יומן הבוקר
שני קוסקס (צילום: אלי ציפורי)
שוב הפרוטוקול מביא את הפרטים; העדות של שני קוסקס, האחראית על ביתו של המיליארדר ג'יימס פארקר, היתה אמורה לבסס את תזת "קו אספקה שוטף". בפועל, כמו שקרה לכל עדי התביעה במשפט נתניהו, היא הביכה את הפרקליטות
כך נתפרו התיקים:
העדה שבאה לחוקרים ואמרה להם: "אני העדה שתפיל את משטר נתניהו"

תגובתה המביכה של קוסקס לעו"ד חדד: "אוי שטויות, רציתי להקליל את הסיטואציה"

אם יש רגע מזוקק אחד שממחיש את הקשר להפיכה השלטונית ותפירת התיקים – זה הרגע שבו העידה שני קוסקס, שהיתה אחראית על משק הבית של ג'יימס פאקר בקיסריה.

***

שני קוסקס הגיעה לעדותה כשהיא ממש נלהבת להפליל את נתניהו, גם כשאין בידיה שום ראייה.
היא אמרה לחוקים שהיא רוצה "להפיל את המשטר" (של נתניהו) ובאורח פלא בתמלול של המשטרה נכתב שהיא רוצה ל"הפיל את המשטרה".
הבדל של ה' אחת – אבל איזו משמעות.

הנה הקטע המתאים מהפרוטוקול כולל התגובות המביכות של קוסקס

עו"ד חדד: נגיע לזה שהעדה הולכת להפיל את המשטר.  לא הצליח כל כך.

קוסקס: זה נאמר בבדיחות הדעת. בוא, יש שם הרבה דברים שנאמרו בצחוק.

עו"ד חדד: איך צחוק? אמרת שהיית לחוצה. איך צחוק? את אמרת שהיית לחוצה.

קוסקס: אני צריכה להסביר לך שבן אדם לחוץ הוא יודע להשתמש בהומור? זה פסיכולוגיה של אחד על אחד. סליחה, זה מאוד אלמנטרי להגיד שבן אדם שהוא לחוץ ויש לו אופי מסוים, הוא משתמש בהומור כדי להקליל על סיטואציה.

עו"ד חדד: תכף נראה אם זה היה בהומור. אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את הווידאו.  תכף אנחנו נראה את זה. הומור.  אני רק אומר לגברתי, הקובץ הזה של החקירה, יש בו תקלה טכנית. לכן גם אני חושב שהייתה בעיה עם התמלול. אני מניח. לכן, כדי להראות דברים, אנחנו נעזרים במשרד בתל אביב, שם אנשים יושבים, יש איזו מערכת אחרת שכן מצליחה לפתוח את זה.
אני אומר לך – ואם חברי, אם תשמעו את הדקה ה-23 כדי לאשר את זה וזאת רק דוגמה, ויש הרבה כאלה – שאת יושבת בחקירה, שואלים אותך שאלה, את מסתכלת ברשימות שלך בטלפון ועונה.

בהמשך:

עו"ד חדד: את זוכרת שבחקירה, בתחילת החקירה, את נותנת צילומי מסך מתוך התכתבות בינך לבין הדס קליין?

קוסקס: כן.

עו"ד חדד: נדבר בהתכתבות הזאת. בואי תראי מה את אומרת, איזו גאוות יחידה יש לך כשאת מוסרת את ההתכתבויות המקוטעות האלה והחלקיות… את רואה? את מביאה את המסמכים האלה. תכף נדבר ונראה מה יש בהם ומה אין בהם ואיך הוספת להם דברים שאין בהם. ואז את מביאה את זה ואת אומרת לחוקר:" יש לי תמונה של השקיות. אני אהיה העדה שתפיל את המשטר, גיל. מזל שזה בטלפון הישן שלי.

השופטת פרידמן-פלדמן: מה כתוב בתמליל?

עו"ד חדד: בתמליל כתוב משטרה. שמענו ביחד: "אני העדה שתפיל את המשטר". אין גם סיבה שתגידי שאני אפיל את המשטרה.

קוסקס: זה נאמר בבדיחות הדעת.

עו"ד חדד: לא. כי קודם כשאמרתי לך שאמרת את זה, את אמרת אני העדה שתפיל את המשטרה אבל זה לא נכון, לא אמרת את זה. את אמרת: אני העדה שתפיל את המשטר.

קוסקס: אוקיי.

עו"ד חדד: לא אוקיי. נכון? זה מה שאמרת.

קוסקס: זה מה ששומעים.

עו"ד חדד: ואת אומרת את זה אגב זה שאת נותנת חומרים.   דרך אגב, זאת גם לא בדיחה כי את אומרת: מזל גם שזה היה בטלפון הישן שלי.  נכון? מזל שזה גם בטלפון הישן שלי. זאת ממש לא בדיחה. את מביאה חומר.

קוסקס: הביטוי הוא בדיחה. זה נאמר מתוך לחץ.

עו"ד חדד: את בלחץ?

קוסקס: אני מאוד בלחץ. אני מאוד בלחץ כרגע, הייתי מאוד בלחץ אז, מן הסתם בחורה צעירה שלא רצתה להגיע למצב הזה והגיעה למצב הזה. מיותר להמשיך לדבר על זה.

עו"ד חדד: את לחקירה הזאת, מה זה לא רצתה להגיע למצב הזה?  את התנדבת להגיע לחקירה הזאת. זאת החקירה השנייה.

קוסקס: מלכתחילה.

עו"ד חדד: אה, מלכתחילה. הבנתי.

קוסקס: התנדבתי זה משהו אחר.

עו"ד חדד: מה זה המשטר? שיהיה ברור. מה זה להפיל את המשטר?

קוסקס: אוי, זה שטויות.

עו"ד חדד: מה זה שטויות? מה זה להפיל את המשטר?

קוסקס: די. זה נאמר, אני אומרת שוב, בבדיחות על החומר שהבאתי, שיש שם מין הוכחה כזאת שרואים.

עו"ד חדד: מה זה משטר? מה זה משטר? רק שנדע. מה משטר? בבדיחות, לא בבדיחות, בית המשפט יחליט. מה זה להפיל את המשטר? אני העדה שתפיל את המשטר. מה זה אומר? איזה משטר?

קוסקס: אוי.

עו"ד חדד: איזה משטר? איזה משטר אמרת בבדיחות או שלא בבדיחות שתפילי? איזה משטר? משטר בצפון קוריאה? את המשטר של מי? המשטר בליבריה הנוראי שהיה? איזה משטר?

השופט בר-עם: כן, גבירתי.

קוסקס: שוב אני אומרת שזה נאמר בבדיחות. ברור שאת המשטר הנוכחי, כאילו את השיטה הנוכחית.

עו"ד חדד: לא שיטה, משטר. של מי? איזה משטר?

קוסקס: של משפחת נתניהו.

עו"ד חדד: של בנימין נתניהו.

קוסקס: של משפחת נתניהו.

עו"ד חדד: של משפחת נתניהו. כן. בואי נמשיך. זאת פעם שנייה שאת מדברת על המשטר, דרך אגב. גם בחקירה הראשונה שלך מה-27 לחודש, יש איזה תמליל שקיבלנו מאוחר, שם את אומרת: "אבל צדק ומוסר ומשטר, זה הכול הולך ביחד". אומרים לך: "את מדברת על דברים מוסריים". את אומרת: "אבל צדק ומוסר ומשטר, זה הכול הולך ביחד". גם פה התכוונת למשטר של נתניהו. נכון?

קוסקס: אני לא יודעת למה התכוונתי.

עו"ד חדד: "אני מביעה את דעתי המוסרית על המתנות שביבי קיבל". אומר החוקר: "בואי לא ניכנס ל-… המוסרית אלא לעניין העובדתי". ואז את אומרת: "אבל צדק ומוסר ומשטר, זה הכול הולך ביחד". נכון? זה מה שאמרת.

קוסקס: כן.

עו"ד חדד: וכשהתכוונת מוסר ומשטר, הכוונה מוסר והמשטר של בנימין נתניהו. נכון?

קוסקס: כן.

עו"ד חדד: אצלך הכול מעורבב, אני מבין.  בואי נמשיך. בחקירה השנייה שלך, ב-29 בדצמבר 2016, גם יש דבר מוזר, לומר בעדינות. את משוחחת עם החוקר על האפשרות שיוגש נגד מר נתניהו כתב אישום. את זוכרת את זה?

קוסקס: לא.

עו"ד חדד: את מדברת על האפשרות שיוגש כתב אישום. בואו נראה את הניטרליות של העדה.

קוסקס: את ההעתקים, מה, פרסמו על זה כתב אישום, מתפרסמים דברים כאלה, דיברתם. אני אומר לך, על השאלה אם שמות של עדים מופיעים או לא מופיעים". רצית להיכנס לתוכנית להגנת עדים. את זוכרת את זה?

קוסקס: אוי, זה היה.

עו"ד חדד: את זוכרת שאמרת את זה?

קוסקס: שאלתי אם אני אצטרך להיכנס לתוכנית להגנת עדים.

עו"ד חדד: ואז גיל אומר לך: "אנחנו בכלל לא שם, אנחנו". ואז את אומרת: "אבל כתוב שזה, כתוב מהאינטרנט היום".
חוקר אומר לך: "אנחנו בכלל לא שם. אנחנו כרגע, אנחנו חוקרים. אין שום כתב אישום, אין שום כלום, אנחנו רק חוקרים, מנסים כאן להבין מה קורה. חקר האמת. זה הכול. אוקיי, בסדר". ואז תראי מה את עונה. "לא, אני אומרת כשזה יהיה, אני מקווה לפחות שאנחנו לא עושים את זה לסרק, כן?"

קוסקס: אוקיי.

עו"ד חדד: מה זה מקווה שאנחנו לא עושים את זה לסרק, כן? מה זה את זה ומה הכוונה סרק?

קוסקס: אני לא יודעת. תקריא לי את הכול.

עו"ד חדד: אני אגיד לך מה אני חושב שזה.

קוסקס: לא, אתה תקריא לי ואני אוכל לענות. לא מה אתה חושב. זה לא משנה לי מה אתה חושב.

עו"ד חדד: גב' שני קוסקס, אני מבין שלמדת מאלון (גילדין)  כמה מנהגים לא טובים. בואי נציג את זה על המסך. אל"ף, הקראתי לך את הכול. הרי כך התחלנו. הקראתי לך את הכול.

קוסקס: אני יכולה להסביר.

עו"ד חדד: גברת קוסקס, ביקשת, אנחנו לא אוהבים להשאיר בקשות תלויות באוויר.

קוסקס: אני לא רציתי להתפלפל ולא רציתי שידברו עלי ומשם הדאגה שלי.

בהמשך מקשה השופט בר-עם על קוסקס:

השופט בר-עם: החוקר אומר", אנחנו חוקרים. אין שום כתב אישום. אין שום כלום. אנחנו רק חוקרים". ואז את אומרת: "אוקיי". הוא שואל אותך: "בסדר"? ואת אומרת: "לא, אני אומרת שזה יהיה".

עו"ד חדד: מה זה "זה יהיה?"

השופט בר-עם: לא הכוונה לכתב אישום?

קוסקס: מן הסתם ברגע שזה יגיע לחדשות, אני מדברת על הסיטואציה של המשפט.

השופט בר-עם: שזה כתב אישום.

קוסקס: כן. מן הסתם אני לא רוצה להיות כאן.

עו"ד חדד: לא נכון. את אומרת: "אני מקווה לפחות שאנחנו לא עושים את זה לסרק".

קוסקס: שאני לא נמצאת שם סרק. כן.

עו"ד חדד: מה זה אומר סרק?

קוסקס: סתם.

עו"ד חדד: שיוגש כתב אישום בסוף. זה סרק. נכון?

קוסקס: כנראה.

עו"ד חדד: שאנחנו לא עושים את זה לחינם.

קוסקס: לא עושים את זה לחינם, את כל העבודה הזאת. כן.

עו"ד חדד: נכון. שבסוף שיוגש כתב אישום, את מקווה. כך את אומרת. נכון?

קוסקס: נכון.

עו"ד חדד: אוקיי, תודה. לא היה קשה. לא צריך את אלון גילדין שיפנה לשורות אחרות לא רלוונטיות וישבש את המחשבה.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

משפט "הצוללות": העדות הכי מטלטלת עד כה

מיקי גנור פרץ בבכי כשדיבר על חקירתה של בתו והחלטתה לעזוב את הארץ. נציגי הפרקליטות צחקקו: "חוץ מלאנוס אותי, הם עשו את הכל. הם רצו את הראש של ביבי, הם היו קבלני המשנה של רביב דרוקר. או שאתה הורג את עצמך, או שאתה ממציא סיפורים"

הקליקו לתוכן »
יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »