יומן הבוקר
הדס קליין (צילום: אלי ציפורי), ארנון מילצ'ן (צילום מסך)
למה מילצ'ן לא רוצה להגיע לעדות ❓ קליין נשאלה על תיאום עדויות לכאורה עם מילצ'ן בלונדון וענתה בחוצפה: "אני מודיעה לך שאני לא מוכנה יותר לענות על הדבר הזה"; ואיך קשורה לכל זה אילנה דיין?

בשבוע החולף התברר סופית מה שהפרקליטות ניסתה להסתיר: העד המרכזי בתיק 1000, ארנון מילצ'ן, לא ממש רוצה להגיע לעדות.

צריך להבין: אם מילצ'ן יגיע – המצב של ההגנה מצוין, כי מילצ'ן בעדותו מזכה את נתניהו כפי שחשפתי ביום שישי (28.10.2022).
אם מילצ'ן לא יגיע – גם טוב להגנה, כי הודעותיו במשטרה מדברות בעד עצמן.

***

למילצ'ן יש שלל סיבות לא להגיע לעדות. למשל, ענייני המיסים שלו, שיעלו מן הסתם בעדותו ויביכו אותו; למשל, הסתירות הרבות בינו ובין העוזרת האישית שלו הדס קליין, שיציבו אותו בסיטואציה לא ממש נעימה; וגם הניסיונות לתיאום עדויות בינו ובין קליין.
בקיצור, צפויה לו חקירה נגדית שעלולה מאוד להזיק לו.

פרומו למה שעשוי לקרות בעדותו של מילצ'ן היה אפשר לראות בחקירתה הנגדית של קליין, בנוגע לניסיון תיאום עדויות לכאורה בין השניים.
קליין נפגשה לא פעם ולא פעמיים בחו"ל עם מילצ'ן במהלך החקירות וגם החליפה איתו אין ספור תכתובות, גם במהלך המשפט ועדותה (השופטים אמורים להחליט אם למסור להגנה את ההתכתבויות האלה).

בחקירתה הנגדית עו"ד עמית חדד שאל אותה על פגישה ספציפית בלונדון לקראת הגשת המלצות המשטרה על מילצ'ן שנחקר באזהרה.
קליין התפתלה, התחמקה, התובע אלון גילדין ניסה לחלץ אותה בטענת חיסיון מגוחכת (עם עו"ד בן צור) ולבסוף היא ענתה תשובה מדהימה: "אני מודיעה לך שאני לא מוכנה יותר לענות על הדבר הזה" ובהמשך אמרה: "אני לא אענה לך עכשיו".

עו"ד חדד: בזמן שהוא נחקר באזהרה (אוגוסט), את נמצאת בלונדון.

קליין: כן, מאשרת. זה מאשרת.

עו"ד חדד: יחד עם עורך דין בן צור.

קליין: נכון.

עו"ד חדד: בנובמבר 2017 אנחנו רואים שאתם עוד הפעם טסים ללונדון.

קליין: סליחה, יש מים?

עו"ד חדד: בנובמבר 2017. יכול להיות?

קליין: יכול להיות, אם אתה אומר.

עו"ד חדד: באותה תקופה, אני אראה לך למה אני אומר את זה. אנחנו רואים בפרסומים ב-וואלה, וגם בעיתון "הארץ" שעל רקע הכוונה לסכם את תיק 1000, את, בועז בן צור, רונן צור, טסים לאנגליה לפגוש את מר מילצ'ן.

קליין: זה מה שמפורסם בעיתונות?

עו"ד חדד: כן. אני שואל אותך האם זה נכון. אני אראה לך את הפרסום.

קליין: תראה לי.

עו"ד חדד: כתוב ככה. את רואה?

קליין: כן.

עו"ד חדד: קודם כל, כתוב שאת נמצאת שם. זה באמת נכון. את היית שם בנובמבר 2017.

קליין: הייתי. השאלה אם זה. חפ"ק וזה זה (נכתב בידיעה שהוקם חפ"ק).

עו"ד חדד: על סגנון הסיקור אנחנו לא נתווכח, האם הוא מוצלח או לא מוצלח. אני מדבר על עובדות.

קליין: כי זה נשמע דרמטי ביותר.

עו"ד חדד: גברת קליין, אמרתי, עובדות. את הדרמה נשאיר לעיתונאים.

קליין: הייתי עם בועז בן צור ורונן צור באנגליה.

עו"ד חדד: יופי. והמטרה הייתה איך מגיבים לקראת סיכום התיק. נכון?

קליין: יכול להיות.

עו"ד חדד: לא, את זוכרת אירוע כזה?

קליין: לא. זוכרת שהיינו שם כל כך הרבה פעמים.

עו"ד חדד: "הארץ" מפרסם: "על רקע כוונות המשטרה לסכם את תיק 1000, קיים מילצ'ן עצמו בימים האחרונים סדרה של התייעצויות בלונדון עם מקורביו ובהם סנגורו עורך דין בן צור ויועץ התקשורת רונן צור. בסביבתו של מילצ'ן נערכים ליום שאחרי המלצת המשטרה בתיק הצפויה להתקבל בשבועות הקרובים". ראינו שאת היית שם. את אישרת.

קליין: הייתי.

עו"ד חדד: את זוכרת את השיח הזה?

קליין: לא.

בשלב זה מנסה להתערב התובע אלון גילדין בטענה מגוחכות של חיסיון עו"ד-לקוח בין קליין לבין עו"ד בן צור אלא שקליין כבר בחקירתה הראשית ויתרה על החיסיון.

בהמשך:

עו"ד חדד: את המפגש הזה בנובמבר עם עורך דין בן צור ועם רונן צור יועץ התקשורת ועם מילצ'ן, את זוכרת?

קליין: אני זוכרת שטסתי איתם.

עו"ד חדד: מה היה?

קליין: אגיד לך מה היה. החפ"ק הזה מצחיק אותי.

עו"ד חדד: עובדה, את זוכרת שזה לא חפ"ק. אז את זוכרת מה כן היה?

קליין (כהרגלה מנסה להתחמק): לא, זה מצחיק אותי, ההגדרה הדרמטית הזאת. אני זוכרת גם את הכתבה הזאת, שזה הצחיק אותי גם אז.

עו"ד חדד: אז את הכתבה את זוכרת.

קליין: אני זוכרת שזה הצחיק אותי. חפ"ק.

עו"ד חדד: אבל מה היה בלונדון את לא זוכרת?

קליין: תשמע, יש כל כך הרבה דברים.

עו"ד חדד: אין כל כך הרבה דברים.

קליין: מה אתה רוצה שאני אגיד לך מה היה?

עו"ד חדד: יש מעט נסיעות שמתחילות רק כשמר מילצ'ן נמצא בחו"ל.

קליין: אף אחד לא מדבר אחד על השני על העדות. אם אתה רוצה לשאול אותי, אז תשאל אותי.

עו"ד חדד: אז אני שואל אותך.

קליין: אז אני מודיעה לך שלא.

עו"ד חדד: עכשיו אני שומע את ההודעה ואותי מעניין מה את עושה שם כשבאים ומדברים על סיכום התיק ועל המלצות המשטרה, מה את תורמת לתיק.

קליין: מהותית, לא על העדויות. לא מהותית על העדויות.

בשלב הזה שוב מנסה גילדין להעלות את עניין החיסיון אך חדד מסביר לו ולקליין שאי אפשר לוותר לחלקים:

עו"ד חדד: דרך אגב, אי אפשר לוותר לחלקים.  כבודכם גם מכיר את ההלכות בעניין הזה. אי אפשר לספק על חלק מהדברים עם עורך דין בן צור ולא לספר על דברים עם עורך דין בן צור, ולכן הקימה של חברי היא מטרידה, שלא לומר מתריסה, ובכל מקרה אני לא שואל – וזה העיקר – על שיח בין העדה לבין עורך דין בן צור.

קליין: תמיד ישב איתנו.

עו"ד חדד: גברת קליין, את דיברת עם מר מילצ'ן על סיכום החקירה?

קליין: אני לא דיברתי על

עו"ד חדד: בטלפון דיברת איתו?

קליין: לא. ממש לא. מה זה סיכום חקירה? על מה? אתה משמיע לי דברים שארנון אומר או יונתן אומר ואתה מפתיע אותי כל פעם מחדש.
אני לא יודעת מה ארנון אמר בחקירה שלו, זה לא מעניין אותי, אני אמרתי את הדברים שלי. מעולם לא דיברתי עם ארנון מה הוא אמר בחקירה. יושב איתי עורך דין ואני חושבת – עוד פעם אני אגיד לך ועוד פעם אני אגיד לך וזה לא יעזור – אני אומרת לך שאם חלילה וחס עורך דין בועז בן צור, שיודע היטב את עבודתו, היה חושב שיש חשש מה שאנחנו עושים משהו לא תקין, הרי אני העליתי את זה אצל עורך דין בן צור שאולי מרגע שארנון בחזקת חשוד, או אני לא יודעת איך זה נקרא, אולי אנחנו צריכים להפריד כוחות ואני אקח עורך דין אחר.
היה שם כעס רב עלי בכלל שהעזתי להגיד את זה והוא אמר שאני פוגעת באינטגריטי שלו כעורך דין.  מה אתה רוצה יותר ממני בהקשר הזה? אומרת לך שלא דיברתי עם ארנון על העדויות שלו.

עו"ד חדד: תכף נשמע בדיוק ממך מה היה בשיחה. נשאל את כל מה שהיה בשיחה הזאת.
אני מפנה את כבודכם לפרוטוקול מיולי, שם מדברים על לונדון, ספציפית על לונדון, ואז אני שואל את העדה: "בואי נראה, כי זו חקירה של מר מילצ'ן למשל והחקירה מתנהלת, שוחד, חקירה באזהרה אבל בואי נמשיך, יש סדר הדברים". אומרת העדה שעכשיו אומרת שהיא לא מוותרת על החיסיון: "זה קשור לחיסיון אבל בדבר הזה – הדבר הזה, זה הפגישה בלונדון – אני מבקשת להסיר, לומר את הדברים שלי", ואז אני אומר לה: "אני אומר לך, לא חברי, גברת קליין, אני אומר לך דבר שלא אמרו לך ואני חושב שכדאי שייאמר לך, אין הסרת חיסיון לשיעורין, אני מזהיר אותך, אין דבר כזה הסרת חיסיון לשיעורין".

קליין: אין בעיה שיסירו, הכול בסדר.

עו"ד חדד: את יכולה להקשיב? "אני לא מפחדת מכלום. אין בעיה בכלל".

קליין: זה נכון.

עו"ד חדד: וזה ביחס לאירוע שלנו, של העניין שלנו שחברי (התובע) קם שלא כסדרו. עכשיו בואי נחזור בבקשה לפגישה הזאת שאתם מתכוננים להמלצות המשטרה ויושבים עורך דין בן צור, רונן צור, את ומילצ'ן ובואי תספרי לי מה הולך בשיחה הזאת.

קליין: אין לי מה לספר לך.

עו"ד חדד: אין לך מה לספר לי?

קליין: לא. אין לי מה לספר לך.

עו"ד חדד: בואי תספרי.

קליין: אין לי מה לספר לך.

חדד (בעקבות שאלות השופטים): אני רוצה לדעת מה נאמר שם. אני רוצה להבין. מגיעה עדה בתיק, עדה מרכזית בתיק, נמצאת עם עד מרכזי אחר בתיק, מדברים על המשפט, בזה אין ספק, שמדברים על התיק, נכון?

קלין: על התקשורתית, איך זה נראה.

עו"ד חדד: על התקשורתית, לא על מצב החסה בשטחים.

קליין: לא על העדות.

עו"ד חדד: ולא על הזיהום בים.

קליין: לא על העדות. זה לא יעזור לך.

עו"ד חדד: אני לא שאלתי אם על העדות.

קליין: אני עונה לך כי אתה מכוון לשם אולי.

עו"ד חדד: אני עוד לא מכוון לשום מקום.

קליין: גם אל תכוון.

עו"ד חדד: אני שואל שאלה. דיברתם על מה שמכונה תיק 1000 בפגישה הזאת, נכון? עורך דין בן צור מייצג את שניכם.

קליין: נו, בסדר גמור.

עו"ד חדד: יופי. אז דיברתם, שני עדי תביעה מדברים על תיק 1000.

קליין: מה יקרה וכאשר ארנון יהיה, מה יהיו ההמלצות. מציק לו. הוא לא ישן בלילות.

עו"ד חדד: איך חושבים מה יהיו ההמלצות? איך אתם מנסים לנחש מה יהיו ההמלצות? איך אתם עושים את זה? ספרי לי. אתם לא מדברים על החשדות? אתם מדברים על החשדות, כן או לא?

קליין: לא מדברים באופן מהותי על מה זה, רק על הכותרת שאם ארנון יהיה חשוד בשוחד, הוא אומר לא ישן בלילות כי עצרו לי את הבנקים, אני לא אעמוד בזה. זה מה שאתה רוצה לשמוע? שאני אספר לכל הקהל איך היה ארנון, היה פסיכולוג אצלו? מה אתה רוצה ממני?

עו"ד חדד: אתם מנסים להגיד לו: תשמע, אנחנו מכירים את החומר, אין שוחד בתיק

קליין: למה אתה אומר לי מה אנחנו מנסים להגיד לו?

עו"ד חדד: אני שואל אותך. מה את עונה? הוא אומר את האלה, מה את עונה? את נמצאת שם. הביאו אותך במיוחד, מטיסים אותך פעם אחר פעם אחר פעם לחו"ל. אני רוצה להבין

קליין: בוא אני אגיד לך משהו עכשיו. אתה שואל שאלה.

עו"ד חדד: הנה, עכשיו, שרה נתניהו

קליין: לא, לא שרה נתניהו.

עו"ד חדד: בועז בן צור?

קליין: כמובן. בועז בן צור רוצה אני אלך להתראיין בתוכנית 'עובדה'. הוא הולך ואומר לארנון שאני לא שוכבת על הגדר בשבילו כי הוא רוצה שאני אפריך את תזת השוחד בתוכנית עובדה, ורונן צור ואני עומדים איתן אומרים לו לא נעשה את זה.
אני לא אעשה, אני לא הולכת להתראיין ואני לא הולכת לדבר על זה. לא מדברת עם ארנון על זה ובועז בן צור מושך אותי בכוח ומפגיש אותי עם אילנה דיין אצלו במשרד כדי שאני אעשה את זה. אז אל תשאל אותי. אני מודיעה לך שאני לא מוכנה יותר לענות על הדבר הזה.

עו"ד חדד: את פגשת את אילנה דיין?

קליין: אצל בועז בן צור. הוא הפתיע. אני באתי לשם והיא חיכתה לי בחדר הישיבות שם כי בועז בן צור רצה שאני אלך להתראיין ואני סירבתי.

עו"ד חדד: ודיברת איתה?

קליין: סליחה, לא דיברתי איתה מילה על התיק הזה. מילה לא. רק אמרתי שאני מסרבת לעמוד. אתה שואל אותי אם אני עדיין עובדת עם ארנון, הייתה לי תקופה ארוכה שהיה מתח

עו"ד חדד: היו עיתונאים  אחרים

קליין: תקשיב, אני לא אענה לך עכשיו.

עו"ד חדד: זו חקירה נגדית שלי. לא שלך. זו חקירה נגדית שלי. היו עיתונאים אחרים

קליין: אתה לא תכפיש אותי.

עו"ד חדד: תכף נדבר על אילנה דיין. מאוד מעניין. דווקא השם הזה. מאוד מעניין.

קליין: תתעניין. אומרת לך את האמת.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »