יומן הבוקר
הדס קליין (צילום: אלי ציפורי), ארנון מילצ'ן (צילום מסך)
מילצ'ן אמר בעדותו שלא היו בקשות לקבלת סיגרים מנתניהו; קליין: מילצ'ן לא מדייק, הוא יכול לומר מה שהוא מאמין בו. הסתירות בין עדותה של הדס קליין לעדותו של ארנון מילצ'ן

לאט לאט במהלך חקירתה הנגדית נחשפות עוד ועוד סתירות בין עדותה לבין עדות הבוס שלה ארנון מילצ'ן.
נקודה אחת כבר סקרנו, העובדה שקליין מייחסת כמעט את כל תצרוכת הסיגרים שרכש מילצ'ן לנתניהו, בעוד מילצ'ן אומר שהוא נהג לארח עם סיגרים ולתת סיגרים לאורחים, בלי כל קשר לנתניהו.

היתה עוד סתירה אחת מהותית: קליין תיארה מצב שבו למעשה היה הכרח להביא סיגרים לנתניהו, כי אלו היו לכאורה הבקשות ואי אפשר היה לבוא בידיים ריקות.

בעדותו של מילצ'ן, שאותה הקריא עו"ד עמית חדד, הוא אמר שהיה מביא סיגרים לנתניהו בביקוריו בבלפור בכל מקרה, גם אם לא היה ראש ממשלה.
כלומר, נתניהו לא ביקש מעולם סיגרים, מילצ'ן הוא זה שרצה להביא לו, בניגוד לרוח הדברים של קליין.

***

הפרוטוקולים מדברים:

שימו לב לתוקפנות של קליין כשהיא נשאלת על הסתירה ואיך היא מנסה לאמר שמילצ'ן לא מדייק. בכלל, לאורך כל העדות שלה קליין מנסה לייצר את הרושם המוטעה שהיו "בקשות" והיה למעשה קו אספקה שוטף, מה שלא נתמך בשום ראייה, למרות מהגרסה של קליין.

עו"ד חדד: אז עכשיו, הוא, מילצ'ן זה האדם שיודע להסביר למה הוא נותן את הסיגרים והאם ביקשו ממנו או לא, הוא הדמות הרלוונטית נכון? אותו צריך לשאול.

קליין: תשאל אותו.

עו"ד חדד: עכשיו, מילצ'ן נשאל בחקירה שלו האם הוא היה מפסיק את הענקת הסיגרים אם נתניהו לא היה ראש ממשלה?
הוא השיב בשלילה, אני גם אראה לך אחר כך דברים שאת כן יודעת על תקופות מוקדמות אבל לזה יש עוד זמן… אומר ככה מילצ'ן אז אני שוב שואל אותך, החוקר שואל כן? אתה חשבת באיזשהו שלב? לא. אומר משולם (מומי משולם, ראש צוות החקירה)- או, מילצ'ן – התשובה היא בהחלט לא. מה יקרה? בהחלט לא. משולם  – שאם אתה תפסיק, מילצ'ן – לא חשבתי להפסיק אף פעם, לא. ואם הוא לא היה ראש ממשלה? סליחה? ואם הוא לא היה ראש ממשלה? גם לא הייתי מפסיק אומר מילצ'ן ובאמת אילו נושאים שהיו לך כל מיני השערות בחקירה הראשית אבל אילו נושאים שמי שיכול להעיד עליהם זה מילצ'ן.

קליין: קדימה, תשאלו אותו

עו"ד חדד: נכון?

קליין: תשאל אותו

עו"ד חדד: לא, אבל אני גם אומר, אילו נושאים, כי את שיערת השערות בחקירה הראשית בעניין הזה.

קליין: לא שיערתי השערות, אני כבר אמרתי איזה ריקושטים הייתי חוטפת ואני לא אמשיך עם זה, ארנון העיד, ארנון נתן עדות, ארנון יעיד את המחשבות שלו מה הוא תכנן לעשות ומה לא תכנן לעשות זה של ארנון, לא שלי.

עו"ד חדד: נכון, זה מה שאני אומר. עכשיו, אמרתי לך שאני אזכיר לך ואני גם אראה לך ואני חושב שגם בזה לא תהיה מחלוקת בינינו שגם כשנתניהו לא היה ראש ממשלה הם היו ביחסים קרובים משפחת נתניהו ומשפחת מילצ'ן,

קליין: וגם הייתה תקופה של פסק זמן גם

עו"ד חדד: וגם קיבלו מתנות, אני מדבר על התקופה שלפני שהוא היה ראש ממשלה.

בהמשך:

עו"ד חדד: עכשיו, את יודעת בכלל אילו נושאים ואילו שיחות מילצ'ן אהב לשוחח עם נתניהו? באיזה נושאים הם דיברו? מה היה בפגישות ביניהם? מילצ'ן פעם שיתף אותך?

קליין: כן, הרבה פעמים

עו"ד חדד: למשל את יודעת שהם היו מדברים על היסטוריה?

קליין: בטח, אני יודעת גם

עו"ד חדד: את יודעת שהם היו מדברים על ספרות?

קליין: בטח ועוד איך, אני יודעת גם שמר נתניהו אוהב אצלנו בספריה, בטוב, הוא היה עומד בספריה אצלנו ולוקח, הוא היה אומר אני לוקח קצת ספרים כי זה דברים מעניינים. אני יודעת שהוא אהב מאוד סדרות טלוויזיה היסטוריות, ארנון המליץ לו, ברור, כן, יודעת

עו"ד חדד: היו מדברים על תולדות העם היהודי, יודעת את זה?

קליין: כן, ארנון מאוד נהנה מהשיחות איתו, אני יודעת.

עו"ד חדד: הם היו חברים טובים למה שהוא לא ייהנה?

קליין: בסדר גמור, אני לא סתרתי גם את זה אבל אני כן, אני יודעת,

עו"ד חדד: אנחנו לא נצליח להתווכח גב' קליין.

קליין: לא מתווכחת איתך אני רק אומרת.

עו"ד חדד: עכשיו, אם מישהו טוען שלגבי הסיגרים לא היו בקשות והסיגרים היו מוכנים מראש למסירה רק לגבי השמפניה הובאו בקשות, הוא אומר שקר או אמת?

קליין: לא שמעתי, אם?

עו"ד חדד: אם מישהו אומר, אם יש אדם כזה שאומר שלגבי הסיגרים לא היו בקשות, לא היו בקשות, הסיגרים היו מוכנים מראש כשמילצ'ן אירח את נתניהו אז הוא היה מכין את זה מראש, או שאם הוא היה בא הוא היה מכין את זה מראש בלי בקשה מאף אחד, לגבי השמפניות היו בקשות, אם מישהו אומר דבר כזה הוא אומר אמת או שקר?

קליין: הוא לא מדייק, אני למשל אומרת לך דוגמא שאם מישהו אמר לנו לנסוע לירושלים, רק שנייה, זו לא הייתה התנדבות של ארנון, לנסוע למשרד ראש הממשלה שלא נהגנו אף פעם לעשות את זה, זו הייתה התנדבות של ארנון?

עו"ד חדד: את יודעת מה בואי נוציא את האירוע האחד הזה בסדר?… אז להוציא את האירוע הזה בסדר? כי אני לא רוצה להכשיל אותך ולהטעות אותך, להוציא את האירוע הזה שעוד נדבר בו, נראה מי דיבר עם מי? מה את זוכרת? מה הייתה הגרסה הראשונה שלך שהיא קצת שונה לא כי את שיקרת, כי אני חושב שאת לא זוכרת אבל נדבר בזה, אני אראה לך את זה.

קליין: בסדר

עו"ד חדד: דרך אגב, יש לך את ההודעות שלך במשטרה?

קליין: לא. מאיפה יהיו לי?

עו"ד חדד: לא לך, לא לעורך הדין שלך?

קליין: לא, לא, ממש לא

עו"ד חדד: ואת כמובן גם לא קוראת אותם תוך כדי החקירה?

קליין: מאיפה יש לי לקרוא?

עו"ד חדד: אני רק את המובן מאליו אומר.

קליין: אני בקושי אומרת שלום, גם לא לגיורא (אדרת, עורך הדין של קליין), אני בקושי אומרת מה נשמע

עו"ד חדד: תמיד צריך לומר שלום.

קליין: לא, הזהרתם אותי

עו"ד חדד: גב' קליין אז להוציא את האירוע הזה לגבי השמפניה אמרתי ולגבי הסיגרים אמרתי, שלגבי הסיגרים הם היו מוכנים מראש, לא הייתה בקשה, מילצ'ן רצה להביא את זה למר נתניהו, לגבי השמפניות היו בקשות, אם מישהו אומר דבר כזה, להוציא את האירועון האחד הזה בירושלים, הוא אומר אמת?

קליין: אני מניתי כמה דברים, אירוע קובה, להוציא ולהוציא ולהוציא וזה הפך להיות לאוטומט

עו"ד חדד: אז התשובה היא שזה לא נכון, בסדר

קליין: לא אמרתי לא נכון, אמרתי שאני מסייגת את זה בדברים שאני מכירה, ארנון יכול לומר מה שהוא מאמין בו.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »