יומן הבוקר
זאב פלדמן (צילום: אלי ציפורי), ארנון מילצ'ן (צילום מסך)
הפרוטוקולים מדברים 😮 עד התביעה, זאב פלדמן, מהנדס המס של ארנון מילצ'ן, הפליל למעשה את הלקוח שלו בעבירות מס חמורות (למה מילצ'ן לא רוצה להגיע ישראל להעיד במשפט נתניהו?). איך עו"ד חדד, יחד עם השופטים, פורם את השערורייה
חשיפה ‼
כך הפליל זאב פלדמן, לשעבר יועצו של מילצ'ן, את המיליארדר – בעבירות מס בישראל 👈
עו"ד חדד: "לא נתניהו, לא חוקרים. מגלים על העלמת הכנסה ומדלגים קדימה וזה לא בליבה. פרקליטות מיסוי וכלכלה"

לפני כשבועיים, בזמן אמת, דיווחתי על אחד הרגעים המכוננים במשפט נתניהו ולבטח הרגע המכונן ביותר בדיוני תיק 1000.
זה היה בחקירתו הנגדית של זאב פלדמן, שהיה יועצו הקרוב של מילצ'ן.

פלדמן, לשעבר סגן נציב מס הכנסה (היום רשות המסים) הפליל בפועל בפה מלא את מילצ'ן בעבירות מס ובחצי פה רמז לעבירות מס לכאורה גדולות יותר.

כעת אני חושף את הפרוטוקול המלא מאותה עדות, פרוטוקול שחייב לטלטל כל אזרח.

***

פלדמן מדבר על שני אירועי מס הקשורים למילצ'ן: אחד, ההכנסות שקיבל בישראל מילצ'ן מחברת ריג'נסי האמריקאית בישראל, בצורת דמי ניהול של הכנסות מיליוני דולר שעליהן מילצ'ן לא דיווח ואף זקף להן הוצאות פרטיות שלו בישראל בניגוד לחוק לכאורה.
השני, אירוע המס הגדול ביותר – הפטור ממס הגורף לתושב חוזר שהוענק למילצ'ן במשך 7 שנים ברציפות, למרות שמילצ'ן לא היה זכאי לו כי לא עמד במבחן הימים של רשות המסים – 120 יום שהייה בישראל מדי שנה.
זאת עוד, לאחר שרשות המסים העניקה לו "הנחת סלב" מהנקוב בחוק – 183 יום של שהייה.

פלדמן עוד ניסה להתפלפל שיש עוד מבחנים כמו מקום הקבע ועוד – אבל גם בהם לא עמד מילצ'ן, כיוון שמרכז חייו ועסקיו וגם משפחתו נמצאו אז בארה"ב (היום הוא עבר לאנגליה).

עו"ד חדד: אנחנו עוברים לעסוק, באמת הנגיעות שלך הן קטנטנות אבל ברעיון של הפטור לתושב חוזר, בסדר? או למעשה תשלומי המס של מילצ'ן בארץ הקודש. תאשר לי בבקשה שלמיטב ידיעתך משנת 2010 בערך אולי בסוף 2009, 2010 לא נשים את ידינו באש בעניין הזה מר מילצ'ן הוכר על ידי רשות המיסים כתושב חוזר?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: ומי שטיפל בהגשת הבקשה להכרה במר מילצ'ן כתושב חוזר היה עו"ד פיני רובין?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: אני מניח שאתה סייעת למר רובין בכל הקשור לפן הכלכלי-מקצועי? סייעת למר רובין?

פלדמן: יכול להיות

עו"ד חדד: והמשמעות היא, דרך אגב, של המעמד הזה שכל עוד מר מילצ'ן נמצא במעמד של תושב חוזר בישראל הוא לא מחויב לדווח בישראל על פעילות שמבצע מחוץ לישראל שמפיקה לו הכנסה נכון?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: הוא גם לא משלם על אותה הכנסה מיסים.

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, למר מילצ'ן יש, הייתה חברה בשם ניו ריג'נסי נכון?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: נכון? סיפרת עליה כאן נכון?

פלדמן: כן

עו"ד חדד: ולמיטב ידיעתך מדובר בחברה שפועלת בארצות הברית נכון?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: ולמר מילצ'ן היה, כך סיפרת, הסכם מול החברה לפיו הוא היה מעניק שירותי ניהול החברה ובתמורה הוא מקבל דמי ניהול מחברת רג'נסי בסך של עשרות מיליונים, עשרות מיליון דולרים, זה נכון?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, ממסמכי הנהלת החשבונות של מר מילצ'ן אנחנו רואים שישנן הוצאות שמר מילצ'ן זוקף לחובת חברת רג'נסי בגין עבודה שלו כאן בישראל עבור החברה. אני אראה לך את זה.

פלדמן: כן, נכון

עו"ד חדד: זה נכון?

פלדמן: כן

עו"ד חדד: למשל אנחנו רואים, רק תראה, בכל זאת אני מראה לך מסמך, תאשר לי שכתוב שם למשל ביחס ל-5, לאופר, תעריפי תעופה, GHI חיוב משפחת סוגרמן כך וכך שקלים כולל מע"מ, לחייב רג'נסי, בסדר?

פלדמן: כן, כתוב

עו"ד חדד: המשמעות היא שזאת למעשה הוצאה שקשורה לחברת רג'נסי ולכן זוקפים את זה לחובת רג'נסי נכון?

פלדמן: כן

בשלב זה גילדין מתנגד להצגת המסמך בטענות מגוחכות וחדד עונה לו:

עו"ד חדד: מר פלדמן יכול להעיד ודאי, ואני יכול להראות לעד כל מסמך שאני רוצה בסדר? אני יכול לשאול אותו על כל מסמך שאני רוצה בחקירה נגדית.
חברי באמת, אני ראיתי החקירה הנגדית שלו היא נראית כמו חקירה נגדית, את החקירה הנגדית שלי הוא רוצה שאני אנהל כמו החקירה הראשית, זה באמת עולם הפוך.
אני רק מזכיר שכששאלנו את הדס קליין בנושא הזה היא הפנתה אותנו לעד, למיטב הזיכרון, אני לא רוצה להתחייב שהיא הפנתה אותנו לזאביק בנושא הזה.
גברתי אני יכול להציג לעד כל מסמך, לא מבקש להציג את זה באמצעותו, אני רוצה לשאול אם הוא יודע, מותר לשאול את זה, לא מבין מה חברי קם, איזה עילה יש פה להתנגדות?
לא ביקשתי לבוא ולהוכיח את הטענה בעובדה בנושא הזה, דרך אגב, יגיע מילצ'ן, אני מקווה שהוא ידע, אם יגיע, אולי, בעזרת ה' והוא יבוא ונשאל אותו ואני יכול לשאול את רואה החשבון שלו שמטפל לו בענייני המס ובמעמד שלו פה בישראל ומכיר את החברות בחו"ל, הנה הוא גם אמר שהוא יודע שחברת רג'נסי שילמה למר מילצ'ן כשהיה להם הסכם בנושא הזה, שמכוחו הוא קיבל עשרות מיליוני דולרים כי הוא עבד על פעולות הניהול שלו.
אתה יודע שמר מילצ'ן עבד עבור החברה הזאת?

פלדמן: כן

עו"ד חדד: גם בישראל נכון? גם על זה אתה מספר?

פלדמן: כן

עו"ד חדד: והיו לו הוצאות מטבע הדברים בעבודה שלו נכון?

פלדמן: כן

השופטת פרידמן-פלדמן: בישראל?

עו"ד חדד: בישראל.

פלדמן: כן

עו"ד חדד: והוצאות שיש לו בישראל מכוח העבודה שלו הוא יכול לזקוף אותם בחברה הזאת רג'נסי נכון?

פלדמן: כן, זה עניין עסקי, כן

עו"ד חדד: עניין פשוט

פלדמן: כן, עסקי, לא מיסוי, עסקי

עו"ד חדד: נכון, אבל זה עניין פשוט נכון?

פלדמן: כן

עו"ד חדד: עכשיו, הכללים הרגילים לא מאפשרים למילצ'ן לחייב את רג'נסי או כל חברה אחרת דרך אגב בהוצאות שהן פרטיות לחלוטין נכון?

פלדמן: כן

עו"ד חדד: לכן לא הבנתי את ההתנגדות.

השופט משה בר-עם: גם אני לא, אבל בסדר, נתקדם

עו"ד חדד: לא, כי זה קורה כל הזמן כבודכם.

גילדין מנסה להפריע לחקירה וחדד עונה לו.

עו"ד חדד: טוב, אני לא אגיד את מה שאני רוצה להגיד על תדרוכים ונגד מי, שזה לא רק נגדנו ביחס לכל מיני דברים, בוא נמשיך.
בחקירה האחרונה שלך מיום 31 באוגוסט נשאלת האם מר מילצ'ן צריך היה לדווח בישראל על ההכנסות שלו מהסכם הניהול שלו מול חברת רג'נסי בבעלותו? והשבת, אני לא אקריא כדי שלא נגיע שוב לזה, השבת שהוא היה צריך לדווח על ההכנסות האלה כי הן יוצרו כשהוא פה בישראל נכון?

פלדמן: כן

עו"ד חדד: והוא לא דיווח עליהן נכון?

פלדמן: אני לא יודע, אני לא מגיש את הדו"חות שלו.

עו"ד חדד: למיטב ידיעתך הוא לא דיווח עליהן נכון?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: תאשר לי שלא עצרו את החקירה וניסו להבין רגע, מר מילצ'ן לא מדווח על הכנסות בעשרות מיליוני דולרים, לא, לא העמיקו איתך בנושא הזה נכון?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: לא עניין אותם, אז מה, זה העלמת הכנסה אולי בהרבה מאוד כסף, זה לא עניין נכון?

השופט בר-עם: לא עניין זה משהו אחר, לא שאלו אותך.

עו"ד חדד: לא שאלו אותך נכון?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: לא נתניהו לא חוקרים, זה ראינו כבר. בוא נמשיך.
בוא נדבר על מתיחת הפטור שלא הייתה לעשר שנים נוספות: אתה הכרת את הרצון של מר מילצ'ן להוביל להארכת הפטור שמוענק לתושב חוזר לעשר שנים נוספות?

פלדמן: כן

עו"ד חדד: ועוד לפני ההארכה, הייתי רוצה להבין איתך למה לגישתך בכלל העשר שנים הראשונות של מר מילצ'ן התחילו להיספר?

פלדמן: סליחה?

עו"ד חדד: למה בכלל מר מילצ'ן הוכר כתושב חוזר? אני חייב להודות שזו חידה, אני לא מבין, הייתי שמח להבין את זה איתך.
האם ידוע לך, ושוב, אין לי שום טענה כלפיך, שאף אחד לרגע לא יחשוב, אני לא יודע, יש כל מיני צייצנים וכו', חשוב לי להבהיר אני שם את זה על השולחן, אין לי שום טענה, באמת על יושרך אני יכול להעיד מידיעה אישית אלף פעמים.
ידוע לך שבין השנים 2010-2016 מילצ'ן שהה בישראל פחות מ-120 ימים בכל שנה?

פלדמן: כן

עו"ד חדד: בוודאי שפחות מ-183 ימים בשנה נכון?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: ובוודאי שפחות מ-425 ימים בשלוש שנים?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: אני אומר לכבודכם זה ההוראות בפקודה לכן אנחנו שואלים. עכשיו, ידוע לך שמילצ'ן נהג להגיע לישראל לחופשות בלבד בתקופת הקיץ וכן לחופשה קצרה יותר בחודש דצמבר?

פלדמן: כן

עו"ד חדד: וידוע לך כמובן שפעילותו העסקית המרכזית של מר מילצ'ן, בוודאי אחרי 2009 היא בחברת ניו רג'נסי שאין לה פעילות בישראל, ועיקר הפעילות שלה זה בהפקת סרטים בארצות הברית?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: וידוע לך כמובן שילדיו של מר מילצ'ן ורעייתו מתגוררים דרך קבע בארצות הברית נכון?

פלדמן: מחוץ לישראל

עו"ד חדד: ושהם הולכים למוסדות לימוד בארצות הברית את זה אתה יודע?

פלדמן: גם, כן.

עו"ד חדד: והמעגלים החברתיים שלהם בארצות הברית נכון?

פלדמן: כן

עו"ד חדד: אז באמת אני לא מבין איך מילצ'ן בכלל משלם מס בישראל, למה הוא בכלל תושב חוזר? כי לפי כל מבחן שאני מכיר הוא לא תושב ישראל, מרכז החיים שלו בחו"ל, העסקים שלו בחו"ל, הוא לא פורע את הימים,

השופט עודד שחם: מה השאלה לעד?

עו"ד חדד: אני בכלל לא מבין את החשש להארכת הפטור, לא מגיע לו פטור מלכתחילה.

השופט שחם: הכל בסדר אבל מה הקשר לעד? הטיעון הוא ברור, למה העד צריך להשיב על זה?

עו"ד חדד: אני רוצה להסביר, החשש של מילצ'ן שהפטור שלו ייגמר לא מובן לי בסדר? לכן זה רלוונטי לעד, כי הוא לא התחיל…

פלדמן: אתה לא צודק, כי מבחן הימים זה אחד המבחנים ואם אדם מצהיר שזה…

עו"ד חדד: מה המבחן הנוסף?

פלדמן: יש הרבה מבחנים

עו"ד חדד: למשל?

פלדמן: למשל איפה בית הקבע שלו

עו"ד חדד: יפה, שזה בארצות הברית?

פלדמן: לא בהכרח, כי יש לו גם בתים בארץ ואתה,

עו"ד חדד: יש לו אבל גם בתים בכל העולם

פלדמן: לא

עו"ד חדד: איפה הילדים שלו לומדים זו גם שאלה.

השופט שחם: אולי אדוני ייתן לעד להשיב בכל זאת. אדוני שואל שאלות אולי כדאי שגם העד יוכל להשיב מעת לעתה.

השופטת פרידמן-פלדמן: התחלת להגיד שיש הרבה מבחנים.

פלדמן: מבחן הימים הוא לא המבחן היחידי ובעיקר, קודם כל,

עו"ד חדד: הוא יוצר חזקה אבל נכון?

פלדמן: הוא יוצר חזקה גם, לא בהכרח כי יש מצבים שבהם בן אדם נמצא בישראל יותר, בוא, זה לא,

השופטת פרידמן-פלדמן: היו מצבים שמר מילצ'ן היה יכול להיות על פי הנתונים שלו להיות מוכר כתושב חוזר?

פלדמן: בהחלט.

עו"ד חדד: מבחן הימים יוצר חזקה עובדתית הניתנת לסתירה נכון?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: ואז שאלות ששואלים בעניין הזה, למשל זה מקום העסק נכון?

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: ואיפה הילדים לומדים זה גם שיקול.

פלדמן: נכון

עו"ד חדד: בוא נקרא ביחד

פלדמן: בסדר, זה סעיף שאני עשיתי.

עו"ד חדד: מצוין, אז הנה הזיקה, אדוני שאל מה הזיקה לעד

השופט שחם: תשובה מצויינת.

עו"ד חדד: אז עכשיו נקרא ביחד, ושוב, אין לי טענה כלפיך, אתה לא זה שנמצא או לא נמצא בישראל מר פלדמן, אני חושב שחשוב שזה יהיה ברור. לגבי יחיד קובעת הפקודה

השופט בר-עם: העד אולי ימסור מה להבנתו מה הסעיף שמכוחו הוא זכאי ואז נבדוק, אם הוא אכן יודע או מכיר?

עו"ד אלון גילדין: זכאי או לא זכאי, חברי ואני לא במחלוקת על מה שהיה בפועל, אם יש פה ערעור אם רשות המיסים נתנו לו מעמד לא בצדק אז אני לא יודע לענות על זה אבל זה לא נקודה בליבה.

עו"ד חדד: בסדר, זה לא נקודה בליבה. לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, מגלים על העלמת הכנסה בעשרות מיליונים ומדלגים קדימה וזה לא בליבה, פרקליטות מיסוי וכלכלה.

השופטת פרידמן-פלדמן: מה השאלה? הוא אמר קודם שלפי מה שהוא חושב כן הייתה,

עו"ד חדד: לא, זה לא קשור, גברתי אין קשר בין הדברים. גם תושב שיש לו פטור על הכנסות שהוא מפיק בישראל בזמן שהוא בישראל ביחס לרווחים שלו בחברת רג'נסי צריך לדווח בישראל נכון?

פלדמן: כן.

בהמשך:

השופט שחם: מר חדד מר מילצ'ן קיבל מעמד של תושב חוזר?

עו"ד חדד: כן. כן.

השופט שחם: אז זו שאלה במחלוקת במשפט שלנו אם משרד הקליטה פעל כדין, כן או לא, כשהוא נתן לו מעמד כזה?

עו"ד חדד: א. רשות המיסים ו-ב. אדוני אני חושב שבהחלט, שוב, אם המדינה מגלה תוך כדי שאדם לא מיצה את כמות הימים, שמקום המגורים הקבוע שלו לא נמצא, הוא לא בישראל, שהמשפחה שלו לא פה,

השופט שחם: את זה אנחנו מבינים, זה עניין עובדתי.

עו"ד חדד: אדוני קיבלתי, קיבלתי. הגם כשנסתכל בפקודה ביחד ונראה אם הוא עומד או לא עומד בתנאים. נחזור לישראל…

השופט בר-עם: השאלה אם נפלה טעות ולא היה צריך לתת אז מה,

עו"ד חדד: לא, לא נפלה טעות. אני טוען טענה אחרת, יש תיק כזה של מישהי אחרת שהועמדה לדין ביחס, היה תיק כזה (רומז לתיק של בר רפאלי).

השופטת פרידמן-פלדמן: הבנו

עו"ד חדד: בסדר, זה סך הכל פרקליטות מיסוי וכלכלה למה שיעסקו בענייני מיסוי או מכס כפי ששמענו.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »