יומן הבוקר
הדס קליין, עדת תביעה בתיק 1000 (צילום: אלי ציפורי)
עו"ד חדד שואל: מילצ'ן לא נמצא בארץ, הוא כבר כמה חודשים לא בארץ. יש משיכות מזומן של יונתן חסון ב-60 אלף שקל. מה עושים עם המזומן הזה❓ הדס קליין עונה: "אני לא רוצה להגיד" 🙄

תעלומת הוצאת המזומנים ע"י הדס קליין ויונתן חסון עלתה שוב השבוע עם עדותה של שרה שוחט, מנהלת החשבונות ההוצאות הפרטיות של ארנון מילצ'ן.

***

בהערכה שמרנית מאוד הוצאו על פי דוחות ההוצאות שנמסרו למשטרה ע"י קליין עצמה כ-1.4 מיליון שקל במשך 4 שנים, ובהערכה פחות שמרנית, אם כי קרובה יותר למציאות (של אבי וייס), הוצאו במשך 6 שנים כ-2.1 מיליון שקל במזומן.

לשוחט עצמה לא הובאו כמעט קבלות על המוצרים שנרכשו במזומן, היא לא ניהלה מעקב והיא סמכה באופן עיוור על הדס קליין.
אלא שהתעלומה מתחדדת בגלל שני דברים: האחד, המזומנים נמשכו גם כשמילצ'ן לא היה בארץ. השני, על חלק מהדו"ח שכולל במזומנים אין כלל את חתימתו של מילצ'ן אלא רק את אישורה של קליין.

בחקירתה הנגדית נשאלה קליין, לא פעם ולא פעמיים, לפשר הוצאות המזומנים וכהרגלה, כשהיא נכנסת למצוקה, היא תקפה באגרסיביות והשתוללה, וכמובן ניסתה לטנף על בני הזוג נתניהו.
קליין סירבה לומר בטיעונים של פגיעה בפרטיות, מה שלא הפריע לה לרמוס ברגל גסה פרטיות של אחרים כמו בני הזוג נתניהו, פאקר, בעז בן צור ואחרים.

הנה קטעים מחקירתה הנגדית בנוגע למזומנים שמדברים בעד עצמם:

עו"ד חדד: לפי הטבלה הזאת, תראי את העמודה הראשונה, את יכולה לראות שיונתן חסון משך במזומן 20 אלף שקלים. את רואה?

קליין: כן.

עו"ד חדד: למה מר חסון היה צריך 20 אלף שקל במזומן אם מילצ'ן בכלל לא בארץ?

קליין: אנחנו קונים לארנון דברים מסוימים שזה לא עניין של אף אחד כאן. אנחנו קונים לו אותם.

עו"ד חדד: במזומן.

קליין: כן.

עו"ד חדד: ולכן אתם מוציאים 20 אלף שקל.

קליין: כן. אני לא אפרט לך. כן.

עו"ד חדד: כמה עולים הדברים?

קליין: מה זה מעניין? אלפי שקלים. זה יכול להגיע ליותר. קרם. אני לא מעוניינת לפרט. יכול להיות גם 10,000 שקל.

עו"ד חדד: אז את קונה ב-10,000 שקל קרם. בשביל זה המזומן.

קליין: זה לא רק קרם. אני לא רוצה לפרט את זה. אני לא מבינה את זה. אלה הוצאות אישיות של ארנון  מילצ'ן. נו, באמת. הוצאות אישיות של ארנון מילצ'ן.

עו"ד חדד: שבכמה זה מסתכם בחודש? 20 אלף שקל?

קליין: אני לא רוצה לדבר על זה.

עו"ד חדד: מה הכוונה לא רוצה לדבר על זה? אתם מושכים מזומן.

קליין: אני לא רוצה. אני אומרת לך שהוצאות אישיות. אני לא רוצה להגיד.

בהמשך:

עו"ד חדד: תאשרי לי שבטבלאות שלך לא כתבת למה מיועדים המזומנים.

קליין: לא, בטוח שלא.

עו"ד חדד: אתם מושכים בממוצע בין 100 אלף ל-300 אלף שקל בחודש מזומן.

קליין: לא.

עו"ד חדד: זה פחות או יותר מה שראינו.

קליין: לא. לא חושבת. 300 אלף שקל מזומן בחודש?

עו"ד חדד: זה יפתיע אותך אם תראי את זה.

קליין: תראה לי. תלוי מתי. כשארנון כאן. תראה לי ואני אגיד לך.

עו"ד חדד: אמרת לא.

קליין: לא, כי זה בטח מקרה אחד. אם היה מקרה כזה, בטח הוא חד פעמי, אבל תראה לי.

עו"ד חדד: 100 אלף שקל זה נשמע לך יותר סביר שאתם מושכים?

קליין: אני לא יודעת. אני באמת לא יודעת.

בהמשך:

עו"ד חדד: את רואה שיש עוד משיכה. בשורה האחרונה, הערכה, מזומנים מארנון.

קליין: הערכה. תסתכל בכל טבלה שלנו, יש הערכת מזומנים, או 50 אלף שקל או מעל. אלה לא דברים שנמשכים. תסתכל רק על מה שנמשך. היא שמה לנו רזרבות שיהיה לנו, שאנחנו נדע שאנחנו צריכים שיהיו לנו רזרבות בבנק, אם אנחנו צריכים לקנות ולעשות דברים.
זאת רק הערכה וזה לא משהו שנמשך. ממש לא. הערכה. היא רושמת. כששרה תעלה להעיד, אתה תשאל גם אותה, תשאל אותה את אותה שאלה. הערכה.

עו"ד חדד: רק תסבירי מה ההערכה. זה אומר שזה עובר לבנק, שזה נמשך

קליין: שזה בתוך הבנק. לא מוציאים אותו.

עו"ד חדד: אוקיי. אני רואה בכל זאת, נסתכל, כי זה מייצג, יונתן חסון, משיכה 20 אלף שקל, שם אין פירוט מה עשו עם 20 אלף שקלים.

קליין: אני לא אפרט לך.

עו"ד חדד: אני לא רוצה לפרט. אני פשוט רוצה לצמצם גברת. זה סיסטמתי בכל הטבלאות. לא מפרטים מה עושים עם המזומן. נכון?

קליין (נקלעת למצוקה וכרגיל מטנפת על נתניהו): יש טבלאות שיש את כל הדברים הרגילים שאין איתם שום בעיית פרטיות – חניות, בתי קפה, דברים כאלה – מפורטים. רכישת דברים מסוימים.
אבל יש דברים אישים של ארנון ויש גם דברים שאתה לא תרצה לשמוע. אם אני אגיד עכשיו מה קניתי ב-15 אלף שקלים מזומן לגברת נתניהו ואני אגיד. אם אתה רוצה לשאול.

עו"ד חדד: … גברת נתניהו.

קליין: לא, גם מר נתניהו.

עו"ד חדד: באמת, תעשי לי טובה.

קליין: הוא שואל אותי שאלות על דברים שלא רשמתי שמר נתניהו ביקש תיק של 3,000 שקל שארנון ייתן מהקופה הקטנה לטיול בטבריה ולא אמרתי אותם וגם לא רשמתי שראש הממשלה ביקש 3,000 שקל תיק. זה דבר אחד. או גיפט כארד לשרה נתניהו לקולקציית בגדים שלה. אני לא רוצה להגיד.

השופט בר-עם: את לא רוצה, אבל את אומרת.

קליין: הוא מכעיס אותי. אני לא אומרת.

עו"ד חדד: גברת קליין, אנחנו נבחן את ההמצאות האלה שלך.

קליין: תבחן, בבקשה.

עו"ד חדד: אנחנו נראה כאן ביחוד מה קורה כשאת ממציאה המצאות.

קליין: בבקשה.

עו"ד חדד: גם ביחס לשטויות שאת אומרת עכשיו.

קליין: אלה לא שטויות אבל לא משנה.

עו"ד חדד: שטויות, אבל בואי נמשיך. לא שטויות.

בהמשך:

עו"ד חדד: אני רואה משיכות מזומנים כל הזמן, גם כשמר מילצ'ן נמצא בחו"ל. אני רואה למשל בחודש אפריל עוד 60 אלף שקלים שיונתן מושך. תראי. יונתן חסון, כל השורות הראשונות, עמוד 5.

קליין: יש כאן דברים ממש אישיים של ארנון. אני ממש מבקשת שזה לא יהיה עכשיו. רופאים של ארנון.

עו"ד חדד: נוריד. ביקשת – קיבלת. אין בעיה. בואי נדבר על השורות הראשונות.

קליין: לא הספקתי לראות, אבל לא משנה, אתה תגיד לי. תראה לי בדף.

עו"ד חדד: את רואה שיש משיכות מזומנים של יונתן חסון?

קליין: כן, אני רואה.

עו"ד חדד: זה מצטבר ל-60 אלף שקל.

קליין: כן.

עו"ד חדד: אלה משיכות ממש מהבנק. נכון?

קליין: נכון.

עו"ד חדד: ארנון לא נמצא, הוא לא יהיה עד חודש יוני, הוא יצא בחודש דצמבר, הוא כבר כמה חודשים לא בארץ. מה עושים עם המזומן הזה?

קליין: יש לו דברים אישיים, יש לו אימא שהיינו מעבירים מזומן לאימא (שקר גס! העברות לאמו של מילצ'ן היו בסעיף אחר ולא קשורות להוצאות במזומן).

עו"ד חדד: סליחה, אני לא רוצה לפגוע בפרטיות.

קליין: אני לא רוצה להגיד.

עו"ד חדד: את יודעת להגיד על כל שקל מה קרה איתו?

קליין: לא על כל שקל. אני לא זוכרת. אני יודעת דברים עקרוניים ואני יודעת מה אנחנו קונים לארנון.

עו"ד חדד: בסדר. יש גם בקשות ספציפיות שלו, אני מניח מפעם לפעם.

קליין: מה זאת אומרת ספציפיות?

עו"ד חדד: לא יודע. פתאום אני  רואה שיש משיכה של הרבה יותר מזומנים.

קליין: ברור. כשיש לו דברים מסוימים.

עו"ד חדד: ואת לא זוכרת באופן ספציפי.

קליין: יש דברים שאני יודעת היטב.

עו"ד חדד: יש דברים שאת לא זוכרת.

בהמשך:

עו"ד חדד: בחודש נובמבר 2011 אני אומר שיש משיכות מזומנים ב-94 אלף שקל, מזומן שאת משכת בחודש הזה. אני יכול להראות לך.

קליין: אני גם לא אגיד על מה זה. אלה דברים אישיים באמת של ארנון.

עו"ד חדד: 94 אלף שקל הפעם.

קליין: מה זה משנה? אני יודעת על מה הדברים אבל אני לא אגיד לך את זה. מה זה קשור?  זאת לא זכותו? אני לא מבינה את זה.

בהמשך:

עו"ד חדד: אני אומר לך שיש חודשים לא מעט חודשים שבהם משכתם מעל מאה אלף שקל בחודש מזומן,

קליין: אוקי.

עו"ד חדד: למשל בינואר 2013 משכתם 124,347 אלף שקל במזומן. זה לא מפתיע אותך?

קליין: אני בכלל לא זוכרת בדיוק לאיזה מטרה אבל זה סכום, גם הוא לא על האגורה אז אני לא יודעת להגיד לך, אני לא יודעת.

עו"ד חדד: בואי נראה למשל את נובמבר, נובמבר 2015, שזה יחסית סמוך לחקירות, אנחנו רואים שמשכתם 248,160 במזומן

קליין: אני לא מבינה באמת, באמת באמת אני לא מבינה מה השאלה הזאת? אני רואה 18 אלף דולר במט"ח לארנון, הוא נוסע לחו"ל, מותר להוציא תשעת אלפים דולר לאדם, הוא מושך, אתה תקרא לארנון לדוכן העדים תשאל אותו על מה ההוצאות שלו, אם הוא ירצה לספר לך על מה ההוצאות הפרטיות שלו אתה תשאל אותו.

עו"ד חדד: את אמרת שלא היה, אני אומר שיש, זה הכל, את אמרת שלא היו סכומים כאלה

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »