יומן הבוקר
דני יופה, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
החוקר המרכזי של הדס קליין מפוצץ לליאת בן ארי את תיק 1000. דני יופה לעו"ד עמית חדד: "מסכים איתך שאי אפשר להסתמך באמירה בעלמא של הדס של החלוקה הזאת (סיגרים ושמפניות) של מה ניתן לראש הממשלה". הפרוטוקולים מדברים❗

הפרוטוקול הרשמי של יומה השני של עדות דני יופה, החוקר המרכזי של הדס קליין, התפרסם אתמול והוא גדוש באמירות שמפוצצות לפרקליטות את תיק 1000.
בראשן: שאי אפשר להסתמך על אמירות בעלמא של הדס קליין על חלוקת השמפניות והסיגרים לבני הזוג נתניהו.

האמירה הדרמטית הזו היא מהלומה לליאת בן ארי ושות' שעשו בדיוק את מה שיופה אמר שאסור: הסתמכו בכתב האישום על הבל פיה של הדס קליין.

***

הנה הקטע הדרמטי מחקירתו הנגדית של יופה ע"י עו"ד עמית חדד; בימים הקרובים אביא קטעים נוספים משמעותיים מתוך עדות יופה.

עו"ד חדד: אז תראה מה אתה אומר לה שזה באמת אולי האמירה אולי הכי מדהימה בתיק. אתה אומר לה במילא הכל אנחנו בודקים, איך אתם בודקים את הכל? זה כבר אתה אמרת, לא מישהו אחר,

יופה: בודקים, כן, באמצעות, זה ב-13 לדצמבר אני אומר לה?

עו"ד חדד: כן

יופה: יפה זה אומר שזו תחילת, פחות או יותר תחילת חקירתה של הדס, שאנחנו בודקים זה אני אומר שאנחנו נמשוך, נבדוק בהמשך החקירה, אנחנו לא נתבסס על איזושהי אמירה בעלמא אוקי?

עו"ד חדד: אבל זה מה שעשיתם

יופה: אני לא יודע מה קרה בסופו של דבר אבל עשו כן,

עו"ד חדד: מה עשו?

יופה: תשמע גבו עדויות מאנשים

עו"ד חדד: שסתרו את הדס

יופה: לקחו מסמכים

עו"ד חדד: שסתרו את הדס

יופה: אי אפשר להגיד אבל שלא עשו איזשהם פעולות בעניין הזה, כדי לתת תוקף לדברים שהיא אמרה.

עו"ד חדד: אבל אין שום דבר שנותן תוקף לדברים שהיא אמרה

יופה: זה עוד פעם, תקשיב, אני לא רוצה אני להיכנס לזה אם עדים אחרים אמרו איזשהם דברים.

עו"ד חדד: אני יכול להראות לך

יופה: יש מסמכים, נלקחו מסמכים, גבו עדויות גם מאנשים שהיו קשורים, כל מיני עובדים של,

עו"ד חדד: סליחה, נעשה את זה כך

יופה: טוב

עו"ד חדד: תסכים איתי שאי אפשר להסתמך באמירה בעלמא של הדס של החלוקה הזאת של מה ניתן לראש הממשלה?

יופה: מסכים איתך

עו"ד חדד: ואם מישהו הסתמך על אמירה בעלמא זה לא בהתאם למה שאתה אמרת, אתה אמרת תראה, במילא הכל אנחנו בודקים ואתה אומר אנחנו נצטרך למצוא פה איזשהו דרך לבדוק את זה, לכמת נכון?

יופה: אני אבקש לא לענות על השאלה הזאת כי מי זה האנשים האחרים?

עו"ד חדד: נתקדם, נתקדם. אתה גם אומר לה דרך אגב, ברור שאי אפשר להסתמך על הבל פה של הדס, אתה גם אומר, את גם לא יודעת, לא ספרת בדיוק

יופה: נכון, נכון

עו"ד חדד: אתה אומר בהגינותך פה גם את אין לך מושג

יופה: נכון, נכון

עו"ד חדד: כן, ואז אתה אומר לה זו הערכה, סברה כמו שאמרנו מקודם והיא אומרת לך נכון. יותר יצא החוצה מאשר נצרך על ידי ארנון, בהחלט ואז אתה אומר לה לא יודע, אחר כך לכמת את זה וזה, לא יודע, ישבו חכמים מאיתנו ויכמתו את זה.

יופה: נכון

עו"ד חדד: לך אין מושג מי החכמים ומה הם עשו?

יופה: החכמים האלה בסוף אני, מן הסתם, מדבר בסוף בסוף על הפרקליטות שיגבשו כתב אישום.

עו"ד חדד: אוקי, בחזקת חכמים אבל הם לא עשו שום דבר כדי לבדוק את זה אף פעם

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: זו לא שאלה אליו.

עו"ד חדד: כן, בסדר, אני מקבל גברתי, בסדר. בוא נמשיך. אתה יודע להגיד למה לא שאלתם את צוות האבטחה של ראש הממשלה, אמרנו שעידן אדירם נשלח למשימה להשיג ראיות אובייקטיביות למספר מפגשים בין ראש הממשלה למילצ'ן וליונתן חסון, אתה זוכר? דיברנו על זה.

יופה: כן

עו"ד חדד: אתה כמי שחוקר את הדס קליין למה לא הצגת לה את זה?

יופה: אני לא מכיר גם ממש את הנתונים, את מה שיצא ממה שעידן הביא

עו"ד חדד: תראה, אומר עידן שהוא הציף את זה, שאל בית המשפט כי לכאורה זה עומד ממש בסתירה חזיתית, אפילו בוא נמקם את זה על ציר הזמן אומרת חברתי ובצדק, באוגוסט עידן יוצא למשימה מעבר לקווי האויב, אוגוסט 2017 והוא מביא סוף סוף ראיות אובייקטיביות בתיק, חשוב, דרך אגב, הצלבה של המון המון המון נתונים, עוד מסד נתונים ועוד מסד נתונים, ועוד מסד נתונים, סוף סוף משהו אובייקטיבי.
אמרנו שיש את דו"ח ריג'נסי, אובייקטיבי, לא אספתם אותו לעולם אבל גם פה הנה משהו אובייקטיבי ומהנתונים האובייקטיביים עולה תמונה שונה לחלוטין ממה שהדס מספרת על מספר מאוד מצומצם של מפגשים, ארבעה, לרבות יונתן כן?
גם ראש הממשלה אצל מילצ'ן, גם מילצ'ן אצלו, מאוד מאוד מאוד מצומצם, עומד בסתירה ואתה חוקר את הדס באוקטובר וייאמר גם לזכותו של עידן אדירם, בית משפט שאל אותו, אז הוא אומר אני מציף את הדברים, ראיתי שזה לא מסתדר, אני מציף את זה.

יופה: מציף?

עו"ד חדד: מציף כלומר הוא אומר שזה אליך ולמומי.

יופה: לא, אז לא אלי, לא מציף, אני אומר לך אני לא מכיר את הנתונים של מה שעידן הביא, אני לא מכיר את הנתונים האלה.

עו"ד חדד: בסדר, זה לא אתה אז אתה פשוט לא טרחת, בכל זאת ראייה אובייקטיבית בתיק סותרת את מה שהדס אומרת,

יופה: לא הכרתי, לא נחשפתי לראייה.

עו"ד חדד: בסדר. אתה זוכר שהדס סיפרה לך את הסיפור הפנטסטי והלא נכון על זה שכשראש הממשלה ו/או רעייתו מגיעים להתארח אצל מילצ'ן אחר כך שמים בבגאז' של המכונית סיגרים או שמפניות, אתה זוכר דבר כזה שהיא סיפרה?

יופה: כן

עו"ד חדד: תגיד, למה לא שאלת את הדס תגידי את ראית את זה? או שזה בכלל משהו שמישהו אחר סיפר לך?

יופה: מבחינתי מה שעד מספר לי זה לא, אם היה לי חשש שזה עדות מפי שמועה אז הייתי מברר את זה.

עו"ד חדד: אבל לא שאלת את זה

יופה: אז כנראה שהבנתי שהיא הייתה עדה לזה, שהיא ראתה, שהיא הייתה נוכחת שם, זאת כנראה הייתה הבנתי, אם הייתי חושב שזה עדות מפי שמועה הייתי מברר

עו"ד חדד: אבל לא שאלת

יופה: אז זה מה שהבנתי אז

עו"ד חדד: זה מה שהבנת. תראה, אתה יודע זה באמת דבר מדהים כי היא מספרת לך את זה, שישה ימים אחר כך פתאום יונתן חסון מספר לך על אותו דבר, על זה שבאים הנהגים, שמים להם בבגאז' את הדברים האלה.

יופה: טוב

עו"ד חדד: שוב, אמרתי לך שהם מדברים אחד עם השני לכן העובדה שהם מספרים והקרבה בזמן פתאום שניהם טורחים לספר על זה, זה לא דבר שהוא, זה דבר שהוא מפתיע הוא פשוט יש לו הסבר מאוד ברור. הדבר המדהים הוא שכל הנהגים שנחקרו, חלקם גם בתקופתך כולם שללו את זה

יופה: מי נחקר בתקופתי? איזה נהג?

עו"ד חדד: לא, האמת שלא, לא בתקופתך, סליחה, אתה עזבת מתי, באוקטובר?

יופה: בדצמבר 2017

עו"ד חדד: אז לא בתקופתך, בסדר, אני אומר לך שכל הנהגים, כולם אחריך, כל הנהגים שללו את זה. לא ראו דבר כזה מעולם. עכשיו, אתה נתקלת בדבר הזה?

יופה: לא.

עו"ד חדד: אבל אתה חוזר הרי לתיק בשלב מסוים, מאוחר יותר, מישהו עדכן אותך?

יופה: לא, לא, אני חזרתי לאיזה אירוע נקודתי שסוף גם לא נכנס לדעתי לכתב האישום

עו"ד חדד: הבנתי. טוב, בסדר. תראה, עוד דבר, עוד חלק מהניסיון לנפח ככה את הדברים, זה ביחס לכמות הפעמים שראש הממשלה התארח אצל מילצ'ן בקיץ 2016.
יונתן מספר לך וגם הדס אבל יונתן פתאום מספר על הקיץ האחרון שהוא, ראש הממשלה, לפי מה שהוא מספר בכלל ראש הממשלה לא עבד, הוא היה רק אצל מילצ'ן כל היום, כמעט כל השבוע פעמיים בשבועיים לפעמים, לפעמים אני הייתי בא, דבר נורא מוזר, הוא אומר, דרך אגב, כל התקופה, כל השנים זה לכאורה עשר פעמים בכל השנים שהוא נמצא ובקיץ האחרון עוד עשר פעמים רק בקיץ האחרון.
עכשיו, זה לא מתקבל על הדעת נאמר בעדינות ואז באמת בקיץ, אנחנו רואים מאוגוסט  2017 יש לנו את הנתונים כבר, אנחנו לא צריכים לסמוך על מה שאומר יונתן חסון, על כמות הפעמים שראש הממשלה היה בקיץ 2016 אצל מילצ'ן, הכל מתועד, ואנחנו יכולים לראות שבאותו קיץ שהיה פעם אחת אצל מילצ'ן.

יופה: איפה רואים את זה?

עו"ד חדד: בטבלה שהכין עידן אדירם.

עו"ד קרן צבירן (מהפרקליטות): אני מתנגדת.

עו"ד חדד: לשיטתנו, אין בעיה לשיטתנו. אתה רואה? לשיטתנו, לשיטתנו אין בעיה, לשיטת הטבלה של עידן אדירם, נעשה את זה הכי פשוט

יופה: אני לא מכיר את הטבלה הזו דרך אגב, ממתי הטבלה הזו, אני לא מכיר אותה

עו"ד חדד: מאוגוסט או ספטמבר 2017 אתה עוד נמצא.

יופה: לא מכיר את הטבלה הזו

עו"ד חדד: בסדר, טוב, נמשיך. אני אומר לך שהמסמכים שקיבלתם שלא כדין מהגברת קליין הם אילו שאישרו, שגרמו לזה שהיועץ המשפטי לממשלה אישר לכם לפתוח בחקירה נגד נתניהו בהקשר הזה. אתה מכיר את הדברים?

יופה: לא

עו"ד חדד: אתה יודע למה היועץ המשפטי פתאום לחקור את הקו הזה?

יופה: לא.

עו"ד חדד: אתה יודע שזה בגלל שהציגו לו מספרים גרועים, שבע מאות אלף שקל וזה מה שהכריע את הכף?

יופה: לא מכיר

עו"ד חדד: לא מכיר, אז אני מתקדם. אתה מכיר מסמך תעבורה, מסמך שהכנתם אז שסוכם את כל המספרים בהתאם למה שהדס אמרה? זוכר את זה?

יופה: אני זוכר שארנון אליעז הכין מסמך אקסל על סמך כל החשבוניות וכו' וזה, זה הדבר היחיד שאני מכיר

עו"ד חדד: אבל זה מסמך התעבורה ששכנע את מנדלבליט לחקור את הדבר הזה

יופה: טוב

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »