יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 28! צו הפגסוס לנתן אשל כדי להאזין לנתניהו - המשטרה/פרקליטות הבינו שאשל מדבר עם נתניהו בקווי והרחיבו את הצו גם לקווי. ברנור מתחמק: לא זוכר את זה, אני לא הוצאתי את הצו, אין לי הסבר למה החליטו להוריד את עמדת האזנה באופן מיידי אחרי שבועיים

כתבה מס' 28 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: תגיד לי יומיים אחר כך אתם מבקשים עוד צו כזה לטלפון הקווי של נתן אשל נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: למה?

ברנור: כי כנראה שהוא משתמש גם בקו בזק שלו

עו"ד חדד: עלה?

ברנור: כנראה, כן

עו"ד חדד: איך זה עלה?

ברנור: עלה כנראה מהשיחות שהוא לא רק משתמש בסלולרי, משתמש גם בקו בזק משהו חריג במחוזותינו אבל הוא עושה את זה.

עו"ד חדד: שהוא משתמש גם בקו הבזק שלו?

ברנור: כן

עו"ד חדד: וגם פה את אותו דבר, את אותה בקשה עם ראש הממשלה? תראה, איסוף, קשר טלפוני?

ברנור: זה אותו צו

עו"ד חדד: תגיד לי, בקווי, הרי בקווי הוצאתם פירוט שיחות עם מי הוא מדבר?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: כדי לראות עם מי הוא מדבר?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שבקווי נתן אשל מדבר רק ואך ורק עם ראש הממשלה?

ברנור: אני לא זוכר את זה

עו"ד חדד: אני אומר לך

ברנור: אני לא הוצאתי צו,

עו"ד חדד: יותר מזה אני אומר לך,

השופט עודד שחם: מר חדד הוא איננו זוכר

עו"ד חדד: עוד שנייה אדוני, אני מנסה ברשות אדוני כי זה נקודה קריטית שיש בה שקר מובהק בתשובות של ראש יאח"ה אני רוצה לבוא ולפרוט אותם כי אנחנו נבקש את החומר.
אני אומר לך שהדבר היחיד שעלה בשיחות שהאזנתם כי אני יודע איך עוברות השיחות לראש הממשלה, מתקשרים דרך הסלולר ואז מבקשים ממך לדבר בקווי עם ראש הממשלה, זה הנוהל, אין אף אחד, אני לפחות, אין, לא מדבר עם אף אחד בקווי מעולם חוץ מזה שמלשכת ראש הממשלה מחייגים אלי אומרים אליך חייגו אליך לקווי, כך דרך אגב עושים כולם, לא רק איתי, זה עניין של ביטחון מידע ולכן אני אומר לך שהצו לקווי הוא בגלל ששמעתם בשיחות בסלולר שלשכת ראש הממשלה מחייגת לנתן אשל ואומרת לו ראש הממשלה רוצה לדבר איתך אם אפשר לחייג אליך לקווי. נכון או לא נכון?

ברנור: לא נכון

עו"ד חדד: מצוין, אנחנו נגיש בקשה בנושא לבית המשפט, תזכור, זה ייבדק, אני נותן לך הזדמנות נוספת.

ברנור: שאלת אותי

בהמשך:

עו"ד חדד: תראה, אתה יודע, תראה מה משך ההאזנה, מה כתוב פה?

ברנור: ההאזנה הייתה לחודש.

עו"ד חדד: מה כתוב? משך ההאזנה מה כתוב?

ברנור: אני רואה בצו פה

עו"ד חדד: מה כתוב בבקשה? כמה ביקשתם?

ברנור: ביקשנו לפי מה שאני רואה פה מ-6 במרץ עד 6 באפריל

עו"ד חדד: לכן אני שואל אותך מה כתוב, אני מכיר את הצו,

ברנור: רשום פה חודשים אבל פה בצו כתוב שהוא מ-6 במרץ עד 6 באפריל, זו גם ההחלטה

עו"ד חדד: אתה רוצה להקשיב לשאלה שלי?

ברנור: כן

עו"ד חדד: למה פה כתוב חודשים?

ברנור: לא יודע

עו"ד חדד: מה זה, עוד טעות? אני רוצה להבין כי אני רואה משך ההאזנה כתוב חודשים, אני רק רוצה להבין, באמת כתוב בסעיף 1 יש תאריך של חודש נקוב, במשך ההאזנה כתוב חודשים, אם אתה יכול להסביר לי את הפער? נעשה את זה אפילו בלי מהלך

ברנור: לא.

עו"ד חדד: לא יכול, בסדר, טעות?

ברנור: לא יודע להסביר

עו"ד חדד: לא יודע להסביר

ברנור: הבקשה הייתה לחודש

עו"ד חדד: תראה, בכל מקרה לא רק הבקשה לחודש גם הצו הוא לחודש נכון? קיבלתם צו לחודש?

ברנור: לחודש, כן

עו"ד חדד: אבל לא האזנתם לחודש?

ברנור: נכון

עו"ד חדד: האזנתם לשבועיים. אתה יודע להגיד לי למה? למה האזנתם רק לשבועיים?

ברנור: הייתה הנחיה שהגיעה אלי מראש אח"ם והוא סוברני להחליט, גם ראש להב, גם אני להוריד עמדה.

עו"ד חדד: להוריד עמדה?

ברנור: כן, להפסיק את ההאזנה

עו"ד חדד: ואם אני אומר לך שההנחיה הייתה להוריד באופן מיידי את העמדה?

ברנור: להוריד עמדה

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שההנחיה הייתה להוריד באופן מיידי את העמדה?

ברנור: אם ההנחיה היא להוריד עמדה זה עכשיו להוריד את העמדה

עו"ד חדד: להוריד באופן מיידי.

השופט בר-עם: אדוני יודע להסביר למה, מדוע?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: לא יודע להסביר?

השופט בר-עם: אדוני לא שואל? ראש היחידה לא מקבל את המידע הזה?

ברנור: ראש אח"ם סוברני, אני קיבלתי את זה למיטב

השופט בר-עם: זה נכון, סוברני שמענו כל היום,

ברנור: קיבלתי למיטב זיכרוני מהעוזרת שלו או מהעוזר של ראש להב, לא שואל שאלות, כמו שלא שאלתי שאלות על הרבה פעולות שהפסיקו באמצע. אני אמרתי את עמדתי, אמרתי את עמדתי שצריך להמשיך, כן.

עו"ד חדד: אז אני שואל שוב את השאלה של כב' השופט ברעם כי אני באמת מתקשה להבין את זה.
הרי אתה לא פיון, אתה לא אחרון בשרשרת, אתה ראש יאח"ה בכבודו ובעצמו, המפכ"ל פעם יגיד שאתם מפילים ממשלות, אתה לא שואל שאלה כשאתם מאזינים לנתן אשל תראה אילו עבירות, תסתכל, תראה איזה שורה של עבירות הכי חמורות שיש לנו מפילים את העמדה, בית משפט נתן לכם צו לחודש, או אפילו חודשים כמו שראינו שרציתם, למה אחרי שבועיים אתם מפילים את העמדה?

ברנור: אני אמרתי בזהירות הראויה שהעמדה הזאת היא חשובה מניבה שיחות שמעלות חשד ממשי, וצריך להשאיר אותה, החליט ראש אח"ם.

עו"ד חדד: או, יופי, זה התשובה שרציתי לשמוע, זו התשובה שרציתי לשמוע, זאת אומרת זו עמדה חשובה, מניבה שיחות נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: כן, וראש אח"ם אומר לך להפיל אותה באמצע

ברנור: כמו שהוא אמר גם בתיקים אחרים

עו"ד חדד: ולא שאלת למה?

ברנור: לא שאלתי למה כי בתיק הזה אמרתי לך הרבה פעולות נעשו, אני המלצתי ככה, ברגע האחרון הפסיקו, ברגע האחרון הורידו, ברגע האחרון ביטלו, זה היה התהליך של התיק הזה.

עו"ד חדד: אני אגיד לך מה הקושי שלי ולכן אמרתי לכבודכם שאנחנו כמובן נפנה בבקשה, אני עובר על רשימת חומרי החקירה, אין לי ברשימת חומרי החקירה רמז או זכר לשיחה רלוונטית או שיחה נוגעת…

בהמשך:

עו"ד חדד: בסדר, נבדוק. אז אתה אומר, אדרבא זה עוד יותר חשוב, אז אתה אומר שהשיחות שהן אפילו רלוונטיות שהעמדה מפיקה ראיות ופתאום אתה מקבל הנחיה להוריד באחת את העמדה ואתה לא שואל שאלה למה?

ברנור: לא, זה לא פעם ראשונה

עו"ד חדד: לא פעם ראשונה. מה עוד היה בתיק שלנו שחתכו אותך באמצע בניגוד לדעתך?

ברנור: הסברתי באריכות, אני ביקשתי בקשות, בחלק מהמקרים היה צו חיפוש אמרו אל תממש, בחלק אם היה פעולה כזאת ברגע האחרון שינו לי, זה היה אופיו

עו"ד חדד: לא באופן כללי, באופן פרטני

ברנור: אני הסברתי את אופיו וצביונו של התיק הזה שחרג מכל תיק אחר שהייתי מעורב בו

עו"ד חדד: אני שוב שואל אותך

ברנור: אז אני מסביר לך עוד פעם, זה תיק שחרג באופיו, צביונו, במהלכו מכל תיק אחר שהייתי מעורב בו, בתיק הזה מי שניהל בתוך משטרת ישראל ראש אח"ם וגם היועץ המשפטי ולא אחת דברים שביקשתי שהם בסיס של כל חקירה פעולות במקביל, חקירה במקביל וכל מיני דברים לא אישר, לא אישר צו חיפוש, לא אישר הרבה דברים אחרים, כיבדתי את זה.

עו"ד חדד: זה בדיוק הדברים שאלדד יניב מספר שזה נורא מעניין מאיפה הוא ידע להגיד את הדברים האלו אז אבל השאלה שלי היא, אתה אמרת, למעשה גם אמרת לי גם שהיועץ, מה, הוא ניהל את החקירה הוא אמר לכם מה לעשות? איזה הפעולות לעשות, איזה פעולות לא לעשות?

ברנור: היועץ המשפטי בחר לאשר כל דבר.

עו"ד חדד: אז למעשה זה מנהל צוות החקירה דה פקטו,

ברנור: הוא שאמרתי קודם במובן מסוים החקירה שאז הייתי מעורב בה שונה מכל חקירה שהייתי מעורב, שותף, פה היועץ המשפטי הגם שעל פי חוק הוא צריך לתת אישור רק לפתיחה בחקירה פה הוא בחר לאשר כל תג ותו בחקירה הזאת

עו"ד חדד: מצוין, אז הוא מנהל צוות החקירה.

ברנור: כולל פעולות חקירה, כן

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »