יומן הבוקר
הדס קליין מציגה: הכספת שנפרצה, השיחה עם נוני מוזס והשעון של בעלה: "עכשיו זו עונת הרימונים, אני מלאה כרימון". השיח ההזוי בין החוקר דני יופה לבין הדס קליין

במהלך חקירתה הנגדית של הדס קליין ע"י נווית נגב, פרקליטתו של נוני מוזס, קליין התאמצה מאוד לרצות את מוזס שנכח באולם, כמו שהיא ניסתה בעבר לרצות את יאיר לפיד ולנקות אותו ממעלליו בתיק 1000.

קליין סיפרה בחקירותיה איך פרצו לה את הכספת והעלתה איזושהי סברה מובלעת שנוני מוזס היה אחד הגורמים לכך.
זו דרכה של קליין מאז ומתמיד: היא מעלה ניחושים, סברות, הנחות – אבל שום ראיות. בחקירה הנגדית היא טענה שאמרה את מה שאמרה בחקירתה בהומור ולא התכוונה לכך.

התמלילים חושפים שהיא התכוונה גם התכוונה, והשיח עם החוקרים לא היה בהומור, אלא בהנחות פרועות ל"חשודים" בפריצת הכספת, כמו נוני מוזס, נתניהו ויוסי כהן, ראש המוסד.
התמלילים ממחישים את פרצופה האמיתי של קליין: סיפורי אלף לילה ולילה, הפרחת האשמות לאוויר בלי שום ביסוס ורכילות, רכילות ורכילות שאינה קשורה בכלל לתיק 1000.

***

מי שחקר את קליין הוא דני יופה – שימו לב לשיח ההזוי בינו לבין הדס קליין.

קליין: … ואז היא (שרה נתניהו) אמרה לי אין שום בעיה עם זה (הכוונה לתכשיט שבכתב האישום)… אנחנו בדקנו… עכשיו, אני לא סתם שאלתי אותה, ארנון אמרתי לו שהיא מנדנדת לו שבסוף השבוע הזה שאני יביא לה שאני בירושלים…

יופה: כן.

קליין: ואז הוא אמר לי הדס תשאלי אותה תשימי לה… שימי לך את זה בכספת פרוטוקול שאת שאלת אותה.

יופה: אוקיי, יש לך דבר כזה?

קליין: אין לי כספת.

יופה: אה…

קליין: גנבו לי את הכספת… היה דבר כזה, כתבתי לי פתק… ששאלתי, באותו יום שישי צלצלתי לארנון שהוא בלוס אנג'לס היה, התקשרתי לספר לו שהייתי…

יופה: רגע, מתי זה היה שפרצו לך?

קליין: מתי פרצו לי… ביוני שנה, לא זה, זאת אומרת לא יוני 2017, יוני 2016 נדמה לי, מאי או יוני, בחג שבועות.

יופה: ולקחו את…

קליין: לקחו את הכספת… עכשיו אני אגיד לך תיכף מה… אני אספר לך תיכף על הכספת הזאת, אבל באותו ערב צלצלתי לארנון, הוא היה בלוס אנג'לס, אני הייתי בירושלים כמובן ולא, לא הייתי בירושלים, גמרתי, נסענו חמישי-שישי, כי שישי אני אוהבת לחזור הביתה לכן אני משחזרת כי שמתי לי פתק שחזרתי הביתה.
צלצלתי לארנון, סיפרתי לו מה היה ואמרתי לו ששמתי פתק בכספת כמו שהוא ביקש ותראה, אנחנו יכולים לבדוק גם תאריך כי השישי לשני זה היום הולדת של בעלי. לדעתי היינו בזה… אבל… ואז… הוא אמר לי היא אמרה לך איזה יועץ משפטי? מי? אמרתי לו לא.
וגם לא היה לי נעים לשאול אבל היא אמרה לי שידברו עם יועץ משפטי, אמר בו נתקשר למולכו (יצחק מולכו, עורך דינו לשעבר של נתניהו) ונשאל… אולי זה מולכו.

יופה: שנייה רגע… באיזה שנה זה היה?

קליין: בוא נחשוב… עכשיו אנחנו צריכים לחשוב.

יופה: אוקיי.

קליין: זה בוודאות לא…

יופה: פרצו לך…

קליין: זה לא היה ב… לא פברואר 2016.

יופה: נכון.

קליין: כי בפברואר 2016…

יופה: כמה זה אחרי זה פרצו לך? אז אולי היה…

קליין: כן, לא, לא, בפברואר 2016 אני הייתי ב-ונציה (אפרופו "סיפור חיינו" בנוגע לנתניהו, סיפור חייה של קליין שהיא בילתה די הרבה בחו"ל) ביום הולדת של בעלי אז זה כנראה לא השנה הזאת, אז זה כנראה בפברואר 2015 לדעתי… תיכף אני אספר לך משהו על הכספת… לדעתי פברואר 2015 לא לפני… ותיכף נראה אם יום שישי בפברואר אתה תסתכל תיכף.

בהמשך:

יופה: וואיי, נראה לי היינו צריכים את הכספת הזאת, נו…

קליין: מאוד, מישהו בטוח נהנה ממנה…

יופה: כן.

קליין: תשחררו את השעון של בעלי רק וזהו, לא צריכה אותה. אני רוצה עוד לחזור לכספת… אני לא סתם אומרת שהכספת הזאתי… הכספת הזאת… בהקשר של חדר המתנות באותו יום… תיכף אני אקשר לך את הכל.
באותו יום ארנון… היה… באמת מטורף, באותו יום היה טירוף עם הטלפונים שזה… וגם ביבי ביקש שנצלם את פנים המטוס שלנו כי ארנון טס, הוא רצה שלא יטוס, שיחכה שנזמין את וינשטיין (היועץ המשפטי לממשלה), משטרה שיבואו לראות שאין לנו חדר מתנות… והוא ביקש ממני שמי שמטפל לנו במטוס יצלם לי את הבאגז' של המטוס, כן? שיראו את…

יופה: לראות שהוא ריק, שהוא לא לוקח את… (הכל היה על רקע פרסומים על חדר מתנות לכאורה של נתניהו בביתו של מילצ'ן בבית ינאי).

קליין: אין לנו… אנחנו לא גונבים ושיונתן יצלם.

יופה: גנב את המתנות והחביא…

קליין: ושיונתן יצלם את הבגאז' של היגואר להראות לנו שאין כלום. בלית ברירה ראיתי שההיסטריה היא בשיאה והוא רוצה לעצור את ארנון מלנסוע, ורק זה היה חסר לי גם שארנון יישאר לי פה בארץ, אני כבר עייפה. אמרתי אין מצב שארנון נשאר בארץ.

יופה: לא נתפס.

קליין: אמרתי לבחור שלנו שמטפל במטוס, יניב תעשה טובה אנחנו מחפשים משהו… תצלם לי את זה… צילמו לי את העניין הזה ויונתן צילם את היגואר. ואז ארנון כבר באמת השתגע… זה היה באמת טירוף והוא אמר לי, תגידי לביבי אין מצב שאני נשאר בארץ, אמנדה תהרוג אותי עם ההורים שלה וזה… ארנון צלצל לנוני מוזס וסיפר לו מה הוא עושה לנו עם זה.

יופה: נו, עכשיו…

קליין: עכשיו זו עונת הרימונים אני מלאה כרימון.

יופה: טוב.

קליין: וסיפר לו… ונוני אמר לו תן לי את הדס רגע, ואמר לי, הדס את חייבת לתעד את כל כמויות ה… את כל… כמה טלפונים היו לכם היום ותרשמי שימי לך פתק, שימי בכספת. עכשיו, אני את נוני מכירה הרבה שנים, הכל בסדר… אבל למה שהוא יידע שיש לי כספת בכלל בבית?

יופה: נו.

קליין: אבל הוא דיבר כאילו הוא יודע על זה… הוא אמר לי, אני אומר לך יום אחד אתם תיקראו למשטרה. כן… וארנון אומר את שומעות אותו, את שומעת אותו? תעשי מה שנוני אומר לך ואני מכירה את ההצגות את ארנון…

יופה: למה אבל לנוני למה?

קליין: למה? לא יודעת למה.

יופה: אוקיי.

קליין: לא יודעת… כמו שלבן כספית. למה?

יופה: אוקיי.

קליין: לי זה היה ברור שמהר מאוד כולם יידעו על השמפניות וזה… כי ארנון היה מספר את זה. והגענו ונוני למחרת בבוקר צלצל אליי ואמר לי, את עשית את מה שביקשתי ממך? את הכנסת לכספת עכשיו… אני אגיד לך את האמת לא עשיתי את זה, על הרישום של השיחות אבל אמרתי לו כן בטח בטח… אני דואג לך הדס, אני מעריך אותך, אני דואג לך (מוזס אמר לה).

יופה: על היועץ המשפטי הזה… היה?

קליין: זה כתבתי. כן, זה כן, אבל אמרתי אני ייעוץ מנוני על רישום שיחות.

יופה: אוקיי.

קליין: אני יודעת בשביל מה אולי בסוף…

יופה: אוקיי.

קליין: זה היה…

יופה: לא, יש פה איזה תיאוריית קונספירציה כאילו?

קליין: לא, לא, לא כלום… תשמע.

יופה: נו.

קליין: וגנבו לי את הכספת. בחג שבועות אני נסעתי לג'יימי והכספת, בעלי יצא לים עם הבת. באמצע חג שבית כנסת אצלי מול הבית, בית כנסת, לקחו את הכספת וארנון בארץ היה נדמה לי… כן ארנון היה בארץ נדמה לי… כן, היה בארץ. צלצלתי אליו ואמרתי לו ארנון אתה לא מאמין, גנבו לי את הכספת. תוך שלש דקות התחלתי לקבל טלפונים ככה… משרה (נתניהו)… לתחקר אותי על הכספת, איך מי גנב.

יופה: למה, אבל מה היא…

קליין: ארנון צלצל ליוסי כהן, ארנון צלצל לשרה ולביבי… ארנון צלצל לבוז'י הרצוג, ארנון צלצל לנוני.

יופה: למה?

קליין: למה? לספר להם אתם לא מאמינים גנבו להדס כספת… עכשיו אני אומרת ארנון בשביל מה? אבל זה ארנון זה ארנון אתם זה… הוא אוהב דרמות וזה… וכל אחד נבהל אולי בצד שלו… הוא רוצה להבהיל את כולם.
הוא אומר לי תאמיני לי שרה מתה מפחד ששמתי שם קבלות וזה… אמרתי לו איזה מה… אני לא מחביאה כלום, הכל אצלי.

יופה: הוא משתף את כולם בפרטיות שלו.

קליין: כן.

יופה: היה חולק…

קליין: וגם מפחיד אותם על הדרך.

יופה: כן.

קליין: וגם מבסוט מזה.

יופה: אומר כאילו…

קליין: מלחמה, כן…

יופה: היה שם… שהוא מעביר להם שהם יהיו גם פראנואידים.

קליין: מלחיץ אותם קצת, כן.

יופה: כנראה צרת… צרת רבים.

קליין: ולא הפסיק להתקשר אליי לדאוג לי אם המשטרה באה וזה וזה… ויוסי גם אמר לו אל תדאגי זה הכול שטויות, אין אין לך מה… זה הכול שטויות. אמרתי לו דווקא המשטרה אמרו לבעלי שזאת עבודה מאוד מקצועית אבל בסדר.
וזה היה כמה ימים, ככה טלפונים, מנוני ויוסי אומר לו הכול שטויות ושרה אומרת לי מה היה  לך שם, מה…

יופה: עכשיו אני אומר תקשיבי, עכשיו עושים של… להיות אצל ארנון. מי גנב באותו זמן את הכספת?

קליין: נכון.

יופה: מי החשוד המיידי?

קליין: נכון.

יופה: עכשיו כל אחד בא עם אינטרס.

קליין: עכשיו כל אחד יש לו אינטרס…

יופה: רציתי להגיד לך או שהכספת בבית ידיעות אחרונות.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »