יומן הבוקר
הדס קליין והחשבוניות (צילום: אלי ציפורי)
שינוי הגרסאות של הדס קליין: אמרה בהתחלה שהשמפניות שנרכשו ע"י מילצ'ן נועדו בראש ובראשונה לשימושה הפרטי של משפחתו; קליין הודתה גם שאין שום דרך לדעת מהחשבוניות לאן זה הגיע

אחת התעלומות הגדולות בכתב האישום היא איך הגיעו בפרקליטות לחישובים של השמפניות והסיגרים על שקל בודד.
כתבתי זאת כבר לפני זמן רב – מדובר בניחושים פרועים במגמה ברורה לנפח בצורה משמעותית את המספרים.

אלא שלפרקליטות היה עוגן מסוים לחישובים ולעוגן הזה קראו הדס קליין: היא נתנה להם את הערכות החלוקה של השמפניות והסיגרים הן אצל מילצ'ן והן אצל פאקר על בסיס מחשבותיה ותו לא, למרות שהן היו מנותקות מהמציאות.
למשל, בכמויות הסיגרים של מילצ'ן היא הניחה ש-98% מהתצרוכת שנרכשה יועדה לנתניהו, למרות שמילצ'ן אירח עם סיגרים וחילק סיגרים גם לאורחים אחרים.

***

שתי עובדות מדהימות צצו בחקירתה הנגדית של קליין: הראשונה, שהיא מודה שהחשבוניות של הסיגרים והשמפניות לא מעידות על דבר, כי לא נכתב עליהן למי הן יועדו (לנתניהו למשל) והיו מקרים שאכן נכתב למי זה מיועד (כמו ליעקב שחר או יונה בר טל, העוזרת של שמעון פרס ז"ל).
השנייה, שקליין בגרסתה הראשונה אמרה שרוב השמפניות יועדו לצריכה אישית של מילצ'ן ורק אחר כך הפכה את גרסתה, לטענתה אחרי שראתה את החשבוניות.

הנה התמלול של הקטע הרלוונטי:

עו"ד חדד: הראשונה, הראשונה, החשבונית הראשונה בסדר? 21 באוקטובר 2012, … שום זיכרון לגבי החשבונית הזאת, זיכרון חי, את לא זוכרת?

קליין: בטח שלא.

עו"ד חדד: השאלות שאני שואל עכשיו הן שאלות של מובן מאליו.

קליין: מאה אחוז. לא מכירה אותה באופן אישי את החשבונית הזאת.

עו"ד חדד: ברור, את לא יודעת להגיד שום דבר על החשבונית הזאת, האם השמפניה הספציפית הזאת שתה אותה מילצ'ן, שתתה אותה שרה?

קליין: לא לא.

עו"ד חדד: את לא יודעת להגיד שום דבר?

קליין: ברור שלא.

עו"ד חדד: ואת לא יודעת להגיד אם זה נשלח או לא נשלח?

קליין: לא, אני לא יכולה להגיד.

עו"ד חדד: ספציפית אין שום דרך בעולם לדעת את זה?

קליין: אין שום דרך.

עו"ד חדד: לא על החשבונית הזאת וכמובן כדי שלא נבזבז לבית המשפט שנות משפט ארוכות באופן גורף.

קליין: באופן גורף, לא יודעת.

עו"ד חדד: כל חשבונית היא ישנה, את רואה אתה, את לא יודעת להגיד עליה שום דבר.

קליין: אני יודעת שזה הגיע אלינו.

עו"ד חדד: את יודעת להגיד ששילמתם, את זה סיפרת.

קליין: נכון, אבל להגיד לך מי שתה, מה שתה, זה אני לא יכולה להגיד שום דבר.

השופט משה בר-עם: אתם יודעים שבקבוקי השמפניה אכן הגיעו? זה כן יודעים?

קליין: כן, חד וחלק, לא מעבירים לטבלת התשלומים בלי שאנחנו יודעים,

השופט בר-עם: שקיבלתם?

קליין: בטח, בטח.

עו"ד חדד: כשאומרים הגיעו הכוונה הגיעו למילצ'ן?

קליין: כן, אלינו הביתה לבית ינאי, בסופו של יום בתהליך של הלוגיסטיקה

עו"ד חדד: אבל אם הם הגיעו לגברת נתניהו לגבי חשבונית ספציפית את לא יודעת להגיד?

קליין: לא, אני לא יודעת להגיד לך אם זה הקרטון שהגיע, אם זו החשבונית שהגיעה, לא, לא, ממש לא.

עו"ד חדד: וכנ"ל, הראיתי לך את החשבונית הראשונה, נעשה את זה בכל זאת.

קליין: אבל אני מאשרת את זה חד משמעית.

עו"ד חדד: ברור שאת מאשרת את זה, אמרתי שזה שאלות של המובן מאליו

קליין: בסדר, אין בעיה.

עו"ד חדד: יש למשל, אז החשבונית השנייה היא אותו דבר, רואים… שש יחידות את גם לא יודעת להגיד על זה שום דבר נכון? זה מ-6 בנובמבר, אותו דבר כמו מקודם?

קליין: כן.

עו"ד חדד: רק עוד אחד כדי שבאמת נראה. למשל ב-18 בנובמבר, החשבונית השלישית מ-2012 יש מואט ושנדו מגנום 1.5 ליטר (סוג של שמפניה).

קליין: שמעולם זה לא הגיע לשרה.

עו"ד חדד: כן, אני יודע, מעולם זה לא הגיע לשרה אבל את גם לא יודעת להגיד למי זה הגיע?

קליין: בדרך כלל אנחנו באמת רשמנו למר יענקל'ה שחר כמו שאמרתי ליונה ברטל (היו חשבוניות שהיה רשום עליהן למי זה מיועד ספציפית).

עו"ד חדד: פה לא רשום, פה לא רשום.

קליין: אוקי, אז אני לא זוכרת למי זה, אבל זה לא הגיע לשרה נתניהו.

עו"ד חדד: זה ניתן כמתנה נכון?

קליין: לרגל איזה משהו, נכון.

עו"ד חדד: ואת לא זוכרת למי?

קליין: לא.

עו"ד חדד: טוב, אז אמרתי לא נעבור על כל הדפים אבל כנ"ל כפול חמשת אלפים או כמה עמודים שיש פה, כמה מאות נכון?

קליין: בסדר.

עו"ד חדד: אז זה דיברנו על הדפים. עכשיו נדבר, אמרתי לך שאנחנו נדבר על האופן שבו את הערכת את החלוקה הזאת בין גברת נתניהו לבין משפחת מילצ'ן והייתי רוצה להראות לך איך הדברים נעשו, נעשו איתך, מה הייתה ההערכה הראשונה שלך ואני כבר אומר לך שזה יפתיע אותך כי לא סיפרת את זה פה, שוב, אני אמרתי לך את זה הדס לא כי אני חושב שאת באת לשקר ולהגיד דבר שהוא לא נכון.

קליין: חלילה.

עו"ד חדד: אלא כי יש מושג כזה שנקרא זיכרון ושהוא מתעתע גם בנו למרות מה שאמרת על הזיכרון הטוב שלך ואין ספק שיש לך זיכרון.

קליין: דיברנו אתמול על הנושא שלך ושלי, שנינו.

עו"ד חדד: נכון, שנינו ודרך אגב לא שנינו, כולנו עד כמה שמותר לי לדבר בשם כולם. עכשיו, לפי מה שאנחנו רואים הפעם הראשונה שנדרשת לפרט על היקף השמפניות לגברת נתניהו הפעם הראשונה הייתה בחקירה השנייה שלך

קליין:  יכול להיות, הנה אתה רואה אני זכרתי שכאילו זה היה בפעם הראשונה אבל כנראה שזה בעיות…

עו"ד חדד: אני אראה לך, בואי נסתכל ביחד מה אמרת, כמובן לא שיקרת במשטרה, לא ניסית להפחית, אמרת את הדברים כפי שאת מבינה אותם.

קליין: ניסיתי…

עו"ד חדד: לדייק.

קליין: לדייק ולכן היו, אתה יודע, אתה יודע את ההשתלשלות.

עו"ד חדד: בואי נראה, דיברת על ההשתלשלות נדבר עליה תיכף.

קליין: בטח.

עו"ד חדד: אבקש לפרט (מקריא לקליין מתוך חקירתה). אבקשך לפרט מתי ואילו מתנות רכשת בשמו של ארנון מילצ'ן עבור הזוג נתניהו? תשובה – אני לא זוכרת תאריכים, אוכל להמציא לך חשבוניות. רכשתי עבור הזוג נתניהו תמיד באישורו ובידיעתו של ארנון מילצ'ן בקבוקי שמפניה רוזה מסוג מואט ושנדו, בכל פעם הייתי רוכשת מספר ארגזים של שישיות שנמצאים אצל ארנון בביתו בבית ינאי. השמפניה נועדה בראש ובראשונה לשימושו הפרטי של ארנון ומשפחתו, בין היתר, גם עבור הגברת נתניהו. זה מה שאמרת.

קליין: כמה פעמים היא ביקשה במישרין מארנון ולא ממני.

עו"ד חדד: נכון, נכון מספר לא מבוטל אבל בראש ובראשונה למשפחת מילצ'ן, לשימושו הפרטי של ארנון מילצ'ן ומשפחתו ובין היתר, לגברת נתניהו, זו הייתה הגרסה הראשונה שלך במשטרה?

קליין: זה לא עניין של גרסה, זה עניין של…

עו"ד חדד: עזבי את המילה גרסה, אולי היא לא מוצלחת. אילו הדברים הראשונים שאת אומרת במשטרה ביחס לחלוקה שבראש ובראשונה לשימושו הפרטי של ארנון מילצ'ן ומשפחתו כמובן ובין היתר, גם עבור הגברת נתניהו כמובן את רואה הכל מולך, גם לרבות מספר לא מבוטל שהיא ביקשה מארנון להביא לה ורודים כפי שהיא מכנה וכו'.

קליין: דרך אגב, אני רואה פה אישוש לזה, אוכל להמציא לך חשבוניות, זה היוזמה שלי, אני פשוט רואה את זה.

עו"ד חדד: דיברנו, דיברנו על זה גב' קליין.

קליין: בטח שדיברנו.

עו"ד חדד: גם אוכל להביא חשבוניות זה ברור שזה לשאלה של השוטר ואז את אומרת לו אוכל להביא חשבוניות אבל גב' קליין חבל, אנחנו רצים עם הפנים קדימה.

קליין: כן.

עו"ד חדד: בכל מקרה מה שברור, מה שאמרת פה הוא אמת, השמפניה נועדה בראש ובראשונה לשימושו הפרטי של ארנון ומשפחתו נכון?

קליין: מה שאמרתי, אמרתי אמת, תמיד אמרתי אמת, גם בהמשך אמרתי אמת (תשובה מוזרה – בפעם הראשונה אמרה שזה היה בראש ובראשונה לשימוש מילצ'ן ואחרי זה הפכה את היחס).

עו"ד חדד: כן, בואי נהיה הוגנים איתך בסדר, אחר כך כשאת נותנת את החלוקה של 70-30, 65-35 וכו' אילו כבר…

קליין: אני נדרשת לכמת, פה אני לא נדרשת לכמת, כשיורדים איתי לרזולוציה שאני אומר עד כמה אז אני יושבת ועושה תכלולים של כמה פעמים נפגשו, כמה פעמים באו אלי הביתה.

עו"ד חדד: אני אגיד לך מה עשית לדעתי, את, בחקירה הזאת את רואה שאת אמרת שאת רואה עם החשבוניות מה שהקראתי מקודם אוכל להמציא לך חשבונית, את רואה את זה?

קליין: אני רואה את זה, זה מולי.

עו"ד חדד: והחקירה הזאת נעשתה לפני שהוצאת חשבוניות?

קליין: נכון, נכון.

עו"ד חדד: ומה שקורה אחר כך, את גם מספרת על זה לחוקרים, אם תרצי אני אראה לך שאחר כך את רואה את החשבוניות ואז את גם אומרת לחוקרים שאת מופתעת מהכמויות, את זוכרת את זה?

קליין: לא זוכרת את המשפט אבל זה הגיוני מאוד.

עו"ד חדד: אני אפילו יכול להזכיר לך.

קליין: לא, לא, זה הגיוני מאוד.

עו"ד חדד: ואז מה שקורה שבעקבות זה שאת רואה את החשבוניות ואת רואה את הכמויות ואת אומרת גם משפט שאני חושב שהוא נכון, שבזמן אמת לא הרגשתם שאילו הכמויות, את זוכרת את זה?

קליין: אני אומרת את זה עד היום גם בעניין הסיגרים וגם בעניין השמפניות, חד וחלק.

עו"ד חדד: שהרגשת שזה ודאי לא הרגיש ככה בזמן אמת, בזמן אמת הרגשתם שנותנים שמפניה, לא צברתם את זה.

קליין: כל הזמן

עו"ד חדד: ולכן אחרי שאת רואה את המספרים אז פתאום ההערכה משתנה כי את רואה את החשבוניות.

קליין: פה אין הערכה בהמשך מבקשים להגיע להערכה לרדת לרזולוציה של כמה.

עו"ד חדד: כן, ואז כבר יש לך את החשבוניות, את רואה את הכמויות ואז את מגיעה להערכה.

קליין: לא, ואז גם אומרים לי, דרך אגב, אני כל הזמן אמרתי שאני לא יכולה להגיד כמה קרטונים, לא יכולה, אמרתי להם אני יכולה גרוסו מודו אני אעשה באחוזים כי אני באמת, ואכן למחרת בחקירה הבאה אני באה עם תיקון כי זה לא מניח לי.

עו"ד חדד: אנחנו עוד נדבר על התיקון ועל הפגישה שלך עם בועז וכו', נדבר על זה אבל אני רוצה.

קליין: בסדר גמור.

עו"ד חדד: כשאת אומרת השמפניה נועדה בראש ובראשונה לשימושו הפרטי של ארנון ומשפחתו, הכוונה היא שהשימוש המשמעותי, המאסיבי, הרוב זה לארנון ומשפחתו ואת אומרת, בין היתר, גם עבור הגברת נתניהו, זאת החלוקה האינטואיטיבית הראשונה שלך,

קליין: בסדר גמור, אתה תניח את זה איך שאתה רוצה ואני אחר כך אומרת לך שבהערכה הראשונה נכון, אני אומרת, אני עומדת מאחורי הדברים אגב.

עו"ד חדד: זה מה שאני אומר, ומה שקרה אחר כך, אני אראה לך את זה גם.

קליין: מה שקרה אחר כך מבקשים ממני להתחיל להגיע למחשבה על כמויות.

עו"ד חדד: בדיוק, ואז מה שקורה שכבר יש את המסמכים, יש את הנתונים שאת הוצאת שאת הלכת להביא מגברת שוחט וכשמסתכלים על הנתונים והמספרים את גם מביעה את, נקרא לזה, את חוסר היכרות קודמת שלך עם הכמויות האלו, את העובדה שאת מופתעת מהכמויות.

קליין: כי ביום יום אנחנו לא סופרים, אותו דבר כמו עם הסיגרים.

עו"ד חדד: ואז מה שקורה שעכשיו כשאת צריכה לעשות חלוקה חדשה אחרי שראית את הנתונים האלו אז את עושה 70-30 ואחר כך את אומרת שאת משנה ל-35-65.

קליין: אני לא מתבקשת לעשות חלוקה חדשה, לא הייתה חלוקה, אמרתי את מה שאמרתי ואני עומדת מאחורי זה, זאת ההרגשה. זה החיים שלנו, קונים לארנון אין בעיה, יחד עם זאת גם הוספתי שקונים בין היתר לגברת שרה נתניהו

עו"ד חדד: נכון, נכון.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »