יומן הבוקר
יהודית תירוש (צילום: אלי ציפורי)
יהודית תירוש במונולוג שמסמל יותר מכל את ההפיכה השלטונית ותפירת התיקים: "אנחנו לא האמנו לדברים של מס' עדי תביעה; הפרקליטות לא חייבת להביא לבית המשפט עד שהיא לא נותנת בו אמון"; אבל מי שקבע שהם יהיו עדי תביעה זו תירוש בעצמה! חדש מהפרוטוקולים

קוראים לא מעטים נדהמו בשבוע שעבר כשדיווחתי מבית המשפט על האמירה השערורייתית של יהודית תירוש, על כך שהיא לא מאמינה לשורה של עדים ולכן דחתה אותם.

מדובר בעדים מרכזיים יחסית בתיק: סטלה הנדלר, לשעבר מנכ"לית בזק; רון אילון, לשעבר מנכ"ל חברת הלוויין יס; אלי קמיר, לשעבר יועץ בזק; עו"ד איתן צפריר, לשעבר ראש מטה במשרד התקשורת; עדי קאהן, לשעבר העוזרת האישית של שלמה פילבר.
כולם עברו חקירה די ברוטלית (במיוחד צפריר וקאהן) משום שעדותם לא "התיישרה" עם הנרטיב של הפרקליטות.

***

לטעמי, הדברים של יהודית תירוש משקפים בצורה הטובה ביותר את תפירת התיקים ואת קשירת הקשר להפיכה שלטונית.
העדים לא מתאימים לנו? אז לא מאמינים להם, ככה פשוט ולכן מוותרים עליהם, במקום לתת לבית המשפט להתרשם מהם.
מי לעזאזל קבע מראש את עדי התביעה וסדר העדתם אם לא אותה תירוש, אז עכשיו כשזה לא נוח והתיקים מתרסקים משחקים איתם?

בחרתי להביא את הדברים של תירוש כהווייתם מהפרוטוקול המלא שיצא לאחרונה.

הנה המונולוג המדהים:

תירוש: אני בוודאי יכולה לדחות את העדים האלה כדי לשקול את הנחיצות שלהם. אני אומר לבית המשפט בצורה גלויה, בתוך רשימת העדים שדחינו אני חושבת שכולם נחקרו באזהרה. יש הרבה מאוד עדים שם שאנחנו כתביעה לא האמנו לדברים שהם אומרים, מטבע הדברים אחרת לא היינו כותבים בפגישת ההנחיה, בכתב האישום שהייתה פגישת הנחיה, או שהיינו אומרים מה פילבר אמר לקמיר אם היינו מאמצים את דברי קמיר והתביעה לא חייבת להביא לבית המשפט עד שהיא לא נותנת בו אמון.

בתוך כל עדות כזאת יש דברים שחשבנו שאולי כן אנחנו צריכים להביא ואנחנו נדרשים לצורך הכרעת האישום, ואנחנו נשקול את הדברים האלה בהתאם להתפתחות ולצורך של זה.
יכול מאוד להיות שאנחנו נוותר גם על עדים, ויכול להיות שחברי ירצו להביא אותם ולחקור אותם נגדית, זו זכותם, ואם יש לכך משמעויות ראייתיות שחברי ירצו לייחס לנו יוכלו לייחס משמעויות ראייתיות, אבל אי אפשר לכפות על תביעה, זה בכלל מדרג אחר, להביא עדים שהיא כרגע רוצה לשקול אם יש צורך בהעדתם.
זה עדויות ארוכות מאוד, עדויות של עדים שנחקרו באזהרה כמו שכבודכם ראה, עדויות ארוכות מאוד שיכול להיות שמבחינתנו אין טעם לייגע בכל הדבר הזה ובית המשפט יכול להיות שמבחינת חברי כן, אז הם יביאו אותם אחר כך אם אנחנו, כשאנחנו נקבל את ההחלטה ואנחנו עוד לא קיבלנו את ההחלטה, ואני אומר לגברתי שזכותנו לא לקבל את ההחלטה ולשמוע את כל הראיות שלנו ולהחליט אם יש צורך בהם או אין בהם צורך.

השופטת פרידמן פלדמן: עו"ד תירוש מה לגבי ערבוב האישומים? אומר עו"ד חן…

תירוש: אז אני חייבת בדבר הזה, חברי יענה כי זה באמת עניינים של 1000, 2000 שאני לא רוצה להיכנס לדברים האלה… אנחנו בחרנו להתחיל ב-4000 כי רצינו להביא מהר את עדי המדינה, ובניגוד למה שחברי אמרו עשינו הכל כדי להביא אותם מהר, רק היינו צריכים להניח איזושהי תשתית בפני בית המשפט כדי שהוא יבין את העדים, זה הכל.
לאחר מכן, בגלל אילוצים בתיק 1000 הוחלט להביא קבוצת עדים הראשונה שאנחנו שומעים אותה עכשיו, וגם עכשיו בגלל שיקולים של תיק 1000, 2000 שבגלל זה אני רוצה שחברי (עו"ד גילדין שטען בהמשך שעושים "רוטציה" בעדים ובתיקים) ירחיב בעניין הזה מבקשים בעצם לעשות את השינוי…

השופטת פרידמן פלדמן: עוד פעם לחזור, ושוב ללכת ושוב לבוא?

תירוש: כן, אני אתן לחברי ברשות בית המשפט לדבר על זה אבל אני אבקש להשלים כמה דברים בעניין של העדים אם אפשר. אני כן רוצה ברשותכם ואני אעשה את זה ממש קצר כדי לתת לחברי לדבר, אני כן רוצה לדבר על העניין הזה, קודם כל אני…

בהמשך: 

תירוש: אני כן רוצה לדבר על הבקשה של חברי להקדים חוקרים, אני חושבת שזה הדבר הנוסף שלא דיברתי עליו.
כמו שאני אמרתי, ראשית צריך לומר בקבוצה הזאת יש שלושה חוקרים משמעותיים, יש את יריב עמיעד לא חוקר קטן, יריב עמיעד שחקר בתקופת הפרשה ברשות ניירות ערך, חקר את פילבר, נכנס לפילבר, כולנו זוכרים את הטענות של חברי לגביו והוא לא הורחק מעבר להרי החושך וגם לא מעבר להרי אררט.
יש את יואב תלם שהוא ראש, שימש כראש זרוע החקירות זה מס' 2 של היחידה הזאת והוא בכיר מאוד והוא נמצא בקבוצה הזאת, וכך גם שלומי חכמון שהוא עד שחקר את פילבר וראינו אותו בכל החקירות שלו.

השופט עודד שחם: מתי נשמע אותם לפי התוכנית פחות או יותר?

תירוש: באמצע, בקבוצה הזאת אבל מתי? לא בתחילת הקבוצה אבל באמצע ואילך. גם אילוצי עדים, עד אחד חוזר מחו"ל אחרי שנה וכו'.
הבקשה של חברי למעשה להקדים את שמיעת עדים משמעותיים, אני לא יודעת מה זה אומר עדים משמעותיים, ככל שיש לזה איזושהי תכלית והיא תכלית לצורך החלטה בטענת הגנה מן הצדק, אז כבר אמרתי שלשיטתי לא די בחוקרים אבל מעבר לזה, מעבר לזה אני רוצה לומר כי חברי יכול להגיד אוקי, בואו נפריד את הבקשה להגנה מן הצדק כל מה שצריך עדים נוספים נדון בזה אחר כך, כל מה שצריך חוקרים נדון עכשיו, אני נותנת לו רעיונות והנה עשרה, תביאו עשרה / אחת-עשרה חוקרים אז אני רוצה לומר בעניין הזה.

ראשית אני לא רואה את התכלית וכאן כן נכנס העניין הזה של הסעד הקיצוני ואני מצטערת שזה מפתיע את חברי אבל זה לגמרי חלק מהטיעון שכשהתכלית, כשהסעד הוא כל כך קיצוני והסיכוי שיבוטל כתב אישום בגלל טענות מהסוג שחברי טען הוא סיכוי כל כך קלוש, כן נשאלת השאלה מדוע יש צורך לעשות את השינוי הזה בסדר העדים.
מעבר לזה, חברי למעשה רוצים לעצור את המשפט, את הבירור המהותי של העובדות למעשה, הלכה למעשה, כי לשמוע עכשיו עשרה / אחת-עשרה עדים – כבודכם מבינים שזאת קבוצת עדים, זה מספר חודשים שנעצור את הבירור של ההליך המהותי ושל האשמה של הנאשמים ונדון עכשיו "באשמת המאשימה". נעשה עכשיו קבוצת עדים שלמה של מספר חודשים ונדון באשמת המאשימה.

מישהו פעם תבע את הביטוי לחקור את החוקרים (רומזת בבירור לנתניהו) אז זה נשמע לי די דומה ואני חושבת שהפסיקה הזהירה ברחל בתך הקטנה במספר פסקי דין… העברת המוקד מהדיאלוג בדבר אשמתו ואחריותו של נאשם אל עבר בירור התנהלותה של המדינה תחטא למהותו של ההליך הפלילי, היא תגרום לכך שהמסר החברתי הרצוי לא יועבר לא לנאשם וגם לא לחברה.
הנאשם יעבור מעמדת הגנה לעמדת התקפה, מהמצב בו ירוכזו הוכחת אשמתה של המדינה ואילו הכרה בחטא וחזרה למוטב יקופחו. אין חולק על החשיבות הרבה שבניהול הליך הוגן, בשמירה והקפדה על זכויות חשודים ונאשמים, ברם, הליך הוגן לחוד והיפוך סדרי הדין בפלילים לחוד.

עו"ד ז'ק חן: קשקוש.

תירוש:  קשקוש, שיהיה קשקוש, בסדר ואני חושבת שהאמירות האלה הן כן רלוונטיות לנו כשבית המשפט בא להחליט האם עכשיו נשב ונשמע חודשים ארוכים את כל החוקרים לתכלית שהיא לא ברורה בכלל והיא לא נדרשת כרגע, היא לא תוכל להתממש יותר נכון, מכיוון שגם אם נשמע את כל החוקרים האלה ברצף ונפגע באותם אזהרות שבית המשפט העליון מזהיר אותנו שוב ושוב, גם אם נעשה את זה בסופו של דבר בית המשפט יגיע למקום שבו הוא אומר לעצמו לטעמי אני לא יכול עדיין להכריע, אני לא יכול עדיין להכריע או לחילופין הוא יגיד, אני לא יכול להכריע גם כי לא נשמע הכול, אני לא יכול להכריע כי אני לא יכול לעשות את מלאכת האיזון הנדרשת כי אין לי את כל הראיות שהוכחו, וגם אני לא אבטל את כתב האישום כי מה שהוכח הוא בעינינו הוא לא פגמים מהותיים היורד לשורש העניין גם אם יש דברים שאנחנו לא חושבים שאולי היה מושלם, כן?

מאמרים אחרונים

דב איכנולד (צילום: אלי ציפורי)

חקירה נגדית: העד דב איכנולד, מנכ"ל הוצאת הספרים של "ידיעות אחרונות"

מנכ"ל הוצאת הספרים של "ידיעות אחרונות" נגד התקשורת והפרקליטות:
"אני מעריך את נתניהו, הזדהיתי עם חוסר ההוגנות שאמר על התקשורת, הייתי בעזה – התקשורת לא תמיד מדווחת כמו שצריך. נחום ברנע טועה"; והביקורת החריפה על התנהלות מומי משולם

הקליקו לתוכן »