יומן הבוקר
כורש ברנור, ארי הרו (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 6 – הציד אחרי נתניהו. ארי הרו אמר לברנור: כל ההזיות של בן כספית על נתניהו זה שטויות והבלים. ברנור להרו: תן לי כל מעשה פסול או פלילי של נתניהו בעשר השנים האחרונות. אני רוצה רשימה, תגיד לי 1, 2, 3, 4, 5 (וזה בלי אישור של היועץ)

כתבה מס' 6 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: תראה, אחרי כל האירועים האלה המשונים (הכוונה היא לשיחות המרובות שניהל ברנור עם עו"ד רועי בלכר, פרקליטו אז של ארי הרו), אחרי כל האירועים האלה החלה סוף  סוף חקירת ארי הרו בתיק 1000. עכשיו, עניינה של החקירה, היו  כל מיני עניינים, היה גם בתנאי ההעסקה של אודליה כרמון, בזמן שראש הממשלה היה באופוזיציה ושר בממשלה, נכון?

ברנור: היה סיפור של אודליה כרמון.

עו"ד חדד: כן. שזה אירועים משנת 2006 או לפני כן, נכון?

ברנור: למיטב זכרוני 2006-2007. כן.

עו"ד חדד: לא, 2007 לא יכול להיות. זה 2006.

ברנור: משהו, כמה שנים אחורה. כן.

עו"ד חדד: אתה יכול להסביר לי איזו עבירה לא התיישנה אחרי עשר שנים, שאותה חקרתם? איזו עבירה לא מתיישנת שחקרתם אותה אחרי עשר שנים?

ברנור: תראה, סוגיית התיישנות זה דבר שהיה על שולחן העבודה, וחלק מהדברים שבחנו זה גם את הסוג ותוכן של העבירות, כדי לקבוע באמת אם יש פה התיישנות או אין פה התיישנות.

עו"ד חדד: לכן אני שואל. שמתי את העבירות החמורות. עבירות פשע, בסדר?

ברנור: אז אני אומר עוד פעם, הסוגייה עלתה.

עו"ד חדד: שנייה. להוציא עבירות רצח ששם יש לך מסגרת התיישנות ארוכה יותר, אז מסגרת התיישנות שאני מכיר זה עשר שנים.

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו, עבירות שחקרתם, 2003, 2004, 2005, 2006, נדמה לפחות על פני הדברים, שהכל התיישן. לכן אני שואל אותך למה אתם חוקרים עבירות שאתם יודעים על פני הדברים שהתיישנו?

ברנור: ראשית קיבלנו אישור מהיועץ.

עו"ד חדד: קיבלת אישור. בסדר. דרך אגב, קיבלתם אישור. לא קיבלתם אישור לחקור את ראש הממשלה לחקור על הדברים האלה מעולם, נכון? היועץ המשפטי לא אישר לכם לחקור על ענייני אודליה כרמון.

ברנור: על אודליה כרמון לא.

עו"ד חדד: כן. וגם לא מטה כפול.

ברנור: חלק מהדברים שבסוף לא המשכנו איתם זה הדברים האלה, כן.

עו"ד חדד: בסדר. והיה צריך לחקור את זה כדי להבין שהם אירועים מלפני יותר מעשר שנים על הטיית בחירות מול פייגלין, זה דבר שלא תוכלו לעשות איתו שום דבר.
תאשר לי שתחת מעטפת הסכם של עד המדינה, המעטפת שראינו שיצרתם עם ארי הרו, ארי הרו שלל טענות לעבירות פליליות ביחס לאודליה כרמון, הוא סיפר לכם שהיה לה תפקיד, הוא סיפר לכם שהיא קיבלה כסף ולמה היא קיבלה כסף, למה היה חשוב להעסיק אותה. נכון?

ברנור: אני זוכר דברים אחרים.

עו"ד חדד: כן. אתה זוכר שארי הרו הסביר לכם שהיה משתלם מאוד לשכור את אודליה כרמון, שידידי הליכוד הרוויחו הרבה יותר ממה ששולם לאודליה כרמון בזכות הפעילות שלה?

ברנור: אני זוכר גם שהיה לנו ספקות גדולים על הדבר הזה.

עו"ד חדד: ספקות על מה שארי הרו מוסר לכם?

ברנור: גם. כן.

עו"ד חדד: אתה זוכר שארי הרו אפילו סיפר שראש הממשלה כעס כשהוא שמע אילו סכומים שולמו לאודליה כרמון. שהוא לא ידע, רק התברר לו בדיעבד כמה שילמו לה?

ברנור: אני זוכר שהיתה עסקה סיבובית עם הכסף הזה.

עו"ד חדד: אתה זוכר שהוא אמר את זה? אני יכול להראות לך.

ברנור: אני זוכר שהיתה עסקה סיבובית.

עו"ד חדד: ארי הרו לא סיפר על עסקה סיבובית עם הכסף.

ברנור: בנסיבות שהוא תיאר, כן.

עו"ד חדד: אני אראה למה.

ברנור: בנסיבות שהוא תיאר עלה חשד לעסקה שמעלה חשד על זיוף בנסיבות מחמירות.

עו"ד חדד: זאת אומרת אז ארי הרו סיפק את הסחורה בשלב הזה לשיטתך?

ברנור: אני לא יודע מה זה 'סחורה',

עו"ד חדד: אני אראה לך תיכף. אתה מדבר.

ברנור: תיכף אני אתייחס גם ל-, חלק מהדברים שעלו תוך כדי החקירה זה גם הסיפור הזה. בסוף בסוף בסוף לא התקדמנו עם הסיפור הזה.

עו"ד חדד: לא, אני מדבר על מה שארי הרו אומר. אני אומר לך, אנחנו רואים את ההודעה הזאת, הוא שולל לחלוטין את הטענות על אודליה כרמון וגם אתה זוכר את זה. תיכף אני אראה לך מה אתה עונה לארי הרו.

ברנור: אתה מתייחס לכל המעטפת או לפרטים שארי הרו שילם לגברת אודליה?

עו"ד חדד: אני מתייחס לארי הרו.

ברנור: נכון, ארי הרו במסגרת תפקידו שילם לאודליה.

עו"ד חדד: אני מתייחס למה שארי הרו מספר.

ברנור: אבל המסגרת היא קצת יותר רחבה.

עו"ד חדד: כורש, אל תקטע אותי.

ברנור: אתה שאלת אם הוא שילם. התשובה היא כן.

עו"ד חדד: לא, אני שאלתי אם ארי הרו שולל. לא דיברתי בכלל על המילה 'שילם'.

ברנור: אבל בהמשך יש תיאור אחר של מסמכים נוספים,

עו"ד חדד: אבל ארי הרו, מה הוא אומר?

ברנור: הוא אומר שהוא שילם. כן.

עו"ד חדד: טוב, הוא אומר שהוא שילם. בוא נראה איך אתה מגיב לדברים של ארי הרו. בסדר? דרך אגב, אתה רווית נחת מהדברים שהוא אמר בהודעה הזאת שלו?

ברנור: באיזו הודעה?

עו"ד חדד: בהודעה הראשונה, ה-14 ביולי.

ברנור: אני חשבתי שנכנס למסגרת של משא ומתן ואני הולך לסגור או עומד לסגור לו תיק, אז אתה צריך לתת דבר משמעותי. זה הכללים.

עו"ד חדד: והרגשת שהוא נותן דבר משמעותי?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: לא. מצוין. בוא נראה מה אתה אומר. "בוא לא נלך סחור סחור, אנחנו לא פה עכשיו. אנחנו פה כי אנחנו יודעים שהכל היה חרטא-ברטא" בעגה של השכונה.

ברנור: בעגה שלי. כן.

עו"ד חדד: בעגה שלך. כן.

ברנור: גדלתי בשכונה.

עו"ד חדד: מאה אחוז. גם היית ביאחב"ל, התעסקת בארגוני פשיעה, הבאת את התרבות הזו לתיק שלנו, זה בסדר,

ברנור: כן. תהפוך אותי לשכונה. זה בסדר. אני שכונה.

עו"ד חדד: חס וחלילה. "הכל היה פיקציה. ואתה עכשיו כי אני לא צריך אותך שתספר לי את הסיפור. אנחנו עכשיו במשא ומתן כי יש מעורבות שאנחנו יודעים שהיתה מעורבות בפלילים ותלוי ועומד נגדך תיק כי אנחנו הולכים ואנחנו במשא ומתן כדי לוותר לתת דברים אמיתיים, אמיתיים. אתה עכשיו מנסה לעגל דברים" אומר לך ארי הרו "אבל זה לא" אתה אומר לו "אתה מנסה, אני רוצה את הסיפור. אני יודע מה הסיפור. תגיד לי את הסיפור, אל תנסה עכשיו לעדן, לעגל פינות, הכל היה חרטא ופיקציה אחת כדי להעביר לה כסף. נקודה".

ברנור: מה השאלה?

עו"ד חדד: אלו דברים שאמרת.

ברנור: כן. הם כתובים.

עו"ד חדד: יופי. עכשיו בוא נפרק את זה. אתה אומר לארי הרו שאתה מוכן לתת דברים אמיתיים, הכוונה כמו שהסברת פה זה הקלה או סגירה של התיק הפלילי שלו ב-3H, נכון?

ברנור: תיתן לי רק להשיב קצת?

עו"ד חדד: לא.

ברנור: אז אני,

עו"ד חדד: לא לא, אני רוצה תשובות,

השופט עודד שחם: שאלה פשוטה תשובה פשוטה.

ברנור: כן. אז אני אומר,

השופט שחם: התשובה הייתה כן?

ברנור: המסגרת כן. המסגרת שאתה נכנס למשא ומתן,

עו"ד חדד: אתה יכול לנסות לתת תשובות, אנחנו לעולם לא נסיים.

השופט משה בר-עם (נוזף בברנור): מר כורש, אני אומר לאדוני, לעתים כשאדוני מרחיב בעניינים שאדוני סבור שהם רלוונטיים או חשובים, הם יוצרים תשתית לשאלות נוספות. אין בהם צורך. אדוני ישיב תשובות קצרות,

ברנור: אז אני אמרתי, הציפיה היא כן. אתה מצפה לדבר משמעותי. אם אדם,

עו"ד חדד: שמעת מה שאלתי?

השופט בר-עם: הוא לא שאל מה אתה מצפה. הוא שאל מה הוא מצפה.

ברנור: מי זה הוא?

השופט בר-עם: הצד שכנגד.

עו"ד חדד: כשאתה אמרת לארי הרו שאתה רוצה לתת לו דברים אמיתיים, הכוונה היא הקלה בתיק הפלילי שלו 3H. כן /לא?

ברנור: אם אני בסוף הדרך עומד לסגור תיק, אני מצפה למשהו משמעותי. כן.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: השאלה מה מוכן לתת, לא מה מוכן לקבל.

השופט שחם: היא האם אתה מוכן לסגור את התיק. זו השאלה.

ברנור: אם, בהתאם לתוכן הדברים שהוא אומר.

עו"ד חדד: בתיק 3H. נכון?

ברנור: יש כלל בעדי מדינה.

עו"ד חדד: כורש, תסגל לעצמך שיטה. לענות בכן או לא.

השופטת פרידמן-פלדמן: רק רגע עו"ד חדד. האם התמורה שאתה הצעת היא סגירת תיק 3H. כן או לא?

ברנור: אני פה לא סגרתי איתו את התיק, אבל במסגרת משא ומתן יש תן וקח. עשיתי את זה עשרות פעמים.

עו"ד חדד: מר ברנור אתה לא מקשיב.

ברנור: לא הבטחתי פה, לא ניהלתי איתו משא ומתן. אני כרגע בחקירה לקראת חתירה ל-, בהתאם לתוכן הדברים שהוא אומר, ובסוף אני צריך, במקרה הזה להמליץ האם להתקדם או לא להתקדם.

השופט שחם: להתקדם מה? האם פירושו סגירת,

ברנור: להתקדם לעד מדינה. אם מתקדמים להסכם עד מדינה, אחת האפשרויות זה או הקלה או סגירת תיק. כן.

השופט שחם: יפה. והתיק הזה זה 3H?

ברנור: בוודאי.

השופט שחם: אוקיי. תודה רבה.

עו"ד חדד: היית יכול להגיד 'בוודאי' מיד.

ברנור: החיים מורכבים יותר.

עו"ד חדד: האמת שלא.

השופט שחם: מר ברנור, התשובה הייתה יכולה להיות 'כן'. התקדמנו.

עו"ד חדד: עכשיו, מה שקורה, זה שארי הרו למרות שאתה מציע לו דברים אמיתיים, כלומר סגירת התיק שלו, הוא אומר לכם שכל ההזיות, לשיטתנו, של בן כספית, שהיום אנחנו יודעים – שוב לשיטתנו – שאלו שטויות והבלים שהוא טוען נגד ראש הממשלה, הם כאלה, כלומר כל הדברים שאתם חושבים, אודליה כרמון, מטה כפול, כל הדברים האלה, הוא שולל את זה לחלוטין, ולמרות האיומים שלך, ארי הרו ממשיך ומתעקש בכל החקירות שלו שלפחות למיטב הבנתו ההעסקה של אודליה כרמון הייתה העסקה אמיתית, שהיא עבדה עבודה משמעותית עבור ידידי הליכוד, ושידידי הליכוד אפילו הרוויחו כסף ממנה, אני אומר לך את זה.
אבל מה שמטריד אותי זה מכח מה אתה אומר לארי הרו 'אנחנו יודעים שהיתה מעורבות בפלילים'. אתם יחידה חוקרת. אתם אמורים לגלות את האמת. אני לא יודע איך לפני שהתחלת לחקור, כי אנחנו יודעים, אתה זוכר שאלתי אותך אתמול בדיוק מה עשיתם?
אנחנו יודעים שארי הרו זה העד הראשון שלכם. זה העד הראשון שאתם חוקרים. פעולת החקירה הראשונה.

ברנור: סיימת?

עו"ד חדד: לא. אני רוצה להבין איך יכול להיות שאתה כבר יודע שהיתה מעורבות בפלילים, עוד לא התחלת את החקירה, ואודליה שנחקרה לא אישרה את זה, לא משנה, אני שם את זה בצד. איך אתה יודע שהיתה מעורבות בפלילים? ואתה אומר את זה לעד מדינה שהוא מוכן בשביל למלט את עצמו להגיד כל מיני דברים. תענה.

ברנור: אני מילאתי את חובתי המקצועית כדי בסוף להגיע להמלצה איך מתקדמים. עכשיו, עשיתי את זה עשרות פעמים, יושב בחדר החקירה חשוד שתלוי ועומד נגדו בעיני תיק חמור, בעיני בכל אופן. יש חומרים מודיעיניים,

עו"ד חדד: מר כורש מה השאלה שלי?

ברנור: ברשותך. שאלת.

עו"ד חדד: כן. רק לשאלה.

ברנור: ברשותך. יש חומרים שבעיני נתפסים כחמורים. אוקיי? הבחור רוצה הקלה או לקראת הסוף, אז אני צריך למלא את חובתי המקצועית ולנקות אותו בצורה מקצועית, אני קורא לזה, כדי לראות באמת שהוא לא אוחז, אוגר בידו, איזה חומר שאני חושב שהוא מפליל אחרים או אותו. זו חובתי המקצועית.

עו"ד חדד: שמעת מה ששאלתי?

ברנור: שאלת, וזו התשובה.

עו"ד חדד: האמת שזו לא התשובה.

השופטת פרידמן-פלדמן:  השאלה היא מכח מה אתה אומר לו שאתם יודעים שהיתה מעורבות,

ברנור: אני, עוד פעם כפי שהסברתי, אני לא עכשיו סגרתי כתב אישום נוסף,

השופטת פרידמן-פלדמן:  מר ברנור, אתה אומר 'אנחנו עכשיו במשא ומתן, יש מעורבות שאנחנו יודעים שהיתה מעורבות בפלילים'. אתה אומר 'אנחנו יודעים שהיתה מעורבות בפלילים'.

ברנור: אנחנו זה ה-,

עו"ד חדד: תקשיב לשאלה של בית המשפט.

השופטת פרידמן-פלדמן:  השאלה הייתה מכח מה אתה אומר את זה?

ברנור: מכח זה שאני יודע שתלוי ועומד נגדו תיק שבו הוא מעורב בפלילים,

השופטת פרידמן-פלדמן:  אז אתה מדבר פה על תיק H3?

ברנור: גם H3, גם חומרים מודיעיניים שיש, על פי התפיסה שלי דאז, שהם חמורים. ואני חייב לדעת,

השופטת פרידמן-פלדמן: כשאתה אומר לו 'מעורבות בפלילים' על איזה תיק אתה מדבר?

ברנור: גם H3, גם החומרים המודיעיניים.

עו"ד חדד: תסלח לי, לקרוא אנחנו יודעים.

השופט בר-עם: יכול להיות שמדובר בפעולת חקירה שלפיה רוצים ליצור מצג, אולי מצג לא מדויק, שלא לומר אולי מצג שווא, כלפי העד, כדי לקבל ממנו תשובה שאתה מעוניין לקבל אותה? ייתכן, אני לא יודע, אני שואל. האם זו פעולת חקירה? … הנקודה הרלוונטית.

ברנור: כמו שניסיתי להסביר, המסגרת בסוג של חקירה כזו שאתה חותר קדימה לראות בסוף בסוף בסוף האם אתה ממליץ להתקדם איתו זה לראות א. את המשקל שלו, את המהימנות שלו בחומרים שהוא מוסר, את ההתרשמות ממנו,

השופט בר-עם: ותשובה לשאלה שלי?

ברנור: וכן, אתה רוצה לדעת, כן.

השופט בר-עם: אז אדוני מאשר שלעתים מציגים מצגי שווא,

ברנור: לא מצגי שווא.

השופט בר-עם: מצגים לא מדויקים.

ברנור: זה מצג לשיח. כן. כי אני חושב שיש בידו חומר.

השופט בר-עם: טוב.

עו"ד חדד: כשאתה אומר לו 'אנחנו יודעים שהיתה מעורבות בפלילים' זה לא מתייחס ל-3H, זה ברור. הכוונה היא לנושאים האחרים שהוא אמור לספר עליהם, נכון?

ברנור: סליחה?

עו"ד חדד: כשאתה אומר, פשוט אמרת לבית המשפט משהו, אני רוצה שנדייק את התשובה שלך שלא יצא חלילה שאמרת דבר שהוא לא נכון. כשאתה אומר "אנחנו עכשיו במשא ומתן כי יש מעורבות שאנחנו יודעים שהיתה מעורבות בפלילים" הכוונה היא כמובן לתיקי נתניהו לנושאים שאתה חוקר אותו עליהם. לא 3H, נכון?

ברנור: אנחנו נדבר על 3H וגם על החומרים המודיעיניים.

עו"ד חדד: כשאתה אומר ש"הייתה מעורבות בפלילים ואתה מנסה לעגל דברים", הכוונה היא פה ל-H3.?

ברנור: אני מתייחס, תקשיב,

עו"ד חדד: תענה כן או לא.

ברנור: אז אני רוצה לענות לך. אני מתייחס למסגרת שבה הבחור הזה נמצא. אני מתייחס למסגרת שהבחור הזה נמצא. אני צריך לדעת ברמה המוחלטת והאבסולוטית לפני שאני ממליץ להתקדם איתו, שאין בידו חומר נוסף שמפליל אותו ואת האחרים. זו חובתי המקצועית. עכשיו, אני מבסס את זה,

עו"ד חדד: קודם כל תירגע,

ברנור: אני רוצה לענות לך.

עו"ד חדד: אבל תענה ברוגע.

ברנור: אני מבסס את זה על המעורבות שלו בפלילים במה שאני יודע ב-H3, שזה חמור מאוד.

עו"ד חדד: חמור מאוד.

ברנור: אל תמעיט בזה. 2. גם בדברים שנפרסים בפניי בידיעות המודיעיניות שבעיני אז, אז, היו חמורים. וגם ההתרשמות שלי מחדר החקירה איך שאני רואה אותו.

עו"ד חדד: תראה שורות 23-24. כשאתה אומר ש"אנחנו יודעים שהיתה מעורבות בפלילים" ברור שזה לא H3, ותראה את ההמשך בשורות 23-24, אתה מנסה, "אני רוצה את הסיפור. אני יודע מה הסיפור. תגיד לי את הסיפור. אל תנסה עכשיו לעדן לעגל פינות, הכל היה חרטא ופיקציה אחת כדי להעביר לה כסף. נקודה".
לכן זה ברור שכשאתה אומר שאתה יודע שהיתה מעורבות בפלילים זה לא 3H, והנה אתה אומר לו שוב שאתה יודע מה הסיפור.

השופטת פרידמן-פלדמן:  אז מה, זה על אודליה כרמון? על מה,

עו"ד חדד: כן. זה על אודליה כרמון. החלק הזה.

השופטת פרידמן-פלדמן:  על אודליה כרמון אנחנו מדברים?

ברנור: זה החלק השני, זה ההתרשמות שלי מהעד.

עו"ד חדד: ההתרשמות שלך מהעד.

השופטת פרידמן-פלדמן:  כשדיברת על מעורבות בפלילים אתה מדבר על אודליה כרמון? על מה?

ברנור: על סל הדברים שהיו בידיעות המודיעיניות, ביניהם גם אודליה כרמון.

עו"ד חדד: בוא נראה, אני דרך אגב אומר לך שלבוא ולהגיד לעד מדינה או אדם שרוצה להיות עד מדינה ואתה טוען שיש תיק חמור נגדו, שאתם יודעים שהיתה עבירה ואתה יודע את הכל, זה דבר נורא מסוכן, כי אתה גורם לו להגיד דברים שישרתו את המטרה שלו להיחלץ מהתיק האישי שלו, קל וחומר כשאנחנו נראה את ההמשך, את הבעיות פה, שהוא בכלל לא יכול להיות עד מדינה, אבל על זה נדבר אחר כך.
אני אומר לך שאתה מאבד את הסבלנות במהלך החקירה ואתה אומר לו שנמאס לך לשאול אותו שאלות ואתה ביקשת ממנו אינוונטר של מעשים פליליים או פסולים שהוא נחשף אליהם בעשר השנים האחרונות.
ואני מקריא לך את הדברים שאתה אומר, בעמוד 53: "אני צריך ללכת יש לך משהו להגיד נגד אחרים? תגיד לי אתה. אני לא רוצה לשאול אותך שאלות. מה אתה בעשר השנים האחרונות, כמה עבדת שם? אתה יכול להגיד לי על אירועים פליליים או דברים פסולים נגד אחרים? זה מה שצריך ממך. זה ההסכם. תגיד לי אתה. לא, בלי רשימה, אני רוצה רשימה. תגיד לי עכשיו. אני לא הולך לשאול אותך אף שאלה".
זה לא מופיע בתמליל, אבל אנחנו הקשבנו לזה. "רשימת אינוונטר, מה הדברים הפסולים שהיו, כדי לדעת איזו סחורה יש לך. אני הולך איתך על הסכם, אני נותן לך דבר כבד, אני הולך לסגור לך את התיק. אני רוצה לדעת מה אתה נותן לי. איזה דברים פסולים. תגיד לי 1, 2, 3, 4, 5, 'את זה אני יכול לתת לך', אני אלך. תגיד לי" ואז הוא אומר "זה בסדר" ואתה אומר "תגיד לי עכשיו רשימה". א. אנחנו רואים  שאתה אומר "אני הולך לסגור לך את התיק" נכון?

ברנור: אהה.

עו"ד חדד: ה"הולך לסגור לך את התיק" הכוונה זה H3?

ברנור: מה השאלה?

עו"ד חדד: האם הכוונה כשאתה אומר לו "אני הולך לתת לך דבר כבד, אני הולך לסגור לך את התיק" זה H3?

ברנור: אם אנחנו חותרים בהמשך ל-,

השופטת פרידמן-פלדמן:  'אם' 'אם' 'אם'. הכוונה בסוף ל-3H?

השופט שחם: התיק הוא תיק 3H?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: אז מה הבעיה לענות?

השופט שחם: זו אותה הערה שהערנו קודם. מותר להגיד 'כן'. זה בסדר.

ברנור: אוקיי.

עו"ד חדד: עכשיו, אתה טוען, וזה חשוב לי כי אני הולך לבקש את הפרוטוקול הזה, שהיועץ המשפטי לממשלה התיר לך לקחת את ארי הרו, ולבקש ממנו אינוונטר של מעשים פליליים או דברים פסולים נגד אחרים בעשר השנים האחרונות? את זה אישר לך היועץ המשפטי לממשלה? כן או לא? אחר כך תרחיב אם אתה רוצה. קודם כל 'כן' או 'לא'.

ברנור: אני יכול להרחיב?

עו"ד חדד: לא. אתה יכול לענות כן או לא.

השופטת פרידמן-פלדמן:  תענה כן או לא.

ברנור: הוא אישר לי להיכנס איתו למתווה של הסכם עד מדינה. כן.

עו"ד חדד: אתה כמובן לא עונה לשאלה שלי. האם היועץ המשפטי לממשלה,

השופטת פרידמן-פלדמן:  השאלה הייתה אם הוא אישר לך לבקש ממנו רשימה של כל דבר פסול שהוא מכיר,

עו"ד חדד: בעשר השנים האחרונות. כן.

ברנור: כשנכנסים למתווה של עד מדינה, המשוואה היא מאוד פשוטה. זה משוואה של תן וקח.

עו"ד חדד: אתה שמעת מה ששאלתי אותך?

ברנור: אז אני אומר עוד פעם, וקיבלת תשובה.

השופטת פרידמן-פלדמן:  כולל רשימת מעשים פסולים בעשר השנים האחרונות?

ברנור: כשאנחנו מדברים,

עו"ד חדד: תענה לבית המשפט.

ברנור: אז כן. רשימה, הכוונה היא ברשימה זה סוג של עדות ניקיון בעגה המשטרתית שלנו.

השופטת פרידמן-פלדמן:  כל מעשה פסול שיודע?

ברנור: עדות ניקיון זה אומר שאני צריך לשמוע,

עו"ד חדד: זה לא עדות ניקיון, תיכף נראה את זה.

ברנור: כך אני רואה את זה. זה אני צריך לשמוע ממנו ולהתרשם ממנו ולהיות מוחלט בעניין הזה שהוא לא אוגר, אוחז אצלו חומר נגדו ונגד אחרים. ואני השתמשתי בסגנון הזה. כן. של תן וקח ושל סחורה וכולי. אבל זה המהות של הסכמי עדי מדינה. המשוואה היא, תמיד אני אומר,

עו"ד חדד: שמעת את השאלה ששאלתי?

השופטת פרידמן-פלדמן:  היה לך אישור של היועמ"ש לכל העשר השנים, כל דבר שהוא,

ברנור: האישור, ברגע שיש אישור למתווה עד מדינה, אז הציפיה היא אחת, לכאן ולכאן, של תן וקח. בוודאי שכן.

עו"ד חדד: אתה לא עונה לשאלה. תסלח לי, אתה עונה מסביב.

ברנור: אני עניתי לך, התשובה היא כן.

עו"ד חדד: כן?

ברנור: התשובה היא כן.

עו"ד חדד: יופי. זאת אומרת שאם אני אראה פרוטוקול שלך עם היועץ המשפטי לממשלה, אני אראה שם שהיועץ המשפטי מתיר לך לקחת את ארי הרו, לאיים עליו בתיק האישי שלו ולהגיד לו 'בתמורה לזה שאני הולך לסגור לך את התיק אתה תיתן לי מעשים פסולים או פליליים של ראש הממשלה בעשר השנים האחרונות'. נכון?

ברנור: לזה התשובה היא לא.

עו"ד חדד: לזה התשובה היא 'לא'. אה, מקודם התשובה הייתה 'כן' עכשיו היא הפכה ל'לא'. בסדר.

ברנור: תשמע, בוא אני אסביר לך … עדי מדינה.

עו"ד חדד: לא, אני לא צריך שתסביר לי. כורש.

ברנור: אתה רוצה תשובה,

עו"ד חדד: כבודכם, אני יכול? אני שאלתי שאלה, התשובה הייתה 'לא'. אני מתקדם עם השאלה.

השופטת פרידמן-פלדמן:  התשובה הייתה 'לא', אנחנו נתקדם. הלאה.

עו"ד חדד: אתה יכול להגיד לי, דרך אגב, בוא נראה את ההמשך, אחר כך אני אשאל אותך עוד שאלה.
דרך אגב, הטענה שלך שזו עדות ניקיון, נכון? ראיתי את זה בראיון העד שלך. נכון? ואמרת את זה פה בבית המשפט. 'סוג של עדות ניקיון'. תיכף נראה את הדברים. את הסוג של. בוא נראה מה עוד יש פה. מעניין אם מישהו היה מעז להציע הצעה כזו לעוזר של כל דמות ציבורית אחרת. ראש סגל.

ברנור: מה מה מה?

עו"ד חדד: בוא נמשיך. אתה דורש מארי הרו 'סחורה', בוא נראה. אתה אומר לו "עזוב את זה עכשיו בצד" זה עמוד 54. ברקוד 646. "עזוב את זה עכשיו בצד, אני עכשיו מתחיל מהתחלה, הרי ברשותך, אני צריך ללכת, ברשותך, אני רוצה שתגיד לי בעוד שעה יגידו לי, ידברו איתי אם ללכת איתך להסכם או לא כדי שאני אלך איתך להסכם" ואז ארי הרו אומר "ברור". "אני צריך ממך רשימה של דברים. סחורה. זה כמו שוק. אתה נותן, אני מחזיר, מה הסחורה שאתה נותן לי, תגיד לי רשימה" אז קודם כל הטרמינולוגיה שאתה משתמש באמת זה 'סחורה', 'שוק', 'אתה נותן אני מחזיר' זו הטרמינולוגיה.

ברנור: זה הדימוי שבחרתי.

עו"ד חדד: אוקיי. וזה כמובן לא קשור ברמז לעדות ניקיון. אתה לא אומר לו 'עדות ניקיון'. המילה 'ניקיון' דרך אגב, בדקנו,

ברנור: לא אומרים לך חדד… 'ניקיון'.

עו"ד חדד: האמת שכן אומרים, אבל אתה לא אומר את המילה 'ניקיון'.

ברנור: ב-60, 70 עדי מדינה שאני עשיתי לא היה את המילה 'ניקיון'.

עו"ד חדד: לרועי בלכר, אמרת שאתה עושה לו עדות ניקיון?

ברנור: רועי בלכר יודע אחרי שהוא יוצא, שאני נכנס איתו,

עו"ד חדד: שמעת מה השאלה שלי?

ברנור: מה השאלה?

עו"ד חדד: האם אמרת לרועי בלכר לפני החקירה הזאת שעכשיו תעשו לו עדות ניקיון. כן/לא?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: לא, הבנתי. עכשיו, בראיון העד אמרת באמת שזו עדות ניקיון. אתה יודע שעדות ניקיון, ואני בדקתי את הפסיקה, למרות שאני מכיר את הדברים, ורציתי לראות שאני לא טועה, עדות ניקיון זו עדות שעד עבריין מספר על מעשיו שלו עצמו. זו עדות ניקיון. לא על אחרים. אתה יודע שזו עדות ניקיון? קודם כל אם אתה מכיר את מה שאמרתי? כן או לא?

ברנור: המתווה,

עו"ד חדד: תענה,

ברנור: עוד פעם, המתווה כאן בעדות ניקיון

עו"ד חדד: כבודכם אני מבקש.

השופטת פרידמן-פלדמן: סליחה מר ברנור. השאלה כרגע היא שאלה של מילון. המילים. עדות ניקיון, אומר לך עו"ד חדד,

ברנור: אין לי את המילון פה לידי.

השופטת פרידמן-פלדמן:  זה אדם שמעיד על עצמו. האם זה כן או לא למיטב ידיעתך.

ברנור: מעיד נגד עצמו ונגד אחרים.

עו"ד חדד: אני אומר לך שעדות, יכול להיות שאחרים,

השופט בר-עם: זו עמדתו, זו עמדת העד.

עו"ד חדד: לא, רגע, שניה אדוני. ברשות בית המשפט. יכול להיות שזה נגד אחרים אם הוא שותף לעבירה. בהחלט יכול להיות שזה גם נגד אחרים. אבל הכוונה בעדות ניקיון זה שאדם יספר את כל חטאיו שלו. כדי, דרך אגב, מה הסיבה? בואו נסביר, למרות שכולם יודעים. כדי שאם פתאום, אם הוא רוצה לקבל הגנה או חסינות, הוא מקבל חסינות או הגנה רק על הדברים שהוא אמר בעדות הניקיון. ואם יתבררו שיש מעשים שהוא לא סיפר עליהם ממילא הוא לא מוגן מפניהם. לכן נקראת עדות ניקיון. נכון? את זה אתה מכיר, אתה היית ביאחב"ל, אתה מכיר את זה.

ברנור: מבלי להיכנס לטרמינולוגיה של עדות ניקיון,

עו"ד חדד: כן, מה שאמרתי,

ברנור: מה שאני מצפה מהבחור זה מעשיו הפליליים, מעורבות שלו ושל אחרים.

עו"ד חדד: טוב. עכשיו, בסדר. אז זה לא עדות ניקיון, אמרת, בלי להיכנס,

ברנור: אז אמרתי, מבלי להיכנס לטרמינולוגיה. אם הטרמינולוגיה כל כך חשובה לך, הנה, הגדרתי מה הציפיה שלי מהעד.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו בוא נחזור למעלה, נראה מה אתה מבקש ממנו. האם ביקשת ממנו על פעולות שלו ונקרא ביחד.
אני חוזר שוב, עמוד 53 שורה 26 ואילך. אתה מבקש ממנו, תראה, נורא חשוב. אתה מבקש ממנו לא מה הוא עשה פלילי בעשר השנים האחרונות, שזו עדות ניקיון. את זה אתה בכלל לא מבקש. זה לא קיים פה בשום מקום. אתה מבקש ממנו לדעת על פעולות שביצעו אחרים. הכוונה ב'אחרים' זה ראש הממשלה, בזה אין ספק, כולם אישרו את זה, לרבות מומי וארי ואתה גם.
אתה רוצה לדעת על אחרים, ולכן זו לא עדות ניקיון. תראה, אתה גם אומר לו 'כשהיית בלשכה' וכולי, ולכן זה ברור שאתה מדבר על ראש הממשלה. ועכשיו אני שואל אותך, ואישרת לי שאין לך  אישור יועץ משפטי לממשלה על הפעולה הזאת,

ברנור: לא אישרתי לך את זה.

עו"ד חדד: האמת שכן אישרת.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: בסדר. מכח מה אתה מבקש אינוונטר על עשר השנים האחרונות על פעולות פסולות או לא חוקיות שביצע ראש הממשלה בעשר השנים האחרונות?

ברנור: מכח האישור שניתן לי והסמכות שלי אל מול חוקר כזה, חוקר שנמצא בחדר חקירות, במתווה הזה שלקראת הסכם עד מדינה,

עו"ד חדד: בסדר.

ברנור: אני חייב, תקשיב לי עד הסוף, על פי חובתי המקצועית, לעשות את זה.

עו"ד חדד: טוב. תגיד לי, אני שאלתי אותך אתמול בתחילת החקירה האם היה מסע דייג נגד ראש הממשלה, או שזו הייתה חקירה ממוקדת על עבירות ספציפיות, ואתה באת ואמרת 'אני מתקומם נגד הטענה מסע דייג' אמרת 'מה, אני דייג? יש לי חכה?' אמרת 'החקירה הייתה ממוקדת'.
זו לשיטתך דוגמה מובהקת לחקירה ממוקדת? כשמבקשים מעשים פסולים או פליליים בעשר השנים האחרונות של ראש הממשלה? זו דוגמה לחקירה ממוקדת?

ברנור: עמית,

עו"ד חדד: כן או לא. תענה לי.

ברנור: בגלל שאמרת את זה, אני לא דייג, אני לא חייט,

עו"ד חדד: אני שואל אותך.

ברנור: אני עושה את חובתי המקצועית.

עו"ד חדד: בסדר. שאלתי אותך אם זו חקירה ממוקדת.

ברנור: וזה בדיוק, עשיתי את זה עשרות פעמים.

עו"ד חדד: כבודכם, אפשר שהעד יענה אם זו חקירה ממוקדת כן או לא?

ברנור: התשובה שלך היא לא.

עו"ד חדד: לא ממוקדת?

ברנור: אני לא יודע מה זה ממוקדת. זה מתווה לקראת, הבן אדם הזה מעורב בפלילים,

עו"ד חדד: טוב. מעורב בפלילים.

ברנור: הבן אדם הזה יש לו חשדות חמורים. זו חובתי לעשות את זה.

עו"ד חדד: בוא נעבור הלאה. בוא נראה.

השופטת פרידמן-פלדמן:  מה זה קשור לזה שהוא מעורב בפלילים? אתה מבקש דברים על אחרים, לא עליו.

ברנור: אבל אני אומר עוד פעם, במסגרת הסכם,

השופטת פרידמן-פלדמן: זה חלק ההסכם, אבל השאלה על מה שאתה מבקש ממנו.

ברנור: במסגרת הידיעה שלי על החומרים המודיעיניים שלי שקיימים, יש גם מעורבות שלו עם אחרים.

השופטת פרידמן-פלדמן:  אבל לא ביקשת על דברים שהוא מעורב עם אחרים. ביקשת דברים נגד אחרים.

ברנור: אני מתכוון על המעורבות שלו עם אחרים. אי אפשר למתוח קו מלאכותי בין מה שהוא עושה ומה שאחרים עושים יחד איתו.

עו"ד חדד: אה, אי אפשר. בסדר. תגיד לי, אז רק אני רוצה להבין כורש, מאוד חשוב לי, אני רוצה לתת לך את ההזדמנות, כבוד השופט שחם אמר לי 'קודם כל אני נותן לך הזדמנות', אני מאוד אוהב את הביטוי הזה, אני משתמש בו. אדוני, אני מקווה שזה בסדר, בלי תמלוגים.

השופט שחם: אין זכויות יוצרים.

עו"ד חדד: מאה אחוז. כורש, אז מה שאתה אומר זה שאת השאלות האלה אתם שואלים כי זה עד מדינה. רק בגלל שאתם במשא ומתן לעד מדינה.

ברנור: זה המתווה. כן.

עו"ד חדד: מה ששאלתי הוא נכון? תנסה,

ברנור: אתה לא רוצה לשמוע את התשובה. התשובה שלי לא מוצאת חן בעיניך.

עו"ד חדד: תאמין לי, אתה רואה שגם בית משפט לא מצליח להבין את התשובות שלך.

השופטת פרידמן-פלדמן: האם השאלות נשאלות רק לצורך הסכם עד מדינה?

ברנור: לצורך לגבש החלטה האם אנחנו מתקדמים למשא ומתן איתו.

עו"ד חדד: אתה שומע את השאלה שלי?

השופטת פרידמן-פלדמן:  אתם כבר במשא ומתן איתו. מה אתם עושים פה?

ברנור: להחלטה לגבי ההסכם. כן.

השופטת פרידמן-פלדמן: אז זה הסכם.

ברנור: אני צריך בסוף החקירה הזאת לבוא לפרקליטות ובמקרה הזה ליועץ המשפטי לממשלה ולהגיד לו האם אפשר להתקדם. זה אומר האם התרשמתי האם יש דברים משמעותיים שהעד הזה מסר שמצדיקים הקלה משמעותית בתיק שלו.

עו"ד חדד: כורש, שמעת את השאלה שלי? שמעת את השאלה?

ברנור: אני כבר לא זוכר מה שאלת.

עו"ד חדד: אוקיי. גם כשאני ממש שואל קרוב אתה לא זוכר.

ברנור: תתקרב אלי.

עו"ד חדד: השאלה שלי היא כזאת, האם סוג כזה של שאלות, מעשים פסולים, פליליים או פסולים, שאתה שואל את ארי הרו, אתה מרשה לעצמך, אין אישור יועץ אמרת מקודם לשאלות הספציפיות האלה.

ברנור: אני לא אמרתי שאין אישור יועץ.

עו"ד חדד: חבל, אישור יועץ. נעשה את זה קל. אלו שאלות שאתה מרשה לעצמך לשאול בגלל שזה משא ומתן לעדות מדינה?

ברנור: בגלל שזה המתווה. כן.

עו"ד חדד: ואם זה לא משא ומתן לעדות מדינה אז אסור לך לשאול שאלות על ראש הממשלה.

ברנור: לא, זה המתווה, מותר לי לשאול שאלות כאלה. חובתי המקצועית לשאול שאלות כאלה.

עו"ד חדד: שמעת מה אני שואל?

ברנור: אבל אני אומר לך כן.

עו"ד חדד: כורש, מה השאלה שלי?

ברנור: אתה רוצה שאני אחזור על השאלה?

עו"ד חדד: כן. תחזור על השאלה.

ברנור: אני איבדתי אותך כנראה.

עו"ד חדד: אז תגיד 'איבדתי'.

השופט בר-עם: מה שאדוני אומר, מר כורש, שחובתו המקצועית של אדוני במסגרת חקירה של חשוד במעשים פליליים, זה לקבל מהחשוד אינפורמציה על גורמים אחרים שלא קשורים לחשד שמיוחס לו?

ברנור: אם אני אוחז ב-,

השופט בר-עם: משום שיש לאדוני מידע מודיעיני?

ברנור: במידעים מודיעיניים כאלה, על מעורבות פלילית שלו ושל אחרים, אז מחובתי, כן.

השופט בר-עם: גם כאשר מדובר לכאורה בעבירות אחרות שביצעו אחרים?

ברנור: כן. שהוא, יש לו זיקה אליהם.

השופט בר-עם: שיש לו זיקה מכוח העובדה שמדובר בגורם שהוא קשור אליו. יכול להיות בתור מעסיק, יכול להיות בתור גורם אחר. לא בהכרח כשותף לביצוע עבירה.

ברנור: כשותף.

השופט בר-עם: רק משום שהוא שותף?

ברנור: בוודאי.

השופט בר-עם: ואם מדובר באחר שזה ראש הממשלה אז אדוני יודע שצריך להיות מצויד באישור לחקור את אותו עד בנקודה הזאת?

ברנור: בוודאי שכן.

השופט בר-עם: אבל אדוני לא יודע על איזה מעשים פסולים הוא יספר. איך אדוני יכול,

ברנור: אני יודע שיש חומרים מודיעיניים שמכילים חשדות,

השופט בר-עם: אז אדוני מצטייד באישור לגבי החומרים המודיעיניים לשאול חשודים על ראש הממשלה?

ברנור: אני יודע. היועץ המשפטי לממשלה,

השופט בר-עם: …אישור.

עו"ד חדד: לא, הוא אמר שהיועץ המשפטי לממשלה לא נתן אישור ספציפי.

השופט בר-עם: אני רוצה לשמוע את העד.

ברנור: היועץ המשפטי חשוף יותר ממני למה שיש על שולחן העבודה. גם על תיק ה-H3, גם על הידיעות המודיעיניות ודברים נוספים, יודע איזה חשדות חמורים,

השופט בר-עם: אז אדוני קיבל אישור לשאול גם בקשר למידע מודיעיני?

ברנור: אני לא ביקשתי מהיועץ אישור לרשימת אינוונטר של שאלות, אבל זה המתווה…. (הוא) יודע איזה חשדות,

השופט בר-עם: עזוב את המתווה. … בצד.

השופטת פרידמן-פלדמן: מה שאתה אומר זה שהאישור של ה-,

ברנור: כן, היועץ המשפטי, כשאנחנו נמצאים בישיבה, אנחנו פורסים את הדברים,

השופט בר-עם: אדוני מקבל אישור גורף?

ברנור: כן.   

השופט בר-עם: גלובלי?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: כורש כמובן שאתה סותר תשובה קודמת שלך. כי אני שאלתי אותך האם היועץ המשפטי ידע שאתה הולך להגיד לארי הרו שאתה הולך לבקש ממנו אירועים, פליליים או פסולים נגד ראש הממשלה בעשר השנים האחרונות ואתה השבת שלא. אתה מתקן את התשובה?

השופטת פרידמן-פלדמן: תשאל שוב את השאלה …

עו"ד חדד: הנה אני שואל. האם היועץ המשפטי לממשלה ידע שאתה הולך, האם יש בפרוטוקול, אני אבקש לראות את זה, שאתה הולך לארי הרו ולבקש ממנו מידעים על ראש הממשלה, על אירועים פליליים או פסולים בעשר השנים האחרונות?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: כן. עכשיו אני אומר לך שיש בפרוטוקול בדיוק את אותה השאלה עם התשובה 'לא'.

ברנור: אז התשובה היא עכשיו 'כן'.

עו"ד חדד: מצוין.

בהמשך, לאור ויכוח בין  חדד לפרקליטות וכיוון שברנור משיב תשובות סותרות, הוא שוב מייצר גרסה נוספת.

ברנור: אנחנו יושבים בישיבת היועץ.

עו"ד חדד: נו?

ברנור: בישיבות של היועץ שהיו לפני המפגש עם ארי הרו נפרסים כל הדברים, כל הדברים. גם הידיעות המודיעיניות, גם H3, כל החומרים והחשדות, בסוף של השיח הזה 'יש לך כורש מתווה להיכנס להסכם'. כן. אז זה הדיוק.

עו"ד חדד: שמעת את השאלה שלי? מקודם כבר, אנחנו פשוט בגלל ההתנגדות של התביעה אנחנו חוזרים לאותו עניין.

השופטת פרידמן-פלדמן: השאלה הייתה אם נראה את פרוטוקול הישיבה, אם נמצא שם אישור,

ברנור: בפרוטוקול תראו,

עו"ד חדד: תקשיב לשאלת בית המשפט, לפחות, אתה קוטע אותי ניחא. תקשיב לבית המשפט.

השופטת פרידמן-פלדמן: השאלה הייתה אם יש פרוטוקול ואם נפתח אותו, אם נראה שם אישור לחקור על עשר שנים.

ברנור: אנחנו נראה בפרוטוקול, אני מניח, כי את הפרוטוקולים של היועץ לא מונחים בפניי, את כל השיח של כל הגורמים המעורבים באותה ישיבה על החשדות המודיעיניות,

השופט בר-עם: ובסיכום,

ברנור: בסוף בסוף בסוף, 'צא לדרך כורש'.

עו"ד חדד: שמעת מה שבית משפט שאל? האם נראה שם שהותר לך לבקש מהעד ארי הרו, עד המדינה הפוטנציאלי, מידע על אירועים פליליים או פסולים בעשר השנים האחרונות: כן או לא?

השופטת פרידמן-פלדמן: אולי נשאל אחרת, כשאתה אומר 'בסוף זה 'צא לדרך", מבחינתך 'צא לדרך' הכוונה היא כל מה שדיברנו פה ועלה מ….

ברנור: המתווה, אם יש אישור אז כן.

השופטת פרידמן-פלדמן: אני שואלת, כשאתה אומר 'בסוף נראה 'צא לדרך" האם מבחינתך המשמעות היא אישור לבדוק כל מה שישב פה על השולחן בישיבה שבה אומרים 'צא לדרך'?

ברנור: התשובה היא כן.

עו"ד חדד: בעשר השנים האחרונות?

ברנור: התשובה היא כן.

השופטת פרידמן-פלדמן:  כל מה שהיה על השולחן.

עו"ד חדד: דרך אגב, אבל אירועים פסולים או פליליים זה לא כל דבר שעלה על השולחן. זה יכול להיות גם דברים אחרים.

ברנור: אמרתי ודייקתי,

השופט בר-עם: הוא אמר, מניחים שיש להם לכאורה עיגון במידע מודיעיני. זה מה שהוא אמר.

עו"ד חדד: אבל ארי הרו לא יודע למה יש לך עיגון במידע מודיעיני.

ברנור: אבל אני יודע.

עו"ד חדד: אבל ארי הרו לא יודע. אתה אומר לו שאתה רוצה דברים פסולים או פליליים.

ברנור: אתה רוצה שאני אגיד לו מה הוא יגיד לי? לא הבנתי.

עו"ד חדד: תגיד לי, אתה לא חושב שיש בעיה לשאול על דברים פסולים שעשה ראש הממשלה, שהם אפילו לא פליליים?

ברנור: אבל השיטה של הסכם עד מדינה,

עו"ד חדד: אתה שומע מה שאני שואל?

ברנור: אני שומע טוב. אתה לא מבין בעדי מדינה. תן לי להסביר לך.

עו"ד חדד: כורש, אני לא יודע אם יש משהו שאתה מבין בו.

ברנור: אני מבין בו.

עו"ד חדד: אני מבין בעדי מדינה. תאמין לי.

ברנור: אני לא מושלם אבל בעדי מדינה אני מבין.

עו"ד חדד: כורש, דברים פסולים, אתה שואל דברים פליליים או דברים פסולים. כלומר יש הבחנה. אתה רוצה לדעת על דברים פליליים ועל דברים פסולים.

ברנור: פסולים, פליליים, …

עו"ד חדד: לא, אבל זה שונה. זאת אומרת אז היועץ המשפטי גם אישר לך לחקור דברים שהם לא פליליים אבל הם פסולים? כן או לא?

ברנור: מה שהוא אישר, פירטתי קודם. פלילי.

עו"ד חדד: תודה. בוא נמשיך. עכשיו אני רוצה להבין בכל זאת, אתה אומר 'סוג כזה של שאלות שאני שואל על מעשים פסולים או פליליים, אני מרשה לעצמי לשאול מכח העובדה שאני במתווה לעד מדינה' נכון?

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: נכון. ואם לא, כמובן שאסור לך לשאול שאלות כלליות כאלה.

ברנור: במסגרת מתווה למו"מ. כן.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »