומר, כך אני לפחות רואה שעד יולי 2015, ביולי 2015 הקשר בינך לבין פאקר מת… יותר,

קליין: נכון, אתה יודע את זה גם.

עו"ד חדד: אני אומר, לפני כן.

קליין: לא, אני כל הזמן היינו…

עו"ד חדד: גב' קליין אני לא אומר שלפני כן את היית מנותקת קשר, אני רק אומר שלפני כן, בואי נראה, רגע, את רוצה את להגדיר את זה? בבקשה.

קליין: אני אגדיר לך את זה, למרות כל הסיפור הזה שהתחלנו לעבוד עם פאקר רשמית זה מכיוון שהוא היה מגיע לפה לעיתים תכופות מאוד מאוד, בכלל לא בקנה מידה קרוב לזה של ארנון הוא היה מגיע, יונתן ואני טסנו איתו לאילת, אני הייתי צמודה אליו, יונתן היה צמוד אליו ואז ארנון אמר, מצא את פתרון הקסם של הדברים האלה.

עו"ד חדד: פיפטי פיפטי (חלוקת השכר של קליין בין מילצ'ן לפאקר).

קליין: בסדר, פיפטי, פיפטי, תגיד מה שתגיד אבל אני ליוויתי אותו, אתה אומר את זה.

עו"ד חדד: גב' קליין אני לא אומר את זה בשום צורה, אני אומר את זה דסקרפטיבית (באופן המתאר את המציאות), פיפטי, פיפטי, מה אפשר לעשות?

קליין: בסדר גמור ואני אומרת שהיינו צמודים אליו גם כשלא עבדנו בשבילו, היינו צמודים, זאת אומרת כשהוא היה פה 26 שעות רלוונטי גם לאז.

עו"ד חדד: אני אומר לך שאם הייתה עליה, זאת אומרת שבהתחלה ב-2013 זה היה יותר רחוק ולאט לאט זה כמובן הלך והתקרב עד שזה הפך להיות כמו שאת הערת, מאוד מאוד מאוד קרוב ביוני 2015 ואז גם הייתה החלוקה של הפיפטי פיפטי, זה תיאור מדויק מה שאני אומר?

קליין: אתה…

עו"ד חדד: לא זוכרת.

קליין: אני אומרת לך עוד פעם שאנחנו קרובים לג'יימס פאקר מ-2013 קרובים מאוד, כמובן שאחר כך כשכבר התחלנו לעבוד עוד יותר אבל אנחנו קרובים, וגם התחילו כל הדברים האחרים.

עו"ד חדד: זה באמת חבל להתעכב על זה. עכשיו, את היית בכל הפגישות שג'יימס פאקר ערך בבית שלו בקיסריה?

קליין: אני כל הזמן שם.

עו"ד חדד: למשל את מכירה…

קליין: שרת החוץ מאוסטרליה הגיעה הייתי איתו.

עו"ד חדד: גב' קליין את מניחה שאני כועס או רוצה להגיד שלא היית שם, אני לא מבין את זה.

קליין: לא, אתה שואל שאלות, אין בעיה.

עו"ד חדד: כן, שרת החוץ הגיעה, כן, התחלת להגיד, מי עוד, איזה עוד פגישות את היית?

קליין: גרי גיזנברג היה שם בארוחה, חסרים אנשים שבאו לשם?

עו"ד חדד: לא יודע, תגידי לי מי הגיע?

קליין: מר נתניהו ואשתו היו שם.

עו"ד חדד: מר נתניהו סיפרת, חוץ מהם, דיברנו נתניהו ואשתו, עכשיו מי עוד שהם לא מר נתניהו ואשתו? אמרת שחסרים אנשים שהגיעו? מי עוד הגיע?

קליין: חברים שלו, הצוות שלו.

עו"ד חדד: שמות, שמות. מי זה החברים שלו?

קליין: יוסי כהן שהיה מגיע.

עו"ד חדד: מי עוד?

קליין: מי עוד הגיע, גולד שהיה כיפת ברזל או משהו, רצו לעשות איזה סרט, דני גולד הגיע לשם, נתי דינר הפיק סרט שגם שרה מכירה אותו שהוא עשה סרט, הגיעו לשם אנשים, אתה עכשיו מתחיל לשאול אותי? טל זילברשטיין הגיעו, הגיעו אנשים.

עו"ד חדד: מי עוד?

קליין: טל זילברשטיין שהוא הכיר בחתונה של פאקר. מי עוד?

עו"ד חדד: ג'יימס פאקר שהוא הכיר בחתונה של…

קליין: לא, ג'יימס פאקר הכיר את טל זילברשיין בחתונה של יוסי כהן ואז הוא הגיע אלינו. מי עוד הגיע?

עו"ד חדד: לא היה מישהו שהגיע בלי שהוא הוזמן לחתונה?

קליין: לא, כולם הוזמנו. אני מנסה לרענן את זיכרוני עכשיו.

עו"ד חדד: את זוכרת למשל שאדם שנקרא ג'ורדן שהוא הגיע?

קליין: בטח, נכון, אז לא הכרתי, לא ידעתי בכלל מיהו אבל זה הזאב מוול סטריט (ג'ורדן בלפורט).

עו"ד חדד: הזאב מוול סטריט.

קליין: נכון.

עו"ד חדד: את היית בפגישה הזאת?

קליין: כן, הייתי, ועוד איך הייתי גם טסתי איתו למחרת היום נדמה לי טסנו לקופנהגן יונתן ואני וג'יימס וג'ורדן הזה עם החברה שלו טסנו לשם, לקופנהגן.

עו"ד חדד: וכשהם מתארחים אצל פאקר אני מניח שיש אירוח כמו שצריך, הם מתארחים בקיסריה אצל פאקר?

קליין: תראה זו תקופה גם, רק שנייה אני רוצה לומר שהיו פעמים שהקפדנו על בלי אלכוהול בבית, מטבע הדברים ואנחנו לא נדבר על זה אבל הכל היה בבית, היה ג'ין בומבי והיה ויסקי.

עו"ד חדד: אני חייב לומר שיש איזשהו פער בלי אלכוהול כי אנחנו נראה מה הוא קנה שזה לא שמפניה,

קליין: לצוות שלו וגם הוא היה שותה בכמויות אבל היו פעמים שהיינו צריכים…

עו"ד חדד: אמרת בלי אלכוהול שהיה מבשם את כולנו עם כל האלכוהול הזה.

קליין: בטח שיש אלכוהול, ג'ין בומבי, וודקות ומה שאתה רוצה ושמפניות, רגע, רק שנייה ונכון, ואני עומדת על כך שהיו תקופות שכל הדברים האלה היינו צריכים לשים בצד בשביל לשמור עליו, הוא לא שתה שמפניה ורודה, אני אף פעם לא ראיתי אותו שותה.

עו"ד חדד: אבל האורחים שלו כן, את מכירה את בן טילי.

קליין: בטח, צמוד אליו.

עו"ד חדד: וברייד רטנר?

קליין: ברייד רטנר הוא היה, הוא ניהל את חברת ההפקה שלו של הסרטים.

עו"ד חדד: וגם הוא התארח בקיסריה?

קליין: כולם, זה הצוות שלו.

עו"ד חדד: אז אם אני אגיד שהוא אירח הרבה אנשים, הרבה מכרים, ידועים יותר, ידועים פחות אני לא מפספס?

קליין: אתה לא מפספס.

עו"ד חדד: אוקי, בסדר. עכשיו, את סיפרת בחקירות שלך שאת לא ביצעת שליחויות בעצמך חוץ מאותו סיפור של ליל הסדר.

קליין: מה לא עשיתי?

עו"ד חדד: שליחויות, חוץ מהסיפור של ליל הסדר שדיברנו עליו וראינו את ההודעות, את לא היית סוחבת ארגזי שמפניה, אני מדבר על השגרה חוץ מליל הסדר, לא היית סוחבת ארגזי שמפניה?

קליין: אבל יונתן שהיה מסיע אותי לירושלים לשוחח עם גב' נתניהו, תמיד בבגאז' היו לנו את הארזים והוא היה מכניס את זה, אני לא סחבתי את זה. זה היה בא איתנו והביטחון היה בודק ושואל גם אם סיפרנו למי קנינו.

עו"ד חדד: אז למעשה יונתן הוא זה שאמור להכיר הכי טוב את הדברים האלה כי הוא זה שעשה את…

קליין: יונתן משנע אבל יונתן…

עו"ד חדד: אבל הוא זה ששינע, הוא זה שנסע עם השמפניה אם היה משלוח?

קליין: כשהוא משנע לשם, וכשאנחנו בתוך, בבית ינאי הוא מעמיס ואני רואה ואנחנו שם כולנו ומקבלים את ההוראות.

עו"ד חדד: אז הוא זה שיודע הכי טוב כמה פעמים כי הוא זה ששינע את השמפניה, מטבע הדברים זה הגיוני, הוא זה שמסיע?

קליין: הוא יודע נהדר אבל לא רק יונתן אתה זוכר, שנים אחורה לא היה רק יונתן, היה גם גברי והיו הרבה מאוד בני אדם.

עו"ד חדד: גברי, אנחנו מדברים על 2011.

קליין: יונתן רק אז התחיל לעבוד אצלנו.

עו"ד חדד: גברי באיזה שנה זה היה?

קליין: לא זוכרת, 2010 אולי, לא זוכרת.

עו"ד חדד: 2010? אולי 2008, 2007?

קליין: יונתן נסע לחופשה לחו"ל לנסיעה אז היה לנו את רון הגיס שלו, היו לנו עוד הרבה מאוד נהגים אבל בגדול…

עו"ד חדד: באיזה שנה הפסקת לעבוד עם גברי?

קליין: לא זוכרת, 2010?

עו"ד חדד: אם אני אגיד לך שזה 2008? 2007?

קליין: לא זוכרת, לא זוכרת.

עו"ד חדד: לא זוכרת.

קליין: אבל היו לנו נהגים, תמיד היו לנו נהגים. תמיד.

עו"ד חדד: עכשיו, לגברת נתניהו אותם משלוחים לא סיפרת בחקירה שלך על אף אחד חוץ ממר חסון?

קליין: מה?

עו"ד חדד: לא סיפרת על עוד נהג שהביא שמפניות חוץ ממר חסון?

קליין: היה רון, כשיונתן לא היה בארץ היה רון גפן אח של גל גפן שהוא גם היה נהג אצלנו.

עו"ד חדד: היה נהג אצלכם, אני לא שאלתי על נהג אצלכם, שאלתי על זה שהוא הסיע שמפניות.

קליין: נסע עם ארנון, לוקח.

עו"ד חדד: לוקח, נבדוק את זה.

קליין: ברצון.

עו"ד חדד: עכשיו תראי, בחקירות שלך את אמרת כשדיברנו על סחיבת הארגזים את אמרת פעם אחר פעם שיונתן היה סוחב את הארגזים ואפילו טרחת להגיד כי אני פיזית לא סחבתי ארגזים.

קליין: נכון, נכון, אמרתי לך את זה.

עו"ד חדד: אוקי, בסדר.

השופט משה בר-עם: כל אותם פעמים שיונתן לקח לגרסת ארגזים את תמיד התלווית אליו?

קליין: לא תמיד, הרבה פעמים

השופט בר-עם: אז איך ידעת שהוא לקח או לא לקח? את לא היית שם, מה מקור הידיעה שלך?

קליין: הוא מאשר לי שהוא נתן ואין מצב כזה.

השופט בר-עם: מאשר לך?

קליין: כן, מאשר לי  ואין מצב כזה שהוא.

השופט בר-עם: אבל לא בכל הפעמים את התלווית וראית?

קליין: לא, לא, הרבה פעמים גם ארנון נוסע איתו, הוא מסיע את ארנון לפגישות ואז יונתן…

השופט בר-עם: ואז ארנון אומר לך?

קליין: לא.

השופט בר-עם: לי חשוב לדעת לגבי אופן המסירה.

קליין: כמובן, ובוא אני אומרת לך מעבר לזה.

השופט בר-עם: תגידי, לא מעבר.

קליין: קודם כל יונתן מאשר תמיד, אני תמיד מוודאת, עושה וידוי ביצוע שזה קרה ואני מקבלת, אני סיפרתי שקיבלתי כבר פעם טלפון זועם מאוד שלא הגיעו הדברים וארנון צלצל להגיד לי, לעמת אותי עם זה שיונתן לא הביא את זה.

עו"ד חדד: כן סיפרת את זה.

קליין: סיפרתי אבל כב' השופט רצה לדעת אז אני אומרת.

השופט בר-עם: זה היה פעם אחת, באופן עקרוני היו פעמים, לא יודע כמה פעמים שאת…

קליין: אבל תמיד יונתן מאשר לי שבוצעה המשימה, תמיד.

עו"ד חדד: בואי נרענן לך את הזיכרון, שוב, אמרתי אני לא מתנגש בך אבל הזיכרון מתעתע לגבי בטח כשעוסקים.

קליין: ראיתי הזיכרון מתעתע גם הבוקר, נכון, ראיתי.

עו"ד חדד: שהסכימה היא הרבה פעמים היא אחרת. לפעמים דברים שהיו מעט פעמים נראים הרבה פעמים.

קליין: ראיתי זיכרון מתעתע גם שלך, לכולנו יש זיכרון, אם אתה אומר לשיטתך עלי…

עו"ד חדד: אם לרגע נרמז שאני מעל הטבע בכל מה שקשור לזיכרון.

קליין: לא, הבוקר היה גם על זיכרון מתעתע שלך, כולנו עם זיכרון, אני לא חושבת שאני מתעתעת בדברים שלי, אני מאוד עקבית.

עו"ד חדד: בואי נראה גב' קליין, אחרי שאמרת עלי, מה אמרת, אני שמח, בואי נמשיך, יופי.
עכשיו, יונתן שהוא זה שנסע לחנויות ואחר כך לבלפור לשיטתך זכר בחקירה שלו כמה פעמים הוא מסר קופסאות סיגרים.

קליין: או.קיי.

עו"ד חדד: יש לך מושג כמה פעמים זה אירע לאורך שש שנים האחרונות?

קליין: לא.

עו"ד חדד: שש שנים של כתב האישום?

קליין: לא, לא בדקתי.

עו"ד חדד: אם אני אגיד לך שיונתן מי שנסע פיזית להביא את אותן מתנות סיפר שלאורך שש השנים שבהם הוא עבד עבור מילצ'ן ופאקר הוא נסע 25 פעמים לירושלים בסך הכל, וזה לרוב כדי להביא שמפניות לשרה נתניהו, אני בכוונה אומר שמפניות כי סיגרים הוא אומר שהוא הביא הרבה פחות.

קליין: לא יודעת.

עו"ד חדד: זה מספר שמסתדר לך?

קליין:  לא.

עו"ד חדד: זה הגיוני?

קליין: לא.

עו"ד חדד: לא מסתדר?

קליין: לא, אבל כמובן שאתה תבדוק עם יונתן מה שהוא אמר, הוא צריך לעמוד מאחורי הדברים שלו.

עו"ד חדד: הוא אומר ככה, תראי, בחקירה שלו מ-27 בדצמבר 2016, עכשיו זה יוצא בערך ארבע פעמים בשנה, בואי נראה, הוא אומר כך, נניח כמה פעמים נסעת לירושלים בנסיעה ספציפית לבלפור להביא שמפניה וקופסת סיגרים לבית ראש הממשלה? הוא אומר מרבית הפעמים נסעתי רק בשביל שמפניה, נסעתי רק בשביל להביא. מה להביא? ואז הוא אומר שמפניה. מה זה שמפניה? אחת? לא, שמפניות. להביא שמפניות למי? לגברת נתניהו, לגברת נתניהו. בוא נגיד שמינימום שלוש, מקסימום 12 בקבוקים, היה מדובר במינימום שלושה בקבוקים ומקסימום 12, ואז 12 בקבוקים לפי דעתי איזה 25 פעמים, מתוך ה-25 פעמים האלו שנסעת כמה פעמים בערך הבאת גם סיגרים? בטח עשר. הייתה פעם אחת יחידה ספציפית שנסעתי במיוחד לירושלים רק להביא סיגרים.

קליין: כן, זה למשרד היה, נכון.

עו"ד חדד: נדבר על זה כמובן גם בהמשך. אז לפי מה שאומר יונתן והוא זה שנוסע, אמרת לי שגם הגיוני שלו יהיה הזיכרון הכי טוב כי הוא בדרכים, הוא אומר שבשש שנים האלה היו 25 נסיעות בסך הכל, מתוכם עשר פעמים שזה גם עם סיגרים. אני מניח שיונתן לא משקר?

קליין: חס וחלילה.

עו"ד חדד: חס וחלילה.

קליין: אבל רגע, כל השאלה היא, וזה לא עניין שלי ואתה תחקור אותו האם זה כולל את הפעמים ממלון מצודת דוד שהוא נוסע, קופץ לתת האם זה כולל את הפעמים שהוא מסיע את ארנון, זה עניין שלך אתה תשאל.

עו"ד חדד: זה מה שהוא אומר, את רואה? הראיתי לך, לא הסתרתי ממך גב' קליין.

קליין: אני לא…

עו"ד חדד: את לא סותרת את מה שהוא אומר.

קליין: אני מאמינה ביונתן ואני מאמינה בדברים שלי.

עו"ד חדד: את לא יודעת להגיד כמה פעמים זה קרה?

קליין:  אני לא יודעת איך יונתן אמר את זה וזה בסדר גמור, תחקור אותו.

עו"ד חדד: עכשיו תראי, שואלים אותו רק כדי שנדייק בכל זאת כי חברי מרגיש שהדברים לא מדויקים, אז יונתן חסון הבהיר בחקירה שלו שהמספרים שהוא נוקב בהם ה-25 פעמים זה לא רק עניין מילצ'ן אלא זה מילצ'ן ופאקר ביחד… זאת אומרת לפי מה שאומר יונתן כמתו המשלוחים בשש שנים הייתה 25 פעמים גם של מילצ'ן וגם של פאקר ומתוך ה-25 פעמים רק בעשר פעמים הוא הביא סיגרים לראש הממשלה.

קליין: אז אתה תשאל את יונתן לגבי הכמויות האלה, אני לא יודעת, אני לא נכנסת, אני אומרת מה שאני יודעת.

עו"ד חדד: … בכל מקרה כמובן שאם יונתן אומר את זה את לא טוענת שהוא משקר חלילה.

קליין: חס וחלילה, איך הוא חישב, תשאל אותו.

מאמרים אחרונים

ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות – ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל

הקליקו לתוכן »
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)

למה לא בדקו את גרסתה של הדס קליין?

כך נתפר תיק 1000 ❗ חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: גרסת הדס קליין לא נבדקה כלל, למרות שהיו אינדיקציות שלא היה קו אספקה שוטף. עו"ד חדד: "אצל הדס קליין לא בודקים כלום. אצל אחרים בדיקה קפדנית. לדוד שמרון בדקתם איפה קנה ושילם על חנייה, קפה והמבורגר"

הקליקו לתוכן »