יומן הבוקר
ליאת בן ארי, יהודית תירוש (צילום: אלי ציפורי)
עדי קאהן היתה יד ימינו של שלמה פילבר במשרד התקשורת. בעלת מקצוע ישרה שהפכה לכלי בידי ליאת בן ארי ויהודית תירוש, ועברה התעללות מרושעת ואכזרית. חשיפה מתוך פרוטוקול החקירה של שלמה פילבר ע"י עו"ד בן צור
חשיפה ‼
האכזריות והרשעות של ליאת בן ארי ויהודית תירוש כלפי עדי קאהן, יד ימינו לשעבר של שלמה פילבר במשרד התקשורת.
קאהן מיררה בבכי בחקירתה: "אם היה גרם של שחיתות הייתי בורחת";
לפילבר שיקרו ואמרו: הבחורה התפרקה, היא הפלילה אותך;
בן ארי ותירוש גרמו לסילוקה של קאהן מהסקטור הציבורי

יהודית תירוש יודעת היטב למה בסבב הזה של העדים היא לא מביאה את עדי קאהן, יד ימינו לשעבר של שלמה פילבר במשרד התקשורת.
אם היתה מביאה אותה, והיא חייבת להביא אותה כי קאהן היתה בלב העניינים של העשייה במשרד התקשורת, היו מתגלים פניה המכוערות של הפרקליטות ושל תירוש וליאת בן ארי במיוחד.

***

אין כל ספק, ההתנהלות עם עדי קאהן היתה אכזרית מעין כמוה. קאהן, שעל פי עדותו של פילבר בכלל נמצאת בשמאל הפוליטי, הובאה לחקירה באזהרה, מיררה בבכי ואמרה שכל מה שפילבר עשה היה כשר ולא היה בו "גרם של שחיתות" אחרת היתה עוזבת מיד.
אלא שהפרקליטות הילכה עליה אימים, גררה אותה בחקירות תחת אזהרה ובסופו של דבר גרמו לעזיבתה של קאהן את הסקטור הציבורי.

קאהן היא עוד דוגמא איך בתיק 4000 האנשים הישרים הפכו לאנשים החשודים והמופללים, ואילו האנשים הרעים באמת, אלו שתקעו את המשק הישראלי, הפכו ל"גורמי מקצוע" נקיי כפיים.

אני חושף את ההתעללות מתוך פרוטוקול החקירה של עו"ד בן צור את שלמה פילבר.

עו"ד בן צור: בוא נדבר על עדי קאהן, התחלנו אתמול קצת בקצרה, זה כבר עלה, 15 שנה במשרד התקשורת נכון?

פילבר: נכון

עו"ד בן צור: מבחינתך היא עובדת ציבור נאמנה, מסורה, מקצועית?

פילבר: כן, היא עבדה גם עם המנכ"לים הקודמים.

עו"ד בן צור: נכון, היא הייתה בעצם היועצת המקצועית הבכירה של המנכ"ל הקודם לך, קודמך, אבי ברגר?

פילבר: נכון

עו"ד בן צור: היא השתתפה בתוכנית וקסנר שהיא תכנית למנהלים מצטיינים בשירות הציבורי?

פילבר: נכון

עו"ד בן צור: נכון?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: אתה גם אמרת פעם אחר פעם שהיא כלכלנית ותיקה, 15 שנה, מכירה את הרגולציה, כתבה רגולציות, אני אקצר, לא אראה את זה.

פילבר: כן

עו"ד בן צור: אתה הקפדת להגיד שהיא מאוד מקצועית, בחורה הגונה וישרה מאין כמוה.

פילבר: נכון

עו"ד בן צור: אתה סמכת מאוד עליה נכון?

פילבר: בהחלט

עו"ד בן צור: היא הייתה מאוד מאוד מדויקת נכון?

פילבר: נכון

עו"ד בן צור: תאשר לי גם שהייתה ביניכם ידידות והערכה מקצועית?

פילבר: כן

בהמשך:

עו"ד בן צור: עכשיו תראה, אתה אומר שהיא מסודרת, היא מאורגנת, שהיא הכינה, אני מקצר קצת, חומרים מול אגף הכלכלה נכון?

פילבר: נכון

עו"ד בן צור: ואתה אומר שאתה זקוק לה, אתה נסמך עליה,

פילבר: נסמכתי מאוד עליה, זאת אומרת ידעתי שאני יכול לתת לה משימות, היא משלימה אותם, היא עושה אותם בצורה מושלמת.

עו"ד בן צור: יופי, אתה יודע  שעדי נחקרת במקביל אליך, אמרו לך

פילבר: ביום השני, כן, באיזה שלב אמרו לי

עו"ד בן צור: תיכף אני אראה לך מה נאמר לך. אתה ראית אתמול, מה שראית קטע אחד של החקירה שלה.

פילבר: כן

עו"ד בן צור: נדמה לי, ואם אני טועה אז תתקן אותי שאתה זועזעת?

פילבר: בהחלט היה מזעזע, אני בחיי לא ראיתי אותה קודם ככה.

עו"ד בן צור: לא ראית אותה קודם כך, ולא היה לך נוח, מאוד לא היה לך נוח שהיא עוברת, אתה מבין שהיא עוברת איזשהו מסע?

פילבר: נכון, אני הבנתי שגררו אותה בעקבותיי וזה היה לי מאוד מאוד לא נוח.

עו"ד בן צור: נכון.

פילבר: הפכו אותה למן שותפה לקונספירציות ולהאשמות שלי.

עו"ד בן צור: כן. אני אומר לך ותגיד לי אם אתה מבין אחרת שהחוקרים, לא מה אתה מבין, החוקרים, זה נכון שהחוקרים ניסו ללחוץ עליך בין היתר, בשימוש בעדי קאהן ובגרסאות שהם אמרו לך שהיא אומרת?

פילבר: כן. הם באו ואמרו היא נשברה כבר, היא אומרת את האמת, היא פרצה פה בבכי, כאילו היא כבר מודה.

עו"ד בן צור: תיכף אנחנו נראה מה הם אומרים לך, ותאשר לי שזה מאוד השפיע עליך?

פילבר: זה כאב לי וזה הפריע לי ואני לא כל כך האמנתי לזה באותו רגע אבל זה בהחלט השפיע עלי נפשית, זאת אומרת רגשית, זה קטע מאוד לא נעים, זו תחושת,

עו"ד בן צור: אז בוא נסתכל, בוא נראה מהחקירות עכשיו. בחקירה מיום 13 ביולי (הכוונה לחקירות ברשות לני"ע), היום השני, זה במסגרת המהלך להפוך אותך לעד מדינה בסדר?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: זו אותה שיחה ארוכה.

פילבר: הבנתי

עו"ד בן צור: אז הנה עדי נכנסת עכשיו פנימה

פילבר: אוקי.

עו"ד בן צור: אתה אומר, קודם כל הכי כואב לי על עדי. אתה רואה?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: אני מבין שהיא גם כן, ואז הוא אומר לך – כן, היא גם מסובכת, אני אומר לך את האמת. אתה אומר – אבל שנינו קמנו כל בוקר עם תחושת שליחות.

פילבר: כן

עו"ד בן צור: אז הוא אומר לך אתה יודע מה סיפרה, סליחה, אתה יודע מה עדי אמרה פה? אתה יודע שעדי מספרת שהיא ידעה והיא הבינה וידעה שמה שאתם עושים זה לא בסדר? אתה יודע למה היא עשתה את זה? אתה אומר לא. אתה יודע למה? בגללי? חד משמעית.
נתקדם, שבין יתר הדברים בגלל המצפון שלך,  הבחורה הנחמדה הזאת, אתה אומר – טובה ומוכשרת מאין כמוה. מוכשרת מאין כמוה הוא אומר לך שהחיים שלה כנראה עולים על במפר רציני, עשתה את זה.
בוא נפרק את העניין הזה. קודם כל אנחנו רואים כמה פעמים שאתה, אלא אם כן אתם עושים מניפולציה שמה שאומרים לך אתה מבין שהיא נחקרת, אתה מבין,

פילבר: לא, לא, אני הבנתי שהיא נחקרת, אני הבנתי כבר, מה שהבנתי על עצמי הבנתי גם עליה, זאת אומרת את הנזק שנגרם בעצם העובדה שאתה נכנס לאותו חדר כחשוד באזהרה עם המשמעויות של זה האישיות, המשפחתיות, הכלכליות, הבנתי שמה שעובר עלי יעבור עליה גם כן.

עו"ד בן צור: עכשיו, אומרים לך גם שהיא מסובכת, אתה רואה?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: הוא (החוקר) אומר אני אגיד לך את האמת ונותנים לך להבין שהיא נתנה איזושהי גרסה שמה שנעשה זה לא בסדר.

פילבר: שהיא מפלילה אותנו

עו"ד בן צור: שהיא ידעה והבינה שמה שאתם עושים זה לא בסדר.

פילבר: כן

עו"ד בן צור: רואה?

פילבר: כן

השופט בר-עם: מי זה אתם?

פילבר: היא ואני, כאילו שאנחנו טיפלנו בסוגיה הזאת, זה היה הכל סביב המכתב וגם הטלפוניה וגם דברים אחרים, צודקת חקרו אותי פה על שלושה או ארבעה נושאים שהיו פה.

עו"ד בן צור: אני כבר אומר לך שיש, אני מחפש עדיין הגדרה לתיאור של המרחק בין מה שהמציג לך החוקר לגבי מה שאומרת עדי לבין המציאות אבל אתה נוטה להניח?

פילבר: בשלבים ההם כשחוקרים אומרים לי משהו בחדרי חקירות אני מאמין להם.

עו"ד בן צור: טוב, היא כל כך מסובכת שכמובן התיק, התיק, העניין נגדה הסתיים.

השופט בר-עם: היא נחקרה באזהרה?

פילבר: היא נחקרה באזהרה, כן, היא הייתה חשודה, היא בפועל גם איבדה את מקומה, את מקום עבודתה

השופט בר-עם: עם אותם חשדות?

פילבר: כן, כן, הרחיקו אותה מהמשרד, היא בעצם גם כן הייתה שנתיים באוויר עם כל המשמעויות של הדברים האלה, היום היא בשוק הפרטי אבל היא הפסידה את מקומה במגזר הציבורי והיא הייתה מאוד סיבל סרבנט ומאוד רצתה להתפתח שם.

עו"ד בן צור: כן. התיק נסגר בסוף

פילבר: התיק נסגר כן

עו"ד בן צור: בלי כלום.

פילבר: בלי שימוע, בלי כלום נכון. כואב הלב.

עו"ד בן צור: עכשיו, אז על החיים שלך, על מצפונך, אתה צריך גם… על המצפון של אחרים גם קצת, לקחת אדם להפוך אותו לאינסטרומנט כדי להגיע לאיזושהי מטרה, בוא נראה מה הם עושים שם בחקירה, בחקירה ב-13 ביולי 2017 אותו המשך.
אומר לך החוקר מומו היא אומרת בעצמה, היא אומרת יריב, אני יודעת, זה היה לא בסדר, זה היה נסתרים, והיה הכל, אני הלכתי עם האיש אבל זה נכון, הלכתי עם האיש במובן שהלכתי עם האיש נכון?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: והאיש ביקש ממני, ידעתי, היא אומרת אני לא משלה את עצמי, אני לא ילדה קטנה, אני ידעתי שמה שאנחנו עושים זה לא בסדר. רואה?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: אסופת דברי ההבל הללו שהיא אומרת שזה על ה(דברים) הנסתרים, שקרים במצח נחושה שהיא אומרת שזה היה על נסתרים ושהיא לא משלה את עצמה, ושפעלתם לא בסדר, אלה קודם כל דברים שנאמרים לך נכון?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: אין  לך סיבה לפקפק, אולי הצליחו לשבור אותה נכון?

פילבר: לא.

עו"ד בן צור: מה לא?

פילבר: באותו שלב אין לי סיבה לפקפק.

עו"ד בן צור: עכשיו אני רוצה להקרין ולהראות לך עוד קטע מה אומרת עדי קאהן לחוקר ביום הקודם ליום שהוא מספר לך את אסופת השקרים, … ההבלים, טוב, נעזוב את זה.

השופט משה בר-עם: החוקר זה חוקר אחר?

עו"ד בן צור: חוקר אחר כן, אבל כולם מסונכרנים. קודם אני אקרין ואחרי זה אני אקריא.

(מציגים קטע מחקירה מוקלטת ומוסרטת באולם בית המשפט)

תראה, אני לא אקרא הכל שוב, אומרים לה בעצם שיש איזה התנהלות שהיא לא תקינה והיא אומרת, אני בקצרה, אני אקצר את זה, שהיא לא חשדה שיש גרם של שחיתות ושהיא עובדת ציבור נאמנה. אתה אומר יש לה איזה אוטו מקרטע. היום הזה רוצה לגרום לה למות כלשונה אם היא הייתה חושדת במשהו היא לא הייתה נשארת יום אחד והיא אומרת שמבחינתה מה שהיה לך רצון טוב ניים איט, לנעוץ את זה, להביא, נכון, להביא את אותם … זה מה שהיא הבינה נכון?

פילבר: כן, להצליח לממש את המתווה

עו"ד בן צור: נכון, והחוקר אומר לה שאולי יצא לה מזה משהו? אז היא אומרת לא יצא לי מזה כלום, נכון? אני עושה כרגע פרפראזה קצרה.

פילבר: כן

עו"ד בן צור: עכשיו, היא אומרת אמת נכון?

פילבר: עדי אומרת תמיד אמת

בהמשך:

עו"ד בן צור: טוב. עכשיו, ועדי מודעת לכל ההיבטים של הפעילות, טלפוניה, ריסייל, תשתיות, הפרדה תאגידית, הפרדה מבנית נכון?

פילבר: הכל

עו"ד בן צור: הכל נכון?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: כל פרט וכל פסיק נכון?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: נכון. עכשיו, אומרים לעדי שבעצם אתה מושחת, זה אתה מבין שאומרים לה?

פילבר: זה הסאב-טקסט שאני מבין פה ממה שאני רואה, שאין דרך אחרת להסביר את זה.

עו"ד בן צור: סליחה.

פילבר: שאין דרך אחרת להסביר את זה

עו"ד בן צור: כן, כמו שאמרו לך שיש איזה פרשת שחיתות מעל הראש שלך, מאחורי גבך נכון?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: זה אותו דבר, הנכונות היא אותו דבר כנראה לפי מה שאנחנו רואים נכון?

פילבר: המחשבה של החוקרים.

עו"ד בן צור: מצג של החוקרים, לא המחשבה.

פילבר: המצג

עו"ד בן צור: עכשיו אני אפנה את מה שהפניתי אתמול ולכן אני לא אקרין את זה, לחקירה מ-13 ביולי היא ביקשה שוב דקה להגיד משהו, היא לא מאמינה שהיה משהו מושחת, היא הייתה בורחת, הייתה לך התלהבות לקדם את הסיבים, התשתיות, היא מוערכת על ידי השוק, נכון?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: לא עלה איזושהי בדל של מחשבה רואה?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: לא יודעת שום דבר על מניעים נסתרים נכון, רואה?

פילבר: כן. אתמול ראינו את זה.

עו"ד בן צור: אוקי. עכשיו, לך ניגנו על הנושא של עדי, זה מה שאנחנו רואים אצל עדי, לך ניגנו על הנושא של עדי פעם אחר פעם,

פילבר: שאני סיבכתי אותה

עו"ד בן צור: שסיבכת בוא אני אראה לך עכשיו עוד מופעים אצלך, 13 ביולי, אומר לך החוקר תראה, מה אני אגיד לעדי?
אני אומר לך הבחורה מפורקת, הוא כמעט נהנה, אני אומר לך בכתה פה כאילו הכתה, אני אומר לך, על חטא. אני אומר לך את האמת, עם כל זה היא לא כועסת עליך, היא אומרת אני ילדה גדולה, הלכתי מתוך אמונה שלמה, ידעתי שמה שהוא עושה זה לא בסדר, ידעתי שמה שאני עושה זה לא בסדר, הוא לא, בוא נמשיך הלאה אנשים חוצים קווים בשביל אנשים, אני אומר לך אנשים חוצים קווים, הם יודעים שהם חוצים את הקווים, גם היא ידעה, היא האמינה בך ואז אתה אומר אני מאוד מעריך אותה, מאוד מכבד אותה, מאוד יקרה לי, מאוד כואב לי על מה שקורה פה, רואה?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: קודם כל מה אומרים לך תשמע, עדי מפורקת, נכון?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: רואה?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: שהיא בכתה פה, אגב, זה נכון. היא פורקה והיא בכתה.

פילבר: כן. כן

עו"ד בן צור: רק ההסבר שהיא הכתה על חטא ואומרת אני ידעתי שמה שאני עושה זה לא בסדר, ההסבר הזה זה שקר,

פילבר: הפוך

עו"ד בן צור: הפוך. ואתה כמובן מבין או מאמין או נוטה להאמין שאומרים לך שהבחורה התפרקה, הבחורה, סליחה הביטוי,

פילבר: כן, האישה הזאת

עו"ד בן צור: שהאישה, עובדת הציבור הזאת

פילבר: היא מבוגרת, כן

עו"ד בן צור: נכון, התפרקה ולכן אתה כואב את הכאב כך אתה אומר נכון?

פילבר: כן.

עו"ד בן צור: ותאשר לי שזה עולה חקירה אחרי חקירה. אני אראה לך אם אתה רוצה.

פילבר: כן, זה גם במשטרה הזכירה לי את זה פולינה עוד פעם אבל אחרי.

עו"ד בן צור: אני אראה לך חקירה ב-16 ביולי, אני רק אדגים, עוד פעם היא אומרת לך, זה לא פילבר זו פולינה לצערי בגלל רבים וטובים יושבים פה. אתה אומר אולי עדי, מעבר לעדי אף אחד והיא לא שותפה והיא לא יודעת. אתה רואה את זה?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: ואז היא אומרת לך מה זה אולי? היא יושבת, כמו גדולה יושבת, כמו גדולה בוכה. אתה אומר כואב לי מאוד, אני מצטער שהיא מסובכת בתוך העניין, זה לא מגיע לה, היא לא הייתה צריכה להיות בתוך העניין הזה, זה החלטות שלי, היא ישרה כמו סרגל, רואה?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: ואז היא לא מהססת מלדקור, חבל שעירבת אותה בזה. רואה?

פילבר: כן

עו"ד בן צור: מניפולציה נכון? לא עירבת בכלום.

פילבר: כך היא מציגה את זה.

עו"ד בן צור: תאשר לי, אני גם דיגלתי קצת על חלק, תאשר לי, תשמע זה כמו אדם שיהיה לי קשר מאוד קרוב איתו, קשר מקצועי וחברי מאוד מאוד קרוב איתו במשך שנים, אני פתוח ואני גלוי ואני יודע שכל מה שהוא עשה היה המקצועי ביותר, הנקי ביותר, עם תחושת שליחות, וכשאני רואה אותו בתוך חדרי חקירות מספרים לי שהוא מסובך, הוא התפרק, הוא מכה על חטא בגללך יש לזה השפעה עמוקה עליך?

פילבר: אני ברור שהסיפור הזה הוא סיפור שישב עלי מאוד מאוד חזק אפילו אני זוכר שאחרי שכבר גמרתי, חתמתי על הסכם עד מדינה והכל, ואחד מימי החקירה האחרונים תפסתי את יואב תלם במסדרון, אמרתי לו יש לי בקשה אחת בלבד, תוציא את עדי מהסיפור הזה.

עו"ד בן צור: וכשאתה חותם על הסכם עד מדינה אתה גם מבין שזה גם יכול לעזור בדרך מסוימת לעדי?

פילבר: כן.

עו"ד בן צור: נכון? אתה הבכיר?

פילבר: כן. אני סחבתי על מצפוני את הסיפור הזה. זה כן.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »