יומן הבוקר
הדס קליין – 121 בקבוקי אלכוהול
121 בקבוקי אלכוהול נרכשו עבור מילצ'ן תוך פחות מ-3 חודשים, כשבחודשים האלה מילצ'ן בכלל לא נמצא בישראל. ההסבר של הדס קליין: אורח החיים של ארנון הוא הרבה מאוד אלכוהול, תבדוק איתו בבקשה

מיד אחרי סיפור הטקילות מיומן הבוקר אתמול (10.08.2022) המשיך חדד לחקור את קליין על קניית אלכוהול נוספות בכמויות משמעותיות כשמילצ'ן אינו נמצא כלל בישראל.
גם הפעם היו לקליין תשובות די מתחמקות משהו כמו ארנון אוהב אלכוהול ושחדד ישאל אותו על כך.

***

עו"ד חדד: ב-2013 דו"ח היציאות והכניסות של מילצ'ן מלמד שהוא לא היה פה בין ה-3 במרץ עד 11 ביולי ולמרות שהוא לא בארץ, אנחנו רואים שנרכשים, תיכף תראי, אתם קונים בחודש יוני שהוא לא בארץ 8 בקבוקי וודקה, שני בקבוקי גראפה, 12 בקבוקי יין מבעבע.

השופט עודד שחם: איפה אנחנו מוצאים את זה?

עו"ד חדד (מראה לשופט איפה זה נמצא במסמכים): אני מצטער על הקריפטיות אדוני אבל זה החיים. 18 בקבוקי יין בייבוא אישי ממליבו, 4 בקבוקי טקילה, אני בינתיים מונה את הרשימה ואחר כך תסתכלי תוך כדי. 5 בקבוקי גראפה, 12 בקבוקי מואט ושנדו, 18 בקבוקי טקילה.

קליין: כן, בטח, זוכרת את זה.

השופט בר-עם: את זוכרת?

קליין: כמובן.

השופט בר-עם: אז למה? (כנראה שהתכוון שבפעם שעברה היא לא ממש זכרה).

קליין: לא, לא, לא, הצטיידות לארנון, היין הזה מסוג …ארנון מאוד אוהב, אין להשיג אותו.

עו"ד חדד: את הרכישה ב-2013 את זוכרת?

קליין: אני חושבת אם אני לא טועה שאני הזכרתי על ה-18 בקבוקים של, גם טקילה הבאנו.

עו"ד חדד: כן, 18 טקילה אני אמרתי את זה מקודם.

קליין: אין להשיג את זה וארנון מאוד אוהב את היין הזה, מאוד אוהב ודרך אגב, מכאן הוא גם לוקח אותו איתו, מה שנשאר הוא לוקח איתו לדרום אפריקה.

עו"ד חדד: תראי, למה אני חושב שזה ביחס להצטיידות כי כשארנון מגיע אמרתי לך שהוא מגיע בחודש יולי, ב-11 ביולי, ב-12 ביולי אתם הולכים וקונים עוד 44 בקבוקי אלכוהול, אדוני אני מפנה למסמכים ושם אתם קונים 12 בקבוקי יין, שני בקבוקי קאווה, 6 בקבוקי קאווה.

קליין: רגע, אתה מקפיץ לי את זה ואני לא יכולה לראות.

עו"ד חדד: נעשה את זה לאט.

קליין: בקבוקי היין הם בעמוד האחרון.

עו"ד חדד: לא משנה, תסתכלי, 12 בקבוקי ברוט ושישה בקבוקי גראפה. כלומר בפחות משלושה חודשים מתוכם חודשיים ארנון לא בישראל.

קליין: רגע, אני רוצה לראות את התאריכים בבקשה, שנייה.

עו"ד חדד: בבקשה גב' קליין.

קליין: אני יכולה להתייחס לך לכל דבר ודבר פה.

עו"ד חדד: מאה אחוז, את רוצה להגיד לי זה ארנון שותה, זה ארנון לא שותה וכו', אני רק רוצה להראות לך שבפחות משלושה חודשים אתם רוכשים לא פחות מ-121 בקבוקי אלכוהול כשבשלושה חודשים האלה ארנון בכלל לא נמצא בישראל.

קליין: אורח החיים של ארנון, הוא הרבה מאוד אלכוהול, תבדוק איתו בבקשה.

עו"ד חדד: בוודאי.

קליין: גראפה רק ארנון, קאווה אתה יודע כמוני מה עשינו איתם, קסטל שרדונה יין לבן ארנון, קאווה דיברנו על הנושא הזה כבר, לא רוצה, כי אחר כך תגיד רכילות וגראפה זה ארנון חד וחלק.

עו"ד חדד: למה את עונה לי בזה, אני מראה לך שבאמת כמות האלכוהול, אני שוב אומר צריך על הכל להסתכל בפרופורציה וכשאנחנו מסתכלים על הפרופורציה, הפרופורציה היא אחרת לגמרי מזה של כתב האישום אבל את כתב האישום לא את ניסחת אותו.

קליין: חד וחלק.

השופט בר-עם:  מה הפרופורציה, מה הפרופוזיציה בהקשר הזה?

עו"ד חדד: הפרופוזיציה היא, אם העדה תצא אני אומר, אני אומר לך שהפרופוזיציה, אני עכשיו אראה לאדוני איך התגבשה הדרך של 30-70 אבל הפרופוזיציה היא נורא ברורה שגברתי, גב' קליין בעקבות זה שאת ראית את הכמויות שינית מהערכה מאוד אינטואיטיבית שלך שמשקפת את התחושה שלך שהשמפניות, שרוב השמפניות היו לצריכת משפחת מילצ'ן וגם לגברת נתניהו שזה באופן אגבי, בעקבות זה שראית את המספרים אז שינית לגמרי את הפרופורציות ועכשיו אני מראה לך את המספרים ואת רואה שארנון מילצ'ן שותה המון המון אלכוהול, ושהבית שלו מארח המון וחמשת אלפים בקבוקים בתקופה מאוד קצרה כי היו הרבה אנשים והפרופורציות, הראיתי לך למשל את אותו קיץ של 2014 שקנו שם מאה בקבוקים של שמפניה ולשיטתך בלי אירוחים, אנחנו מדברים על זה ש-75…

קליין: ב-2014 נדמה לי היו

עו"ד חדד: לא, ב-2014 היו מאה, אמרתי לך שהיו גם קיצים אחרים ולכן אני אומר לך שהפרופורציות הן שונות לחלוטין.

קליין: אבל אני אומרת משהו, אני בהגינותי הרבה אמרתי כל הזמן שמפניה אמנדה מאוד אהבה, גם ארנון אהב אבל אני אמרתי את זה גם מההתחלה, טקילה, כל הדברים האחרים, וודקה, ג'ין, ויסקי.

עו"ד חדד: זה רק ארנון.

קליין: מה?

עו"ד חדד: זה רק ארנון ואורחים כמובן.

קליין: ואורחים.

עו"ד חדד: גם שמפניות אורחים כמובן.

קליין: אני לא סותרת את זה.

עו"ד חדד: אני יודע שאת לא סותרת.

השופט בר-עם: כאשר זה משליך על ההערכה שנעשתה בחסר במובן הזה כי לא ראית את כל הנתונים לפניך, אם זה משפיע?

קליין: זה לא קשור, זה לא משפיע, כבר שאלת אותי מקודם ושוב, אני אמרתי, אני אומרת שוב, לא.

עו"ד חדד: לא משפיע?

קליין: לא.

עו"ד חדד: תראי גב' קליין, מה שהשפיע עליך לשנות מהעמדה הראשונה שלך של רוב הבקבוקים זה מילצ'ן, משפחת מילצ'ן ואורחיו ובין היתר גם לגב' נתניהו זה היו הקבלות נכון? (תזכורת: בהתחלה העריכה קליין שרוב השמפניות של מילצ'ן יועדו לצריכה אישית של מילצ'ן ורק מיעוט לשרה נתניהו. בהמשך ההערכה הזו התהפכה).

קליין: קבלות עם תכלול של כמה מפגשים היו בערך, בערך, כמה נסיעות, כמה באו אלי, כמה אני נסעתי, כמה יונתן נסע אז הכל, אני אומרת זאת הערכה, אני גם דיברתי על הערכה.

קליין מודה שוב שכל החישובים היו "הערכות" ולא חישובים מדוייקים.

מאמרים אחרונים

ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות – ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל

הקליקו לתוכן »
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)

למה לא בדקו את גרסתה של הדס קליין?

כך נתפר תיק 1000 ❗ חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: גרסת הדס קליין לא נבדקה כלל, למרות שהיו אינדיקציות שלא היה קו אספקה שוטף. עו"ד חדד: "אצל הדס קליין לא בודקים כלום. אצל אחרים בדיקה קפדנית. לדוד שמרון בדקתם איפה קנה ושילם על חנייה, קפה והמבורגר"

הקליקו לתוכן »