יומן הבוקר
הדס קליין, עדת תביעה במשפט נתניהו (צילום: אלי ציפורי)
עו"ד עמית חדד להדס קליין: "כל מה שסיפרת פה על הדרך, על הכמות, על האופן הכל הכל הכל שקרי, הכל לא נכון". מבט חוזר ליום הראשון בחקירה הנגדית שפירקה את תיק 1000

יום החקירה הנגדית הראשון של הדס קליין היה מאוד ייצרי ולעיתים עלה לטונים גבוהים. במהלך היום הזה הטיח חדד בקליין דברים נוקבים, בין היתר, שהיא מספרת סיפורים שקריים.

בימים הבאים הוכיח חדד, למשל, שאכן ניתנו מתנות משרה נתניהו למילצ'ן ולפאקר בניגוד לגרסתה של קליין בחקירתה הראשית שניתן רק איזשהו מחזיק מפתחות וצעצוע מהפיראט האדום.

***

להלן הקטעים הרלוונטיים מחקירתה הנגדית של קליין:

עו"ד חדד: אנחנו נתחיל היום ביחד מסע ארוך, אני אומר לך שהוא יארך מספר חודשים, אנחנו נציג לך ראיות חפציות, לא סברות, לא השערות, לא בערך, לא זיכרון אלא דברים קשים דברים …
אמרתי יש לנו מסלול ארוך ביחד, האמת תדבר את עצמה, אני מקווה שזה יהיה נעים. נלך יד ביד ונחשוף ביחד את האמת ואני כבר אומר לך שהיא שונה לגמרי, לגמרי, בתכלית מכל מה שהיה פה ואני אומר לך שלכל הדברים האלו, אני מבטיח לך וזה שטר שאני אפרע אותו לכל הדברים יהיו ראיות, שום דבר לא יישאר לא מוסתר ולא מוכמן והגיע הזמן לומר את האמת כי לצערי, באמת לצערי נשמעו פה דברים אחרים, כי את אמרת או שגרמו לך לומר אותם אבל יש פה דברים שנאמרו שהם פשוט לא אמת.

בהמשך:

עו"ד חדד: אנחנו שואלים שאלות לקבל תשובות, נראה ראיות, נסתכל, נלמד, נראה את הפער בין מה שסיפרת לבין המציאות, הוא פער, אני אומר לך שהוא פער שהוא לא פחות ממדהים, לא פחות ממדהים. את טענת פה שמלבד מחזיק מפתחות ושקית עם צעצוע מהפיראט האדום לילדים של ארנון גב' נתניהו לא נתנה שום מתנה לארנון מילצ'ן נכון?

קליין: נכון, ככל שידוע לי, נכון. מה שראיתי זה מה שהיה.

עו"ד חדד: וגם לא לאמנדה מילצ'ן רעייתו של ארנון?

קליין: ככל שידוע לי, כן, כשאני הייתי כן, נכון מאוד.

עו"ד חדד: לפי מה שסיפרת גם ג'יימס פאקר מעולם לא קיבל מתנה?

קליין: נכון.

עו"ד חדד: ואני אומר לך, אומר לך שהמציאות שונה לחלוטין מכל מה שאמרת נכון, נכון, נכון כאן בבית המשפט (ואכן, חדד הוכיח בימים הבאים שניתנו מתנות אחרות מצידה של שרה נתניהו).

קליין: או.קיי.

עו"ד חדד: אני אומר לך שניתנו מתנות מפעם לפעם על ידי מילצ'ן לראש הממשלה לשעבר וגם ניתנו מפעם לפעם מתנות לשרה נתניהו אבל כל מה שסיפרת פה על הדרך, על הכמות, על האופן הכל הכל הכל שקרי, הכל לא נכון.

קליין: אני אומרת הפוך.

עו"ד חדד: את אומרת הפוך, כיוון שההיקפים שונים בתכלית? את עושה עם הראש.

קליין: אני אומרת מה שאני אמרתי, גם שאלתי אותי לראשונה, אני עומדת על הדברים שלי.

עו"ד חדד: טוב. אני אומר לך שהראיות ביחס לאירועים של שליחת מתנות עם נהג ללא קשר למפגשים כמו שסיפרת זה היה פעמים בודדות, אם בכלל, בכל שנה. מה יש לך להגיד על זה?

קליין: יש לי להגיד שאני לא מסכימה לדברים. סליחה, אבל אני מניחה שאתם גם תחקרו את, על דוכן העדים יעמוד גם יונתן חסון שעשה את הדברים בפועל.

עו"ד חדד: הוא מספר סיפור אחר ממך.

קליין: מעולה, לא יודעת, אף פעם לא שאלתי אותו, אתה רואה? בסדר גמור, בסדר גמור, מקובל, אני אומרת שזאת הדרך חיים שעברתי ועשינו.

עו"ד חדד: אני לא יודע מה קרה לך מאז האירועים ועד היום אבל זה לא מה שהיה.

קליין: לא קרה שום דבר.

עו"ד חדד: אבל זה לא סיפור החיים אני אראה לך את זה. אני אומר לך שהראיות יוכיחו שלשלוח סיגרים לראש הממשלה עם נהג שלא במסגרת מפגש כמו שסיפרת אירעו אולי פעם או פעמיים בשנה, בדרך כלל ביום הולדת או באירוע אחר.

קליין: לא.

עו"ד חדד: לא?

קליין: מה שאמרתי בעדות שלי, לא ספרתי לך את הפעמים שהגיע עם נהג סיגרים, אמרתי כשג'יימס פאקר היה נוסע יונתן היה לוקח עם המכונית, כשארנון הגיע ארנון נותן, כשאני מגיעה לשם ומר נתניהו שואל אותי אם יש איתי סיגרים? כשאני נותנת סיגרים…

עו"ד חדד: את אפילו כבר לא זוכרת מה סיפרת במשטרה, את כבר לא זוכרת אבל אני אראה לך את זה, יהיה לנו באמת מעניין, אני חושב שזה מאיר עיניים.

קליין: טוב.

עו"ד חדד: מאיר עיניים.

קליין: טוב.

עו"ד חדד: אני אומר לך שהראיות יוכיחו שהיקף המתנות בכל פעם היה קטן בהרבה ממה שהצגת, למשל פעמים רבות מדובר היה בשלושה בקבוקים של שמפניה ולא שניים או שלושה ארגזים כמו שאמרת.

קליין: או.קיי.

עו"ד חדד: אני אומר לך שהטענה בחקירה הראשית שלך למשלוח של שלושה ארגזים היא טענה כבושה שהומצאה לראשונה לכבוד בית המשפט ושאין לה זכר בהודעות שלה במשטרה, לא בעשר חקירות, לא בשתי חקירות הנוספות, לא בשום מקום, אין אפילו פעם אחת שכתוב שלושה ארגזים.

קליין: או.קיי.

עו"ד חדד: אני אומר לך שהגרסה שלך שתמיד מדובר היה לפחות במינימום שתי קופסאות של סיגרים גם היא גרסה כבושה.

קליין: או.קיי,  אני לא יודעת מה הכוונה בכבושה אבל אני אומרת…

עו"ד חדד: כבושה הכוונה שאין לה זכר לפני כן.

קליין: אה, או.קיי.

עו"ד חדד: אני אקדים ואספר לך, באמת זה הקדמה, זה הכל טיזר…

השופטת פרידמן פלדמן: עו"ד חדד יש שאלות לעדה?

עו"ד חדד: כן, אני שואל אותה, אני מקבל תשובות גברתי, זה חשוב לי להמשך לקבל את התשובות שלה כאן, להבין מה יריעת המחלוקת.

השופטת פרידמן פלדמן: אבל היא לא עונה.

עו"ד חדד: היא עונה, היא אומרת או.קיי. היא אומרת נכון, היא אומרת לא נכון, היא עונה את מה שהיא עונה.

השופטת פרידמן פלדמן: היא לא באמת עונה.

עו"ד חדד: היא באמת עונה ואני חושב שבית משפט יראה איך היא עונה לדברים האלה ואנחנו אחר כך כל שורה כזאת גברתי זה יהיה פרק שלם בחקירה, לא בזה הדברים יתמצו שכבודכם יאמין לי, עוד רגע, מעט סבלנות.
אני אומר לך שהטענות שלך האלו ביחס להיקפים, לדרך, הכל נסתר משורה ארוכה של עדים, מראיות חפציות שאני אציג לך ואני אומר לך…

השופטת פרידמן פלדמן: העדה מהנהנת בראש.

השופט בר-עם: צריך לומר כי זה מוקלט.

קליין: לא, הוא עוד לא שאל אותי, הוא רק נתן רקע, אני מסתכלת, בסדר.

עו"ד חדד: אני אומר לך שהדרך שבה כפי שהעדת היקפי המתנות יחד עם החוקרים הייתה דרך רצופת כשלים, טעויות לוגיות במקרה הטוב, רשלנות במקרה הרע. הדרך המשונה הזאת שבה הגיעו לסכומים, מה יש לך להגיד על זה?

קליין: מה יש לי להגיד על זה?

עו"ד חדד: כן.

קליין: שני דברים יש לי להגיד על זה. ראשית אני הגעתי לתת עדות וביקשו ממני לתכלל את כמות המשקאות ואמרתי מספר קצת יותר גבוה, זה הטריד אותי.

בהמשך מתארת קליין איך הגיעה עם החוקרים למספרים – שזה למעשה בצורה של הערכות שלא מבוססות ממש על נתונים מדוייקים.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »