יומן הבוקר
הדס קליין (צילום: אלי ציפורי), ארנון מילצ'ן (צילום מסך)
פגישת השיבוש לכאורה בין מילצ'ן להדס קליין בלונדון לקראת המלצות המשטרה בתיק 1000; קליין: "דיברנו על תיק 1000 מבחינה תקשורתית" ואחר כך תקפה את עו"ד חדד: "אין לי מה לספר לך; תקשיב, אני לא אענה לך"; ואיך קשורה לזה אילנה דיין

אם יש קטע שממחיש מי זו הדס קליין, ועד כמה היא עדה לא אמינה בלשון המעטה, אלו השיחות שהיא ניהלה עם ארנון מילצ'ן ויונתן חסון לאורך כל החקירות וגם לאורך כל דיוני המשפט.

***

קליין טוענת שהם לא דיברו על העדויות ולא תיאמו עדויות, וכי הכל היה בענייני עבודה. אבל, כבר התברר מפליטת פה שלה שהיא שלחה למילצ'ן גם כתבות הקשורות למשפט, ובעניין זה השופטים אמורים להחליט אם היא תחוייב למסור התכתובות.

אלא שקליין גם טסה כמה וכמה פעמים למילצ'ן במהלך החקירות, וגם פה עולה השאלה – למה בכלל עדה מרכזית בתיק 1000 טסה להיפגש עם עד מרכזי נוסף בתיק?
מה, אי אפשר לפתור את כל ענייני העבודה בשיחות טלפון?

אחת הפגישות התמוהות היתה בלונדון, לקראת פרסום המלצות המשטרה בתיק 1000. בפגישה נכחו לבד ממילצ'ן – קליין, יועץ התקשורת רונן צור ועו"ד בעז בן צור.
למה קליין צריכה להשתתף בפגישה שדנה בתיק 1000, גם אם מבחינה תקשורתית, כשהיא עדה מרכזית? ואיפה היתה הפרקליטות בכל העסק המוזר הזה? לא ברור.

באחת מחקירותיה הנגדיות עו"ד חדד שאל אותה על הפגישה התמוהה וכהרגלה קליין לא ענתה לעניין, התחמקה והפכה להיות אגרסיבית מאוד – זה תמיד קורה לה כששואלים אותה שאלות לא נוחות.
באיזשהו שלב היא אף סירבה לענות לחדד. ואחרי זה היא עוד אומרת לליצני החצר שלה שהיא ממלאת חובה אזרחית.

הנה הקטע המלא מהפרוטוקול:

עו"ד חדד: בנובמבר 2017 אנחנו רואים שאתם עוד הפעם טסים ללונדון.

קליין: סליחה, יש מים?

עו"ד חדד: בנובמבר 2017. יכול להיות?

קליין: יכול להיות. אם אתה אומר.

עו"ד חדד: באותה תקופה, אני אראה לך למה אני אומר את זה. אנחנו רואים בפרסומים ב-וואלה, ב-18 בנובמבר 2017, וגם בעיתון "הארץ" ב-19 בנובמבר 2017 שעל רקע הכוונה לסכם את תיק 1000, את, בועז בן צור, רונן צור, טסים לאנגליה לפגוש את מר מילצ'ן.

קליין: זה מה שמפורסם בעיתונות?

עו"ד חדד: כן. אני שואל אותך האם זה נכון. אני אראה לך את הפרסום.

קליין: תראה לי.

עו"ד חדד: 18 בנובמבר 2017, כתוב ככה. את רואה?

קליין: כן.

עו"ד חדד: קודם כל, כתוב שאת נמצאת שם. זה באמת נכון. את היית שם בנובמבר 2017.

קליין: הייתי. השאלה אם זה. חפ"ק וזה זה (היה כתוב בפרסום שהוקם חפ"ק בנושא).

עו"ד חדד: על סגנון הסיקור אנחנו לא נתווכח, האם הוא מוצלח או לא מוצלח. אני מדבר על עובדות.

קליין: כי זה נשמע דרמטי ביותר.

עו"ד חדד: גברת קליין, אמרתי, עובדות. את הדרמה נשאיר לעיתונאים.

קליין: הייתי עם בועז בן צור ורונן צור באנגליה.

עו"ד חדד: יופי. והמטרה הייתה איך מגיבים לקראת סיכום התיק. נכון?

קליין: יכול להיות.

עו"ד חדד: לא, את זוכרת אירוע כזה?

קליין: לא. זוכרת שהיינו שם כל כך הרבה פעמים.

עו"ד חדד: אם חברתי תפתח את הכתבה ב"הארץ". הנה. יש לנו עכשיו 19 בנובמבר 2017, כתוב: "על רקע כוונות המשטרה לסכם את תיק 1000, קיים מילצ'ן עצמו בימים האחרונים סדרה של התייעצויות בלונדון עם מקורביו ובהם סנגורו עורך דין בן צור ויועץ התקשורת רונן צור. בסביבתו של מילצ'ן נערכים ליום שאחרי המלצת המשטרה בתיק הצפויה להתקבל בשבועות הקרובים". ראינו שאת היית שם. את אישרת.

קליין: הייתי.

עו"ד חדד: את זוכרת את השיח הזה?

קליין: לא.

עו"ד אלון גילדין: זה שיח פרטי של עדה, בעצם שני עדים, עם עורך דין שלהם.

עו"ד חדד: ויועץ תקשורת.

עו"ד אלון גילדין: כאשר השאלה הנשאלת היא …  לפחות כשאלה. אני לא אומר … שאלה בתחום החיסיון.

השופט משה בר-עם: היא לא זוכרת.

קליין: אני לא זוכרת.

גילדין: כדאי שהיא תדע שיש לה הגנות בדין שהיא יכולה לבחור בהם או לא לבחור בהם.

עו"ד חדד: חבל שלא נתתם לה את ההגנות בדין כשהיא לא חייבת להביא מסמכים מארנון לקראת החקירה. חבל. אבל בסדר, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. זה לא אליך כמובן. הטענה היא אליו.

קליין: אני מרגישה שלמה מאוד עם המסמכים שהגשתי למשטרה.

עו"ד חדד: גם אנחנו.

קליין: שלמה מאוד.  פרטית ואזרחית.

עו"ד חדד: את המפגש הזה בנובמבר עם עורך דין בן צור ועם רונן צור יועץ התקשורת ואם מילצ'ן, את זוכרת?

קליין: אני זוכרת שטסתי איתם.

עו"ד חדד: מה היה?

קליין: אגיד לך מה היה. החפ"ק הזה מצחיק אותי.

עו"ד חדד: עובדה, את זוכרת שזה לא חפ"ק. אז את זוכרת מה כן היה?

קליין: לא, זה מצחיק אותי, ההגדרה הדרמטית הזאת. אני זוכרת גם את הכתבה הזאת, שזה הצחיק אותי גם אז.

עו"ד חדד: אז את הכתבה את זוכרת.

קליין: אני זוכרת שזה הצחיק אותי. חפ"ק.

עו"ד חדד: אבל מה היה בלונדון את לא זוכרת?

קליין: תשמע, יש כל כך הרבה דברים.

עו"ד חדד: אין כל כך הרבה דברים.

קליין: מה אתה רוצה שאני אגיד לך מה היה?

עו"ד חדד: יש מעט נסיעות שמתחילות רק כשמר מילצ'ן נמצא בחו"ל.

קליין: אף אחד לא מדבר אחד על השני על העדות. אם אתה רוצה לשאול אותי, אז תשאל אותי.

עו"ד חדד: אז אני שואל אותך.

קליין: אז אני מודיעה לך שלא.

עו"ד חדד: עכשיו אני שומע את ההודעה ואותי מעניין מה את עושה שם כשבאים ומדברים על סיכום התיק ועל המלצות המשטרה, מה את תורמת לתיק.

קליין: מהותית, לא על העדות. לא מהותית על העדות.

עו"ד חדד: תסבירי מה כן. תסבירי.

גילדין: כבודכם, זה לא

עו"ד חדד: אמרת את מה שאמרה

גילדין: בית המשפט לדעתי צריך להגיד לעדה שאם שואלים אותה שאלה מה דיברת עם עורך הדין שלך

עו"ד חדד: לפחות העדה תצא לפני שאתה אומר.

גילדין: אני מבקש מבית המשפט שיבהיר לעדה.

השופטת פרידמן-פלדמן: השאלה הייתה מה היא דיברה עם עורך הדין שלה או מה היא דיברה עם מר מילצ'ן?

גילדין: כן. מה דיברה בפגישה של עורך הדין שלה ומה מילצ'ן.

בהמשך:

השופטת פרידמן-פלדמן: גברת קליין, מה שבינך לבין עורך הדין שלך, את לא צריכה לענות.

עו"ד חדד: למרות שהיא כבר ויתרה לפרוטוקול על החיסיון עם עורך דין בן צור.

קליין: לא, לא ויתרתי על דברים מסוימים.

עו"ד חדד: ויתרת באופן מלא.

קליין: ויתרתי על המכתב.

עו"ד חדד: לא. גברת קליין, את לא זוכרת.

קליין: לא.

עו"ד חדד: אני אראה לך. את ויתרת על החיסיון שלך עם עורך דין בן צור.

קליין: תשמע

עו"ד חדד: אני אראה לך את זה. דרך אגב, אי אפשר לוותר לחלקים.  כבודכם גם מכיר את ההלכות בעניין הזה. אי אפשר לספק על חלק מהדברים עם עורך דין בן צור ולא לספר על דברים עם עורך דין בן צור, ולכן הקימה של חברי היא מטרידה, שלא לומר מתריסה, ובכל מקרה אני לא שואל – וזה העיקר – על שיח בין העדה לבין עורך דין בן צור.

קליין: תמיד ישב איתנו

עו"ד חדד: אבל לא שאלתי גברתי.  חברי קם. בית משפט יודע שלא שאלתי על זה.

השופטת פרידמן-פלדמן: ראיתי שלא שאלת. תבהיר שלא זה מה שאתה שואל.

עו"ד חדד: אני מבהיר.

קליין: אני רק אבהיר שעורך הדין בן צור ישב תמיד איתנו.

עו"ד חדד: גברת קליין, את דיברת עם מר מילצ'ן על סיכום החקירה?

קליין: אני לא דיברתי על

עו"ד חדד: בטלפון דיברת איתו?

קליין: לא. ממש לא. מה זה סיכום חקירה? על מה? אתה משמיע לי דברים שארנון אומר או יונתן אומר ואתה מפתיע אותי כל פעם מחדש. אני לא יודעת מה ארנון אמר בחקירה שלו, זה לא מעניין אותי, אני אמרתי את הדברים שלי. מעולם לא דיברתי עם ארנון מה הוא אמר בחקירה. יושב איתי עורך דין ואני חושבת – עוד פעם אני אגיד לך ועוד פעם אני אגיד לך וזה לא יעזור – אני אומרת לך שאם חלילה וחס עורך דין בועז בן צור, שיודע היטב את עבודתו, היה חושב שיש חשש מה שאנחנו עושים משהו לא תקין, הרי אני העליתי את זה אצל עורך דין בן צור שאולי מרגע שארנון בחזקת חשוד, או אני לא יודעת איך זה נקרא, אולי אנחנו צריכים להפריד כוחות ואני אקח עורך דין אחר. היה שם כעס רב עלי בכלל שהעזתי להגיד את זה והוא אמר שאני פוגעת באינטגריטי שלו כעורך דין.  מה אתה רוצה יותר ממני בהקשר הזה? אומרת לך שלא דיברתי עם ארנון על העדויות שלו.

עו"ד חדד: תכף נשמע בדיוק ממך מה היה בשיחה. נשאל את כל מה שהיה בשיחה הזאת. אני מפנה את כבודכם לפרוטוקול מה-12 ביולי 2022, שם מדברים על לונדון, ספציפית על לונדון, ואז אני שואל את העדה: "בואי נראה, כי זו חקירה של מר מילצ'ן למשל והחקירה מתנהלת, שוחד, חקירה באזהרה אבל בואי נמשיך, יש סדר הדברים". אומרת העדה שעכשיו אומרת שהיא לא מוותרת על החיסיון: "זה קשור לחיסיון אבל בדבר הזה – הדבר הזה, זה הפגישה בלונדון – אני מבקשת להסיר, לומר את הדברים שלי", ואז אני אומר לה: "אני אומר לך, לא חברי, גברת קליין, אני אומר לך דבר שלא אמרו לך ואני חושב שכדאי שייאמר לך, אין הסרת חיסיון לשיעורין, אני מזהיר אותך, אין דבר כזה הסרת חיסיון לשיעורין". ואז אומרת העדה: "אין בעיה שיסירו הכול, הכול בסדר, זה החיסיון שלי".

קליין: אין בעיה שיסירו, הכול בסדר.

עו"ד חדד: את יכולה להקשיב? "אני לא מפחדת מכלום. אין בעיה בכלל".

קליין: זה נכון.

עו"ד עמית עו"ד חדד: וזה ביחס לאירוע שלנו, של העניין שלנו שחברי קם שלא כסדרו… בהקשר הזה ויתרת על החיסיון. עכשיו בואי נחזור בבקשה לפגישה הזאת שאתם מתכוננים להמלצות המשטרה ויושבים עורך דין בן צור, רונן צור, את ומילצ'ן ובואי תספרי לי מה הולך בשיחה הזאת.

קליין: אין לי מה לספר לך.

עו"ד חדד: אין לך מה לספר לי?

קליין: לא. אין לי מה לספר לך.

עו"ד חדד: בואי תספרי.

קליין: אין לי מה לספר לך.

השופטת פרידמן-פלדמן: שאדוני ימקד. אם השאלות הן בעניין החקירה של מר מילצ'ן, זה דבר אחד. אם מדברים על ענייני תקשורת, זה דבר אחר. על מה אדוני שואל?

עו"ד חדד: אני רוצה להבין, אני רואה אירוע שהוא מוזר.

השופטת פרידמן-פלדמן: היא אמרה קודם שהם לא דיברו שום דבר.

עו"ד חדד: אז אני רוצה לדעת.

השופטת פרידמן-פלדמן: אם זה על איך להיערך תקשורתית, זה לא נראה לי רלוונטי.

עו"ד חדד: אני רוצה לדעת מה נאמר שם. אני רוצה להבין. מגיעה עדה בתיק, עדה מרכזית בתיק, נמצאת עם עד מרכזי אחר בתיק, מדברים על המשפט, בזה אין ספק, שמדברים על התיק, נכון?

קליין: על התקשורתית, איך זה נראה.

עו"ד חדד: על התקשורתית, לא על מצב החסה בשטחים.

קליין: לא על העדות.

עו"ד חדד: ולא על הזיהום בים.

קליין: לא על העדות. זה לא יעזור לך.

עו"ד חדד: אני לא שאלתי אם על העדות.

קליין: אני עונה לך כי אתה מכוון לשם אולי.

עו"ד חדד: אני עוד לא מכוון לשום מקום.

קליין: גם אל תכוון.

עו"ד חדד: אני שואל שאלה. דיברתם על מה שמכונה תיק 1000 בפגישה הזאת, נכון? עורך דין בן צור מייצג את שניכם.

קליין: נו, בסדר גמור.

עו"ד חדד: יופי. אז דיברתם, שני עדי תביעה מדברים על תיק 1000.

קליין: מה יקרה וכאשר ארנון יהיה, מה יהיו ההמלצות. מציק לו. הוא לא ישן בלילות.

עו"ד חדד: איך חושבים מה יהיו ההמלצות? איך אתם מנסים לנחש מה יהיו ההמלצות? איך אתם עושים את זה? ספרי לי. אתם לא מדברים על החשדות? אתם מדברים על החשדות, כן או לא?

קליין: לא מדברים באופן מהותי על מה זה, רק על הכותרת שאם ארנון יהיה חשוד בשוחד, הוא אומר: לא ישן בלילות כי עצרו לי את הבנקים, אני לא אעמוד בזה. זה מה שאתה רוצה לשמוע? שאני אספר לכל הקהל איך היה ארנון, היה פסיכולוג אצלו? מה אתה רוצה ממני?

עו"ד חדד: אתם מנסים להגיד לו: תשמע, אנחנו מכירים את החומר, אין שוחד בתיק

קליין: למה אתה אומר לי מה אנחנו מנסים להגיד לו?

עו"ד חדד: אני שואל אותך. מה את עונה? הוא אומר את האלה, מה את עונה? את נמצאת שם. הביאו אותך במיוחד, מטיסים אותך פעם אחר פעם אחר פעם לחו"ל. אני רוצה להבין

קליין: בוא אני אגיד לך משהו עכשיו. אתה שואל שאלה.

עו"ד חדד: הנה, עכשיו, שרה נתניהו

קליין: לא, לא שרה נתניהו.

עו"ד חדד: בועז בן צור?

קליין: כמובן. בועז בן צור רוצה אני אלך להתראיין בתוכנית עובדה. הוא הולך ואומר לארנון שאני לא שוכבת על הגדר בשבילו כי הוא רוצה שאני אפריך את תזת השוחד בתוכנית עובדה, ורונן צור ואני עומדים איתן אומרים לו לא נעשה את זה. אני לא אעשה, אני לא הולכת להתראיין ואני לא הולכת לדבר על זה. לא מדברת עם ארנון על זה ובועז בן צור מושך אותי בכוח ומפגיש אותי עם אילנה דיין אצלו במשרד כדי שאני אעשה את זה. אז אל תשאל אותי. אני מודיעה לך שאני לא מוכנה יותר לענות על הדבר הזה.

עו"ד חדד: את פגשת את אילנה דיין?

קליין: אצל בועז בן צור. הוא הפתיע. אני באתי לשם והיא חיכתה לי בחדר הישיבות שם כי בועז בן צור רצה שאני אלך להתראיין ואני סירבתי.

עו"ד חדד: ודיברת איתה?

קליין: סליחה, לא דיברתי איתה מילה על התיק הזה. מילה לא. רק אמרתי שאני מסרבת לעמוד. אתה שואל אותי אם אני עדיין עובדת עם ארנון, הייתה לי תקופה ארוכה שהיה מתח

עו"ד חדד: היו עיתונאים אחרים

קליין: תקשיב, אני לא אענה לך עכשיו.

עו"ד חדד: זו חקירה נגדית שלי. לא שלך. זו חקירה נגדית שלי. היו עיתונאים אחרים

קליין: אתה לא תכפיש אותי.

עו"ד חדד: תכף נדבר על אילנה דיין. מאוד מעניין. דווקא השם הזה. מאוד מעניין.

קליין: תתעניין. אומרת לך את האמת.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »