יומן הבוקר
ארנון מילצ'ן (צילום מסך), יאיר לפיד (ויקיפדיה), זאב פלדמן (צילום: אלי ציפורי)
היועץ הקרוב של ארנון מילצ'ן, זאב פלדמן, מספק עוד הוכחה לכך שיאיר לפיד הוא זה שהיה צריך לחטוף כתב אישום בתיק 1000 ולא בנימין נתניהו. חומרי החקירה זועקים לשמיים והפרוטוקולים מדברים

כתבתי רבות על יחסי ארנון מילצ'ן עם יאיר לפיד, במיוחד על רקע קידום ענייני המס של מילצ'ן ע"י יאיר לפיד בזמנו כשר האוצר.

חומרי החקירה זועקים לשמיים בעניין הזה: מי שהיה צריך לקבל כתב אישום הוא ללא ספק יאיר לפיד ולא נתניהו, כיוון שהוא קידם את ענייני מילצ'ן בניגוד לחוק ועשה זאת באמצעות פגישה אחת במרתף ביתו בצפון ת"א ועוד שיחות רבות.

כעת אני מביא עוד הוכחה לכך – מחקירתו הנגדית של זאב פלדמן, לשעבר יועצו הקרוב של מילצ'ן.

***

פלדמן מעיד שאכן מילצ'ן דן בעניין עם לפיד, אבל הוא לא היה מעורב כיוון שחשב שזה לא נכון.

חדד: בוא נדבר על ישראל על הארכת הפטור באמת שאני לא מבין איך היא יוחסה למר נתניהו, זה לא הבנתי בכלל ולא למר לפיד, ראש הממשלה לפיד. אפשרות להאריך את הפטור מעבר לעשר שנים נקבעה בחוק המקורי בשנת 2008 אתה מודע לזה?

פלדמן: כן

חדד: ולפי החוק הסמכות הייתה לשר האוצר להתקין תקנות וזה חייב דרך אגב, אני ראיתי שבראשית,

אלון גילדין: אני חושב שזה עניין עובדתי, זה מ-2009

חדד: 2009 בסדר, נניח,

אלון גילדין: הפטור הוא מ-2008 ואחרי זה ב-2009,

חדד: באמת רלוונטי, באמת, תודה, שלא נטעה. 2008 או 2009 בסדר? לפי החוק הסמכות הייתה של שר האוצר להתקין תקנות להאריך את הפטור ובלבד שתהיה השקעה משמעותית בישראל, מכיר?

פלדמן: כן.

חדד: לא חקיקה אלא תקנות של שר האוצר נכון?

פלדמן: כן

חדד: ובאמת מר מילצ'ן סיפר במשטרה שהוא פנה בעניין הזה למר יאיר לפיד שהיה באותו זמן שר האוצר, בעל הסמכות, אתה מכיר את זה?

פלדמן: כן

חדד: הוא אומר ככה – דיברת על זה עם נתניהו בעניין הזה? שואל אותו החוקר ב-27 בפברואר 2017? מה פתאום, מילה לא, הוא לא יודע מזה אפילו. אז הוא אומר, אבל אתה ידעת שהוא פנה לשר האוצר נכון?

פלדמן: כן

חדד: כי כששאלו אותך במשטרה שאלה האם ידעת שפאקר נפגש עם לפיד? אתה אמרת לא, בנושא הזה אבל אמרת אני יודע שמילצ'ן נפגש איתו בנושא הזה, זה נכון?

פלדמן: כן

חדד: כי ידעת שמר מילצ'ן נפגש עם מר לפיד בבקשה להאריך את הפטור מעבר לעשר שנים נכון?

פלדמן: כן

חדד: עכשיו, תאשר לי שכשחקרו אותך בעניין הזה במשטרה כשאמרת אני ידעתי על מילצ'ן לא עצרו להבין בדיוק מה היו השיחות של מילצ'ן עם לפיד, האם דיברו איתך לפני כן, מה בדיוק היה החלק? לא שאלו אותך על לפיד נכון?

פלדמן: נכון

חדד: טוב, כי לפיד הוא לא נתניהו. עכשיו, אני בכל זאת אשאל אותך, אז אמרת שאתה מכיר את הפניות של מר מילצ'ן למר לפיד להאריך את הפטור מעבר לעשר שנים, נכון?

פלדמן: נכון

חדד: ואתה ידעת שמר לפיד פגש את מר מילצ'ן יחד עם עורך הדין שלו פיני רובין בנושא בחודש אוגוסט 2013?

פלדמן: שמעתי על זה, כן.

חדד: וידעת שהפגישה נערכה במרתף של הבית של מר לפיד?

פלדמן: שמעתי גם

חדד: שמעת. וידעת שלפגישה הזאת התלוותה היועצת הבכירה של לפיד לעניינים כלכליים הגברת רולף, רותם רולף?

פלדמן: לא

חדד: עכשיו, אחרי הפגישה קיבלת דיווח על מה היה שם אני מניח, נכון? מטבע הדברים בטח

פלדמן: אני לא זוכר, מאחר ולא יצא מזה, לפחות לפי מה שהוא אמר לא קידמו את זה, משהו כזה.

חדד: לא, כן קידמו את זה

פלדמן: זה אני לא ידעתי.

חדד: אני אראה לך מה מילצ'ן אומר, מה אומר עו"ד פיני רובין, מה אומרת רותם רולף, קידם גם קידם. אתה יודע מתי הוא קידם דרך אגב? עד מתי שמר נתניהו פיטר את מר לפיד, אז זה הפסיק להתקדם, אתה מודע לזה?

פלדמן: לא

חדד: בוא נראה את הדברים ותגיד לי מה אתה מכיר. עכשיו, תאשר לי שאתה לא מכיר שום ניסיון להאריך את הפטור בשנים 2015, 2016 עם מר נתניהו?

פלדמן: אני לא מכיר

חדד: לא מכיר, גם לא היה כזה. אתה יודע שאחרי הפגישה הזאת, אחרי הפגישה שהייתה בבית של לפיד רותם רולף בחנה את האפשרות להאריך את הפטור מול גורמים במשרד האוצר, ברשות המיסים שהיו… אתה יודע שארנון אמר שלפיד היה דווקא בעניין, שהוא ניסה לעזור ולקדם, אני מניח ששמעת את זה ממר מילצ'ן?

פלדמן: יכול להיות

חדד: ידעת שמר לפיד שוחח בנושא עם מר מילצ'ן עוד מספר פעמים לאחר מכן?

פלדמן: יכול להיות

חדד: אני מניח שכן

פלדמן: אני מניח שכן.

חדד: מה שקרה שמילצ'ן גם הביא את פאקר לפגישה עם לפיד בנושא הזה, את הדבר הזה, את העניין הזה אתה מכיר או שאת זה אתה לא מכיר?

פלדמן: לא

חדד: אתה יודע שהוא רצה להביא את פאקר כדי להראות לו, הנה תראה איזה אנשים אפשר להביא עם הפטור הזה, כדאי, אתה מכיר את זה?

פלדמן: לא

חדד: בסדר. עכשיו, אומר מילצ'ן ככה בחקירה שלו ב-31 באוגוסט 2017 – יאיר מינה איזה בחורה שלא גמרה, אז אז עזב את הממשלה וזה סוף הסיפור, נתניהו לא היה מעורב בחיים בנושא המס. אתה יודע שהעיסוק של מילצ'ן, הניסיון להאריך את הפטור נגמר ברגע שלפיד פוטר על ידי מר נתניהו?

פלדמן: לא, אני לא בתהליך הזה כי אני חשבתי שהתהליך, חשבתי, גם ארנון לא עירב אותי בזה כי אני לא, אני חשבתי שזה בלתי אפשרי ולא נכון

חדד: למרות שאתה אמרת לו שאפשר לדבר בנושא עם, אני לא מדבר על עניין החברות או לא חברות מילצ'ן-לפיד, לא מדבר על זה אבל אתה הבנת שהסמכות בעניין הזה היא של שר האוצר, נכון?

פלדמן: כן, סמכות חקיקה, כן

חדד: לא, לא חקיקה

פלדמן: תקנות

חדד: אוקי. אתה הכרת את החברות הקרובה בין מר מילצ'ן למר לפיד נכון?

פלדמן: כן

חדד: אתה ידעת שמר לפיד עבד עבור מילצ'ן בשנות ה-90 נכון?

פלדמן: נכון

חדד: וידעת שהם מקפידים להיפגש בכל פעם שמר מילצ'ן מגיע לביקור בישראל? מקפידים להיפגש?

פלדמן: יש ביניהם קשר

חדד: קרוב, קשר קרוב?

פלדמן: כן

חדד: ואתה ידעת שמר מילצ'ן עודד את מר לפיד להיכנס לפוליטיקה? אם ידעת, אתה עושה כן עם הראש,

פלדמן: לא יודע, אני לא מודע

חדד: אבל ידעת על קשר קרוב, זה ברור?

פלדמן: כן

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »