יומן הבוקר
ארנון מילצ'ן (צילום מסך)
חשיפה ‼ קטעים נרחבים מתוך עדותו של ארנון מילצ'ן במשטרה – עדות מזכה לנתניהו – עדות שהפרקליטות מנסה לדחות ולהסתיר. זאת השיטה של הפרקליטות: לדחות את העדים הלא נוחים עד אין קץ בתקווה שנתניהו יגיע להסדר טיעון

הפארסה של הפרקליטות סביב עדותו של ארנון מילצ'ן ודחייתה למועד לא ידוע, שלא על-פי מה שתוכנן, רק מחדדת את השאלה: האם עדות מילצ'ן מסייעת לנתניהו או מזיקה לו?
כי אחרי ההתרסקות של הדס קליין ויונתן חסון – מילצ'ן הוא העד המרכזי שנותר.

ובכן, מקטעים שאני חושף פה עולה בבירור שעדות מילצ'ן היא בהחלט עדות מזכה לנתניהו בליבת כתב האישום.

מילצ'ן, כבר הסברתי, לא ממש שש להגיע לישראל מסיבותיו הוא (ענייני מיסים) אבל האינטרס של הפרקליטות הוא בבירור לדחות את עדותו כמה שיותר, כי זו שיטתה של הפרקליטות: לדחות את העדים הלא נוחים לה עד אין קץ בתקווה שנתניהו יגיע להסדר טיעון.

***

הנה הקטעים המשמעותיים שאמר מילצ'ן שסותרים כאמור את ליבת ותיזת כתב האישום. אמנם, מילצ'ן אמר גם כבר דברים פוגעניים על משפחת נתניהו אבל מדובר ברכילויות שלא רלוונטיות כלל לליבת כתב האישום.

1. מילצ'ן מודה: החברות ביני לנתניהו היתה אמיתית.

מילצ'ן: כשהוא (נתניהו) לא היה בתפקיד ציבורי התחילה החברות שלנו.

וכשהוא הפסיד, פרש מהחיים הציבוריים התחילה החברות שלנו.

חוקר: אוקיי.

מילצ'ן: חברות אמיתית.

בהמשך:

מילצ'ן: מה שקורה ביבי היה לפעמים או הרבה פעמים אה… מספר פעמים לא הרבה פעמים אבל מספר פעמים בדרכו לקיסריה עוצר (לא ברור) … בהתראה קצרה, בוא תשב על הצוק נקשקש אל תשכח ש… יש בכל זאת עבר.

זהו סיפור קטן שמלמד על חברות של ממש – נתניהו, למרות הלו"ז העמוס שלו, והלחץ, מוצא זמן לעצור באופן ספונטני בביתו של מילצ'ן בבית ינאי, כדי "לקשקש על הצוק".

2. מילצ'ן הודה: נתניהו לא עזר לי בעסקי

חוקר: תשמע, בדרך, (מילים לא ברורות) בדרך ישירה או עקיפה, היו, אתה ביקשת ממנו שיעזור לך בעסקיך, בדרך זו או אחרת בארץ?

מילצ'ן: לא רק שלא ביקשתי, אלא זעמתי עליו שהוא נהיה שר אוצר. וקנינו אז בזמנו את אה… הסוכנות של, של [סו]זוקי ו… הוא, יום אחרי זה, הוא ידע שיש לי את זה. אהה… אישר שאסור להעביר חלקי חילוף אה…

מילצ'ן: תודה רבה. אמרתי לו. זה ממש חבר טוב.

חוקר: אז מה הוא אמר לך?

מילצ'ן: ואז הוא אומר לי "אני שר אוצר, זה מה שטוב למדינה". וזה היה כל הכבוד. אני מוכרח לומר להגנתו, שהוא לוקח את תפקידו ברצינות מלאה, הוא, יש בו משהו מש… משיחי, הוא חושב ש… זאת אומרת, ה…

חוקר: הוא רואה בכאילו בעצמו…

מילצ'ן: גם בשיחות הוא חושב שהוא, אני לא מזלזל בזה, שהוא מגן על, על, הישות היהודית מול דוד וגלית, האיראנים, עם פצצות, עם הקונגרסים על, אין לו פחד. הוא אמר לי, דרך אגב, שבאפריקה, באפריקה מצאו פיל עם עור של ביבי.

חוקר: מה?

מילצ'ן: באפריקה מצאו, הוא, הוא מספר שבאפריקה מצאו פיל עם עור של ביבי. הוא לא מפחד. הוא לא נוגע, לא כלום. הולך.

חוקר: או קיי. אז מעולם לא ביקשת ממנו עזרה בשום דרך שהיא…

מילצ'ן: ממש לא.

חוקר: שקשורה לעסקיך.

מילצ'ן: ממש לא. דרך אגב, אני, אם הייתי מבקש, הוא לא היה נותן".

3. מילצ'ן הודה: נתניהו מעולם לא ביקש ממנו סיגרים

חוקר: מחומר החקירה עולה כי הדרישה לאספקת בקבוקי שמפניה ורודה וקופסאות סיגרים עולה מצד הזוג נתניהו, גם כאשר אתה בכלל לא נמצא בישראל. תגובתך.

מילצ'ן: נכון. אני רוצה לתקן את זה. רק הדרישה לקבלת ורודים. לא זכור לי אספקת עלים כשאני לא בארץ".

בהמשך:

חוקר: …הוא ביקש את זה (סיגרים) ממך דרך אגב?

מילצ'ן: לא.

חוקר: הוא לא ביקש ממך?

מילצ'ן: אף פעם.

חוקר: אתה הצעת?

מילצ'ן: הייתי אומר לו ביבי אני מביא לך סיגר.

כלומר, דרישה מעולם לא באה מצידו של נתניהו הדרישה מעולם לא הייתה דרישה ביחס לסיגרים. מתן הסיגרים נעשה מרצונו הטוב והחופשי של מילצ'ן, כחלק מהדרך שבה הוא ביטא את החברות העמוקה בינו לבין נתניהו.
לכן, הניסיון להדביק לנתניהו תכונות ופעולות שנעשו ביחס לשמפניות, שנתניהו מעולם לא שתה ומעולם לא ביקש, נידון לכישלון.

4. מילצ'ן הודה: חילקתי סיגרים גם לאורחים שאינם נתניהו (בניגוד לעדות קליין)

מילצ'ן: בא חבר, מי שרוצה סיגר תמיד יש סיגר… אפילו קופסה לפעמים.

בהמשך:

מילצ'ן: תמיד יש פה סיגרים ויין… ושמפניות

חוקר: שהסיגרים זה יש כאילו לאורחים…

מילצ'ן: כן.

חוקר: שאם מגיעים אז אתה נותן מה, מחלק לאורח הוא יוצא לעשן או לשתות?

מילצ'ן: בין, בין, בין שני סיגרים לקופסה.

חוקר: אתה נותן לאורחים קופסה במתנה? כמו לזוג נתניהו?

מילצ'ן: בערך חצי קופסה, אני יודע, מה שפתוח…

5. מילצ'ן הודה: קניית התכשיט לשרה נתניהו נעשתה על בסיס ייעוץ משפטי שעשה נתניהו

מילצ'ן: מה, מה אני לא… היא ביקשה, זה בסדר, זה… שרה, אני זוכר, אני רוצה לשמוע את זה מבעלך. מתקשר למחרת הוא אומר שמע היא שותתת דם. תעזרו, תעזרו לה, תעזרו לה. שוחטים אותה כל יום בעיתונות, במדיה. זה בסדר.

חוקר: היא ידעה שאתם מדברים על תכשיט?

מילצ'ן: אני חושב שכן.

חוקר: ומה זאת אומרת, כלומר… מה זה בסדר, הוא אמר לך אם הוא התייעץ עם גורם כלשהו או ש…

מילצ'ן: הוא אומר… כן, שאלתי זה בדוק, זה זה, הוא אומר לי מאה אחוז.

חוקר: הוא אמר לך ואתה זוכר (מילים לא ברורות).

מילצ'ן: אני זוכר אמרתי תתייעץ… זה בדקתם עם היועץ המשפטי או משהו כזה. לא זוכר את המילים במדויק, הוא אמר לי כן בדוק זה בסדר. בין חברים לחברים אין הגבלה.

חוקר: אה-הא. והוא אמר לך עם מי הוא התייעץ? אתה זוכר? או שהוא, או שלא פירטתם…

מילצ'ן: לא, כל…

חוקר: הוא רק אמר שהוא התייעץ?

מילצ'ן: הוא אמר שהוא התייעץ עם… אני לא זוכר אם אני אמרתי עם היועץ, עם היועץ המשפטי או עם הרשויות המשפטיות… משהו באזור הזה.

חוקר: אתה שאלת אותו אם הוא התייעץ עם איזה גורם משפטי בעניין הזה.

מילצ'ן: בדיוק. כן.

חוקר: והוא אמר לך שכן.

מילצ'ן: כן שזה הכל…

חוקר: אתה לא זוכר אם הוא אמר לך עם איזה גורם.

מילצ'ן: נכון.

אגב, כל השיח הזה רק ממחיש שכל סיפורי קליין על תכשיטים נוספים (מחוץ לכתב האישום) בעשרות אלפי דולרים מנותק מכל מציאות.
מה, אם נתניהו ביקש ייעוץ משפטי על תכשיט של 10000 שקל, הוא לא יבקש ייעוץ משפטי על תכשיטים בעשרות אלפי דולרים?

6. מילצ'ן הודה: אין לי שום אינטרסים כלכליים אצל נתניהו

חוקר: האם יש לך או היו לך אינטרסים כלכליים בארץ?

מילצ'ן: אין לי שום השקעות בארץ. ההכנסה העיקרית שלי היא מעסקי הקולנוע. זכיתי בשלושה פרסי אוסקר על סרטים שלי בארה"ב…

חוקר: האם החברות שלך עם ביבי קשורה לאינטרס כלכלי או אינטרס אחר שלך?

מילצ'ן: כפי שאמרתי אין לי שום אינטרס כלכלי בארץ. כל העסקים שלי בחו"ל ויש לי קשרים רבים בכל העולם. אין לי צורך או אינטרס כלכלי אחר מביבי או שצומחת לי איזו תועלת ממנו למעט האפשרות לנסות ולדבר אתו על תפיסות העולם שלי.

7. מילצ'ן הודה: נתניהו לא סייע לי עם הוויזה

מילצ'ן: תשעה, תשעה חודשים התהליך הזה לקח. אז אל תגיד לי שביבי סידר לי ויזה… אז, אז עם כל הכבוד… למרות ביבי… קיבלתי ויזה… ואלף ג'ון קרי לא נותן ויזות ולא שפירו אלא המשרד לביטחון המולדת בדקו אותי מאלף ועד תו.

גם בהמשך החקירה התעקש מילצ'ן שהוויזה שלו הוארכה למרות ראש הממשלה ויחסיו העכורים עם הממשל האמריקאי

חוקר: זאת אומרת, ממה שאני מבין ממך, אתה אומר באיזשהו… שנתניהו לא עזר לך בעניין הזה בכלל.

מילצ'ן: ממש לא…

חוק: חוץ משיחת טלפון אחת עם שפירו…

מילצ'ן: ממש…

חוקר: שהוא אמר…

מילצ'ן: ממש לא. אני אומר לך את זה עכשיו למרות נתניהו אני אומר את זה ברצינות עכשיו.

חוקר: למה למרות נתניהו?

מילצ'ן: כי לא הייתה אהבה גדולה בין אובמה ונתניהו…

8. מילצ'ן הודה: נתניהו לא סייע לי בבקשה להארכת הפטור ממס

חוקר: דיברת על זה עם נתניהו על העניין הזה?

מילצ'ן: מה פתאום. מילה לא. הוא לא יודע מזה אפילו.

ובהמשך, כאשר נשאל האם שוחח עם נתניהו על הפטור ממס השיב בשלילה. רק לאחר שנשאל שוב ושוב, נזכר מילצ'ן, כי שוחח עם נתניהו, אגב אורחא, על כך שפנה לשר האוצר, יאיר לפיד, שעבד אצל מילצ'ן בעבר, כדי שיבחן אפשרות להאריך לו את הפטור לעשר שנים נוספות.

חוקר: דיברת עם נתניהו על החוק?

מילצ'ן: מה פתאום.

חוקר: לא דיברת איתו?

מילצ'ן: בחיים לא.

חוקר: גם לא על התיקון לחוק שהיה באלפיים (לא ברור).

מילצ'ן: אה על התיקון כן. לא… היה בחוק בזמנו… בהתחלה… סעיף שמאפשר הארכה של עשר שנים נוספות. ואז באתי ליאיר לפיד שהיה שר האוצר למרות שהוא עבד אצלי בזמנו (לא ברור) וזה ואז הוא מינה איזו בחורה (לא ברור) פיני רובין לבקש אה… אה… אה… הארכה (לא ברור) אה… אה… אה… אחרי תקופה או התחלה מחדש.

יאיר מינה איזה בחורה שלא גמרה (לא ברור) אז עזב את הממשלה ו.. זה סוף הסיפור נתניהו לא היה מעורב בחיים אה… בנושא מס.

חוקר: יאיר לפיד בכובעו הוא כשר האוצר?

מילצ'ן: סליחה?

חוקר: דיברת עם יאיר לפיד כשהוא היה שר האוצר?

מילצ'ן: כשהיה שר האוצר כן באתי אליו (לא ברור) שר האוצר

חוקר: וביבי לא באמת?

מילצ'ן: לתושב חוזר? לא. דיברתי איתו על זה. … אבל לא… לא פניתי אליו

חוקר: מה דיברת איתו על זה?

מילצ'ן: שיאיר… סיפרתי לו שזה… ש… שיש חוק… יש דבר כזה… הוא שאל אותי זה הייתה שיחה חולין לחלוטין…

חוקר: מה זה שיחת חולין על תיקון החוק? נו בחייאת (לא ברור)

מילצ'ן: לא. זה לא. לא. לא. לא. לא. לא. אל… אל… לא. זה לא תיקון חוק. זה היה בחוק. היה בחוק שיש מצב של הארכה ולא… ו… יאיר שהיה שר האוצר היה צריך לתת לי את התנאים היה… בחוק היה כתוב שתוך תשעה חודשים צריך לתת אה… ו… לא נתנו לי. וזהו. ואז מחקו את העסק הזה (לא ברור) לגמרי לדעתי.

למרות לחציו של החוקר, מילצ'ן התעקש שמדובר היה בשיחת חולין ובשום פנים ואופן הוא לא ביקש מנתניהו לסייע לו בעניין; ואף ציין שנתניהו לא הציע סיוע שכזה מיוזמתו

מילצ'ן: … אבל במקרה הזה אמרתי לו פשוט ניסיתי עם יאיר (לפיד) הוא מטפל בזה

חוקר: אמרת לו ניסיתי עם יאיר

מילצ'ן: והוא מטפל בזה

חוקר: ומה הוא אמר לך?

מילצ'ן: (לא ברור) יופי

חוקר: מה זה היופי הזה?

מילצ'ן: (לא ברור) אני שמח לשמוע זאת אומרת הוא לא… לא…

חוקר: אני צריך… אני צריך להתערב? אני רוצה שאני אתערב.

מילצ'ן: לא. לא. לא.

חוקר: ביקשת שהוא יתערב?

מילצ'ן: לא.

חוקר: כשאתה אומר לו את זה מה למה אתה אומר לו את זה אז שדיברת עם יאיר? מה אתה מעדכן אותו?

מילצ'ן: סתם סיפרתי

חוקר: למה היית צריך להגיד

מילצ'ן: באמת שזה היה סתם זה לא היה… אני אה… אה… לא… אתה יכול לעשות לי כמה שאתה רוצה ככה אבל זה לא. לא. לא. ממש לא אה… לא… לא…

בהמשך:

מילצ'ן: אם זה עלה אם זה עלה זה עלה אה… כמה שזה לא מתקבל על הדעת המילה שיחת חולין זה עלה במסגרת אה..אה.. שיחות על עשרים דברים אחרים אה… ש… אה… שיכול להיות שהזכרתי שדיברתי עם יאיר והוא מטפל בזה. זה מקסימום ש… ש…

מילצ'ן היה חד ועקבי בעניין הזה – הוא מעולם לא פנה לנתניהו כדי שיסייע לו בעניין הארכת הפטור ממס לתושב חוזר:

חוקר: עם ביבי דיברת על הנושא?

מילצ'ן: על תושב חוזר? מה פתאום

חוקר: מעולם לא? למה? למה לא?

מילצ'ן: כי הוא לא פונקציה בנושא הזה.

9. מילצ'ן הודה: נתניהו לא סייע לי באפשרות למיזוג קשת-רשת (פילבר התבקש אז לתאר רק את התמונה הרגולטורית באפשרות המיזוג).

חוקר: או-קיי מה קורה אז?

מילצ'ן: מה קורה אז? אודי מודיע לנו שאין שום אפשרות להגיע להסכמים עם מוזי (ורטהיים ז"ל, בעל השליטה בקשת).

חוקר: ומה עם שלמה פילבר? שבלי קשר היה אמור לבדוק לך את הנושא הזה?

מילצ'ן: הודענו שאין אין מה אין לא לא הצלחנו להגיע להסכם.

חוקר: לא הוא אומר לך שהוא בדק וזה לא אפשרי מה אומר לך פילבר?

מילצ'ן: לא לא הגענו.

חוקר: (מילים לא ברורות).

מילצ'ן: לא הגענו לשלב הזה.

מילצ'ן: לא הגעתם לשלב הזה?

מילצ'ן: לא הגענו לשלב הזה.

חוקר: שוחחת עם נתניהו על העניין הזה? על הבדיקות על מה שקורה?

מילצ'ן: לא.

מילצ'ן למעשה סיפר שהצדדים לא הגיעו להסכמות ראשוניות ובסיסיות ביותר – האם ברצונם להתמזג וכיצד – ולכן אפילו לא ניתן היה לנסח את השאלות המתאימות כדי לקבל תשובות, ולו אינפורמטיביות, בתחום הרגולציה; בוודאי שלא היה מקום לדבר או לבקש סיוע.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »