יומן הבוקר
הדס קליין עדה בתיק 1000 (צילום: אלי ציפורי)
המספרים בתיק 1000 נופחו כדי ליצור אווירה. איך נעשו החישובים? הפרקליטות מודה: באמצעות ניחוש, בין היתר עפ"י הערכות הדס קליין. התשובות המפותלות של נציגי הפרקליטות מביכות. עדכונים מהפרוטוקולים

כתבתי כבר אין ספור פעמים, עוד לפני תחילת הדיונים בתיק 1000, שהפרקליטות ניפחה את המספרים בכתב האישום בצורה משמעותית, במכפלות אדירות, כדי לייצר תחושה שמדובר במתנות במאות אלפי שקלים.

למעשה, כתב האישום בנוי על ניחושים פרועים והערכות בלתי מבוססות, שחלקן נשען בין היתר על הערכות של הדס קליין, למשל על הסיגרים והשמפניות של מילצ'ן.

בנוגע לסיגרים העריכה קליין שמרבית הסיגרים יועדו לנתניהו למרות עדויות של מילצ'ן עצמו ונהגו יונתן חסון, שהיה נוהג לחלק סיגרים לכל האורחים.
בנוגע לשמפניות העריכה קליין יחס של 65% ו-35%, שני שליש לשרה נתניהו ושליש לצריכה עצמית של מילצ'ן, למרות שבעדותה אמרה לבסוף שהיא מפחדת להעריך.

בכל מקרה, חייבים להדגיש שוב ושוב: אין תעודות משלוח ואין שום רישומים וגם ההתבססות על חשבוניות כוללות איננה יכולה להוכיח דבר.

***

בית המשפט שם לב לעובדה שהפרקליטות עוסקת ניחושים, והשופט עודד שחם הפנה שאלה די מביכה לפרקליטות וניסה להבין את מתודולוגיית החישובים.
עצם השאלה על שיטת החישובים אומרת למעשה שהשופטים לא הבינו איך הגיעה הפרקליטות לסכומים שהגיעה, ועוד על חודו של שקל.
בכתב האישום לא ניתן שום הסבר וגם בחומרי החקירה אין שום הסבר לזה זולת כאמור ערמה של חשבוניות שאין בה להוכיח דבר.

התשובות של עו"ד אלון גילדין, התובע הראשי של הפרקליטות, היו די מביכות. לפחות בנושא אחד, השמפניות של מילצ'ן, הודה גילדין שהם מתבססים רק על הערכת קליין.

אני מביא את הקטע הרלוונטי מהפרוטוקול שמעיד יותר מכל על תפירת התיק: כך ניפחה הפרקליטות את הסכומים בכתב האישום כשהיא יודעת בוודאות שאין לה שום ראיות לכך:

השופט עודד שחם: על איזה מתודולוגיה מתבסס כתב האישום כי ראינו כאן לפחות קצה חוט לשתי מתודולוגיות שהן לא זהות וגם מספרים לא לגמרי זהים שעלו פה.

עו"ד אלון גילדין: כן מסכים, בואו נפריד בין כתב האישום באישום השלישי מתייחס לסיגרים, שמפניות ותכשיט, זה עניין של חשבונית, שם בצד. סיגרים ושמפניות יש דברים של מילצ'ן ודברים של פאקר, הדברים ביחס.

השופט שחם: אני מדבר על העדה.

עו"ד אלון גילדין: אני נותן לאדוני ממש בשתי דקות תשובה מלאה. לעניין הסיגרים יש גם ביחס למילצ'ן וגם ביחס לפאקר יש אמירות של עדים, לא רק עדה אחת שככלל למעט משהו מאוד מוגבל בשני המקרים הסיגרים הלכו למר נתניהו, זה גם העדה העידה על זה, יעידו על זה עדים נוספים, זה מארג עדים שמתייחסים לנקודה הזאת של הסיגרים, ולכן פחות או יותר יש את החשבוניות.

עו"ד עמית חדד: זה גם לא נכון.

עו"ד אלון גילדין: בסדר, אתה כמובן חולק על הכל, אני רק מסביר לשאלת כב' בית המשפט.

חדד: לכן מפריע לי שהוא אומר מספרים לא נכונים, אנחנו נראה את זה גם על הסיגרים.

גילדין: תראה הכל.

חדד: גם … דברים שחברי מפנה אליהם.

השופט שחם: הוא משיב לשאלה שלי.

גילדין: אתה תראה שכל מה שאני אומר אולי לא נכון, אבל אני בכל זאת עונה לשאלת בית המשפט. לא רק העדה הזאת, מספר עדים וגם ביחס לזה וגם ביחס לזה אומרים שהסיגרים ככלל, כל הכמות למעט ממש מקרים שבשוליים שבשוליים, בטח של קופסאות סיגרים, הועברו למר נתניהו ולכן יש את החשבוניות של כמה נקנה ופחות או יותר הרוב המכריע להם כתב האישום מייחס שהועבר למר נתניהו, זה הולך לא רק דרך המקורות, כלומר דרך מי שקנה, גם דרך השימושים, יש ראיות כמה צריכה יש צריכה, יש ראיות כמה מר נתניהו קנה בדרך אחרת, קופסאות כמעט בכלל לא, כמות מאוד קטנה שבו מר נתניהו מפנה לנהגים. הנהגים יהיו פה עדי תביעה, זה סך הכל עדים שונים ביחס למקורות, עדים ביחס לשימושים כראיות נסיבתיות שמחזקות את הדברים האלה, זה הסכום של הסיגרים.
ביחס לשמפניות, שוב, הפרדה בין פאקר למילצ'ן, ביחס לפאקר יש עדויות, גם העדה הזאת ועדה נוספת שמתייחסים שככלל הרוב המכריע של הכמות הלכו לגב' נתניהו.

השופטת פרידמן-פלדמן: מי זו העדה הנוספת?

גילדין: גברת שני קוסקס, וגברת שני קוסקס העריכה הערכה מעט יותר נמוכה שלא מאה אחוז וזה, וכמובן הלכנו על, יהיו לנו שתי הערכות אחת מאה אחוז ואחת.

השופט בר-עם: סכום השמפניות בכתב האישום תואם את ההערכה כלומר 60%, 65%?

עו"ד אלון גילדין: רגע, שנייה אדוני, בסך הכל, לא כל אני מיד מגיע אבל אמרנו סיגרים מילצ'ן, אמרתי סיגרים פאקר, אמרתי שמפניות פאקר, אמרתי שההערכה היא לא מאה אחוז כמו שהעדה הזאת העריכה אלא הסכום בכתב האישום הוא הערכה קצת יותר נמוכה כי שני קוסקס אמרה בשוליים, אבל היה הערכה של עוד 15% אז הלכו על סכום, כתב האישום היה שמרני וביחס לאינטרוול שדיבר איתי אחרי יום חברי בחקירה, חקירתו היום ביחס לשמפניות של מילצ'ן ההערכה של העדה הייתה 65% התמונה, אני רק אומר, התמונה שמצויה בפני בית המשפט הייתה של חקירה אחת, גם רק חלקים ממנה כיוון שהדברים בפני בית המשפט היא כאילו, אופן החישוב, הדברים שהביאו את העדה, יוצגו בטח על ידי חברי.

השופט שחם: בסוף היום מה כתב האישום משקף?

גילדין: ביחס לשמפניות שקנה מילצ'ן? 65%.

השופט שחם: מכלל הרכישות?

גילדין: מכלל החשבוניות בתקופה הרלוונטית.

השופט שחם: זו תשובה לשאלתי, זו המתודולוגיה.

גילדין: שוב, כתב האישום יש בו הרבה סכומים, אדוני שאל אותי על הכל אז עניתי על הכל.

השופט שחם: האמת שהדגש שלי היה על מה ששמענו היום אבל בסדר.

גילדין: אבל הסברים אני מניח שחברי יראה רק…

השופט בר-עם: כן, אבל זה מבוסס רק על עדותה של גב' קליין.

גילדין: מבוסס על עדותה אבל דרכי החישוב שלה ודרכי ההתייחסות שלו לא נגמרו בחקירה הראשונית הזאת שבו בסופו של דבר אחרי התלבטות שהיא אמרה ככה וככה, היא הגיעה ל-65-35 היא מתייחסת לזה גם בעדויות, שלוש לדעתי, עדויות מאוחרות יותר אבל…

השופט בר-עם:  אבל אפשר לומר שאלמלא עדותה אנחנו נמצאים באיזשהו ערפל לגבי החלוקה?

חדד: ברור.

השופט בר-עם: אלמלא עדותה כשיש ראיות נוספות?

גילדין: ביחס לכימות של ה-65% כתב האישום נשען על עדותה של גב' הדס קליין.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »