Tag: משפט נתניהו

כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
יומן הבוקר

יומן הבוקר 02.07.2024

תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 40! ברנור נתפס בשקר: כבר בחקירת תיק 1000 הם ביצעו חקירה גם על תיק 4000 בלי אישור יועץ כשחיפשו בטלפון של פילבר שמות כמו שאול אלוביץ' ועדי קאהן, העוזרת של פילבר. ברנור: לא יודע, לא זוכר

הקליקו לתוכן »
כורש ברנור, שלמה פילבר (צילום: אלי ציפורי)
יומן הבוקר

יומן הבוקר 01.07.2024

תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 39! ברנור נכנס לפתע לחקירת שלמה פילבר ותוך צרחות וצעקות מאשים אותו בלי ראיות שניסה לסדר ג'יימס פאקר רב כדי שיחפף בגיור. ברנור: מותר לי לשאול שאלות… בוא לא ניתמם. עו"ד חדד: נקודת המוצא שלכם בתיק היא מפחידה ומטרידה אותי באמת, זה לא ראיית מנהרה, זה משהו אחר לגמרי. הייתי אומר זדון

הקליקו לתוכן »
כורש ברנור, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
יומן הבוקר

יומן הבוקר 30.06.2024

תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 38! השופט בר-עם: אני חזרתי ושאלתי את אדוני גם אתמול אם יש עדויות או ראיות חיצוניות אובייקטיביות שתומכות בגרסה של הדס, זאת אומרת, זה הכל הדס, הדס, הדס, הדס. ברנור: הגרעין זה הדס. השופט בר-עם: לא רק הגרעין, הגרעין זה אפלולית, זה הכל

הקליקו לתוכן »
כורש ברנור, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
יומן הבוקר

יומן הבוקר 27.06.2024

תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 37! הדס קליין סיפרה על העמסות של שמפניות לבאגז' של נהגי נתניהו, הנהגים הכחישו. עו"ד חדד: אני מראה לך שהעובדה שאתם הלכתם שבי אחר הגב' קליין, שניהלה לכם את החקירה ,הובילה לאסון. ברנור: לא מסכים

הקליקו לתוכן »
כורש ברנור, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
יומן הבוקר

יומן הבוקר 26.06.2024

תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 36! ברנור לא מצליח להסביר למה הדס קליין התבקשה שוב להביא קלסרים שנה אחרי שעשתה זאת תוך מצגי שווא. ברנור: "החקירה הזאת נוהלה בתהליך שונה מתיקים אחרים שאני הייתי מעורב בהם". עו"ד חדד: "קליין ניווטה את החקירה. היא מחליטה איזה חומרים יינתנו או לא יינתנו, היא מזמינה עדים, היא אומרת איזה קלסרים לפרק ולתת, היא עושה חיפושים לעצמה"

הקליקו לתוכן »
כורש ברנור, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
יומן הבוקר

יומן הבוקר 25.06.2024

תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 35! דוח הכניסות של הקב"ט בבלפור הצביע על מספר ביקורים נמוך של מילצ'ן והפריך את גרסתה של הדס קליין, ששמה לא התבקש כלל בחיפושי הכניסות. כורש ברנור מודה: השם שלה היה צריך להיות. השופט שחם: למה לא ביצעתם איכונים? ברנור: לא זוכר מה ביקשנו ומה אושר

הקליקו לתוכן »
כורש ברנור, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
יומן הבוקר

יומן הבוקר 24.06.2024

תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 34! הדס קליין התלוותה לחקירתו של מילצ'ן בלוס אנג'לס, לחקירתו באזהרה של מילצ'ן בלונדון, ולמפגש המקדים בשווייץ. עו"ד חדד: עדת תביעה אחת נוסעת להכנה של עד תביעה אחר עד לשווייץ? ברנור: לא הכרתי את זה, עדה לא יכולה להתלוות לחקירה עצמה

הקליקו לתוכן »
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
יומן הבוקר

יומן הבוקר 23.06.2024

תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 33! איך ידע ברנור על כמויות הסיגרים שעישן נתניהו? ברנור: "היה כל הזמן עשן, אפילו נשרף לו סיגר פעם בחליפה". כמה סיגרים עישן נתניהו ביום? ברנור: 2-4 סיגרים ביום (שקר, אף בן אדם לא יכול לעשן כמות כזו של סיגרים). למה לא בדקו את רכישת הסיגרים ע"י מקורביו? ברנור: "אתה רוצה שאני אבדוק את הקופה הקטנה של ביבי?"

הקליקו לתוכן »
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
יומן הבוקר

יומן הבוקר 20.06.2024

תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 32! שמפניות שנקנו לחברה של מילצ'ן בחו"ל הועמסו על שרה נתניהו. ברנור: לא יודע, לא זוכר, אני כמפקד יחידה לא עובר על טבלאות. ברנור: זה מקרי שנתניהו עבר לגור ליד פאקר? השופט שחם נוזף בו: אולי כדאי להימנע מההערות האלה?

הקליקו לתוכן »
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
יומן הבוקר

יומן הבוקר 19.06.2024

תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 31! ברנור משקר ואומר שמילצ'ן דיבר על קו תעבורה. עו"ד חדד: הוא אומר ההיפך, זה בראש שלך שראה את העיניים שלו. ברנור ממשיך ומשקר ואומר שנתניהו חזר מחו"ל עם "דברים נוספים" (טענה של בן כספית). עו"ד חדד: אתה סתם מטנף ומלכלך

הקליקו לתוכן »
כורש ברנור, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
יומן הבוקר

יומן הבוקר 18.06.2024

תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 30! הדס קליין תיאמה את החקירה של מילצ'ן בלוס אנג'לס ואף שהתה שם, למרות שהיא עדת תביעה. עו"ד חדד: "תגיד לי, אתה יודע להגיד לי מה היו השיקולים מאחורי הרצון לגרום לשני עדי תביעה לדבר על תיאום חקירה?". ברנור: "לא"

הקליקו לתוכן »