יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 27! צו הפגסוס לנתן אשל כדי להאזין לנתניהו - ברנור ניסה להכחיש שהמטרה הייתה להאזין לראש הממשלה, ואז השופט בר-עם נוזף בו: "מטרת הצו זה לאתר שיחות עם ראש הממשלה... איסוף הראיות בנוגע לשיחות וקשר טלפוני עם החשוד העיקרי" (נתניהו)

כתבה מס' 27 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אתה זוכר אתמול עצרנו בסוגריים המרובעים שרציתי לפתוח בעניין הצו שהוצאתם לנתן אשל בתיק 1000 ו-2000, זה בתיק 1000 ו-2000 בכלל?

ברנור: הצו ניתן במסגרת החקירה שהתנהלה תחת הכותרת 1000 ו-2000

עו"ד חדד: למרות שבתיק 1000 ו-2000 אין עבירה של שיבוש מעולם לא אישרו לכם לחקור אותה, אין עבירה של הדחה בחקירה, מעולם לא אישרו לכם לחקור אותה, אין עבירה של לקיחת שוחד מעולם לא אישרו לכם לחקור אותה, אין עבירה של תיווך בשוחד, אין עבירה של קשירת קשר לביצוע פשע, לשיטתך זה צו שהוצא בתיק 1000 ו-2000.

ברנור: הסברתי את התהליך

עו"ד חדד: תענה לי כן או לא?

ברנור: אני אמרתי את התהליך

עו"ד חדד: כן או לא?

ברנור: במסגרת ישיבת יועץ ובהמשך האישור שניתן מלשכת ראש אח"ם

עו"ד חדד: האמת שזה לא במסגרת,

השופט עודד שחם: התשובה מר ברנור היא כן?

ברנור: כן

עו"ד חדד: כן, טוב, בסדר, למרות שאתמול הסברת שזה לא בישיבת יועץ, אני רק אזכיר את תשובתו, בכל זאת שתהיה רציפות מיום ליום. אישרת שאתה מעולם לא שמעת, לא קיבלת אישור מהיועץ לצו הזה, אמרת שקיבלת אישור רק מראש אח"ם?

ברנור: נכון

עו"ד חדד: נכון, בסדר. גם תשובה מטעה זה לא דבר תקין. אז אתה טוען שהיועץ אישר לחקור את, כי למעשה זו פעם ראשונה שהוא מאשר חקירה בעבירות אחרות, חדשות ולכן אתה יודע, אני פשוט חוזר למה שהתביעה אמרה, הראיתי לך את התשובה שלה הרי במשך תקופה ארוכה היא ניסתה לאתר לשיטתנו את אישור היועץ בעניין הזה והיא אמרה שהיא תבדוק.
היא לא מצאה אישור יועץ, ולכן בסוף היא אמרה לא צריך אישור לכל פעולה פרטנית. כלומר, לשיטתה של התביעה אין אישור של היועץ לפעולה הפרטנית הזאת, כך אנחנו מבינים את הדברים.
עכשיו, אני אומר יותר מזה, אנחנו רואים שבבקשה הזאת להאזנת סתר לראשונה יש עבירות חדשות כיוונים חדשים, חקירה חדשה על שיבוש הליכי חקירה, הדחה בחקירה, לכן ברור שאם רוצים לפתוח חקירה חדשה כזאת נגד ראש הממשלה שהוא המבצע העיקרי פה, כך אתם כותבים, צריך אישור של היועץ, אז אני שואל אותך אם אתה מכיר אישור ספציפי של היועץ לבדוק, לחקור שיבוש הליכי חקירה, הדחה בחקירה על ידי ראש הממשלה, קשירת קשר לביצוע פשע?

ברנור: אני הסברתי את התהליך כמה פעמים, הייתה ישיבת יועץ נשוא הצו עלה בישיבת היועץ ואני קיבלתי מלשכת ראש אח"ם אישור.

עו"ד חדד: תראה, ביום הזה שאתם מוציאים את הצו ראש הממשלה נחקר באזהרה, אין באזהרה שלו אף אחת, אתה רואה? זה 6 במרץ אין באזהרה שלו רמז לעבירות האלו שמופיעות פה.

ברנור: אם אין באזהרה ובחקירה אז כן

עו"ד חדד: אם אין, אז אין. בוא נמשיך. תראה, סעיף 8 כתוב, אתם באים לבית משפט אומרים לו דברים אילו מצגים שאתם מתחייבים להם, לאור האמור לעיל, נבקש להתיר עמדת האזנת סתר בשימושו של נתן אשל וזאת במקביל לפעולות חקירה נוספות וזאת לצורך המשך איסוף ראיות. זה מה שאתם אומרים לבית המשפט.
אז אני רוצה שתספר לנו אילו פעולות חקירה נוספות ביצעתם כפי שהתחייבתם בפני בית המשפט כדי לקבל  את הצו הזה?

ברנור: במסגרת הצו מתלווה לזה גם בקשה לפעולות חקירה שאנחנו רוצים לעשות, אם זה זימון עדים כמו שזה קורה דרך כלל כשהצו עולה,

עו"ד חדד: שמעת מה שאלתי?

ברנור: אז אני אומר

עו"ד חדד: השאלה שלי היא איזה פעולות חקירה עשיתם?

ברנור: אז אני אומר ביקשנו מספר פעולות חקירה, חלקן לא זוכר אושרו או לא אושרו, אבל ביקשנו.

עו"ד חדד: בוא תספר, אני אומר לך שאין פעולת חקירה אחת, אני מכיר את התיק חוץ ממך, אז בוא תגיד לי איזה פעולת חקירה עשיתם?

ברנור: ביקשנו פעולות חקירה, לא אושרו ככל הנראה

עו"ד חדד: לא אושר, אז לא אומרים לבית המשפט ביקשנו פעולות חקירה שלא אושרו, אתם אומרים לבית המשפט, מטעים אותו, ראינו הלבנת הון שהטעיתם אותו, אמרת טעות, טעות, טעות כבר כמה פעמים, אתם אומרים לבית המשפט שבמקביל להאזנת הסתר אתם מבצעים פעולות חקירה נוספות, אתם לא אומרים שאתם מבקשים ולא התירו לכם.

ברנור: אנו לא מטעים

עו"ד חדד: לא מטעים?

ברנור: לא מטעים

עו"ד חדד: אני גם לא מבין את הטענה, אתה אומר שביקשתם לבצע פעולות חקירה, לשאול אנשים שאלות, לא התירו לכם אבל להאזין לנתן אשל ותיכף נראה כמה זה חמור את זה כן התירו לכם? זו הטענה?

ברנור: אני הסברתי בדיוק את התהליך

עו"ד חדד: זו הטענה?

ברנור: אני הסברתי

עו"ד חדד: כן או לא.

ברנור: אני הסברתי את התהליך, כן. העלינו באישור וגם ביקשנו

עו"ד חדד: בוא נמשיך,

בשלב זה התנגדות סרק של הפרקליטות ל"אופן שבו הוצגה השאלה".

בהמשך:

עו"ד חדד: סעיף 9 (בצו) אבל אני מבקש שתעקוב אחרי, סעיף 9 הסיכוי לאסוף ראיות ו/או המידע הרלוונטי במקרה הנדון באמצעות האזנת סתר הינו משמעותי וממשי, ברשותנו אינדיקציות לכך שאשל מוסיף ומקיים קשר טלפוני עם החשוד העיקרי. מה זה אומר? תסביר לנו?

ברנור: שיש קשר בין אשל לבין מר נתניהו

עו"ד חדד: זאת אומרת שאתם רוצים למעשה להאזין למר נתניהו?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אתה אומר את זה, ברשותנו אינדיקציות לכך שאשל מוסיף ומקיים קשר טלפוני עם החשוד העיקרי, זאת אומרת שאתם רוצים להאזין למר נתניהו פה?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: זה צו לנתן אשל כשאתם אומרים, אתם מתחילים את הנימוקים שלכם בזה שיש חקירה נגד ראש הממשלה גם בחשד להלבנת הון אבל גם שוחד וכו', אתה אישרת לי שכל דיני השותפות האלה וכל זה זה הכל עם ראש הממשלה, תיווך לשוחד עם ראש הממשלה ובסעיף 9 אתם כותבים בפירוש שהסיכוי, למה צריך לאסוף ראיות? אתה אומר לא, אני פשוט לא יודע, זה אחי מכחיש אני לא יודע אפילו את מה, זה אפילו לא את אחי, זה מילים ברורות וכתובות.
כתוב ככה, הסיכוי לאיסוף ראיות ומידע רלוונטי במקרה הנדון באמצעות האזנת סתר הינו משמעותי וממשי.
עכשיו, למה? התשובה מופיעה – כי ברשותנו אינדיקציות לכך שאשל מוסיף ומקיים קשר טלפוני עם החשוד העיקרי. זאת אומרת שהשאלה למה שתוכל לאסוף ראיות בסיכון ממשי ומשמעותי, זה בגלל שנתן אשל מדבר עם ראש הממשלה, זה מה שכתוב פה.

ברנור: אבל אני אומר עוד פעם, נשוא הצו זה נתן אשל, נתן אשל נמצא באמת  בקשר עם ראש הממשלה  וזה מופיע, אבל נשוא הצו זה נתן אשל. נכון, חלק מהחשדות זה תיווך בשוחד ויש לזה גם זיקה לראש הממשלה, זה כן.

השופט משה בר-עם: אדוני אומר שעל פי הצו אין מניעה להאזין לאותן שיחות שמקיים מר אשל עם מר נתניהו, בכך שמר נתניהו משוחח עם מר אשל ואז ממילא גם מאזינים לדברים שמר נתניהו אומר, זה מה שאדוני אומר?

ברנור: כל השיחות שחוסות תחת חיסיון, אם זה ראש ממשלה, נבחר ציבור וכו', זה החיסיון, ככה גם כתוב בצו.

השופט בר-עם: אני שאלתי את אדוני שאלה אחרת ואדוני עונה לי על חיסיון, שאלתי אם אדוני חשוב שאין מניעה אם אתה מקבל את הצו כאשר מתנהלת שיחה טלפונית בין מר אשל לבין מר נתניהו שממילא בשיחה כזאת שני הדוברים מדברים, אין מניעה על פי הצו לקבל את השיחה שמנהל גם מר נתניהו עם מר אשל באותה מתכונת, אין מניעה?

ברנור: שיחה בין נתן אשל למר נתניהו אסור לי לשמוע

השופט בר-עם: אסור לשמוע?

ברנור: אסור, בוודאי

השופט בר-עם: אז אדוני סבור שהצו הזה הוא צו מוגבל? כי אדוני אומר הוא קיים שיחות עם מר נתניהו, אז ממילא אדוני ישמע את מר נתניהו בעמדה

ברנור: אני מציין שיש זיקה בין מר אשל למר נתניהו אבל אסור לי בתכלית האיסור

השופט בר-עם: אבל בהאזנה אדוני לא סבור שיעלה גם קולו של מר נתניהו?

ברנור: כיוון שנתן אשל הוא לא עובד ציבור, הוא לא נבחר ציבור, הוא נשוא הצו הוא נמצא בזיקה עם

השופט בר-עם: אתה שמעת את השאלה שלי?

ברנור: כן, אני יכול להעלות את ההערכה שיהיו שיחות אבל הן יחסו תחת החיסיון, אסור לי לשמוע אותם.

גילדין (מהפרקליטות): רק שבית משפט יראה את סעיף 8, יש תשובה לכך

עו"ד חדד: אני לא מצליח להבין עוד פעם אדוני, באמת לא יכול להיות שהתביעה פעם אחר פעם תתערב בחקירה הנגדית. יש התנגדות לשאלה שלי? יש התנגדות? ועוד אני אומר לך בשקט אל תעשו את זה.

גילדין: זה תשובה לשאלה, בית המשפט מותר לו לראות, לא התנגדתי לשום דבר

עו"ד חדד: לא, התשובה היא לא נכון, אתה לא יכול להתערב

גילדין: אני מגלה לבית המשפט שהוא יכול לראות את סעיף 8? בית המשפט יודע לבד.

עו"ד חדד: לא כבודכם, אני לא מוכן, אני מבקש שתינתן החלטה שלא יכול להיות שפעם אחר פעם התביעה תפריע למהלך חקירה נגדית. יש סדר לדברים, אני שואל שאלות, אני לא מכיר דרך שבה לא מתנגדים ונותנים תשובות, אתמול אמרו לעד על תשובות של, יפה, תוך כדי, לא יכול להיות שהדברים האלה חוזרים על עצמם פעם אחר פעם, זה לא מתקבל על הדעת. זה לא יכול להיות שככה תתנהל חקירה נגדית.

בהמשך:

עו"ד חדד: איסוף ראיות, אתה כותב פה שהסיכוי לאסוף ראיות ומידע רלוונטי במקרה הנדון באמצעות האזנת סתר הינו ממשי ומשמעותי. אתה מסביר גם למה, כי ברשותנו אינדיקציות לכך שאשל מוסיף ומקיים קשר טלפוני עם החשוד העיקרי, זאת הסיבה שיש איסוף ראיות משמעותי וממשי להשיג ראיות, זו הסיבה לצו.

ברנור: אני אומר עוד פעם, נשוא הצו זה נתן אשל, נתן אשל נמצא בקשר עם ראש הממשלה ואחרים, עוד נבחרי ציבור אחרים, אני לא מאזין לנבחרי הציבור האחרים, אני מציין את זה, אני פועל על פי חוק גם

עו"ד חדד: זה לא נכון מה שאתה אומר

ברנור: אני מציין את זה

עו"ד חדד: זה לא נכון, ודאי שאתה מאזין לנבחרי ציבור אחרים, רק אתה מאזין במסגרת סעיף 8 וסעיף 8 זה אמור להיות בשיחות אקראי,

ברנור: אני

עו"ד חדד: רגע, אתה אמרת משהו, אני אשיב לך. התביעה ניסתה להגיד לך משהו, לבית המשפט ולהטעות את כולם, אז בוא לפחות נתקן את הדברים כי אני רציתי תיכף לנגוע בזה. הצו הזה נועד להאזין לראש הממשלה

ברנור: לא

עו"ד חדד: כן, ולכן אתה, להאזין לשיחות בין נתן אשל לראש הממשלה

ברנור: לא

עו"ד חדד: אז למה, הדבר היחיד שאתה כותב איסוף ראיות, הדבר היחיד שאתה כותב כנימוק להוצאת הצו זה רק כשיש קשר טלפוני בין נתן אשל לבין ראש הממשלה, למה זה מופיע בקטגוריה של איסוף ראיות? תסביר לי

ברנור: יש נימוקים אחרים, אני פה שם את הקשר בין נתן אשל לזהירות והרגישות של הצו הזה ומציין את זה בפני בית המשפט.

עו"ד חדד: תראה, אתה הרי טוען מיני וביי. בסעיף 8 כתוב שיש סיכוי שיהיו שיחות בין ראש הממשלה לבין נתן אשל, אתה רואה את זה?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אז שם הסבת את תשומת ליבו של בית המשפט לסיכוי שיהיו שיחות ביניהם ולכן את הזהירות וכו', את כל זה מיצית בסעיף 8 שהכותרת שלו מבקש להתיר האזנת סתר וכו', חשוב לציין כי בעמדת האזנת סתר נשוא הבקשה יעלו בסבירות גבוהה שיחות עם ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת עליהם חל חיסיון, שיחות אלה יטופלו בהתאם לחוק ועל פי נהלי משטרת ישראל.
תיכף נדבר על זה, אבל סעיף 9 יש לו כותרת אחרת, איסוף ראיות, לא זהירות, לא צו בית המשפט שיכול להיות גם, אלא זה משהו אחר, זה הסיבה למה אתה, לפי התקנות דרך אגב, תקנות חוק האזנת סתר, צריך לציין למה חושבים שהאזנת הסתר תהיה אפקטיבית כדי לאסוף ראיות ולכן זה מופיע פה. יש … שעליו כותבים את הבקשות האלה ואז עם ההסבר שלך לאיסוף הראיות יש הסבר אחד ויחיד, תראה אותו, אין שום הסבר אחר, ההסבר היחיד שמופיע הוא שברשותנו אינדיקציות לכך שאשל מוסיף ומקיים קשר טלפוני עם החשוד העיקרי שאתה כבר השבת לי שזה ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ברנור: אני אומר עוד פעם, נשוא הצו הוא נתן אשל אין לי שום כוונה לאסוף חשוד עיקרי מר נתניהו אבל אני מציין את הקשר והזיקה מתוך זה שסביר להניח שהיו שיחות כי הוא נמצא איתו בקשר.

עו"ד חדד: ולמה לא כתבת משהו אחר באיסוף ראיות?

ברנור: אז ככה כתבתי

עו"ד חדד: תגיד לי, שיחות עם מי רצית למצוא? בוא תסביר לי, למשל, אני אומר לך שזה רק עם בנימין נתניהו, בוא תגיד לי בבקשה, ניקח את העבירות, יש לנו תיווך בשוחד, לקיחת שוחד, קשירת קשר לביצוע פשע, אישרת לי שכל העבירות האלה הצד השני של העבירה זה מר בנימין נתניהו לשיטתכם. נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: שיבוש הליכי חקירה גם בנימין נתניהו?

ברנור: אני לא זוכר מה הכל אבל תיווך בשוחד בטח ובטח

עו"ד חדד: יופי, וגם לקיחת שוחד, וגם קשירת קשר לביצוע פשע, אז עם מי ידבר נתן אשל בנושאים האלה? על מי חשבתם? הרי כל האירועים פה, בואו נעלה את מה שחברי קודם ביקש, סעיף ג', א', ב', ג', הסעיפים הקטנים.
הנה, קבלת שוחד בעניין ישראל היום, באיזה שנים אילו? 2007, 2008? מתי זה כל האירועים האלה שמתוארים פה? נכון? עשר שנים לפני שאתם מבקשים את הצו בערך? ערוץ 10, מה … שש שנים לפני שמוציאים את הצו, אתה רואה את הדברים?

ברנור: כן

עו"ד חדד: יותר משש, זה שבע שנים לפני שמוציאים את הצו, אני שמח לדעת אם תוכל להסביר לי מה חשבתם שתשמע בהאזנות סתר של נתן אשל ועם מי הוא ידבר על אירועים שהתרחשו והסתיימו לשיטתך לפני עשר שנים?

ברנור: צו האזנת סתר עולה מתוך הנחה ומתוך רצון לאסוף ראיות יחד עם פעולות חקירה שאתה עושה, זה מבוסס על תשתית מודיעינית, יש עכשיו הליך של חקירה, בדיקה, ככה אנחנו עושים בכל צו

עו"ד חדד: בוא נתקדם, בוא נתקדם, חבל על הזמן. אתה יודע, שאלה אחרונה בנושא הזה, אני רוצה להתקדם שלפי החוק אסור להאזין לראש ממשלה?

ברנור: בוודאי

עו"ד חדד: ואם בכלל מדברים בשיחה שאתה מדבר עליה בסעיף 8 שמותר לכם לאסוף אותה זו רק שיחת אקראי עם מי שחל עליו חסינות ואסור מראש לבקש צו נגד אדם שיודעים שהוא הולך לדבר עם מי שיש לו חסינות? זה דבר שאתה יודע?

ברנור: להוציא צו האזנת סתר לאדם שהוא לא נבחר ציבור אבל סביר שיעלו שיחות שהוא מדבר עם נבחר שיחות, אנחנו פועלים על פי כללי דין,

השופט בר-עם: נכון, אבל פה מטרת הצו זה לאתר שיחות עם ראש הממשלה.

ברנור: לא, המטרה של הצו

השופט בר-עם: אתה אומר מקיים קשר טלפוני עם החשוד העיקרי

ברנור: כן, אבל המטרה של הצו

השופט בר-עם: אדוני לא מבקש שיחה להאזין למר אשל שהוא כן שיחות עם גורמים אחרים אלא בעיקר, כך אדוני כותב, איסוף הראיות בנוגע לשיחות וקשר טלפוני עם החשוד העיקר, כלומר זה לא יהיה שיחת אקראי, זה שיחה שאדוני מכוון לשיחה ופה עולה השאלה למה זה אפשרי?

ברנור: לא. לא

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »